Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej

Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej PowerPoint PPT Presentation


  • 387 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I. REJESTRACJA DZIALALNOSCI 1. Urzad gminy/miasta2. Sad rejestrowyII. URZAD STATYSTYCZNYIII. KONTO BANKOWEIV. URZAD SKARBOWY1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP2. Wyb?r formy opodatkowania podatkiem dochodowym od os?b fizycznych.V. ZUSVI. INNE1. Wyr?b pieczatki2. Koncesje zezwolenia3.

Download Presentation

Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Etapy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej dr Wioletta Czemiel - Grzybowska

2. I. REJESTRACJA DZIALALNOSCI 1. Urzad gminy/miasta 2. Sad rejestrowy II. URZAD STATYSTYCZNY III. KONTO BANKOWE IV. URZAD SKARBOWY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 2. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. V. ZUS VI. INNE 1. Wyrób pieczatki 2. Koncesje zezwolenia 3. Urzad Celny 4. Inspekcja Pracy i Sanepid 5. Gmina - podatki np. podatek od nieruchomosci

3. Podstawy prawne Zagadnienia regulujace podejmowanie, wykonywanie i zakonczenie dzialalnosci gospodarczej zostaly uregulowane w wielu przepisach prawnych. Wsród nich znaczenie maja: ?ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807), ?ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000r.- Kodeks spólek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z pózn. zm.) – w odniesieniu do spólek handlowych, ?ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.) – w odniesieniu do spólek cywilnych, ?ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z pózn. zm).

4. Rodzaje dzialalnosci

5. Procedura administracyjna zalozenia wlasnej firmy 1. Urzad Miasta lub Urzad Gminy ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, pok. 310 udajemy sie z dowodem osobistym skladamy podanie o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej Formularz_rejestracji_dzialalnosci_gospodarczej.rtf lub elektroniczny na stronie Bialystok.pl podlega ono oplacie w wysokosci 100 zl a za kazda zmiane wpisu, oplata wynosi 50 zl. czas oczekiwania ok.7 dni ( w przypadkach pilnych odbieramy osobiscie po 2-3 dniach) w przypadku dzialalnosci tzw. koncesjonowanej pok. 309

6. W przypadku dzialalnosc gospodarczej w formie spólki prawa handlowego : (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z o. o. , akcyjnej) dokonac nalezy rejestracji sadowej do Krajowego Rejestru Sadowego. krs.rtf W Bialymstoku : Sad Rejonowy w Bialymstoku ul. Mickiewicza 103 - Wydzial XII Gospodarczy KRS 15-950 Bialystok Godziny urzedowania Sadu po.- pt. 7.30 - 15.30

7. 2. Urzad Statystyczny W ciagu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nalezy wystapic do Urzedu Statystycznego Wystepujemy tam z wnioskiem o nadanie nr REGON - RG-1.pdf , https://esp.stat.gov.pl/ - form. elektroniczny Okres oczekiwania – na biezaco chociaz urzad ma na to 14 dni. Urzad Statystyczny w Bialymstoku 15-959 Bialystok, ul. Krakowska 13 Rejestracja prowadzona jest w Wydziale Rejestrów, parter, pok. 8, tel. 085 749 77 19, 085 749 77 82      poniedzialek: 715 – 1800 , wtorek - piatek: 715 - 1515 Uzyskanie nr REGON jest bezplatne Nalezy miec juz zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

8. 3. Urzad Skarbowy Kazdy przedsiebiorca jest zobowiazany w ciagu 7 dni od rozpoczecia dzialalnosci zglosic ten fakt do Urzedu Skarbowego wlasciwego dla miejsca zamieszkania Chociaz jest to kolejny krok do zalozenia dzialalnosci gospodarczej to warto wczesniej odwiedzic BANK i miec juz zalozone konto. Obowiazek posiadania konta jest przy transakcjach przekraczajacych równowartosc 15 000 euro. W Bialymstoku : w zaleznosci od miejsca zamieszkania zglaszamy sie do : I US , ul. Swietojanska 13, 15-219 Bialystok II US, ul. Plazowa 17, 15-502 Bialystok W urzedzie skladamy formularze: NIP 1.pdf, Nip-2 (uaktualnienie) wybieramy forme opodatkowania Karta podatkowa, Ryczalt ewidencjonowany, Zasady ogólne, Zasady ogólne – podatek liniowy 19% Wypelniamy oswiadczenie Oswiadczenie.pdf WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DOKONANY W ROKU POPRZEDNIM PRZECHODZI NA LATA NASTEPNE, CHYBA ZE PODATNIK, W TERMINIE DO 20 STYCZNIA ROKU PODATKOWEGO ZAWIADOMI O REZYGNACJI Z TEGO SPOSOBU OPODATKOWANIA LUB ZLOZY PISEMNE OSWIADCZENIE O WYBORZE INNEJ FORMY.

