Download

Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej


Advertisement
Download Presentation
Comments
charis
From:
|  
(821) |   (0) |   (0)
Views: 104 | Added: 19-06-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
I. REJESTRACJA DZIALALNOSCI 1. Urzad gminy/miasta2. Sad rejestrowyII. URZAD STATYSTYCZNYIII. KONTO BANKOWEIV. URZAD SKARBOWY1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP2. Wyb?r formy opodatkowania podatkiem dochodowym od os?b fizycznych.V. ZUSVI. INNE1. Wyr?b pieczatki2. Koncesje zezwolenia3.
Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej dr Wioletta Czemiel - Grzybowska

2. I. REJESTRACJA DZIALALNOSCI 1. Urzad gminy/miasta 2. Sad rejestrowy II. URZAD STATYSTYCZNY III. KONTO BANKOWE IV. URZAD SKARBOWY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 2. Wyb?r formy opodatkowania podatkiem dochodowym od os?b fizycznych. V. ZUS VI. INNE 1. Wyr?b pieczatki 2. Koncesje zezwolenia 3. Urzad Celny 4. Inspekcja Pracy i Sanepid 5. Gmina - podatki np. podatek od nieruchomosci

3. Podstawy prawne Zagadnienia regulujace podejmowanie, wykonywanie i zakonczenie dzialalnosci gospodarczej zostaly uregulowane w wielu przepisach prawnych. Wsr?d nich znaczenie maja: ?ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807), ?ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000r.- Kodeks sp?lek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z p?zn. zm.) ? w odniesieniu do sp?lek handlowych, ?ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p?zn. zm.) ? w odniesieniu do sp?lek cywilnych, ?ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z p?zn. zm).

4. Rodzaje dzialalnosci

5. Procedura administracyjna zalozenia wlasnej firmy 1. Urzad Miasta lub Urzad Gminy ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, pok. 310 udajemy sie z dowodem osobistym skladamy podanie o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej Formularz_rejestracji_dzialalnosci_gospodarczej.rtf lub elektroniczny na stronie Bialystok.pl podlega ono oplacie w wysokosci 100 zl a za kazda zmiane wpisu, oplata wynosi 50 zl. czas oczekiwania ok.7 dni ( w przypadkach pilnych odbieramy osobiscie po 2-3 dniach) w przypadku dzialalnosci tzw. koncesjonowanej pok. 309

6. W przypadku dzialalnosc gospodarczej w formie sp?lki prawa handlowego : (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z o. o. , akcyjnej) dokonac nalezy rejestracji sadowej do Krajowego Rejestru Sadowego. krs.rtf W Bialymstoku : Sad Rejonowy w Bialymstoku ul. Mickiewicza 103 - Wydzial XII Gospodarczy KRS 15-950 Bialystok Godziny urzedowania Sadu po.- pt. 7.30 - 15.30

7. 2. Urzad Statystyczny W ciagu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nalezy wystapic do Urzedu Statystycznego Wystepujemy tam z wnioskiem o nadanie nr REGON - RG-1.pdf , https://esp.stat.gov.pl/ - form. elektroniczny Okres oczekiwania ? na biezaco chociaz urzad ma na to 14 dni. Urzad Statystyczny w Bialymstoku 15-959 Bialystok, ul. Krakowska 13 Rejestracja prowadzona jest w Wydziale Rejestr?w, parter, pok. 8, tel. 085 749 77 19, 085 749 77 82 ???? poniedzialek: 715 ? 1800 , wtorek - piatek: 715 - 1515 Uzyskanie nr REGON jest bezplatne Nalezy miec juz zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

