Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri
Download
1 / 34

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri. Christian Holm Christiansen Teknologisk Institut, Energi og Klima Danmark cnc@teknologisk.dk. Dagsorden. Generelt om fjernvarme og lavenergibyggeri i Danmark Et koncept til Lavenergifjernvarme i lavenergibyggeri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Christian Holm Christiansen

Teknologisk Institut, Energi og Klima

Danmark

cnc@teknologisk.dk


Dagsorden

 • Generelt om fjernvarme og lavenergibyggeri i Danmark

 • Et koncept til Lavenergifjernvarme i lavenergibyggeri

  • Varme og brugsvandsbehov i lavenergi enfamiliehus

  • Fjernvarmebeholderunit

  • Varmeanlæg

  • Twinrør

  • Systemanalyser, ledningsnet

  • Investeringer

  • Samfundsøkonomi

 • Demonstration

  • Ringgården, afdeling i Lystrup

  • EnergyFlexHouse, Teknologisk Institut i Høje Taastrup


Fjernvarme i Danmark

 • 1,6 millioner boliger (ca. 60%) forsynes med fjernvarme

Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2008


Fjernvarme i Danmark

30%

Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2008


Energipolitik i Danmark

Fjernvarme og et stramt bygningsreglement er nogle af de væsentlige virkemidler til at nå målet

Kilde: Klima- og energiministeriets Energipolitisk redegørelse 2009


Bygningsreglementet i Danmark

 • Krav til bruttoenergiforbrug:

  • BoligerErhverv

 • Bygningsreglementet 2008

 • Lavenergiklasse 2

 • Lavenergiklasse 1

 • BR2010

  BR2015

  A er det opvarmede etageareal

  (OBS! bruttoareal)


  Energifaktorer i Danmark

  • El:2,5

  • Naturgas:1,0

  • Olie:1,0

  • Biomasse (piller, brænde mv.):1,0

  • Fjernvarme:1,0

  • Dog ser det på nuværende tidspunkt ud til at fjernvarme får en energifaktor på 0,8 i det nye bygningsreglement 2010, hvis der bygges lavenergibyggeri klasse 1


  Udvalgte danske forskningsnetværk og centre med fokus på både fjernvarme og lavenergibyggeri

  Strategisk Forskningscenter for CO2-neutralt byggeri

  www.zeb.aau.dk

  www.teknologisk.dk

  www.boligplus.org

  www.lavebyg.dk

  Lavenergibyggeri og fjernvarme er ikke hinandens modsætninger


  EFP2007 projekt

  Titel: “Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri”

  Periode: 2007-2008

  Finansiering: Støttet af Energistyrelsen's energi-forskningsprogram (EFP2007)

  Projektdeltagere:

  Teknologisk Institut (Projektansvarlig)

  DTU Byg (Danmarks Tekniske Universitet)

  COWI A/S

  LOGSTOR A/S

  DANFOSS District Heating

  Energitjenesten


  Lavtemperaturfjernvarme, et designkoncept til lavenergibyggeri

  • Lavenergibyggeri (lavt forbrug)

  • En mindre enklave/område af bygninger (ensartede driftsforhold)

  • Fjernvarmebeholderunit (udjævnet flow)

  • Varmeanlæg udlagt for lav temperatur (gulvvarme og/eller radiator)

  • Lave fjernvarmetemperaturer (lavere varmetab)

  • Mindre ledninger (lavere varmetab og mindre investeringer)

  • Brug af twinrør i alle ledningsstørrelser (lavere varmetab og mindre investeringer)


  Valgt referencehus

  • 145 m2

  • Lavenergibyggeri, klasse 1 (42,6 kWh/m2)


  Rumvarmeforbrug i reference hus

  20,1 kWh/m²/år *

  30,7 kWh/m² **

  20°C i alle rum:

  24°C i de 2 badeværelser

  og 22°C i de øvrige rum:

  -> 50% højere varmeforbrug

  • BeregnetiBsim (program tiltermiskbygningssimulering):

  • * Standard indetemperatursombrugesved dokumentation (BE06 beregning)

  • iforholdtilBygningsreglementet)

   ** Mere almindelige/realistiskeindetemperatur


  Fjernvarme-beholderunit


  Fjernvarmebeholder - ladeflow


  Fjernvarmebeholder – Reguleringsventil til varmt brugsvand


  Fjernvarmebeholder – Prototype

  Konfiguration:LGS

  LGM (gulvvarme)