9. Wszelkie informacje , jak obliczac i jakie sa stawki znajduja sie w : Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 (Dz.U. nr 80 poz. 350 tekst ujedn.), Ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne z dnia 20.11.1998 (Dz.U. nr 144 poz.930 tekst ujedn.), i uzaleznione jest to od naszej dzialalnosci gospodarczej np. : Dzialalnosc w zakresie uslug slusarskich w miescie powyzej 50.docx

10. Podatek od towarów i uslug VAT Przed wykonaniem pierwszej czynnosci sprzedazy, skladamy formularz VAT - R.pdf Obowiazek powstaje gdy obroty przekraczaja 50.000zl ( lub 25.000 gdy dzialamy od 1 lipca ) Gdy dokonujemy transakcji z podmiotami z UE to skladamy VAT - R UE.pdf i poslugujemy sie NIP UE Przy rejestracji musimy miec m.in. potwierdzenie prawa do lokalu i umowe o rachunek bankowy Rejestracja VAT-R kosztuje - 170 zl. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i uslug (Dz.U. Nr 54, poz.535 z pózn.zm.).

11. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Rozpoczynajac dzialalnosc gospodarcza w ciagu 7 dni musimy zglosic sie do ZUS! Podlegamy wówczas obowiazkowemu ubezpieczeniu: - emerytalnemu - rentowemu - wypadkowemu - zdrowotnemu - dodatkowo oplacanie skladki na Fundusz Pracy i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

12. Do zgloszenia ubezpieczenia spolecznego nalezy wypelnic formularze : zgloszenie do ubezpieczen/zgloszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej zua.pdf zgloszenie/zmiana danych platnika skladek - osoby fizycznej zfa.pdf (lub ZPA gdy platnikiem bedzie spólka cywilna) w odpowiednim, zgodnie z adresem zamieszkania przedsiebiorcy, inspektoracie ZUS W Bialymstoku : Mlynowa 29, 15-404 Bialystok

13. Spólki Cywilne Dzialalnosc prowadza wspólnicy zarejestrowani indywidualnie, Przedmiot dzialalnosci wspólników musi pokrywac sie z przedmiotem dzialalnosci spólki okreslonym w umowie spólki. Spólka uzyskuje Regon. Skladamy NIP-2, NIP-D (inf. o wspólnikach), opodatkowani sa wspólnicy ( Wspólnik spólki cywilnej moze korzystac z takich samych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jak osoba prowadzaca dzialalnosc indywidualna ) W ZUS-ie : 1. Platnikiem skladek na wlasne ubezpieczenia sa sami wspólnicy formularz ZUS ZPA tylko dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób podlegajacych ubezpieczeniom, dla których jest platnikiem. 2. Spólka jest platnikiem skladek na ubezpieczenie nie tylko pracowników oraz innych osób pozostajacych w stosunku prawnym uzasadniajacym objecie tych osób ubezpieczeniami, ale jest takze platnikiem skladek naleznych od wspólników.

14. Inne Spólki Osobowe spólka jawna spólka komandytowa spólka komandytowo-akcyjna spólka partnerska

15. Spólki Kapitalowe Spólka kapitalowa powstaje z chwila uzyskania wpisu do KRS. Mimo to rozpoczecie dzialalnosci w formie spólki kapitalowej moze nastapic juz z chwila zawarcia umowy (notarialnej ) spólki z o.o. lub przyjecia statutu spólki akcyjnej. Krajowy Rejestr Sadowy Spólke z o.o. rejestruje sie za pomoca formularzy: KRS-W3 i pomocniczych KRS-WA, KRS-WE, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS W-OPP. Spólke akcyjna rejestruje sie za pomo ca formularzy: KRS-W4 i pomocniczych KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS W-OPP.

16. celu uzyskania numeru REGON skladamy (formularz RG-( moze to byc przed wpisem do KRS). Majac numer REGON mozna zglosic spólke do urzedu skarbowego ( przed wpisem do KRS) w celu nadania numeru NIP (formularz NIP-2) oraz rejestracji do celów podatku VAT (formularz VAT-R, VAT – R UE) a nastepnie zrobic uaktualnienie. Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych moze wybrac okres kolejnych 12 miesiecy, który bedzie jego rokiem podatkowym i rokiem obrotowym. O wyborze roku podatkowego innego niz rok kalendarzowy nalezy postanowic w umowie spólki (statucie) oraz zawiadomic o tym urzad skarbowy.

