Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej


I. REJESTRACJA DZIALALNOSCI 1. Urzad gminy/miasta2. Sad rejestrowyII. URZAD STATYSTYCZNYIII. KONTO BANKOWEIV. URZAD SKARBOWY1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP2. Wyb?r formy opodatkowania podatkiem dochodowym od os?b fizycznych.V. ZUSVI. INNE1. Wyr?b pieczatki2. Koncesje zezwolenia3.

Presentation posted in : General

Download Presentation

Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript