kinetyka i statyka chemiczna
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kinetyka i statyka chemiczna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Kinetyka i statyka chemiczna - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Kinetyka i statyka chemiczna. Kinetyka. Reakcja chemiczna. wolna. szybka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kinetyka i statyka chemiczna' - channing-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kinetyka
Kinetyka

Reakcja chemiczna

wolna

szybka

slide3

Kinetykazajmuje się badaniami szybkości przebiegu reakcji chemicznych. Znajomość szybkości reakcji w określonych warunkach fizycznych ma podstawowe znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Teoretyczne – gdyż pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących mechanizmu reakcji. Praktyczne – gdyż określa przebieg danej reakcji w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych.

szybko reakcji
Szybkość reakcji

Szybkośc reakcji chemicznej jest definiowana jako zmiana stężenia w czasie:

v - szybkość reakcji,

i- współczynnik stechiometryczny reagentu „i”,

ci - stężenie reagentu „i”,

t - czas.

slide5

bardziej szczegółowo:

Zamiana stężeń substratów i produktów w czasie.

teoria zderze
Teoria zderzeń

Aby zaszła reakcja chemiczna cząsteczki substratów muszą się zderzyć. Zderzenia muszą być efektywne, tj. cząsteczki muszą mieć wystarczającą energięi muszą być odpowiednio zorientowane względem siebie.

slide8

Orientacja cząsteczek

efektywne

nieefektywne

energia aktywacji
Energia aktywacji

Minimalna energia potrzebna, aby reakcja zaszła nazywana jest energią aktywacji (inicjacji).

Zmiana energii cząstek w czasie reakcji.

slide12

Równanie kinetyczne

Równanie kinetyczne jest matematycznym zapisem wiążącym szybkość reakcji ze stężeniami reagentów.

k - stała szybkości reakcji,

cA, cB - stężenia substartów A i B,

a, b - zazwyczaj współczynniki stechiometryczne z reakcji, a+b = rząd reakcji.

slide13

Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej

 • stężenia reagentów,
 • temperatura,
 • ciśnienie (jeśli reagenty są gazami)
 • promieniowanie elektromagnetyczne (dla reakcji fotochemicznych),
 • rozwinięcie powierzchni (reakcje powierzchniowe),
 • dodatek katalizatora.
wp yw st enia
Wpływ stężenia

Szybkość reakcji rośnie ze wzrostem stężenia.

Reakcje I rzędu:

Wykłądniek potęgi stężenia = 1 (cA1).

Przykład:

slide15

Reakcje II rzędu:

Suma wykładników: 1+1 =2

Przykład:

slide16

lub:

Przykład:

slide17

Rząd reakcji zazwyczaj nie jest większy od 3, ponieważ prawdopodobieństwo zderzenia więcej niż trzech cząstek jest bardzo małe.

Zderzenia cząstek.

wp yw temperatury
Wpływ temperatury

Każdy wpółczynnik szybkości reakcji jest związny z temperaturą zależności Arheniusa:

k - stała szybkości reakcji,

A - stała, charakterystyczna dla reakcji,

EA - energia aktywacji,

R - stała gazowa,

T - temperatura.

mechanizm reakcji chemicznych
Mechanizm reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne bardzo rzadko są procesami jednoetapowymi. Zazwyczają są to procesy wieloetapowe.

Przykład:

Reakcja jednoetapowa:

slide20

Reakcja wieloetapowa:

etap 1:

etap 2:

etap 3:

etap 4:

sumarycznie:

slide21

Reakcja dwuetapowa:

etap 1:

wolny

etap 2:

szybki

sumarycznie:

wolno

Całkowita szybkość reakcji zależy od etapu najwolniejszego

slide22

Jak zwiększyć szybkość reakcji?

 • wzrost stężenia substratów,
 • wzrost temperatury,
 • wzrost ciśnienia reagentów gazowych,
 • mieszanie,
 • dodanie katalizatora.
slide23

Kataliza

Katalizator jest to substancja zwiększająca szybkość reakcji, ale pozostająca po reakcji w niezmienionym stanie.

Po dodaniu katalizatora:

sumarycznie:

slide24

Katalizator wpływa na wielkość energii aktywacji.

Wpływ katalizatora na energię aktywacji.

slide25

Kataliza homogeniczna

Katalizator jest w tej samej fazie, co reagenty

Przykład:

Utlenianie dwutlenku siarki.

slide26

Kataliza heterogeniczna

Katalizator jest w innej fazie niż, reagenty

Przykład:

Uwadarnianie etenu.

statyka chemiczna
Statyka chemiczna

Reakcja odracalna może być wyrażona poprzez dwa równania:

kiedy:

stan równowagi chemicznej

slide31

Prawo działania mas Guldberga - Waage’go:

W stanie równowagi chemicznej stosunek iloczynu stężeń produktów (podniesionych do odpowiednich potęg) do iloczynu stężeń substratów (podniesionych do odpowiednich potęg) jest wielkością stałą w danych warunkach temperatury i ciśnienia.

regu a le ch telier a brauna
Reguła Le Châtelier’a - Brauna

Jeśli zmienimy jakiś parametr w układzie będącym w stanie równowagi chemicznej, układ będzie przeciwdziałał tym zmianom.

Przykład:

Powoduje przesunięcie równowagi

slide34

1 mol N2 + 3 mole H2 2 mole NH3

4 mole gazu  2 mole gazu

ad