17. W ZUS spólka powinna byc zarejestrowana jako platnik, jezeli zamierza zatrudniac pracowników Jednoosobowa spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc takze platnikiem skladek z tytulu ubezpieczenia swojego wspólnika.

18. INNE URZEDY I INSTYTUCJE 1. Wyrób pieczatki 2. Koncesje zezwolenia : okreslone sa w ustawie o swobodzie dzialalnosci gospodarczej. Aktualnie uzyskania koncesji wymaga miedzy innymi dzialalnosc gospodarcza w zakresie poszukiwania i wydobycia kopalin, wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi oraz bronia, ochrony osób i mienia itp. Zezwolenia wymaga : wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie okreslonym w przepisach odrebnych ustaw. Koniecznosc uzyskania takich zezwolen wynika m.in. z przepisów ustaw: o uslugach detektywistycznych, o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami, Prawo farmaceutyczne, o ochronie roslin uprawnych czy Prawo lowieckie. Od zezwolen, pozwolen i koncesji pobierana jest oplata skarbowa, której stawki okreslone sa w zalaczniku do ustawy o oplacie skarbowej, a ich wysokosc uzalezniona jest od rodzaju dzialalnosci jaka zamierzamy podjac. 3. Urzad Celny 4. Inspekcja Pracy i Sanepid 5. Gmina - podatki np. podatek od nieruchomosci 6. Podatek transportowy

20. Spólka Z.O.O. Proces zakladania spólki z o.o. w Polsce przebiega w nastepujacy sposób: 1. Rejestracja umowy spólki u notariusza. Minimalny kapital zakladowy spólki z o.o. wynosi 50 tys. zl - wnosza go wspólnicy w formie gotówki lub aportem. Umowe sp. z o.o., która my przygotowujemy, rejestruje sie u notariusza. Przy kapitale zakladowym w wysokosci 50 tys. zl oplata notarialna wynosi ok. 1 800,00 zl. 2. Rejestracja spólki w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS). Do rejestracji w KRS potrzebne sa: wnioski o wpis do krs, umowa spólki, notarialne wzory podpisów czlonków zarzadu, umowa najmu. Oplata sadowa za rejestracje spólki w KRS wynosi 1 500,00 zl. 3. Zgloszenie do urzedu statystycznego. 4. Zgloszenie do urzedu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgloszenie do vat (oplata 170,00 zl). 5. Zgloszenie w ZUS

21. Spólka Akcyjna Jest to spólka kapitalowa. Moze ja zawiazac jedna osoba, zalozycielem moze byc takze Skarb Panstwa. Wspólnikami spólki akcyjnej sa akcjonariusze, którzy po podpisaniu statutu w formie aktu notarialnego wybieraja : Zarzad spólki, który rejestruje firme w Krajowym Rejestrze Sadowym. Naczelnym organem spólki akcyjnej uprawnionym do uchwalania statutu jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wybiera ono i odwoluje czlonków Zarzadu i Rade Nadzorcza spólki. Zysk rozdziela sie w stosunku do liczby akcji. Za zobowiazania spólki prawna odpowiedzialnosc ponosi Zarzad. Akcjonariusze odpowiadaja do wysokosci udzialów. Podstawe dzialalnosci stanowi kapital akcyjny ( zakladowy) dzielacy sie na akcje o równej wartosci nominalnej. Minimalny kapital spólki zgodnie z przepisami Kodeksu Spólek Handlowych to 500 000 zl

22. Do utworzenia spólki akcyjnej niezbedne sa nastepujace czynnosci: •  sporzadzenie w formie aktu notarialnego statutu spólki, podpisywanego przez zalozycieli; • wniesienie wkladów na pokrycie kapitalu zakladowego (co najmniej czesci wkladu wymaganej przed rejestracja), •  ustanowienie wladz spólki, a wiec zarzadu i rady nadzorczej •  wpis do rejestru ( KRS ) Zgloszenie do rejestru musi zawierac: 1) firme, siedzibe i adres spólki albo adres do doreczen, 2) przedmiot dzialalnosci spólki, 3) wysokosc kapitalu zakladowego, liczbe i wartosc nominalna akcji, 4) wysokosc kapitalu docelowego, jezeli statut to przewiduje, 5) liczbe akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 6) wzmianke, jaka czesc kapitalu zakladowego zostala pokryta przed zarejestrowaniem, 7) nazwiska i imiona czlonków zarzadu oraz sposób reprezentowania spólki,

