Sådan står det til med
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater. 12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen. Afrapportering. Kommuneresultater: Spørgeskema med svarfordelinger Standardtabeller for et antal indikatorer Pjecer Regionsrapport i 8 kapitler + sammenfatning Præsentation her:

Download Presentation

12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sådan står det til med

Sundheden i Nordjylland

resultater

12. september 2007Niels Kr. Rasmussen


Afrapportering

 • Kommuneresultater:

  • Spørgeskema med svarfordelinger

  • Standardtabeller for et antal indikatorer

  • Pjecer

 • Regionsrapport i 8 kapitler + sammenfatning

  • Præsentation her:

   • Livskvalitet og personlig velbefindende

   • Sygelighed og konsekvenser af sygdom

   • Social kapital

   • Sundhedsvaner og livsstil

   • Ændringsparathed

   • Risikofaktorer i miljøet

   • Sundhedsprofil for unge


Andel med virkelig godt eller godt helbred


Forskelle mellem kommuner mht. selvvurderet helbred


Ofte stresset i dagligdagen


Andel der har følt sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig – meget eller en hel del af tiden sidste 7 dage


Andel nedtrykte m.m. i forhold til uddannelse


Andel med langvarig sygdom


Sammenhængen mellem subjektivt helbred og langvarig sygdom


Forskelle i lægekontakt


Man kan stole på andre mennesker


Andel der føler sig stærkt knyttet til lokalområdet


Mangler fritidsmuligheder/faciliteter i lokalområdet


Regner helt sikkert med at kunne få hjælp fra andre i tilfælde af sygdom


Uønsket alene, psykisk funktion og helbred


Andel dagligrygere


Dagligrygning


Andel der har drukket mindst 5 genstande mindst en gang inden for den seneste måned


Fysisk aktivitet i fritiden


Andel svært overvægtige


Andel svært overvægtige


Ændringsparathed, rygning


Ændringsparathed, alkoholbrug


Andele med lidt indflydelse på arbejdet


Udsættelse for vold og hærværk


Bekymringer


Veloplagt


Sundhedsvaner hos unge


Sociale relationer og sundhedsvaner, 16-24 årige


Oplevelse af bekymringer og sundhedsvaner, 16-24 årige


Hovedtendenser


Helbred og sygdom

 • Mange har en sygdom, også blandt unge

 • Sygdommene er socialt skævt fordelt

 • Kontakten til sundhedsvæsenet er også ulige fordelt – de syge også er dem, der går til læge eller til sygehus

 • Mange syge synes trods alt de har et godt helbred


Trivsel og social kapital

 • Relativt små grupper meget stressede og med psykisk mistrivsel

 • Social kapital: mange har hyppig kontakt med venner og familie

 • Store grupper har stor tillid til andre mennesker

 • Mange er aktive i foreningsliv og fritidslivet


Livsstil og sundhedsvaner

 • Rygning for nedadgående

 • Mange er fysisk aktive, især blandt de unge – aftager kraftigt med alderen

 • Generelt et højt alkoholforbrug, især blandt unge og til en vis grad blandt midaldrende

 • Mange svært overvægtige


Parathed til at ændre sundhedsvaner

 • Nogenlunde motivation blandt dagligrygerne

 • Det er dem, der i forvejen er stærkt fysisk aktive, der er motiverede

 • Meget få er motiveret for at ændre alkoholvaner, selv ikke blandt dem der er storforbrugere

 • De overvægtige er klart motiverede for at ændre vægt

 • Ressourcer og barrierer for ændring: mistrivsel er ikke en barriere for ændring af usunde vaner


Unge

 • Relativt mange unge er meget fysisk aktive, men der er også mange fysisk inaktive unge mænd

 • De unge eksperimenterer med alkohol og rygning – en svag tendens til at det aftager med alderen – dog også fysisk aktivitet

 • Trivselsproblemer hos de unge kvinder

 • Der er uhensigtsmæssige sundhedsvaner hos dem, der er bekymrede.


 • Login