Kompetenslyftet eh lsa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Kompetenslyftet eHälsa PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompetenslyftet eHälsa. Dialogseminarium – grundläggande eHälsa Välkommen!. 2. Grundläggande eHälsa eHälsa – vad är det egentligen? Digital kommunikation med patienter BUPnet - Ledningssystem Digital dokumentation av vårt arbete - TakeCare och Pastill - Patientdatalagen ( PDL)

Download Presentation

Kompetenslyftet eHälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompetenslyftet eHälsa


Dialogseminarium – grundläggande eHälsaVälkommen!

2


 • Grundläggande eHälsa

 • eHälsa – vad är det egentligen?

 • Digital kommunikation med patienter

 • BUPnet- Ledningssystem

 • Digital dokumentation av vårt arbete- TakeCareoch Pastill- Patientdatalagen (PDL)

 • eHälsai framtiden

3


Definitioner av eHälsa

e står för elektronisk

hälsa definieras av WHO som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”

”definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen”

(Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden, SLL)

4


eHälsa – vad innebär det egentligen?

 • Vad är eHälsa på din arbetsplats?

 • Vad ser du för hinder och möjligheter?

 • Vad kan eHälsa tillföra vårt behandlingsarbete, för patienten och för dig?

5


Kompetenslyftet eHälsa

Projektmål

Kompetens att använda elektroniskinformation och kommunikation inom vården.

T.ex. TakeCare, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdgivare och patient.

6


e-användandet bland barn, unga och föräldrar

7


Några eHälso-tjänster idag…

Av- och omboka

tid

Förnya

recept

Kontakta

mig

Egen

ärendetyp

8


Exempel påegen ärende-typ:

Vårdbegäran


forts. eHälso-tjänster idag

 • www.bup.se

 • www.bup.nu

9


Pausgympa

Pausövningar


forts. eHälso-tjänster idag

11


12


eHälsa – tillgängligt för alla?

13


Fika


Digital kommunikation med patienter

 • Videosamtal och chatt

 • Sociala medier

 • E-post

 • SMS

 • Hur mycket mailar vi med patienter? Hur kan vi göra istället?

 • SMS-påminnelse för att minska antalet uteblivna besök?

15


Våra intranät

 • BUPnet

 • Insidan

16


Digital dokumentation av vårt arbete

17


Hoppa från TakeCare till Pastill


Hoppa från Pastill till TakeCare


Pausgympa

Pausövningar


Patientdatalagen

När får man ta del av journalinformation?

När krävs samtycke?

Information på BUPnet

19


 • Samtycke krävs av vuxna och av barn (<18år) med tillräcklig mognad, enligt vårdpersonals bedömning.

 • För övriga barn krävs ej samtycke, men vårdnadshavare bör informeras.

 • Vårdnadshavare har inte rätt att neka till åtkomst för att inte försämrabarn och ungas skydd mot försummelse, övergrepp och våld.


Patientdatalagen

När får man ta del av journalinformation?

När krävs samtycke?

Information på BUPnet

19


Hemuppgiften

 • Tre centrala funktioner

 • 1) Pushmeddelanden med påminnelser om att det är dags att träna

 • 2) Individualiserade sammanfattningar av det som gåtts igenom vid behandlingstillfället, så att P kan repetera.

 • 3) Stöd för träning av tre alternativa beteenden: andas, räkna eller tänk.

20


Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar från besöket


Minnesanteckningar från besöket


eHälsa i framtiden?

21


 • Vad har vi gått igenom idag?

 • eHälsa – vad är det egentligen?

 • Digital kommunikation med patienter

 • BUPnet- Ledningssystem

 • Digital dokumentation av vårt arbete- TakeCare och Pastill- Patientdatalagen (PDL)

 • eHälsa i framtiden

22


 • Sammanfattning

 • Behov av specifik utbildningmed anledning av dagens tema?

 • Behov av nya/reviderade lokala rutiner?

 • Vad skall föras vidare till APT?

Kompetenslyftets hemsida på

- Bupnet

- Insidan

23


Reflektion efter seminariet

24


 • Login