P zm ny p ter
Download
1 / 12

Pázmány Péter PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pázmány Péter. 22/A. 1. Életútja. 1570-ben született (Nagy)Váradon Nemesi család sarja: apja, Pázmány Miklós bihari alispán Családja református, de anyja halálakor katolikus lett Belép a jezsuitákhoz (Krakkóban lett novícius) Bécsben, utána Rómában tanul, majd Grazban tanít, végül hazatér

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pázmány Péter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P zm ny p ter

Pázmány Péter

22/A


1 let tja

1. Életútja

 • 1570-ben született (Nagy)Váradon

 • Nemesi család sarja: apja, Pázmány Miklós bihari alispán

 • Családja református, de anyja halálakor katolikus lett

 • Belép a jezsuitákhoz (Krakkóban lett novícius)

 • Bécsben, utána Rómában tanul, majd Grazban tanít, végül hazatér

 • Esztergomi érsek, a rekatolizáció, és a nemzettudat legfőbb alakja

 • 1637-ben hal meg, Pozsonyban a Szent Márton székes egyházban temetik el


2 szem lyis ge

2. Személyisége

 • Kiegyensúlyozott politikai álláspont

 • Egyrészt abban látta Magyarország biztonságát, ha a Habsbugok uralkodnak felette

 • Másrészt jónak tartotta a független Erdélyt mint ellensúlyt

 • Nagy szellemi fölényben volt református ellenfeleivel (Magyari István, Alvinczy Péter) szemben

 • Kitűnő szónok, író, egyedülálló stílusának köszönheti hatását


3 m vei

3. Művei

 • Prédikációit nyomtatott formában kiadta

 • Legfőbb műve az „Isteni igazságra vezérlő kalauz”

 • Fordít is pl.: Kempis Tamás könyvét (Imitatio Christi)

 • Vitairatok:

 • Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére

 • Alvinci Péter uramhoz írt öt szép levél

 • Keresztyéni imádságos könyv


4 st lusa

4. Stílusa

 • Barokk stílusban ír

  • Látványos szimmetriával felépített körmondatok és az élőbeszéd keveredése.

  • Képekben való láttatás.

  • Életismeret

 • Ars poeticája:„Nekünk nem hímes szók, hanem erős valóságok kellenek


P zm ny p ter

Milyen mozgalom vezetője Pázmány Péter?

Pázmány Péter

Hogy nevezték a szüleit?


P zm ny p ter

Milyen stílusú könyveket írt?


P zm ny p ter

Aritotelés Physica című könyvének kézirata

(Pázmány keze)


P zm ny p ter

Hol tanult, és tanított?

Collegiom Romano


P zm ny p ter

Melyik királyt koronázta meg, és az melyik uralkodóházba tartozott?

II. Ferdinánd


P zm ny p ter

Hol temetik el?

Pozsonyi Szent Márton székesegyház


 • Login