8. 3. Urzad Skarbowy Kazdy przedsiebiorca jest zobowiazany w ciagu 7 dni od rozpoczecia dzialalnosci zglosic ten fakt do Urzedu Skarbowego wlasciwego dla miejsca zamieszkania Chociaz jest to kolejny krok do zalozenia dzialalnosci gospodarczej to warto wczesniej odwiedzic BANK i miec juz zalozone konto. Obowiazek posiadania konta jest przy transakcjach przekraczajacych r?wnowartosc 15 000 euro. W Bialymstoku : w zaleznosci od miejsca zamieszkania zglaszamy sie do : I US , ul. Swietojanska 13, 15-219 Bialystok II US, ul. Plazowa 17, 15-502 Bialystok W urzedzie skladamy formularze: NIP 1.pdf, Nip-2 (uaktualnienie) wybieramy forme opodatkowania Karta podatkowa, Ryczalt ewidencjonowany, Zasady og?lne, Zasady og?lne ? podatek liniowy 19% Wypelniamy oswiadczenie Oswiadczenie.pdf WYB?R FORMY OPODATKOWANIA DOKONANY W ROKU POPRZEDNIM PRZECHODZI NA LATA NASTEPNE, CHYBA ZE PODATNIK, W TERMINIE DO 20 STYCZNIA ROKU PODATKOWEGO ZAWIADOMI O REZYGNACJI Z TEGO SPOSOBU OPODATKOWANIA LUB ZLOZY PISEMNE OSWIADCZENIE O WYBORZE INNEJ FORMY.

9. Wszelkie informacje , jak obliczac i jakie sa stawki znajduja sie w : Ustawie o podatku dochodowym od os?b fizycznych z dnia 26.07.1991 (Dz.U. nr 80 poz. 350 tekst ujedn.), Ustawie?o zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt?rych przychod?w osiaganych przez osoby fizyczne z dnia 20.11.1998 (Dz.U. nr 144 poz.930 tekst ujedn.), i uzaleznione jest to od naszej dzialalnosci gospodarczej np. : Dzialalnosc w zakresie uslug slusarskich w miescie powyzej 50.docx

10. Podatek od towar?w i uslug VAT Przed wykonaniem pierwszej czynnosci sprzedazy, skladamy formularz VAT - R.pdf Obowiazek powstaje gdy obroty przekraczaja 50.000zl ( lub 25.000 gdy dzialamy od 1 lipca ) Gdy dokonujemy transakcji z podmiotami z UE to skladamy VAT - R UE.pdf i poslugujemy sie NIP UE Przy rejestracji musimy miec m.in. potwierdzenie prawa do lokalu i umowe o rachunek bankowy Rejestracja VAT-R kosztuje - 170 zl. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar?w i uslug (Dz.U. Nr 54, poz.535 z p?zn.zm.).

11. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Rozpoczynajac dzialalnosc gospodarcza w ciagu 7 dni musimy zglosic sie do ZUS! Podlegamy w?wczas obowiazkowemu ubezpieczeniu: - emerytalnemu - rentowemu - wypadkowemu - zdrowotnemu - dodatkowo oplacanie skladki na Fundusz Pracy i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

12. Do zgloszenia ubezpieczenia spolecznego nalezy wypelnic formularze : zgloszenie do ubezpieczen/zgloszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej zua.pdf zgloszenie/zmiana danych platnika skladek - osoby fizycznej zfa.pdf (lub ZPA gdy platnikiem bedzie sp?lka cywilna) w odpowiednim, zgodnie z adresem zamieszkania przedsiebiorcy, inspektoracie ZUS W Bialymstoku : Mlynowa 29, 15-404 Bialystok

