Škola pro děti - PowerPoint PPT Presentation

Škola pro děti
Download
1 / 11

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Škola pro děti. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673. Příjemce:. Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní. Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_02. Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ. Předmět: Chemie. Autor: Mgr. Václava Ilkóová. Soli.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Škola pro děti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kola pro d ti

Škola pro děti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673

Příjemce:

Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232

382 11 Větřní

Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_02

Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ

Předmět: Chemie

Autor: Mgr. Václava Ilkóová


Kola pro d ti

Soli

 • Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin

 • Anionty kyselin se odvozují z molekul kyselin odštěpením jednoho nebo více kationtů vodíku H+

 • Vzorce solí píšeme tak, že jeden nebo více atomů vodíku v molekule kyselin nahradíme atomem určitého kovu


Zopakujte si vznik aniontu disociac kyseliny

Zopakujte si: Vznik aniontu disociací kyseliny

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

kyselina + voda → oxoniový + chloridový

chlorovodíková kation anion

HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

kyselina + voda → oxoniový + dusičnanový

dusičná kation anion


Neutralizace

Neutralizace

je reakce kyseliny a hydroxidu, při které vzniká sůl a voda

KYSELINA + HYDROXID → SŮL + VODA

HCl + KOH → KCl + H2O

kyselina hydroxid chlorid voda

chlorovodíková draselný draselný


P ehled vzniku sol reakcemi r zn ch skupin l tek

Přehled vzniku solí reakcemi různých skupin látek


Vlastnosti sol

Vlastnosti solí

 • výskyt v přírodě

 • tvorba krystalů

 • jsou to sloučeniny iontového charakteru

 • mají vysoké teploty tání a varu

 • v pevném skupenství nevedou elektrický

  proud

 • jejich vodný roztok nebo tavenina elektrický proud vede (díky volně se pohybujícím iontům)


Chlorid sodn

Obr. 1: Minerální chlorid sodný – halit Obr.2: Krystalová mřížka halitu

Chlorid sodný


Kol navrhn te v choz l tky pro p pravu

Úkol:Navrhněte výchozí látky pro přípravu:

 • Sulfidu rtuťnatého slučováním prvků

 • Dusičnanu amonného neutralizací

 • Siřičitanu sodného reakcí kyselinotvorného oxidu s hydroxidem

 • Uhličitanu vápenatého srážecí reakcí


E en kolu

Řešení úkolu

 • Hg + S → HgS

 • HNO3 + NH4OH →NH4NO3 + H2O

 • SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

 • Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O


Metodick doporu en

Metodické doporučení

 • Prezentace popisuje vznik solí a podává přehled jejich vzniku různými reakcemi. Popisuje jejich hlavní vlastnosti a v závěru umožňuje procvičit si zapisování reakcí chemickými rovnicemi.


Kola pro d ti

BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 1.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2005. 143 s.

ISBN 80-7168-720-0, s. 109 - 110

Obr. 1 – PILSAK. W.J. [cit. 2011.08.19]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Halit-Kristalle.jpg >

Obr. 2 – HOFFFMEISTER.H. [cit. 2011.08.19]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/NaCl-Ionengitter.png >


 • Login