Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Porovnanie drahokovových mineralizácií v oblasti Pukanec, Nová Baňa a Rudno nad Hronom PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Porovnanie drahokovových mineralizácií v oblasti Pukanec, Nová Baňa a Rudno nad Hronom. Juraj Žitňan. Cieľ práce: teoretické oboznámenie sa s dostupnými materiálmi z oblasti študovaných lokalít a ich vzájomné porovnanie

Download Presentation

Porovnanie drahokovových mineralizácií v oblasti Pukanec, Nová Baňa a Rudno nad Hronom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Porovnanie drahokovovch mineralizci v oblasti Pukanec, Nov Baa a Rudno nad Hronom

Juraj itan


Cie prce: teoretick oboznmenie sa s dostupnmi materilmi z oblasti tudovanch lokalt a ich vzjomn porovnanie

zemie je v juhovchodnej asti centrlnej vulkanicko-tektonickej zny tiavnickch vrchov. Vo vrchnej asti zemia s andezitov komlexy spodnej aj vrchnej stratovulkanickej stavby, v spodnej eti horniny choskej a v irom okol aj krianskej tektonickej jednotky.


V rudnom poli Pukanec s prtomn dva typy mineralizcie: impregnan Cu porfrov ailno ilnkova.

Vgenetickom type medenoporfrovch rd sa rozliuje:

1. staria etapa (pyrit, pyrotn, chalkopyrit ahematit).

2. mladia etapa (epidot, klinozoisit, chlorit, magnetit ahematit).


Vilno ilnkovom type je vylenen:

1. pyritov

2. polymetalick (pyrit, galenit, sfalerit, chalkopyrit, magnetit, chalkozn, bornit, epidot klinozoisit, kreme, karbonty, fluorit)

3. drahokovov (sulfoarzenidy Ag aCu, arentit, zlato, galenit, sfalerit, chalkopyrit, kreme, karbonty)

4. chalcedn zeolitov etapa


Drahokovov mineralizciu reprezentuje zlato abliie neidentifikovan Ag sulfosoli, sfarben do ierna mangnovmi povlakmi, ktor tvorili hniezda ailky vkremeovo karbontovej ilovine.


Rudno nad Hronom

Drahokovov iln zrudnenie je charakteristick ilnou vplou kreme karbont. Drahokovov mineralizciu tvor zlato svysokm podielom Ag - ,,elektrum,, alej argentit asulfosoli Ag. Zlato vystupuje vrdzej forme ajednak urit mnostvo asi prtomn vo forme mikroprmes vpyrite aAg ako prmes vgalenite a chalkopyrite.


Nov Baa

rudn mineralizciu zastupuje najm zlatonosn pyrit a markazit, ktor tvorili jemn ilky a impregncie.

z alch rudnch minerlov sa zistili arzenopyrit, antimonit, metastibnit, elektrum, striebro, galenit, akantit, Ag-sulfosoli s zriedkavo tie sfalerit, chalkopyrit, tetraedrit a auripigment

zlato sa viae na pyrit, tie sa vyskytovalo rozptlen v hniezdach Ag- sulfosol a sfaleritu alebo sa nachdzalo vo forme vlknitch, krkovitch a kostrovitch agregtov v dutinch provitho kremea, najnovie sa zistilo aj dutinch jaspisu


Bibliografia

  • Bahna, B. and Chovan, M., 2001: Low-Sulfidation Type of Epitermal Au/Ag Mineralization near Pukanec (Central Slovakia Neogene Volcanic Fields). GeoLines, 13, 11-17.

  • Brlay, A. a Lexa J., 1982: Stanovenie progn=ozov7ch zsob zlata a porfrovch rd na pukanskch ilch. Manuskript, archv GUD, Bratislava

  • Gazdk a Durbk, 1997: Pukanec, Au-Ag, Vp. Manuskript, archv G, Bratislava.


Harman. M., 1959: Sprva o geologiskch pomeroch okolia Pukanca. Manuskript, archv G, Bratislava

Hedenquist, J.W., 1995: Hydrotermal processes in intrusian related systems: charakteristis, examples and origin of epithermal deposits. In: Molnr. F., Lexa J. a Hedenqvist J.W., Epithermal mineralization of the Western Carpatian, Guidebook, Soc. of Ecom. Geol.

Kodra, M. et al., 1990: Topografick mineralgia Slovenska, 2. Veda, Bratislava, 585-1098.

Smolka J. et al., 1988: Zveren sprva: Rudno Brehy Pukanec, VP, Pb-Zn-Cu rudy. Manuskript, archv GD, Bratislava.


Smolka, J., 1995: Informcia: Au Ag prognznos rudnho poa Pukanec. Manuskript, archv GD, Bratislava.

Smolka, J., 1998: Zveren sprva: Pukanec, Au-Ag rudy, VP. Manuskript, archv GD, Bratislava.

Http://econgeol.geoscienceworld.org


  • Login