Ikt og e l ring i ingeni r og yrkesfag
Download
1 / 22

IKT og e-l ring i ingeni r og yrkesfag - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

IKT og e-læring i ingeniør og yrkesfag. Erfaringar og nye utfordringar. Presentasjon av kursopplegg og tankar vi har gjort oss rundt desse. Lokalisering. HSH er lokalisert i Haugesund og på Stord Høgskulen ligg i eitt av dei mest industritette områda i landet . Bakgrunn. Kompetansereforma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKT og e-l ring i ingeni r og yrkesfag' - chaka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ikt og e l ring i ingeni r og yrkesfag

IKT og e-læring i ingeniør og yrkesfag

Erfaringar og nye utfordringar

Presentasjon av kursopplegg og

tankar vi har gjort oss rundt desse

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Lokalisering

 • HSH er lokalisert i Haugesund og på Stord

 • Høgskulen ligg i eitt av dei mest industritette områda i landet

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Bakgrunn

 • Kompetansereforma

 • Utfordring til samarbeid

 • Fleksibilitet/omstillingsevne

 • Nye undervisningsformer

 • Konkurranseom kundar/elevar

 • Kompetansekartlegging i Sunnhordland:- 100 spørreskjema- intervju med opplæringsansvarlege

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Tekniske internettfag ved hsh
Tekniske internettfag ved HSH

 • Komplett røyringeniørutdanningKomplett ingeniørstudium med til saman 16 fag. Studiet fokuserer på røyr i tilknyting til olje- og gasseparasjon. Studiet går over 5 semester(2½ år) og ca. 75 % er nettbasert.

 • KON 010B SveiseteknologiTeoridel for utdanning til internasjonal sveiseingeniør. Kurset går over vel 3 månader og inngår i den obligatoriske kursrekka for ingeniørar som vil videreutdanna seg til IWE-diplom (International Welding Engineer). 100 % nettbasert.

 • KON 012B KorrosjonsteknologiUtvikla på oppdrag frå industrien, illustrert med mange cases. Kurset går over 1 semester. 100 % nettbasert.

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kursmodellen

Me arbeider ut i frå den oppfatning at i en læringsprosess trengst følgjande:

Engasjerte og aktive studenter

Engasjerte og faglig dyktige lærere

Kvalitet

Læring tar tid

Praksis er den beste læringsarena

Me er avhengig av ei samansmelting av fag, pedagogikk og teknologi

Samarbeid med industri/næringsliv

Kvaforventar studenten?

Presentasjon av kursmodellen

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


L ringskulturar

Ulike kulturar for læring: trengst følgjande:

klasserommet

verksemda som læringsarena

taus kunnskap, usystematisert praksisbasert kunnskap

”ingeniør-læring”

e-læring

Læringskulturar

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Utdanningsinstitusjonen trengst følgjande:

Læraren- fortsatt ei ekstremt viktig rolle

- bruk avproblembaserte oppgåver, refleksjon

- rettleiarfunksjon

Studenten

- ansvar for eiga læring - utvelgingsprinsipp/heilskapsforståing

Verksemda

-samarbeid skule/næringsliv- verksemda som lærestad

Det nye læringsmiljøet

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

 • Plattform (Its Learning)

 • Kombinasjon av nett og fysiske møtestadar

Troll Gass, 1995.Verdas største byggverk som nokon gong er flytta på jordas overflate.

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


1. Assistanse frå industrien: trengst følgjande:- Ekspertpanel

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


2. Cases frå industrien trengst følgjande:

Case fra 2002 (e-mail : fredag 13 sept )

Hallo! Her er et problem vi har fått fra en leverandør av T stykker til et mindre offshoreprosjekt.T stykkene er 16" med wt 40,5 mm. Materialet er 6 Mo (UNS S31254) Plater på ca 40 mm valses til et rør og sveises sammen, dette legges så i en form hvor det påsettes et høyt vanntrykk slik at utstrekkingen av utløpet i T ’n skjer, i løpet av formingen blir vegg-tykkelsen øket til ca 65 mm. T stykket blir varme-behandlet ved 1170 oC. 

Det vi oppdager ved PT kontroll hos oss er linjære defekter (bindefeil ?) disse har en dybde på 3- 5 mm både på utsiden og innsiden av røret, mellomsveis og grunnmateriale og mellom sveisestrengene. Vi har funnet 2 T stykker til som er enda verre.

 Mvh

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Problemorientert undervisning trengst følgjande:

Aktuelle døme

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Det er virkeligheten som engasjerer trengst følgjande:

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


3. Dataverktøy for case-handtering trengst følgjande:- simulering og konsekvensanalyse

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset1
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

 • Den gode historia

 • Dagbladet 2003: Dugnad for realfagene

 • Min avsluttende utfordring går spesielt til næringslivet: Fortell gode, sanne og inspirerende historier fra et knippe av yrker med realfag som basis! Det finnes mange av dem, men de må fortelles, innsiktsfullt og medrivende. For voksne, for unge og for barn. Sanne eventyr kan være minst like gode som oppdiktede. Hvor kreativ en ingeniørjobb kan være er det næringslivet selv som vet best, og må fortelle om.(Kronikk i Dagbladet 21.jan 03, Eivind Hiis Hauge rektor ved NTNU)

 • ”Digitalisering” av ei historie

 • introduksjon til del 2

 • introduksjon til del 4

 • om kurset

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset2
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

Åpent og fleksibelt…

eller lukka og strukturert?

 • Faste innleveringar

 • Eksamen

 • Lite informasjon – treng hjelp i infojungelen

 • Kven skal få sleppa inn? Attraktivt

 • ”Hemmelege” case frå industri

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset3
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset4
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset5
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Suksessfaktorar
Suksessfaktorar trengst følgjande:

 • Høg fagleg kvalitet

 • Samarbeid skule/næringsliv

 • Ivareta det særeigne ved faget

 • Viljen til å lukkast

 • Høg arbeidsinnsats

 • Aksept hos leiinga

 • Elevar som kjenner einannan

 • Sit spreidd, og er nødt til å diskutera på nettet

 • Elevane aktive i høve til læremiddelproduksjon

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Kritiske faktorar
Kritiske faktorar trengst følgjande:

 • Ikkje undervurdera læraren si rolle

  • oppfølging av elevar (førelesing/etterlesing)

  • oppgåvetypar

  • arbeidsmengde

 • Teknologi og nettverk som fungerar

 • Gruppe på max 30

 • Milepælar/tidsfristar

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Takk for oss
Takk for oss! trengst følgjande:

 • ”Blended learning”

 • Fokusområde for kvart utdanningsmiljø

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


Presentasjon av kurset6
Presentasjon av kurset trengst følgjande:

Aslaug Grov Almås/Audun Tveit


ad