Lie enie esk ho zdravotn ctva
Download
1 / 16

Liečenie českého zdravotníctva - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Liečenie českého zdravotníctva. Vývoj po roku 1990, posledné zmeny xturp08 Turčáni Peter. Modely financovania zdravotníctva. Priame platby – historicky najstaršie Verejné zdravotné poistenie – Bismackov model ... SRN, CZE, POL, ... Štátne zdravotníctvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Liečenie českého zdravotníctva' - chaman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lie enie esk ho zdravotn ctva

Liečenie českého zdravotníctva

Vývoj po roku 1990, posledné zmeny

xturp08

Turčáni Peter


Modely financovania zdravotn ctva
Modely financovania zdravotníctva

 • Priame platby – historicky najstaršie

 • Verejné zdravotné poistenie – Bismackov model

  ... SRN, CZE, POL, ...

 • Štátne zdravotníctvo

  demokratická verzia (model Beverige) ... GB, CAN, ...

  X

  centrálne plánovaná (Semaškov model)

  ... štáty bývalých socialistických krajín

 • Súkromné zdravotné poistenie ... USAV voj po roku 1990
Vývoj po roku 1990

 • Na územím ČS bol už od čias Rakúsko-Uhorska zavedený Bismarckov model, ktorý bol po roku 1948 nahradený Semaškovým centrálne plánovaným modelom. Jedným z hlavných pilierov nových zmien v zdravotníctve po roku 1989 bolo zaviesť späť Bismarckov model.


V voj po roku 19901
Vývoj po roku 1990

 • 1990-1991

  - prípravné etapy

  - návrhy nových zákonov

  - zrušenie Krajských úradov národného zdravia a OÚNZ

 • 1992

  - Zákon o VZP ČR a Zákon o všeobecnom ZP

  - vzniká nový spôsob financovania zdrav. starostlivosti - zdroje

  ešte čerpané zo štátneho rozpočtu

  - základy pre proces privatizácie

  - Zákon o rezortných, oborových, podnikových a ďalších

  poisťovniach -> prínos konkurencie -> 1995 26 poisťovní ->

  2000 9 poisťovní


V voj po roku 19902
Vývoj po roku 1990

 • 1993

  - prvé privatizačné kroky

  - zdravotná starostlivosť už financovaná z vybraného ZP

 • 1994-1995

  - vznik stále nových poisťovní

  - prvé vážne problémy vo financovaní zdravotníctva

  - zdravotnícka verejnosť po prvýkrát vyjadruje svoju

  nespokojnosť

 • 1996

  - pokračujú problémy systému

  - zanikajú niektoré zdravotné poisťovne

  - legislatíva začala obmedzovať konkurenciu poisťovní

  - začína sa pripravovať nový zákon o verejnom ZP


V voj po roku 19903
Vývoj po roku 1990

 • 1997

  - potvrdilo sa zlé nastavenie platieb – od výkonu

  - prechodu k takzvaný kapitačne-výkonovým platbám

  -> paušál za počet pacientov + časť príjmu za výkony

 • 2. polovica 90. rokov

  - po rýchlom štarte sa reforma prakticky zastavila

  - nikto nechce riskovať a snažiť sa o zmeny


Privatiz cia
Privatizácia

 • dve formy zmeny vlatnícva:

  - odštátnenie (prechod na obce)

  X

  - do súkromných rúk

 • viedla k rýchlemu nárastu počtu zdrav. zariadení:

  - 6 700 (1990) -> 17 000 (1993) -> 25 000 (1995)

 • u nemocníc a ostatných lôžkových zariadení však privatizácia takmer nepokročila – zo 189 v roku 1994 len 9 v súkromných rukách


Po roku 2000
Po roku 2000

 • po takmer 10 rokoch pauzy...

  - Kubinyiho (ČSSD) návrh

  -> ČSSD zmietla zo stola

 • o niečo neskôr reforma „zdola“

  => nemocnice z príspevkových na

  obchodné organizácie – priekopníkom Plzenský kraj – 4 z 10 lôžkových zariadení na a. s. (ale 100 % akcií vlastnil kraj)


Najnov ia reforma
Najnovšia reforma

 • autor Tomáš Julínek(ODS):

  - regulačné poplatky

  - limity na doplatky za lieky

  a zdrav. starostlivosť

  - možnosť nadštandardnej

  starostlivosti vrátane

  možného pripoistenia

  - osobné účty + ¼ ročne výpisy

  - bonusy poistencom, ktorý sa o seba starajú

  ...


Zhrnutie hist rie
Zhrnutie histórie

 • Aby som to na konci zhrnul, je možno jasné, že k presadeniu nutných reforiem bude treba aspoň čiastočne odpolitizovať zdravotníctvo a nájsť v parlamente širšiu zhodu tak, aby prevedené zmeny pretrvali dlhšie než niekoľko rokov. Základná otázka znie, ako nastaviť systém tak, aby pacientovi bola dostupná potrebná starostlivosť v čo najlepšej kvalite a aby sa zároveň zabránilo plytvaniu peňazí. Jediná možná cesta vedie podľa Svetovej banky aj mnohých odborníkov cez ekonomické motivácie všetkých zainteresovaných subjektov


Syst m verejn ho zdravotn ho poistenia v r
Systém verejného zdravotného poistenia v ČR

 • Platcovia:

  - zamestnanci

  - zamestnávatelia

  - štát – za deti, študentov, registrovaných nezamestnaných a dôchodcov

 • Výška – 13,5 % z hrubej mzdy (z ktorej zamestnávateľ strháva 4,5 % a ďalších 9 % ako vedľajší náklad práce k hrubej mzde)

 • na účet Všeobecnej zdravotnej poisťovne, alebo inej komerčnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec evidovaný


ad