Maankäytöllä ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan - PowerPoint PPT Presentation

Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan
Download
1 / 24

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Maankäytöllä ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan. Raahessa 27.03.2012 Tapio Tuuttila. AIRIX Ympäristö Oy. AIRIX on perustettu 1960 , AIRIX Ympäristötoimiala aloitti toimintansa 1983

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maankäytöllä ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Maankäytöllä ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Raahessa 27.03.2012 Tapio Tuuttila


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

AIRIX Ympäristö Oy

 • AIRIX on perustettu 1960, AIRIX Ympäristötoimiala aloitti toimintansa 1983

 • AIRIX Yhtiöt (AIRIX Ympäristö Oy - AIRIX Talotekniikka Oy, AIRIX Teollisuus Oy) > yhtiöissä noin 320 henkilöä

 • AIRIX Yhtiöt ovat osa SWECO konsernia

  • FMC Group siirtyi osaksi Sweco Groupia vuoden 2012 alusta

  • Sweco on Pohjoismaiden johtavia suunnittelualan konsulttiyrityksiä, jolla on toimeksiantoja parhaillaan 80 maassa ympäri maailmaa. Yrityskaupan jälkeen Swecon liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 7 300, joista 1 600 Suomessa

 • Ympäristöliiketoiminta-alue käsittää maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen, vesihuollon ja infran suunnittelun sekä ohjelmistopalvelut (YTCAD, paikkatieto, tietopankki)

 • AIRIX Ympäristö Oy toimii neljällä paikkakunnalla: Oulu, Tampere, Turku ja Helsinki

 • AIRIX Ympäristö Oy:n palveluksessa on 87 henkilöä


Fmc group strategia 2011 2016

FMC Group strategia 2011–2016


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

AIRIX Ympäristö

Teemme parempaa huomista.

Teemme parempaa huomista.

4


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Teemme parempaa huomista.


Olkiluodon ydinlaitosalue eurajoki ja rauma

Olkiluodon ydinlaitosalue – Eurajoki ja Rauma

Teemme parempaa huomista.


Loppusijoitusalueen asemakaava

Loppusijoitusalueen asemakaava

 • käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta varten laadittiin myös asemakaava. Se hyväksyttiin kesällä 2010.

Teemme parempaa huomista.


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

 • RAAHEN SEUDULLA

 • Vireillä isoja hankkeita ja haasteita

 • Myös uudistus- ja kehittämishaluja löytyy


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Mistä strategisessa alueidenkäytön suunnittelussa on kysymys?


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Strategista maankäytön suunnittelua – miksi?

 • TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU

 • Hallittavista tilanteista kaaoksiin

 • Suomi ”repeää” menestyjiin ja taantujiin

 • Rakenteet (murtuvat ja) muuttuvat

 • Keskittymiskehitys tulee jatkumaan ja kiihtymään

 • Mitä kannattaa suunnitella kasvualueille ja mitä taantuville alueille?

 • Kenen ja minkä intressien ehdoilla suunnittelua tehdään?

 • Mitkä ovat yhteistyön tasot ja toimintamallit, mistä löytyvät kumppanit?


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Mitä on strateginen maankäytön suunnittelu?

 • Strateginen maankäytön suunnitelma on parhaimmillaan idearikas, taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen tulevaisuuskuva ja raami seudun yhdyskuntarakenteesta

 • Suunnittelijoiden jokapäiväinen työväline

 • Strateginen maankäytön suunnittelu on poliittinen näkemys seudun tulevasta aluerakenteesta ja ”suurista linjoista”

 • Strateginen maankäytön suunnittelu …

  • on prosessi, jossa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja seudun tulevaisuudelle

  • kytkeytyy yleensä tiiviisti seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun, kehityshankkeisiin jne.

  • ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava

  • ohjaa hyväksymisen jälkeen kuntien kaavoitusta ja muuta maankäytön kehittämistä

  • vaikuttaa myös kuntien maapolitiikkaan ja yhdyskuntatalouteen

  • lisää kuntien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä

  • kytkee mukaan maankäytön suunnitteluun elinkeinoelämän ja muita sidosryhmätahoja


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Strategisen maankäytön suhde kaavajärjestelmään

väljempi

Kehityskuvat

Alueiden käytön strategiat

Rakennemallit

Rakenneyleiskaavat

Kuntien yhteiset yleiskaavat

tiukempi


Esimerkkej tehdyist t ist

Esimerkkejä tehdyistä töistä

Siikajoen maankäyttöstrategia

Teemme parempaa huomista.


