การ ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานรับฝากเกี่ยวกับ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 62

 • 257 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การ ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานรับฝากเกี่ยวกับ โครงการรวมศูนย์รับฝากและสำนักหักบัญชีตราสารหนี้ภาครัฐ 1 สิงหาคม 2548. หัวข้อการชี้แจง 1. ขั้นตอนการทำงานในระบบงานเพื่อตราสารหนี้ภาครัฐ 2. Message Specification, Interface File Format

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การ ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานรับฝากเกี่ยวกับ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3885398

1 2548


3885398

1.

2. Message Specification, Interface File Format

3. Hardware Specification, Screen Samples (PTI)

4.


3885398

PTI

SDC

 • / USER ID

 • /

 • //

 • /, /

 • Assign ID /

,


3885398

PTI

User Function User

/

/ /

/


3885398

PTI

PTI

SWIFT

Pre-matching Confirm

Queueing (Matched)


3885398

BOT

SCRIP

SCRIPLESS

TSD

DEALER

CUSTODIAN

BROKER

BOT

A

B

N

CLEARING A/C

CUSTODY A/C

BOT

RP

BOT

ILF

BOT

BE

BOT

FMO

BOT

Pledging

CLEARING A/C

CUSTODY A/C

PORT

CLIENT

PORT

CLIENT

INVESTOR

INVESTOR


3885398

: ( TSD)

TSD

Participant

BOT

3. BOT

2. Pending

4. Deposit Request

5. Confirm

6. Deposit Confirm

BOT

Participant B

Participant A


3885398

: ( BOT)

TSD

3. Credit

Participant

BOT

2. Deposit Request

4. Deposit Confirm

 • BOT

BOT

Participant B

Participant A


3885398

: ()

TSD

Participant

2. Credit

BOT

1. BOT Deposit Request

3. Deposit Confirm

PTI

BOT

Participant B

Participant A


3885398

: ( TSD)

Participant

TSD

BOT

7. TSD

8.

2. Pending

3.

5. Debit

4. Withdraw Request

6. Withdraw Confirm

BOT

Participant B

Participant A


3885398

: ( BOT)

TSD

Participant

BOT

5.

4. Withdraw Confirm

3. Debit .

2. Withdraw Request

BOT- BE

Participant B

Participant A


3885398

: BOT-RP BOT-ILF

TSD

Participant

BOT

4. Transfer-in Confirmation

2. Pending

 • Transfer Request

3. Transfer-in Request

Participant A

BOT-ILF

BOT-RP

5. Confirm


3885398

: BOT-RP BOT-ILF BOT-BE

TSD

BOT

Participant

2. Transfer-out Request

4. Transfer-out Confirmation

 • Withdraw Request

BOT-ILF

BOT-BE

BOT-RP

Participant A

3.


3885398

:

SWIFT

TSD

Participant 1

Participant 2

1. DF SWIFT

2. RF SWIFT

5. DF Confirmation

5. RF Confirmation

3. Match DF, RF

4.Debit Parti 1 Credit Parti 2


3885398

:

PTI

Participant 1

Participant 2

TSD

3.Transfer Confirmation

 • Transfer Request/ Verify

4. Pending Debit Parti 1 Credit Parti 2

2. Pending


3885398

:

SWIFT

PTI

TSD

Participant 1

Participant 2

2. PTI Gen RF

 • DF SWIFT

5. DF Confirmation

5. RF Confirmation

4.Debit Parti 1 Credit Parti 2

3. Match DF, RF


3885398

/ Scripless

4. Text File

BOT

Participant

TSD

1.

CUSTODY A/C PLEDGE A/C

3. Status

2. CONFIRM LOCK


3885398

/ Scripless

TSD

BOT

Participant

4. Text File

1.

3. Status

2. CONFIRM


3885398

Scripless

BOT

TSD

Participant

1.

Flag

3. Status

2. CONFIRM

4. Text File

Flag


3885398

: +

TSD

Participant

BOT

 • SDC

 • 17:30 . 18:00 .

 • X - 1

2. File Transfer SummaryMessage

3. File Transfer Summary Confirmation

Participant Outstanding Balances 17:30 . X 1


3885398

/ ( X )

/


3885398

Format


Settlement instructions

SETTLEMENT INSTRUCTIONS


3885398

B E

E T

X P

HoldSecurities

Match

DF&RF

DvP&RvP

Queuing

Business Model DvP/RvP Settlement

(MT545 : Complete)

(MT548: Error)

Buyer

6. RvP Confirmation

TSD Member make Inquiry through system provided by TSD

** 3. Pre-Set. Advice

*1. RvP-Order

BAHTNET Member

Buyer

TSD

(MT298/104)

BAHTNET

(MT541)

1. Order

4. Credit approved/rejected

2. Payment Request

(MT298/105 : Approve)(MT298/106 : Reject)

SET

Credit

Approval

Queue

(MT298/103)

5.3 Response Message

** 5.1 Confirm. Of Debit

1. Order

(MT900)

(MT298/107 : Complete)

(MT298/108 : Error)

RTGS

Queue

* 1. DvP-Order

Seller

BAHTNET Member

Seller

** 5.2 Confirm. Of Credit

(MT543)

(MT103 Second Leg)

6. DvP Confirmation

(MT 547:Complete)

