P zm ny p ter
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Pázmány Péter PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pázmány Péter. 22/A. 1. Életútja. 1570-ben született (Nagy)Váradon Nemesi család sarja: apja, Pázmány Miklós bihari alispán Családja református, de anyja halálakor katolikus lett Belép a jezsuitákhoz (Krakkóban lett novícius) Bécsben, utána Rómában tanul, majd Grazban tanít, végül hazatér

Download Presentation

Pázmány Péter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pázmány Péter

22/A


1. Életútja

 • 1570-ben született (Nagy)Váradon

 • Nemesi család sarja: apja, Pázmány Miklós bihari alispán

 • Családja református, de anyja halálakor katolikus lett

 • Belép a jezsuitákhoz (Krakkóban lett novícius)

 • Bécsben, utána Rómában tanul, majd Grazban tanít, végül hazatér

 • Esztergomi érsek, a rekatolizáció, és a nemzettudat legfőbb alakja

 • 1637-ben hal meg, Pozsonyban a Szent Márton székes egyházban temetik el


2. Személyisége

 • Kiegyensúlyozott politikai álláspont

 • Egyrészt abban látta Magyarország biztonságát, ha a Habsbugok uralkodnak felette

 • Másrészt jónak tartotta a független Erdélyt mint ellensúlyt

 • Nagy szellemi fölényben volt református ellenfeleivel (Magyari István, Alvinczy Péter) szemben

 • Kitűnő szónok, író, egyedülálló stílusának köszönheti hatását


3. Művei

 • Prédikációit nyomtatott formában kiadta

 • Legfőbb műve az „Isteni igazságra vezérlő kalauz”

 • Fordít is pl.: Kempis Tamás könyvét (Imitatio Christi)

 • Vitairatok:

 • Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére

 • Alvinci Péter uramhoz írt öt szép levél

 • Keresztyéni imádságos könyv


4. Stílusa

 • Barokk stílusban ír

  • Látványos szimmetriával felépített körmondatok és az élőbeszéd keveredése.

  • Képekben való láttatás.

  • Életismeret

 • Ars poeticája:„Nekünk nem hímes szók, hanem erős valóságok kellenek


Milyen mozgalom vezetője Pázmány Péter?

Pázmány Péter

Hogy nevezték a szüleit?


Milyen stílusú könyveket írt?


Aritotelés Physica című könyvének kézirata

(Pázmány keze)


Hol tanult, és tanított?

Collegiom Romano


Melyik királyt koronázta meg, és az melyik uralkodóházba tartozott?

II. Ferdinánd


Hol temetik el?

Pozsonyi Szent Márton székesegyház


 • Login