En "djyp" dykning I SharePoint's sök tjänst - PowerPoint PPT Presentation

En djyp dykning i sharepoint s s k tj nst
Download
1 / 34

 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

En "djyp" dykning I SharePoint's sök tjänst. Daniel Bugday SharePoint Technologies Instructur, Consultant and Speaker. IT- Specialisterna Blog: http://www.sharepointforum.com/sv-SE/Bugday/default.aspx. Session Objectives. Förstå hur SharePoint’s söktjänst fungerar. Session Agenda.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

En "djyp" dykning I SharePoint's sök tjänst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


En djyp dykning i sharepoint s s k tj nst

En "djyp" dykning I SharePoint's sök tjänst

Daniel Bugday

SharePoint Technologies

Instructur, Consultant and Speaker

IT-Specialisterna

 • Blog: http://www.sharepointforum.com/sv-SE/Bugday/default.aspx


Session objectives

Session Objectives

 • Förståhur SharePoint’s söktjänstfungerar


Session agenda

Session Agenda

 • Arkitektur

 • PrestandaOptimering

 • Sökfunktionalitet I SharePoint

 • Indexera Business Data Catalog Data


Olika s k tj nster

Olikasöktjänster

 • Klientsidan

  • Windows Desktop Search (XP och Vista)

 • Server-Sidan

  • Windows SharePoint Services 3.0

  • Microsoft Search Server 2008 Express

  • Microsoft Search Server 2008

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007, Standard Edition

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007, Enterprise Edition


Microsoft search server 2008 nyheter

Microsoft Search Server 2008 nyheter

 • Federated Search

 • Forms-Based Crawling

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2

  • Microsoft Search Server 2008 nyheter


Search och indexerings rollen

Search ochIndexeringsrollen

 • Office SharePoint Server 2007 Farms

  • Web Servrar

  • Database Servrar

  • Application Servrar

   Index Servrar

   Query Servrar

 • Skalbarhetochflexibilitet

 • Shared Service Provider Arkitektur


Indexerings rollen

Indexerings Rollen

 • Underhållsav Shared Service Provider

  • Endast en index server per Shared Service Provider

 • “Crawls” Innehållskällor

 • Lagrarindexeratinnehåll

  • I full-text katalogfilen

  • I Sökdatabasen

 • Propagerar Full-Text katalogfiler


Query s erver r ollen

Query Server Rollen

 • Tillhandahållspå Farm nivå

  • Kan ha flera “query” servrar

 • Tar emotpropageringenav Full-Text Katalogen

  • Från index servrar

 • Svararpå de flestafrågorna

  • Berendepåfrågetypen


Databas server rollen

Databas Server Rollen

 • LagrarSökKonfigurationen

  • Innehållskällor

  • Crawl schemaläggning

  • Crawl regler

  • Scope definitioner

  • Best Bets, definitioner, och Keywords

  • Rankningsparametrar

 • Sök Schema ochBehörigheter

  • “Managed Properties” coh access control listor

 • Svararpåfrågor


Web server rollen

Web Server Rollen

 • Samlarsök termer ochinställningar

  • Inkluderarsök “Context” information

 • FormulerarFrågor

 • StällerFrågor

  • Till query servrar

  • Till database servrar

 • Säkerhetstrimmar

 • PresenterarResultatet


En djyp dykning i sharepoint s s k tj nst

Sökprocessen

?

Fråga

2

5

Resultat

Web Servrar

4b

3b

3a

4a

Query Servrar

1

1

1

Index Servrar

Database Servrar


Indexerings processen

iFilters

Database

Metadata &

Behörigheter

Innehåll

Protocol handlers:

SharePoint, HTTP,

Exchange, File, BDC,

Lotus Notes, Custom

Word Breaker

Noise Word Removal

Innehållskällor

Full Text Index

IndexeringsProcessen


Session agenda1

Session Agenda

 • Arkitektur

 • PrestandaOptimering

 • Sökfunktionalitet I SharePoint

 • Indexera Business Data Catalog Data


S k prestanda

SökPrestanda

 • Parallel DokumentIndexering

  • Crawler impact rules

  • Degree of parallelism

 • Dedikerade Web Servrar

 • Dokument “Size Options”

  • Register inställningar

  • “Connection timeouts”

 • Database Load Options

  • Reduced

  • Partly reduced

  • Maximum


Gathering manager

Gathering Manager?


Session agenda2

Session Agenda

 • Arkitektur

 • Prestandaoptimering

 • Sökfunktionalitet I SharePoint

 • Indexera Business Data Catalog Data


S k r v ldigt likt i wss 3 0 och moss 2007

Sök är väldigt likt i WSS 3.0 och MOSS 2007


Search center siten tillhandah ller s k funktionaliteten

Search Center Siten tillhandahåller sök funktionaliteten


Anv ndar funktioner som kar s k funktioner

Användar funktioner som ökar sök funktioner


Anv ndare kan s tta alerts f r s kningar

Användare kan sätta alerts för sökningar


Anv ndare kan prenumerara p rss feeds f r s kningar

Användare kan prenumerara på RSS feeds för sökningar


S k scopes kan anv ndas f r att skala och fokuserar s kningar

Sök Scopes kan användas för att skala och fokuserar sökningar


Det finns massor med web part s ootb i sharepoint

Det finns massor med Web Part’s OOTB i SharePoint


Keywords och best bets kan hj lpa anv ndare

Keywords och Best Bets kan hjälpa användare


Hitta personer med people search

Hitta personer med "People Search"


Anv nd rapporter f r att fin justera s k funktionaliteten

Använd rapporter för att fin-justera sök funktionaliteten


Session agenda3

Session Agenda

 • Arkitektur

 • Prestandaoptimering

 • Sökfunktionalitet I SharePoint

 • Indexera Business Data Catalog Data


Business data catalog s k och indexerings arkitektur

Business Data Catalog sökochindexeringsarkitektur

Index Server

1

2

1

Shared Services Provider

Business Data Catalog

Web Service Proxy

ADO.NET

Web Service

Relational Database


Business data catalog application definitions

Business Data Catalog Application Definitions

 • Definitions filer

  • Microsoft Business Data Catalog Definition Editor

  • 3’rd party (MetaMan)

 • Anlustnings Information

  • ADO.NET

  • Web services

 • Valideringsinställningar

  • Logged-on user

  • Trusted Subsystem


Business data catalog entity definitions

Business Data Catalog Entity Definitions

 • Entity Definitioner

  • Data

 • MetoderochParametrar

 • Actions

 • “Crawl” Inställningar

 • Shared Service Provider URLs


Business data catalog metoder f r s k och indexering

Business Data Catalog MetoderförSökochIndexering

 • IDEnumerator

 • Finder ochSpecificFinder

 • AccessChecker


Sharepoint s k demo

SharePoint Sök Demo

demo

Daniel Bugday


En djyp dykning i sharepoint s s k tj nst

Frågor?


Resurser

Resurser


 • Login