23. 8) nazwiska i imiona czlonków rady nadzorczej, 9) jezeli akcjonariusze wnosza wklady niepieniezne - zaznaczenie tej okolicznosci, 10) czas trwania spólki, jezeli jest oznaczony, Jezeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogloszen spólki - oznaczenie tego pisma, Jezeli statut przewiduje przyznanie uprawnien osobistych okreslonym akcjonariuszom lub tytuly uczestnictwa w dochodach lub majatku spólki nie wynikajace z akcji - zaznaczenie tych okolicznosci. Wniosek sklada sie na formularzu KRS-W4. Do niego dolacza sie formularze : KRS-WH (emisje akcji), KRS-WK (organy spólki), KRS- WM (przedmiot dzialalnosci).

24. Ponadto trzeba dolaczyc: statut, akty notarialne o zawiazaniu spólki i objeciu akcji, oswiadczenie wszystkich czlonków zarzadu, ze wymagane statutem wplaty na akcje oraz wklady niepieniezne zostaly dokonane zgodnie z prawem, potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wplaty na akcje, dokonanej na rachunek spólki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitalu zakladowego wkladami niepienieznymi po dokonaniu rejestracji, nalezy dolaczyc oswiadczenie wszystkich czlonków zarzadu, ze wniesienie tych wkladów do spólki jest zapewnione dokument stwierdzajacy ustanowienie organów spólki z wyszczególnieniem ich skladu osobowego, zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez wlasciwy organ wladzy publicznej, jezeli sa one wymagane do powstania spólki, oswiadczenie, zarzadu o wysokosci objetego kapitalu zakladowego (w sytuacji gdy statut przewiduje tzw. kapital widelkowy), sprawozdanie zalozycieli wraz z opinia bieglego rewidenta w przypadku gdy do spólki byly wnoszone wklady niepieniezne.

25. Wejscie na GPW 1. Emitentem akcji notowanych na Gieldzie moze byc jedynie podmiot bedacy spólka akcyjna. 2. Nastepny krok stanowi podjecie przez Walne Zgromadzenie uchwaly o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu sie o dopuszczenie akcji spólki do obrotu na rynku regulowanym. 3. Konsekwencja tego moze byc koniecznosc sporzadzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiazania przez spólke wspólpracy z nastepujacymi podmiotami: * bieglym rewidentem, który zbada sprawozdania finansowe spólki i przeksztalci je tak aby sprawozdania z poszczególne lat byly porównywalne * biurem maklerskim, które bedzie pelnic funkcje oferujacego akcje spólki w ofercie publicznej. Szczególowy opis zawartosci prospektu emisyjnego zawiera Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

26. 4. Kolejny etap to zlozenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) roboczej wersji prospektu emisyjnego. Komisja podejmuje decyzje w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. 5. Przed rozpoczeciem oferty publicznej emitent jest obowiazany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartosciowych, papierów wartosciowych objetych oferta publiczna. 6. Nastepnie przeprowadzana jest oferta publiczna. W okresie pomiedzy przydzialem akcji nowej emisji a ich rejestracja mozliwy jest na Gieldzie obrót Prawem Do Akcji. 7. Po zakonczeniu oferty, spólka sklada wniosek o dopuszczenie do obrotu gieldowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji - PDA) - na rynek podstawowy lub równolegly. Wniosek ten jest rozpatrywany na posiedzeniu Zarzadu Gieldy. Do wniosku nalezy dolaczyc miedzy innymi ostateczna wersje prospektu emisyjnego, uwzgledniajaca wszystkie zalecenia zgloszone w toku postepowania przed KNF.

27. 8. Po zdeponowaniu wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu w Krajowym Depozycie Papierów Wartosciowych SA, zakonczeniu publicznej oferty oraz, rejestracji akcji nowej emisji przez sad spólka sklada do Zarzadu Gieldy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoleglym. Zarzad Gieldy okresla m.in. system notowan, a takze date sesji gieldowej, na której nastapi pierwsze notowanie. Dla spólek, które po trzech miesiacach od pierwszego notowania spelnia dodatkowe kryteria istnieje mozliwosc notowania w segmencie PLUS na rynku podstawowym lub PRIM na rynku równoleglym.

28. Dziekuje za uwage.

  • Login