13. Sp?lki Cywilne Dzialalnosc prowadza wsp?lnicy zarejestrowani indywidualnie, Przedmiot dzialalnosci wsp?lnik?w musi pokrywac sie z przedmiotem dzialalnosci sp?lki okreslonym w umowie sp?lki. Sp?lka uzyskuje Regon. Skladamy NIP-2, NIP-D (inf. o wsp?lnikach), opodatkowani sa wsp?lnicy ( Wsp?lnik sp?lki cywilnej moze korzystac z takich samych form opodatkowania podatkiem dochodowym od os?b fizycznych jak osoba prowadzaca dzialalnosc indywidualna ) W ZUS-ie : 1. Platnikiem skladek na wlasne ubezpieczenia sa sami wsp?lnicy formularz ZUS ZPA tylko dla pracownik?w, zleceniobiorc?w i innych os?b podlegajacych ubezpieczeniom, dla kt?rych jest platnikiem. 2. Sp?lka jest platnikiem skladek na ubezpieczenie nie tylko pracownik?w oraz innych os?b pozostajacych w stosunku prawnym uzasadniajacym objecie tych os?b ubezpieczeniami, ale jest takze platnikiem skladek naleznych od wsp?lnik?w.

14. Inne Sp?lki Osobowe sp?lka jawna sp?lka komandytowa sp?lka komandytowo-akcyjna sp?lka partnerska

15. Sp?lki Kapitalowe Sp?lka kapitalowa powstaje z chwila uzyskania wpisu do KRS. Mimo to rozpoczecie dzialalnosci w formie sp?lki kapitalowej moze nastapic juz z chwila zawarcia umowy (notarialnej ) sp?lki z o.o. lub przyjecia statutu sp?lki akcyjnej. Krajowy Rejestr Sadowy Sp?lke z o.o. rejestruje sie za pomoca formularzy: KRS-W3 i pomocniczych KRS-WA, KRS-WE, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS W-OPP. Sp?lke akcyjna rejestruje sie za pomo ca formularzy: KRS-W4 i pomocniczych KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS W-OPP.

16. celu uzyskania numeru REGON skladamy (formularz RG-( moze to byc przed wpisem do KRS). Majac numer REGON mozna zglosic sp?lke do urzedu skarbowego ( przed wpisem do KRS) w celu nadania numeru NIP (formularz NIP-2) oraz rejestracji do cel?w podatku VAT (formularz VAT-R, VAT ? R UE) a nastepnie zrobic uaktualnienie. Podatnik podatku dochodowego od os?b prawnych moze wybrac okres kolejnych 12 miesiecy, kt?ry bedzie jego rokiem podatkowym i rokiem obrotowym. O wyborze roku podatkowego innego niz rok kalendarzowy nalezy postanowic w umowie sp?lki (statucie) oraz zawiadomic o tym urzad skarbowy.

17. W ZUS sp?lka powinna byc zarejestrowana jako platnik, jezeli zamierza zatrudniac pracownik?w Jednoosobowa sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc takze platnikiem skladek z tytulu ubezpieczenia swojego wsp?lnika.

18. INNE URZEDY I INSTYTUCJE 1. Wyr?b pieczatki 2. Koncesje zezwolenia : okreslone sa w ustawie o swobodzie dzialalnosci gospodarczej. Aktualnie uzyskania koncesji wymaga miedzy innymi dzialalnosc gospodarcza w zakresie poszukiwania i wydobycia kopalin, wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi oraz bronia, ochrony os?b i mienia itp. Zezwolenia wymaga : wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie okreslonym w przepisach odrebnych ustaw. Koniecznosc uzyskania takich zezwolen wynika m.in. z przepis?w ustaw: o uslugach detektywistycznych, o wyrobie i rozlewie wyrob?w winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami, Prawo farmaceutyczne, o ochronie roslin uprawnych czy Prawo lowieckie. Od zezwolen, pozwolen i koncesji pobierana jest oplata skarbowa, kt?rej stawki okreslone sa w zalaczniku do ustawy o oplacie skarbowej, a ich wysokosc uzalezniona jest od rodzaju dzialalnosci jaka zamierzamy podjac. 3. Urzad Celny 4. Inspekcja Pracy i Sanepid 5. Gmina - podatki np. podatek od nieruchomosci 6. Podatek transportowy