  Beholderstørrelse:120 liter

  175 liter

  God isolering


  Stikledning - prototype

  • Dimensionerne (fremløb/retur/kappe), mm:14/14/110

  • Medirørmateriale:alupex

  • Medierørs godstykkelse, mm:2

  • Medirør placeret symmetrisk omkring twinrørets centrum

  • Maksimal varmeledningsevne for PUR-skum, W/(mK):0,023

  • Diffusionsbarriere ved kappe


  Stikledning - Lambdaværdi


  Systemanalyser – simulering af fjernvarmenet

  • 92 huse og 1 vekslerstation/ værk

  • 145 m² lavenergihus kl. 1

  • Maks. rumvarmeeffektbehov = 3,7 kW/hus

  • Varmebehov = 6750 kWh/år/hus (inklusive brugsvand)

  • Varmetæthed = 193 kWh/år/meter fjernvarmeledning

  • Ikke optimeret mht. reduktion af total rørlængde og placering af vekslerstation / værk


  Systemanalyser – 4 scenarier

  • Ny type unit:

  • Fjernvarmebeholder 120 eller 175 liter (Danfoss)


  Systemanalyser – designantagelser

  • 10 bar system (maks. tryk)

  • Holdetryk: 2 bar

  • Maks. hastighed: 2 m/s

  • Bypass i units lukket, kun omløb for enden af hver vej


  Systemanalyse - resultater

  • Trykprofil v. 2,29 kW pr. bolig (ca. 8500 timer under denne effekt)


  Systemanalyse - resultater

  • Eksempel på fremløbstemperaturer og varmetab


  Systemanalyse – resultater


  Investeringer

  • Totale investeringsomkostninger


  Samfundsøkonomi

  Formål

  • At sammenligne lavtemperaturfjernvarme med alternative opvarmningssystemer

   Undersøgte scenarier

  • Lavtemperaturfjernvarme (fjernvarmebeholderunit)

  • Varmepumpe, jordvarme

  • Varmepumpe, luft-til-vand

  vs.

  vs.


  Samfundsøkonomi – antagelser for lavtemperaturfjernvarme

  • Fjernvarmebeholderunit valgt til beregning (fordi det er den nye løsning)

  • Investeringsomkostninger pr. hus: 84.240 DKK (se foregående)

  • Levetid på fjernvarmerør: 40 år

  • Levetid på hovedpumper i fjernvarmesystemet: 20 år

  • Levetid på fjernvarmeunit og stikinstallationer: 30 år med reinvestering efter 15 år på 10.000 DKK

  • Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet: Inkluderet i fjernvarmeprisen

  • Anlægsomkostninger for fjernvarmebygværk er inkluderet i fjernvarmeprisen

  • Scrapværdi på komponenter (inklusive reinvesteringer) med længere levetid end beregningsperioden


  Samfundsøkonomi – antagelser for varmepumper


  Samfundsøkonomi - omkostninger pr. 30 år

  Lavtemperaturfjernvarme er fuldt konkurrencedygtig med varmepumpeteknologien!


  Demonstration af konceptet

  Titel: C02-reductions in low energy buildings and communities by implementation of low temperature district heating systems

  Periode: 2009-2010

  Finansiering: Støttet af Energistyrelsen's energiteknologisk

  forsknings og udviklingsprogram (2008)

  Projektdeltagere:

  Energitjenesten, Midt- og Østjylland (Projektansvarlig)

  DTU Byg (Danmarks Tekniske Universitet)

  COWI A/S

  LOGSTOR A/S

  DANFOSS District Heating

  Teknologisk Institut

  AffaldVarme Århus, Århus Kommune

  Kamstrup A/S

  Ribe Jernindustri

  Lystrup Fjernvarme Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

  Boligforeningen Ringgården

  Høje Taastrup Fjernvarme Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.A.


  Demonstration - Boligforeningen Ringgården - Lystrup

  Plan over Ringgården afd. 34

  40 rækkehuse + fælleshus lavenergi kl. 1. 11 FVB-units og 30 GVV-units


  Demonstration - EnergyFlexHouseTeknologisk Institut – Høje Taastrup

  Fjernvarmenet til EnergyFlexHouse – 2 nye lavenergiforsøgshuse

  EnergyFlexFamily

  EnergyFlexLab


  Hovedkonklusioner for EFP-projektet

  • Lavenergifjervarme konkurrencedygtig med varmepumper ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

  • Meget lavt varmetab i ledningsnet, teoretisk helt ned til 12-16% på trods af det lave varmeforbrug i lavenergibyggeriet.

  • Lille forskel mellem de forskellige fjernvarmeunittyper.

  • Optimering af nettet (rørlængde og varmetæthed) kan medføre endnu bedre økonomi for lavenergifjernvarme.

  • Med en tilstrækkelig fremløbstemperatur på 50 °C hos forbrugerne er det muligt at anvende nye typer varmeressourcer.

  • Varmetæthed er afgørende, men grænsen er flyttet.

  • Der er ikke regnet på selskabsøkonomi, men økonomien vil være væsentlig forskellig fra værk til værk


  Tak for opmærksomheden

  Rapporten "Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri" kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside:

  http://www.teknologisk.dk/25949


  ad
 • Login