TRESTNÍ PRÁVO
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

TRESTNÍ PRÁVO Objekt trestného činu PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TRESTNÍ PRÁVO Objekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz. Objekt trestné činu. Objekt trestného činu Hodnoty a zájmy chráněné trest. právem (společnost má na jejichž ochraně vzhledem k jejich významu zvláštní zájem) abstraktní duchovní hodnoty

Download Presentation

TRESTNÍ PRÁVO Objekt trestného činu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trestn pr vo objekt trestn ho inu

TRESTNÍ PRÁVO

Objekt trestného činu

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

22662@vsfs.cz


Trestn pr vo objekt trestn ho inu

Objekt trestné činu

Objekt trestného činu

Hodnoty a zájmy chráněné trest. právem

(společnost má na jejichž ochraně vzhledem k jejich významu zvláštní zájem)

abstraktní duchovní hodnoty

(lidský život, lidské zdraví, osobní svoboda, svoboda projevu, aj.)

nutno odlišovat od předmětu útoku)

(v případě kapesní krádeže tak objektem je vlastnické právo jako ideální a abstraktní hodnota – nikoli tedy vlastnictví konkrétní věci;

předmětem je konkrétní ukradená věc – např. peněženka)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::


Trestn pr vo objekt trestn ho inu

Objekt trestné činu

Obecný objekt – všechny právní hodnoty v jejich souhrnu (hodnotový systém dané společnosti jako celek), které jsou pod ochranou trestního práva

Druhový (skupinový) objekt - promítá se do struktury i názvů hlav a oddílů Zvláštní části TZ – v nich řazeny skutkové podstaty, které mají shodný (např. proti životu a zdraví, proti rodině a dětem)

Individuální objekt – obligatorní znak každé skutkové podstaty

určení individuálního objektu má svůj význam pro otázku trestnosti

(např. § 188 TZ – soulož mezi příbuznými); v TZ většinou výslovně neurčen trestný čin může mít i více objektů

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::


Trestn pr vo objekt trestn ho inu

Objekt trestné činu

Hlavní objekt - k jeho ochraně je trestnost daného činu

určena primárně – znak již v základní skutkové podstaty

(např. lidský život u vraždy, vlastnické právo u krádeže apod.)

Vedlejší objekt – není znakem základní skutkové podstaty ale až kvalifikované skutkové podstaty

(např. život u loupeže)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::


Trestn pr vo objekt trestn ho inu

Objekt trestné činu

Předmět útoku

konkrétní předměty, vůči nimž útok směřuje;

mohou jím být – lidé (zavražděný člověk), věci (ukradená peněženka)

i jiná práva (např. pohledávka vůči jinému, autorské právo k dílu aj.)

Vyvolaná porucha

– v případě objektu tr. činu označována jako následek

– v případě předmětu útoku označována jako účinek

Předmět útoku je odlišný od prostředkučinástroje

(např. poštvaný pes je prostředkem a napadený člověk předmětem útoku)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::


Trestn pr vo objekt trestn ho inu

Objekt trestné činu

Pojmy k zapamatování:

Objekt trestného činu

Předmět útoku

Prostředek (nástroj) útoku

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::


  • Login