Esimerkkej tehdyist t ist1

Esimerkkejä tehdyistä töistä

Vihannin kehityskuva 2025 > SWOT-analyysi

Teemme parempaa huomista.


Esimerkkej tehdyist t ist2

Esimerkkejä tehdyistä töistä

 • Pyhäjoelle tehty maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma

 • Työssä esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka esitetty rinnakkaisina: strategia tilanteeseen, jossa ydinvoimala toteutetaan ja tilanteeseen, jossa ydinvoimalaa ei toteuteta

Teemme parempaa huomista.


Tavoitteet

[1] Tilastokeskuksen (2009) ennuste vuodelle 2025 alle 15 v. 18 %, työikäiset 52 % ja yli 64 v. 30 %.

TAVOITTEET

Teemme parempaa huomista.


Maanhankinnan keinot ja kaavan toteutumisen edist minen

MAANHANKINNAN KEINOT JA KAAVAN TOTEUTUMISEN EDISTÄMINEN

Keinot

Vapaaehtoinen maanhankinta (ensisijainen)

Etuosto (yksittäistapauksissa voi mahdollistaa perusteltua maanhankintaa)

Lunastaminen (YM:n lunastamisluvalla yhdyskuntarakentamisen kannalta tarpeellisilta alueilta)

Maankäyttösopimukset (kaavan käynnistäminen ja kaavan toteuttaminen)

Kehittämiskorvaukset (kunta voi periä yhdyskuntarakentamisen kustannuksia)

Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus (ensimmäisen asemakaavan alueella)

Edistäminen

Tontinluovutus (asukkaiden houkuttelu, asumisen suuntaaminen…)

Tonttien hinnoittelu

Rakentamiskehotus (toteutumattomille asemakaavatonteille)

Korotettu kiinteistövero

Teemme parempaa huomista.

17


Asumisen ja maanhankinnan tavoitteet

ASUMISEN JA MAANHANKINNAN TAVOITTEET

Maapolitiikan toimenpitein voidaan monelta osin varmistaa, että kaavoitetut tontit, rakennettu kunnallistekniikka, katuverkosto, koulut ja päiväkodit tulevat ajallaan ja kustannustehokkaasti käyttöön, tätä kautta voidaan vaikuttaa kuntatalouden tasapainoon kaikissa tilanteissa. Pyhäjoen kunta pyrkii olemaan aktiivinen ja tasapuolinen maanhankkija. Eri maanomistajia kohdellaan maanhankinnassa tasapuolisesti. Pääsääntö on, että kunta hankkii raakamaata ja asemakaavoittaa omistamiaan alueita.

Teemme parempaa huomista.

Asumisen tavoitteet: KK1, Kasvuvoima Asumisen tavoitteet: KK2, Juuret

18


Esimerkkej tehdyist t ist3

Esimerkkejä tehdyistä töistä

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0

Vyöhykkeiden kuvaus

Teemme parempaa huomista.


Suurten hankkeiden vaikutuksia rovaniemelle

Suurten hankkeiden vaikutuksia Rovaniemelle


Asemakaavalla rakentamaan

Asemakaavalla rakentamaan

 • Palvelu-, työpaikka- ja asuntorakentaminen edellyttää voimassa olevaa asemakaavaa

 • Kaavatyöhön pitää varata riittävästi aikaa, suunnittelutaitoa ja kärsivällisyyttä

Teemme parempaa huomista.


Ydinvoimalan ty ss k yntialue

Ydinvoimalan työssäkäyntialue

 • Tarvitaan yhteistyössä laadittu alueiden käytön strategia

 • Uudet työpaikat ja kasvu mahdollistavat yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja keskeneräisten alueiden kohentamisen


Maank yt ll ja kaavoituksella valmiuksia yritystoimintaan

Maailma muuttuu – maankäytön suunnittelun on seurattava aikaansa

Kiitos!


 • Login