Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM
Download
1 / 19

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM. Situering van het OCMW BOOM -OCMW -secretariaat -financiële dienst -sociale dienst -personeelsdienst (voor OCMW en WZC) -WZC -176 woongelegenheden -7 kamers kortverblijf -15 plaatsen DVC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM


Situering van het OCMW BOOM

-OCMW -secretariaat

-financiële dienst

-sociale dienst

-personeelsdienst (voor OCMW en WZC)

-WZC -176 woongelegenheden

-7 kamers kortverblijf

-15 plaatsen DVC

-25 serviceflats


Waarom aan de slag met CAF?

-Behoefte aan een evaluatie van het volledige OCMW+

verplichting vanuit kwaliteitsdecreet voor de

ouderenvoorzieningen.

-Eind 2007: als voorbereiding cursus CAF aan het

Instituut voor de Overheid: secretaris en

kwaliteitscoördinator OCMW


 • Tijdspad CAF


Doelgroepen voor de zelfevaluatie

 • -oorspronkelijk was het de bedoeling om de CAF

 • met drie werkgroepen uit te voeren:

 • -1)Het managementteam (8 deelnemers)

 • -2)OCMW (8 deelnemers)

 • -3)WZC (14 deelnemers)

 • evaluatie


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 1. 1ste Werkgroep, wie neemt deel?

  • managementteam (8 personen):

   • -secretaris OCMW

   • -kwaliteitscoördinator OCMW

   • -hoofd sociale dienst

   • -directeur rusthuis – WZC Den Beuk

   • -informaticus

   • -deskundige financiële dienst

   • -personeelsverantwoordelijke

   • -verantwoordelijke technische dienst

   • /preventieadviseur


  Draaiboek zelfevaluatie

  2. Data


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 3. Opleiding werkgroep (5 -19/2/2009)

   • -Voorstelling en info CAF

   • -Het doel en de aard van de zelfevaluatieprocedure

   • wordt uitgelegd.

   • -Het CAF wordt in een ruimer kader geplaatst.

   • -Hoe verhoudt het CAF zich t.o.v. BSC, EFQM?

   • -Afspraken binnen de groep:

    • Uiten van een eerlijke mening op basis van feiten

    • Vertrouwen t.o.v. elkaar!

   • -Individuele score  consensus


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 4. Voorbereiding vergaderingen

   • -Uitnodiging via outlook voor de vergadering.

   • -Elk teamlid krijgt vooraf per criterium een aantal

   • voorbeeldvragen die ze moeten lezen en hun

   • persoonlijke score aan moeten geven. Zij krijgen

   • ook de scoretabel voor de factoren en resultaten

   • met instructies hoe te scoren.


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 5. Verloop elke vergadering

   • -Elk criterium en bijhorende vragen worden voorgelezen.

   • -Brainstorming waardoor eerste spontane reacties(feiten)

   • loskomen.

   • -De persoonlijke scores worden naast elkaar gelegd en in

   • consensus wordt aan de hand van de aangebrachte feiten

   • een definitieve score bepaald.

   • -Secretaris noteert aangebrachte feiten en scores in excel.


  Draaiboek zelfevaluatie

  • 6 .Na elke vergadering

  • De kwaliteitscoördinator bepaalt na de vergadering aan de hand

  • van de gegevens in excel een gemiddelde score en brengt deze

  • gegevens online in de officiële website van het CAF (EIPA).


  • Draaiboek zelfevaluatie

  • 7. Verloop slotvergadering

  • -Terugkoppeling van de zelfevaluatie en de resultaten naar

  • managementteam op 27/10/2009.

  • -Bepalen van verbeterpunten.

  • -Uitschrijven van de werkpunten in een tijdpad.


  Bepalen van de verbeterpunten

  -Tijdens de laatste CAF-bijeenkomst zijn zowel de sterke punten als

  de verbeterpunten geïnventariseerd.(Totaal aantal

  verbeterpunten:78)

  -Door puntenrangschikking binnen het CAF zijn de

  prioritaire doelstellingen voor 2010 bepaald: 11

  prioritaire doelstellingen vertaling naar het beleid


  Van prioriteiten naar beleid

  -Voor de 11 prioriteiten wordt bepaald:

  -doelstelling

  -uitvoering, actieplan, wie, wat, hoe?

  -tijdspad van…tot….

  • -communicatie + rapportering

  • -Toelichting eindrapport in januari 2010 voor OCMW-Raad.

  • -Goedkeuring prioriteitenlijst + aanpassing beleidsnota en

  • meerjarenplanning


  CAF Doelstellingen vast item op agenda MAT (2x/maand)

  -Missie en visie VLOT koppelen aan competentieprofielen

  -Communicatie: opstellen charter toegankelijkheid ;elektronisch

  zorgdossier, efficiëntie verbeteren door intranet, e-loket..

  -Dienstoverschrijdend denken bevorderen

  -Cultuurondersteunend werken: familiedag voor personeel

  organiseren, uitwisselen medewerkers tussen diensten..


  CAF Doelstellingen vast item op agenda MAT( 2x/maand)

  -Afsprakennota MAT en politici: betere samenwerking

  -Bevraging cliënteel sociale dienst

  -Beschikbaarheid beleidsinformatie: efficiënt toegankelijk maken

  voor budgethouders

  -HRM module opstarten

  -Inventariseren samenwerkingsverbanden/partnerschappen

  -kwaliteitshandboek toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken

  voor personeel


  • Moeilijkheden bij uitvoering zelfevaluatie managementteam

  • -samenstelling managementteam: 2/3 OCMW en 1/3 WZC.

  • ≠ werkwijzen, ≠belangen, ≠stadia in proces

   • → Probleem om consensus van score te krijgen door verschil WZC

   • en OCMW.

  • -vraagstelling soms te complex en te algemeen.

  • → soms moeilijk om voorbeelden uit eigen werksituatie te zoeken.

  • → scoren: wat juist scoren? Soms moeilijk te interpreteren.

  • -sommige voorbeeldvragen niet relevant voor onze organisatie.


  Moeilijkheden bij uitvoering zelfevaluatie managementteam

  -Feiten en uitspraken worden soms te voorzichtig geformuleerd.

  -Opletten voor beïnvloeding.

  -Sterke begeleiding is nodig.

  -Goede opvolging tijdens de oefening noodzakelijk.


  Tot slot……kritische kijk op het CAF

  • -Algemene indruk van CAF: niet eenvoudig door complexe

  • vraagstelling.

  • -Bedenking: vragen moeten aangepast worden vooraleer CAF kan

  • uitgewerkt worden door de groep basismedewerkers.

  • Deze problematiek was de reden waarom we voorlopig CAF enkel

  • uitgevoerd hebben met het managementteam.

  • -CAF aanzet om verbeterpunten op te nemen in de agenda van het

  • managementteam. Wordt bij elke vergadering opgevolgd.


  ad
 • Login