20. Sp?lka Z.O.O. Proces zakladania sp?lki z o.o. w Polsce przebiega w nastepujacy spos?b: 1. Rejestracja umowy sp?lki u notariusza. Minimalny kapital zakladowy sp?lki z o.o. wynosi 50 tys. zl - wnosza go wsp?lnicy w formie got?wki lub aportem. Umowe sp. z o.o., kt?ra my przygotowujemy, rejestruje sie u notariusza. Przy kapitale zakladowym w wysokosci 50 tys. zl oplata notarialna wynosi ok. 1 800,00 zl. 2. Rejestracja sp?lki w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS). Do rejestracji w KRS potrzebne sa: wnioski o wpis do krs, umowa sp?lki, notarialne wzory podpis?w czlonk?w zarzadu, umowa najmu. Oplata sadowa za rejestracje sp?lki w KRS wynosi 1 500,00 zl. 3. Zgloszenie do urzedu statystycznego. 4. Zgloszenie do urzedu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgloszenie do vat (oplata 170,00 zl). 5. Zgloszenie w ZUS

21. Sp?lka Akcyjna Jest to sp?lka kapitalowa. Moze ja zawiazac jedna osoba, zalozycielem moze byc takze Skarb Panstwa. Wsp?lnikami sp?lki akcyjnej sa akcjonariusze, kt?rzy po podpisaniu statutu w formie aktu notarialnego wybieraja : Zarzad sp?lki, kt?ry rejestruje firme w Krajowym Rejestrze Sadowym. Naczelnym organem sp?lki akcyjnej uprawnionym do uchwalania statutu jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wybiera ono i odwoluje czlonk?w Zarzadu i Rade Nadzorcza sp?lki. Zysk rozdziela sie w stosunku do liczby akcji. Za zobowiazania sp?lki prawna odpowiedzialnosc ponosi Zarzad. Akcjonariusze odpowiadaja do wysokosci udzial?w. Podstawe dzialalnosci stanowi kapital akcyjny ( zakladowy) dzielacy sie na akcje o r?wnej wartosci nominalnej. Minimalny kapital sp?lki zgodnie z przepisami Kodeksu Sp?lek Handlowych to 500 000 zl

22. Do utworzenia sp?lki akcyjnej niezbedne sa nastepujace czynnosci: ? ?sporzadzenie w formie aktu notarialnego statutu sp?lki, podpisywanego przez zalozycieli; ??wniesienie wklad?w na pokrycie kapitalu zakladowego (co najmniej czesci wkladu wymaganej przed rejestracja), ? ?ustanowienie wladz sp?lki, a wiec zarzadu i rady nadzorczej ? ?wpis do rejestru ( KRS ) Zgloszenie do rejestru musi zawierac: 1) firme, siedzibe i adres sp?lki albo adres do doreczen, 2) przedmiot dzialalnosci sp?lki, 3) wysokosc kapitalu zakladowego, liczbe i wartosc nominalna akcji, 4) wysokosc kapitalu docelowego, jezeli statut to przewiduje, 5) liczbe akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 6) wzmianke, jaka czesc kapitalu zakladowego zostala pokryta przed zarejestrowaniem, 7) nazwiska i imiona czlonk?w zarzadu oraz spos?b reprezentowania sp?lki,

23. 8) nazwiska i imiona czlonk?w rady nadzorczej, 9) jezeli akcjonariusze wnosza wklady niepieniezne - zaznaczenie tej okolicznosci, 10) czas trwania sp?lki, jezeli jest oznaczony, Jezeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogloszen sp?lki - oznaczenie tego pisma, Jezeli statut przewiduje przyznanie uprawnien osobistych okreslonym akcjonariuszom lub tytuly uczestnictwa w dochodach lub majatku sp?lki nie wynikajace z akcji - zaznaczenie tych okolicznosci. Wniosek sklada sie na formularzu KRS-W4. Do niego dolacza sie formularze : KRS-WH (emisje akcji), KRS-WK (organy sp?lki), KRS- WM (przedmiot dzialalnosci).

