กระทรวง
Download
1 / 16

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว - PowerPoint PPT Presentation


  • 287 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

กระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. บุคลากรในสังกัด. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. นางสาวบรรจบ ยวนยี. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม. กระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. นางสาวนิจนิภา โมคศิริ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวบรรจบ ยวนยี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


4629345

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


4629345

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


4629345

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


4629345

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางกาญจนี แก่นก่อ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวบรรจบ ยวนยี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายถาวร นามคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายนิรันต์ ถึงแสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายสมชาย หาริกะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายสถิตย์ สิงห์แก้ว

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวปิยฉัตร ศรีสารคาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


4629345

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายสถิตย์ สิงห์แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


ad
  • Login