MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Download
1 / 14

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa Vukovarska 78, 10000 ZAGREB. STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008. Irena Lješević, načelnik Odjela.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008.' - cera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78, 10000 ZAGREB

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

I ULOGA OBRAZOVANJA

Donja Stubica, 13.11 2008.

Irena Lješević, načelnik Odjela


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Administrativno gledajući, u Republici Hrvatskoj razlika između ruralnih i urbanih područja

 • temelji se na teritorijalnoj podjeli gdje se manje administrativne jedinice, općine, smatraju

 • ruralnim, dok se gradovi smatraju urbanim područjima. Na temelju takvog administrativnog

 • kriterija, od ukupnog stanovništva od 4.437.460 (DZS, Popis stanovništva 2001.), 44,4 %

 • (1.971.005) stanovnika smatra se ruralnim stanovništvom, a 55,6 % (2.466.455) smatra se

 • urbanim stanovništva.

 • U svrhu provedbe politike ruralnog razvoja, kao najčešći međunarodno priznat i korišten

 • kriterij za razlikovanje ruralnih i urbanih područja koristi se definicija OECD-a, koja se temelji

 • na gustoći naseljenosti stanovništva. Na lokalnoj razini područja se klasificiraju kao ruralna

 • ili urbana temeljem praga od 150 stanovnika na km2.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Na regionalnoj razini, OECD definira tri skupine:

 • pretežito ruralne regije(više od 50 % stanovništva regije živi u lokalnim ruralnim područjima),

 • područja ovisno o udjelu stanovništva u regiji koje živi u ruralnim lokalnim područjima

 • značajno ruralne regije (15 – 50 % stanovništva regije živi u lokalnim ruralnim područjima) i

 • pretežito urbane regije (manje od 15 % stanovništva regije živi u lokalnim ruralnim

 • područjima).

 • Primjenom OECD kriterija od 150 stanovnika na km2 u lokalnim administrativnim jedinicama

 • na županije, u svrhu definiranja ruralnih područja u Republici Hrvatskoj dolazi se do sljedećih

 • zaključaka:

 • - 88,7 % naselja smješteno je u ruralnim područjima, a 11,3 % u urbanim područjima,

 • - 35 % stanovništva nalazi se u 14 gradova sa više od 30.000 stanovnika,

 • - 47,6 % ukupnog stanovništva živi u ruralnim područjima, a 52,4 % stanovništva u

 • urbanim..

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, u RH živi 4.437.460 stanovnika

 • od kojih je 17,1 % mlađe od 14 godina, 64,0% između 15 i 64 godine i 18,9 % starije od 65

 • godina, prosjek godina je 38,9; kod žena 40,7, a kod muškaraca 37,1 godina.

 • Demografske promjene u Republici Hrvatskoj zbivale su se pod snažnim utjecajem desta-

 • bilizirajućih (vanjskih) čimbenika kao što su agresija i rat s velikim materijalnim razaranjima,

 • ljudskim žrtvama i socijalnim poremećajima, ali i poratnim i tranzicijskim poteškoćama u svim

 • sferama gospodarskog i društvenog života. To je sve pogoršalo ionako nepovoljnu demografsku

 • situaciju ruralnih područja koja su tijekom prethodnih trideset i više godina bila izložena snažnom

 • egzodusu pretežno mlađe i vitalnije populacije i procesima depopulacije.

 • Puno veći udio stanovništva od 65 godina i starije u ukupnom stanovništvu živi u značajno

 • ruralnim i pretežito ruralnim regijama (npr. Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj, Ličko – Senjskoj

 • i Šibensko-Kninskoj) u usporedbi s uglavnom urbanim područjima. Stopa prirodnog rasta broja

 • stanovnika i u ruralnim i urbanim područjima je negativna posljednjih godina, do mnogo je većeg

 • pada došlo u ruralnim područjima u odnosu na urbana. U pretežito ruralnim područjima,

 • negativni rast stanovništva je bio otprilike tri puta veći nego u pretežito urbanim područjima.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Velika negativna stopa rasta ruralnog stanovništva je trend koji ima više razloga: niski

 • postotak žena reproduktivne dobi živi u ruralnim područjima, neodgovarajući životni uvjeti za

 • mlade obitelji, promjena životnog modela (sklonost manjem broju djece) ili veći udio ekono-

 • mski aktivnih, mladih ljudi koji žele poslovnu karijeru u urbanim središtima.

