Fizyka dla student w poligrafii wyk ad 9 mechanika p yn w
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 9 Mechanika płynów PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 9 Mechanika płynów. płyn nieruchomy. siły powierzchniowe prostopadłe do powierzchni płynu. Statyka płynów. Ciecz doskonała - nieściśliwa i nielepka. Prawo Pascala:.

Download Presentation

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 9 Mechanika płynów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FIZYKA dla studentów POLIGRAFIIWykład 9Mechanika płynów


płyn nieruchomy

siły powierzchniowe prostopadłe do powierzchni płynu

Statyka płynów

Ciecz doskonała - nieściśliwa i nielepka


Prawo Pascala:

Ciśnienie wywierane na ciecz przenosi się jednakowo we wszystkich kierunkach i  w całej objętości cieczy ma jednakową wartość .

Statyka płynów

Prasa hydrauliczna


Ciężar cieczy – siła parcia na dno:

c

h

S

p0– ciśnienie zewnętrzne

Ciśnienie hydrostatyczne


h1

siła parcia na górną ściankę:

h2

siła parcia na dolną ściankę:

siła wypadkowa:

Prawo Archimedesa

Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.


Różnica między siłą wyporu i siłą ciężkości:

R

c

c

c

R

Prawo Archimedesa


Pole prędkości:

Zbiór wektorów prędkości dla każdego punktu cieczy (jest funkcją czasu).

Linie prądu:

Linie, do których równoległe są wektory prędkości.

Przepływ stacjonarny:

Linie prądu nie zależą od czasu.

Rurki prądu:

Obszar cieczy ograniczony liniami prądu.

Hydrodynamika


Hydrodynamika

Przepływ laminarny:

  • Wektory prędkości są równoległe do kierunku przepływu

  • Linie prądu nie przecinają się i zgodne są z torami cząstek cieczy

  • Cząstki cieczy poruszające się wewnątrz strugi (rurki) prądu nie przecinają jej bocznych ścianek


Hydrodynamika

Przepływ turbulentny- strugi płynu mieszają się


Płyn nieściśliwy

Przez przekroje S1 i S2 przepływa ta sama objętość cieczy w tym samym czasie

Równanie ciągłości

Przepływ stacjonarny - wektory prędkości cieczy  zachowują stałe wartości w czasie


a

v2

v1

p2

p1

Równanie ciągłości

p1 > p2


m

Równanie Bernoulliego

Przepływ ustalony


V·

Równanie Bernoulliego

| : V


Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie dynamiczne

Ciśnienie zewnętrzne

Równanie Bernoulliego


Gdy h = const

podciśnienie

p1

v1

p2

v2

Równanie Bernoulliego

v1 < v2

Efekt dyszy

p1 > p2


woda

duża prędkość

małe ciśnienie

zasysanie

Pompa wodna


Otwór bardzo mały:

Wzór Torricellego:

Wypływ cieczy przez otwór


Ruch cieczy lepkiej


 - współczynnik lepkości,

 - gęstość płynu,

l  - wielkość charakteryzująca rozmiary przekroju poprzecznego

v  - średnia dla danego przekroju prędkość płynu

Mała wartość Re - przepływ laminarny

Duża wartość Re - przepływ turbulentny

Liczba Reynoldsa

Wartość krytyczna:

np. dla okrągłej rury o promieniu r i l=r wartość krytyczna  1000


duża prędkość

małe ciśnienie

mała prędkość

duże ciśnienie

Siła nośna


duża prędkość

małe ciśnienie

mała prędkość

duże ciśnienie

Siła nośna


podciśnienie

Jak żaglówka pływa pod wiatr?


Efekt dyszy

Jak żaglówka pływa pod wiatr?


v1 , p1

F

v2, p2

Siła Magnusa

v1 < v2

p1 > p2


  • Login