Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM
Download
1 / 19

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM. Situering van het OCMW BOOM -OCMW -secretariaat -financiële dienst -sociale dienst -personeelsdienst (voor OCMW en WZC) -WZC -176 woongelegenheden -7 kamers kortverblijf -15 plaatsen DVC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM' - chana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Situering van het OCMW BOOM

-OCMW -secretariaat

-financiële dienst

-sociale dienst

-personeelsdienst (voor OCMW en WZC)

-WZC -176 woongelegenheden

-7 kamers kortverblijf

-15 plaatsen DVC

-25 serviceflats


Waarom aan de slag met CAF?

-Behoefte aan een evaluatie van het volledige OCMW+

verplichting vanuit kwaliteitsdecreet voor de

ouderenvoorzieningen.

-Eind 2007: als voorbereiding cursus CAF aan het

Instituut voor de Overheid: secretaris en

kwaliteitscoördinator OCMWDoelgroepen voor de zelfevaluatie

 • -oorspronkelijk was het de bedoeling om de CAF

 • met drie werkgroepen uit te voeren:

 • -1)Het managementteam (8 deelnemers)

 • -2)OCMW (8 deelnemers)

 • -3)WZC (14 deelnemers)

 • evaluatie


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 1. 1ste Werkgroep, wie neemt deel?

  • managementteam (8 personen):

   • -secretaris OCMW

   • -kwaliteitscoördinator OCMW

   • -hoofd sociale dienst

   • -directeur rusthuis – WZC Den Beuk

   • -informaticus

   • -deskundige financiële dienst

   • -personeelsverantwoordelijke

   • -verantwoordelijke technische dienst

   • /preventieadviseur  Draaiboek zelfevaluatie

  • 3. Opleiding werkgroep (5 -19/2/2009)

   • -Voorstelling en info CAF

   • -Het doel en de aard van de zelfevaluatieprocedure

   • wordt uitgelegd.

   • -Het CAF wordt in een ruimer kader geplaatst.

   • -Hoe verhoudt het CAF zich t.o.v. BSC, EFQM?

   • -Afspraken binnen de groep:

    • Uiten van een eerlijke mening op basis van feiten

    • Vertrouwen t.o.v. elkaar!

   • -Individuele score  consensus


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 4. Voorbereiding vergaderingen

   • -Uitnodiging via outlook voor de vergadering.

   • -Elk teamlid krijgt vooraf per criterium een aantal

   • voorbeeldvragen die ze moeten lezen en hun

   • persoonlijke score aan moeten geven. Zij krijgen

   • ook de scoretabel voor de factoren en resultaten

   • met instructies hoe te scoren.


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 5. Verloop elke vergadering

   • -Elk criterium en bijhorende vragen worden voorgelezen.

   • -Brainstorming waardoor eerste spontane reacties(feiten)

   • loskomen.

   • -De persoonlijke scores worden naast elkaar gelegd en in

   • consensus wordt aan de hand van de aangebrachte feiten

   • een definitieve score bepaald.

   • -Secretaris noteert aangebrachte feiten en scores in excel.


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 6 .Na elke vergadering

  • De kwaliteitscoördinator bepaalt na de vergadering aan de hand

  • van de gegevens in excel een gemiddelde score en brengt deze

  • gegevens online in de officiële website van het CAF (EIPA).


  • Draaiboek zelfevaluatie

  • 7. Verloop slotvergadering

  • -Terugkoppeling van de zelfevaluatie en de resultaten naar

  • managementteam op 27/10/2009.

  • -Bepalen van verbeterpunten.

  • -Uitschrijven van de werkpunten in een tijdpad.


  Bepalen van de verbeterpunten

  -Tijdens de laatste CAF-bijeenkomst zijn zowel de sterke punten als

  de verbeterpunten geïnventariseerd.(Totaal aantal

  verbeterpunten:78)

  -Door puntenrangschikking binnen het CAF zijn de

  prioritaire doelstellingen voor 2010 bepaald: 11

  prioritaire doelstellingen vertaling naar het beleid


  Van prioriteiten naar beleid

  -Voor de 11 prioriteiten wordt bepaald:

  -doelstelling

  -uitvoering, actieplan, wie, wat, hoe?

  -tijdspad van…tot….

  • -communicatie + rapportering

  • -Toelichting eindrapport in januari 2010 voor OCMW-Raad.

  • -Goedkeuring prioriteitenlijst + aanpassing beleidsnota en

  • meerjarenplanning


  CAF Doelstellingen vast item op agenda MAT (2x/maand)

  -Missie en visie VLOT koppelen aan competentieprofielen

  -Communicatie: opstellen charter toegankelijkheid ;elektronisch

  zorgdossier, efficiëntie verbeteren door intranet, e-loket..

  -Dienstoverschrijdend denken bevorderen

  -Cultuurondersteunend werken: familiedag voor personeel

  organiseren, uitwisselen medewerkers tussen diensten..


  CAF Doelstellingen vast item op agenda MAT( 2x/maand)

  -Afsprakennota MAT en politici: betere samenwerking

  -Bevraging cliënteel sociale dienst

  -Beschikbaarheid beleidsinformatie: efficiënt toegankelijk maken

  voor budgethouders

  -HRM module opstarten

  -Inventariseren samenwerkingsverbanden/partnerschappen

  -kwaliteitshandboek toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken

  voor personeel


  • Moeilijkheden bij uitvoering zelfevaluatie managementteam

  • -samenstelling managementteam: 2/3 OCMW en 1/3 WZC.

  • ≠ werkwijzen, ≠belangen, ≠stadia in proces

   • → Probleem om consensus van score te krijgen door verschil WZC

   • en OCMW.

  • -vraagstelling soms te complex en te algemeen.

  • → soms moeilijk om voorbeelden uit eigen werksituatie te zoeken.

  • → scoren: wat juist scoren? Soms moeilijk te interpreteren.

  • -sommige voorbeeldvragen niet relevant voor onze organisatie.


  Moeilijkheden bij uitvoering zelfevaluatie managementteam

  -Feiten en uitspraken worden soms te voorzichtig geformuleerd.

  -Opletten voor beïnvloeding.

  -Sterke begeleiding is nodig.

  -Goede opvolging tijdens de oefening noodzakelijk.


  Tot slot……kritische kijk op het CAF

  • -Algemene indruk van CAF: niet eenvoudig door complexe

  • vraagstelling.

  • -Bedenking: vragen moeten aangepast worden vooraleer CAF kan

  • uitgewerkt worden door de groep basismedewerkers.

  • Deze problematiek was de reden waarom we voorlopig CAF enkel

  • uitgevoerd hebben met het managementteam.

  • -CAF aanzet om verbeterpunten op te nemen in de agenda van het

  • managementteam. Wordt bij elke vergadering opgevolgd.


  ad