Kompetenslyftet eHälsa - PowerPoint PPT Presentation

Kompetenslyftet eh lsa
Download
1 / 35

 • 264 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompetenslyftet eHälsa. Dialogseminarium – grundläggande eHälsa Välkommen!. 2. Grundläggande eHälsa eHälsa – vad är det egentligen? Digital kommunikation med patienter BUPnet - Ledningssystem Digital dokumentation av vårt arbete - TakeCare och Pastill - Patientdatalagen ( PDL)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kompetenslyftet eHälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompetenslyftet eh lsa

Kompetenslyftet eHälsa


Kompetenslyftet eh lsa

Dialogseminarium – grundläggande eHälsaVälkommen!

2


Kompetenslyftet eh lsa

 • Grundläggande eHälsa

 • eHälsa – vad är det egentligen?

 • Digital kommunikation med patienter

 • BUPnet- Ledningssystem

 • Digital dokumentation av vårt arbete- TakeCareoch Pastill- Patientdatalagen (PDL)

 • eHälsai framtiden

3


Kompetenslyftet eh lsa

Definitioner av eHälsa

e står för elektronisk

hälsa definieras av WHO som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”

”definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen”

(Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden, SLL)

4


Eh lsa vad inneb r det egentligen

eHälsa – vad innebär det egentligen?

 • Vad är eHälsa på din arbetsplats?

 • Vad ser du för hinder och möjligheter?

 • Vad kan eHälsa tillföra vårt behandlingsarbete, för patienten och för dig?

5


Kompetenslyftet eh lsa

Kompetenslyftet eHälsa

Projektmål

Kompetens att använda elektroniskinformation och kommunikation inom vården.

T.ex. TakeCare, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdgivare och patient.

6


E anv ndandet bland barn unga och f r ldrar

e-användandet bland barn, unga och föräldrar

7


Kompetenslyftet eh lsa

Några eHälso-tjänster idag…

Av- och omboka

tid

Förnya

recept

Kontakta

mig

Egen

ärendetyp

8


Exempel p egen rende typ

Exempel påegen ärende-typ:

Vårdbegäran


Forts eh lso tj nster idag

forts. eHälso-tjänster idag

 • www.bup.se

 • www.bup.nu

9


Kompetenslyftet eh lsa

Pausgympa

Pausövningar


Forts eh lso tj nster idag1

forts. eHälso-tjänster idag

11


Kompetenslyftet eh lsa

12


Eh lsa tillg ngligt f r alla

eHälsa – tillgängligt för alla?

13


Kompetenslyftet eh lsa

Fika


Digital kommunikation med patienter

Digital kommunikation med patienter

 • Videosamtal och chatt

 • Sociala medier

 • E-post

 • SMS

 • Hur mycket mailar vi med patienter? Hur kan vi göra istället?

 • SMS-påminnelse för att minska antalet uteblivna besök?

15


V ra intran t

Våra intranät

 • BUPnet

 • Insidan

16


Digital dokumentation av v rt arbete

Digital dokumentation av vårt arbete

17


Hoppa fr n takecare till pastill

Hoppa från TakeCare till Pastill


Hoppa fr n pastill till takecare

Hoppa från Pastill till TakeCare


Kompetenslyftet eh lsa

Pausgympa

Pausövningar


Kompetenslyftet eh lsa

Patientdatalagen

När får man ta del av journalinformation?

När krävs samtycke?

Information på BUPnet

19


Kompetenslyftet eh lsa

 • Samtycke krävs av vuxna och av barn (<18år) med tillräcklig mognad, enligt vårdpersonals bedömning.

 • För övriga barn krävs ej samtycke, men vårdnadshavare bör informeras.

 • Vårdnadshavare har inte rätt att neka till åtkomst för att inte försämrabarn och ungas skydd mot försummelse, övergrepp och våld.


Kompetenslyftet eh lsa

Patientdatalagen

När får man ta del av journalinformation?

När krävs samtycke?

Information på BUPnet

19


Hemuppgiften

Hemuppgiften

 • Tre centrala funktioner

 • 1) Pushmeddelanden med påminnelser om att det är dags att träna

 • 2) Individualiserade sammanfattningar av det som gåtts igenom vid behandlingstillfället, så att P kan repetera.

 • 3) Stöd för träning av tre alternativa beteenden: andas, räkna eller tänk.

20


Minnesanteckningar fr n bes ket

Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar fr n bes ket1

Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar fr n bes ket2

Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar fr n bes ket3

Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar fr n bes ket4

Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar fr n bes ket5

Minnesanteckningar från besöket


Kompetenslyftet eh lsa

eHälsa i framtiden?

21


Kompetenslyftet eh lsa

 • Vad har vi gått igenom idag?

 • eHälsa – vad är det egentligen?

 • Digital kommunikation med patienter

 • BUPnet- Ledningssystem

 • Digital dokumentation av vårt arbete- TakeCare och Pastill- Patientdatalagen (PDL)

 • eHälsa i framtiden

22


Kompetenslyftet eh lsa

 • Sammanfattning

 • Behov av specifik utbildningmed anledning av dagens tema?

 • Behov av nya/reviderade lokala rutiner?

 • Vad skall föras vidare till APT?

Kompetenslyftets hemsida på

- Bupnet

- Insidan

23


Kompetenslyftet eh lsa

Reflektion efter seminariet

24


 • Login