Hoteli son ek
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Hoteli Sonček PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hoteli Sonček. dr. Andreja Cirman. Nočitve in prihodki od nočitev. Gosti in njihovo povprečno bivanje. Prihodki in odhodki podjetja (000 EUR). Rezultati poslovanja. Ugotovitve.

Download Presentation

Hoteli Sonček

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoteli son ek

Hoteli Sonček

dr. Andreja Cirman


No itve in prihodki od no itev

Nočitve in prihodki od nočitev


Gosti in njihovo povpre no bivanje

Gosti in njihovo povprečno bivanje


Prihodki in odhodki podjetja 000 eur

Prihodki in odhodki podjetja (000 EUR)


Rezultati poslovanja

Rezultati poslovanja


Ugotovitve

Ugotovitve

 • Poslovni rezultat se po letu 2002 poslabšuje. Razlog je v upadu nočitev na strani prihodkov kot posledici spremenjene cenovne politike (povečevanja cen), ki je na svojem ciljnem trgu naletela na relativno elastično povpraševanje ter v strmem naraščanju stroškov, zlasti med leti 2003 in 2004.

 • Pri stroških so se zlasti povečevali stalni stroški (predstavljajo v letu 2005 skoraj 90% vseh stroškov) medtem ko so spremenljivi stroški na nočitev ostajali relativno nespremenjeni.

  • narava stalnih stroškov


Zahteve lastnika

Zahteve lastnika

 • Strateški plan

  • minimalne zahteve lastnika so, da hotelska družba v prihodnosti ustvari EBITDA med 5 in 6 milijoni evrov

 • Koliko nočitev je to?


Stro kovna funkcija

Stroškovna funkcija


Ciljni ebitda

Ciljni EBITDA


Klju ne ugotovitve

Ključne ugotovitve

 • za doseganje ciljnega EBITDA v višini 5 mio (6mio) EUR ob enaki višini povprečne cene na nočitev in strukturi stroškov, kot v letu 2005 mora družba ustvariti za 10 % (16 %) več nočitev, kot jih je v letu 2005.

 • IZHODIŠČA:

  • podjetje ima produkt

  • v strukturi stroškov izrazito prevladujejo stalni stroški

  • cenovno precej elastično povpraševanje na trgu

  • politiko na strani prihodkov smiselno usmeriti v selektivno določanje cen po posameznih segmentih gostov v odvisnosti od njihove cenovne elastičnosti in namesto višanju prodajne cene dati večji poudarek polnjenju kapacitet (povečanju števila nočitev) tudi s cenami, ki pokrivajo le del stalnih stroškov

  • vsaka cena nad 7,56 EUR izboljšuje poslovni rezultat

 • potrebno nadzorovati tudi stroške, ki imajo so diskrecija managementa (stroški storitev, predvsem v delu intelektualnih storitev)


 • Login