 • Iako se u nekim državama EU negativna stopa rasta stanovništva podudara s pozitivnim

 • trendovima u gospodarstvu i u urbanim i ruralnim regijama, u Hrvatskoj je situacija drukčija i

 • karakteriziraju je velike razlike što se tiče mogućnosti za gospodarski i društveni razvoj regija.

 • Sveukupno postoji velika razliku između stope gospodarskog rasta i stope rasta stanovništva

 • u ruralnim i urbanim područjima i/ili između manje perspektivnih i perspektivnijih ruralnih regija.

 • Snažna negativna stopa rasta stanovništva koje živi u ruralnim područjima je rezultat relativnog

 • i/ili apsolutnog pogoršanja životnih uvjeta za mlade obitelji i rastućeg trenda seljenja u urbane

 • centre ili perspektivnije ruralne/turističke regije.

 • Osnovna karakteristika hrvatskih ruralnih područja je i loš pristup stanovništva temeljnoj

 • infrastrukturi. U ovim područjima nedostaje i osoba sa srednjim ili visokim obrazovanjem, npr.

 • sa srednjoškolskim stručnim obrazovanjem, srednjom školom ili fakultetskom diplomom itd.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Na takvom sklopu odnosa vezanih uz potrebu iniciranja i primjene ukupnih aktivnosti ka

 • ruralnom razvoju - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj21.05 2008. godine

 • donijela‘ Strategiju ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2008. – 2013. godine ’.

 • Strategija ruralnog razvoja važan je dokument u daljnjem procesu, koji je istican i od strane

 • Europske unije kao prioritet. Dugoročni održivi razvoj naših ruralnih područja strateški je posta-

 • vljen kao cilj gospodarskog razvoja seoskog prostora.

 • Stupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj otvorit će se mogu-

 • ćnosti još jačeg korištenja strukturnih fondova Europske unije, uključujući i EAFRD. U ovom

 • predpristupnom razdoblju, korištenjem predpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni

 • razvoj, Republika Hrvatska stječe neophodno iskustvo kroz pripremu programa za poljoprivredu

 • i ruralni razvoj koji sadrže načela programiranja mjera ruralnog razvoja, njihove provedbe,

 • praćenja, kontrole i ocjene, koja su važeća i za trenutne zemlje članice.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • U svrhu ostvarenja pretpostavki ove strategije, navedimo, definirani su i strateški ciljevi

 • ruralnog razvoja za razdoblje 2008-2013. godine :

 • 1. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora

 • 2. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog

 • naslijeđa

 • 3. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i proširenje gospodarskog

 • programa ruralnog gospodarstva

 • 4. Poboljšanje učinkovitosti institucijskog okruženja

 • Analitički gledano, ruralni razvoj je modelski postavljen, a sastoji se od tri programa:

  • Programa razvitka seoskog prostora,

  • Programa marketinških priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te

  • Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

 • Jedan od temeljnih ciljeva Programa razvitka seoskog prostora jeste osigurati ‘ primjerene

 • radnei životne uvjete seoskom stanovništvu, te očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa ‘.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Pravilnikom o provedbi Programa razvitka seoskog prostora (NN br. 71/05, 37/06, 109/06,

 • 96/07 i 86/08) utvrđuju se način i postupak provedbe programa razvitka seoskog prostora ,

 • uvjetuju koje moraju zadovoljiti korisnici prava na državnu potporu razvitka seoskog prostora,

 • najviši iznos potpore, korisnike i njihove obveze, te definira 10 mjera i način njihova provođenja.

 • Mjera 1. „Izrada školskih, nastavnih, edukacijskih i razvojnih programa, planova i projekata iz

 • oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka“,

 • Mjera 2. „Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka)

 • seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka“,

 • Mjera 3. „Osnivanje i razvoj poljoprivrednih zadruga“,

 • Mjera 4. „Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i

 • školjaka te strojnih prstena“,

 • Mjera 5. „Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne

 • šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i

 • lovačku proizvodnju)“,,

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Mjera 6. „Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda“,

 • Mjera 7. „Pomoć seoskim ženama, mladim poljoprivrednicima, te mladim

 • uzgajivačima riba i školjaka u vidu pilot projekata“,

 • Mjera 8. „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša,

 • uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“,

 • Mjera 9. “Razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma”,

 • Mjera 10. “Očuvanje tradicijske etno baštine i autohtonih proizvodnji”.