(MT 548: Error)

 • OTC Trading

 • ** Perform as indicated by Flag in Payment

 • Request Message

SET : Stock Exchange of Thailand TSD : Thailand Securities Depository

BEX : Bond Electronic Exchange BAHTNET : Payment System monitored by BOT

ETP : Electronic Trading Platform


Message specification

Message Specification


3885398

Message Type

MT 540 Receive Free

MT 541 Receive Against Payment

MT 542 Deliver Free

MT 543 Deliver Against Payment

MT 544 Receive Free Confirmation

MT 545 Receive Against Payment Confirmation

MT 546 Deliver Free Confirmation

MT 547 Deliver Against Payment Confirmation

MT 548 Settlement Status and Processing Advice


3885398

Message Specification

Settlement Instructions

 • Header- Application Header Block

 • Sequence C Financial Instrument/Account

  - Tag 97A : Safekeeping Account

  - Tag 97A : Cash Account

 • Sequence E1 Settlement Parties

  - Tag 95P : Place of Settlement

 • Sequence E2 Cash Parties

  - Tag 95P : Paying Institution/Account with

  - Tag 97A : Cash Account


3885398

MT 540/542, 541/543

Change Item :Application Header Block (Block 2) Receivers Address


3885398

MT 540/542, 541/543

Sequence C - Financial Instrument/Account

Change Item :Tag 97A Safekeeping Account


3885398

MT 541/543

Sequence C - Financial Instrument/Account

Change Item :Tag 97A Cash Account


3885398

MT 540/542, 541/543

Sequence E1 Settlement Parties

Change Item :Tag 95P Place of Settlement


3885398

MT 541/543

Sequence E2 Cash Parties

Change Item : Tag 95P Paying Institution (MT541)

Account with Institution (MT543)


3885398

MT 541/543

Sequence E2 Cash Parties

Change Item :Tag 97A Cash Account


Interface file format download www tsd co th download

Interface File Format(download www.tsd.co.th) download


Screen samples

Screen Samples


3885398


3885398

: ( BOT)

Participants

BOT

Deposit Confirm (MT598/006) BOT

TSD

PTI Credit

BOT

BOT TSD Deposit Request (MT598/005)

No

Yes

BOT Reject


3885398

: ( TSD)

TSD

PTI

Participant

TSD

No

BOT Reject

Yes

Deposit Confirm (MT598/006) BOT

TSD

TSD Verify

Pending

TSD

Pending Confirm

BOT

BOT TSD Deposit Request (MT598/005)

BOT

No

Yes

BOT Reject TSD


3885398

: ()

PTI Credit

Participants

Deposit Confirm (MT598/006) BOT

TSD

PTI Credit

BOT TSD Deposit Request (MT598/005) TSD

BOT


3885398

: ( TSD)

TSD

PTI

Participants

TSD

No

1

BOT Reject

Yes

Withdraw Confirm (MT598/008) BOT

TSD Verify Pending

TSD

TSD

Debit

BOT

BOT

BOT TSD

Withdraw Request (MT598/007)

No

Yes

BOT Reject TSD


3885398

: ( TSD) ()

Participants

TSD

Update Status PTI

TSD

BOT Withdraw Confirm TSD

BOT TSD

BOT

1


3885398

: ( BOT)

Participants

BOT

Withdraw Confirm (MT598/008) BOT

TSD

PTI Debit

BOT

BOT

Yes

BOT TSD

Withdraw Request (MT598/007)

No

BOT Reject


3885398

: BOT-RP BOT-ILF

Participants

Transfer Request PTI SWIFT

PTI Transfer

Pending

TSD

Transfer-in Request BOT

(MT 598/001)

PTI Confirm BOT

BOT Update Sub-book

BOT

Transfer-in Confirm TSD (MT 598/002)


3885398

: BOT-RP BOT-ILF

Participants

Withdraw Request BOT BOT-RP BOT-ILF

Transfer-out Confirm BOT

(MT598/004)

TSD

PTI

BOT-RP BOT-ILF

BOT Update Sub-book

BOT

Transfer-out Request TSD

(MT 598/003)


3885398

: +

Participants

SDC

Verify

TSD

Message MT598/009

File Transfersummary

Message confirm MT598/010

BOTValidate file RG

BOT


3885398

:

SWIFT

Participant 1

DF SWIFT (MT542)

DF Confirmation

(MT546)

RF Confirmation

(MT544)

Match

DF, RF

Debit Parti 1

Credit Parti 2

TSD

RF SWIFT (MT540)

Participant 2


3885398

:

PTI

Participant 1

Transfer Request / Verify

Pending

Pending Debit

Parti 1, Credit Parti 2

TSD

Transfer Confirmation

Participant 2


3885398

:

SWIFT

Participant 1

DF SWIFT (MT542)

DF Confirmation

(MT546)

RF Confirmation

(MT544)

Match

DF, RF

Debit Parti 1

Credit Parti 2

TSD

PTI Gen RF (MT540)

Participant 2

PTI


3885398

1.

0-2229-2937-45 0-2359-1258

E-Mail : csd_gb@set.or.th

2.

0-2229-2916-25 0-2359-1252

E-Mail : csd_gb@set.or.th

3. (Project Manager)

0-2229-2511

E-Mail :surapong@set.or.th


 • Login