24. Ponadto trzeba dolaczyc: statut, akty notarialne o zawiazaniu sp?lki i objeciu akcji, oswiadczenie wszystkich czlonk?w zarzadu, ze wymagane statutem wplaty na akcje oraz wklady niepieniezne zostaly dokonane zgodnie z prawem, potwierdzony przez bank lub dom maklerski dow?d wplaty na akcje, dokonanej na rachunek sp?lki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitalu zakladowego wkladami niepienieznymi po dokonaniu rejestracji, nalezy dolaczyc oswiadczenie wszystkich czlonk?w zarzadu, ze wniesienie tych wklad?w do sp?lki jest zapewnione dokument stwierdzajacy ustanowienie organ?w sp?lki z wyszczeg?lnieniem ich skladu osobowego, zezwolenie lub dow?d zatwierdzenia statutu przez wlasciwy organ wladzy publicznej, jezeli sa one wymagane do powstania sp?lki, oswiadczenie, zarzadu o wysokosci objetego kapitalu zakladowego (w sytuacji gdy statut przewiduje tzw. kapital widelkowy), sprawozdanie zalozycieli wraz z opinia bieglego rewidenta w przypadku gdy do sp?lki byly wnoszone wklady niepieniezne.

25. Wejscie na GPW 1. Emitentem akcji notowanych na Gieldzie moze byc jedynie podmiot bedacy sp?lka akcyjna. 2. Nastepny krok stanowi podjecie przez Walne Zgromadzenie uchwaly o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu sie o dopuszczenie akcji sp?lki do obrotu na rynku regulowanym. 3. Konsekwencja tego moze byc koniecznosc sporzadzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiazania przez sp?lke wsp?lpracy z nastepujacymi podmiotami: * bieglym rewidentem, kt?ry zbada sprawozdania finansowe sp?lki i przeksztalci je tak aby sprawozdania z poszczeg?lne lat byly por?wnywalne * biurem maklerskim, kt?re bedzie pelnic funkcje oferujacego akcje sp?lki w ofercie publicznej. Szczeg?lowy opis zawartosci prospektu emisyjnego zawiera Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

26. 4. Kolejny etap to zlozenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) roboczej wersji prospektu emisyjnego. Komisja podejmuje decyzje w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. 5. Przed rozpoczeciem oferty publicznej emitent jest obowiazany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, kt?rej przedmiotem jest rejestracja w depozycie papier?w wartosciowych, papier?w wartosciowych objetych oferta publiczna. 6. Nastepnie przeprowadzana jest oferta publiczna. W okresie pomiedzy przydzialem akcji nowej emisji a ich rejestracja mozliwy jest na Gieldzie obr?t Prawem Do Akcji. 7. Po zakonczeniu oferty, sp?lka sklada wniosek o dopuszczenie do obrotu gieldowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji - PDA) - na rynek podstawowy lub r?wnolegly. Wniosek ten jest rozpatrywany na posiedzeniu Zarzadu Gieldy. Do wniosku nalezy dolaczyc miedzy innymi ostateczna wersje prospektu emisyjnego, uwzgledniajaca wszystkie zalecenia zgloszone w toku postepowania przed KNF.

27. 8. Po zdeponowaniu wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu w Krajowym Depozycie Papier?w Wartosciowych SA, zakonczeniu publicznej oferty oraz, rejestracji akcji nowej emisji przez sad sp?lka sklada do Zarzadu Gieldy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub r?wnoleglym. Zarzad Gieldy okresla m.in. system notowan, a takze date sesji gieldowej, na kt?rej nastapi pierwsze notowanie. Dla sp?lek, kt?re po trzech miesiacach od pierwszego notowania spelnia dodatkowe kryteria istnieje mozliwosc notowania w segmencie PLUS na rynku podstawowym lub PRIM na rynku r?wnoleglym.

28. Dziekuje za uwage.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro