การจัดทำแผนการเรียนรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (PBL) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 15

 • 216 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การจัดทำแผนการเรียนรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (PBL). การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้. หากอาจารย์จะต้องเตรียมตัวสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย จะมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร. คำอธิบายรายวิชา การกำหนดเนื้อหา มคอ.2 (จุดมุ่งหมายของรายวิชา) การแบ่งสัดส่วนคะแนน การกำหนดรูปแบบการสอน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดทำแผนการเรียนรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (PBL)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pbl

(PBL)


Pbl


Pbl

 • .2 ()


Pbl project based learning problem based learning

PBLProject-based LearningProblem-based Learning


Pbl

 • (NUS ; National University of Singapore)

NUS NUS () Problem-based Learning ( PBL)

... .

NUS

" 3 5


Pbl

 • (Problem solving method)

 • PBL


Pbl

 • PBL (Problem solving skill)


Pbl problem based learning

PBL Problem-based Learning


Pbl


Pbl

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Pbl

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Pbl

PBL

 • 1.

 • 2

 • 3


Pbl

PBL

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.


Pbl


 • Login