 • Potpora razvitku seoskog prostora podrazumijeva dodjelu nepovratnih novčanih sredstava

 • iz Državnog proračuna RH kojima MPRRR sudjeluje u sufinanciranju mjera razvitka seoskog

 • prostora.

 • Financiranje mjera iz Programa razvitka seoskog prostora temelji se na udruživanju sreds-

 • tava samih korisnika programa, sredstava državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne

 • samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave (županije) ili iz drugih izvora

 • financiranja.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Iznos novčane potpore razvitku seoskog prostora za pojedinog korisnika može iznositi od

 • 30% do 80% vrijednosti projekta, osim u slučaju plaća upravitelja zadruge i plaća tajnika uzgo-

 • jne udruge koja se financira u iznosu do 100.

 • Ministar objavljuje NATJEČAJE za dodjelu novčane potpore Programu razvitka seoskog

 • prostora.

 • Korisnici takvog programa ruralnog razvojai njegove de facto politike razvoja jesu sve

 • skupine stanovnika (poljoprivrednici, OPG, poduzetnici, obrtnici, radnici i dr.), odnosno razvoj

 • ruralnog prostora mora biti na korist čitavom društvu.

 • U tom kontekstu vrlo važnim se čini i pitanje uloge obrazovanja. Odmah treba reći da je

  ‘cjeloživotno učenje’ – cilj kojem teži EU. Početak primjene kontinuiranog obrazovanja u praksi

  podrazumjeva učinkoviti zajednički rad i pojedinaca i organizacija.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Europa je neosporivo ušla u ‘vrijeme znanja’, sa svim posljedicama koje će ta činjenica

 • imati na kulturni, ekonomski i društveni život. Ubrzano se mijenjaju uvriježeni načini življenja,

 • rada i stjecanja znanja. To ne znači samo da se pojedinci trebaju prilagoditi promjeni, već i

 • da se jednako tako, mora mijenjati uobičajeni način upravljanja prilikama.

 • Ključ uspjeha bit će izgrađivanje osjećaja zajedničke odgovornosti među svim glavnim

 • sudionicima - državama članicama, europskim institucijama, socijalnim partnerima i u svijetu

 • poduzetništva; među regionalnim i lokalnim vlastima, onima koji rade na bilo kojem vidu

 • obrazovanja i usavršavanja, među civilnim društvenim organizacijama, društvima i različitim

 • zajednicama; i zadnje ali ne manje važno, među samim građanima pojedincima.

 • Postoje tri vrste aktivnosti učenja:

  Prvo je, formalno obrazovanje, koje se odvija u različitim obrazovnim institucijama i

  putem kojega se stječu priznate diplome i kvalifikacije.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Drugo je, neformalno obrazovanje, koje se odvija neovisno od službenog obrazovnog

 • sustava i obično ne vodi stjecanju službenih potvrda.

 • Treće je, informalno učenje kao prirodna pojava u svakodnevnom životu. Za razliku od

 • formalnog i neformalnog obrazovanja, informalno učenje ne mora se odvijati svjesno zbog

 • čega ga ni pojedinci sami nužno ne prepoznaju kao faktor koji doprinosi njihovom znanju i

 • vještinama.

 • Republika Hrvatska ima vrlo dugu, stoljetnu, tradiciju institucionalnog obrazovanja. Razvoj

 • prakse često nije bio popraćen koncepcijom, strategijom i politikom, doveo je do nekakvog

 • razvoja, istina široke i raznolike, ali nikada dostatne programske ponude, koja se provodi kroz

 • različite institucionalne oblike: od ustanova, trgovačkih društava do obrta i udruga, što još više

 • uvjetuje nesređeno stanje.

 • U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva, trajna zaposlenost zamijenjena je trajnom

 • zapošljivosti pojedinca od kojega se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i

 • sposobnosti) u skladu s potrebama tržišta rada.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Znanja stečena tijekom redovitog obrazovanja odavno nisu dostatna za očuvanje radne

 • konkurentnosti u bilo kojem zanimanju i radnom mjestu, pa se stjecanje i očuvanje radne

 • kompetentnosti osigurava trajnim učenjem. Zbog toga se u okviru koncepcije cjeloživotnog

 • učenja postavlja zahtjev za priznavanjem znanja, vještina i sposobnosti stečenih neformalnim

 • i informalnim učenjem. Zakonske pretpostavke za ostvarenje ovoga zahtjeva u Hrvatskoj

 • temelje se na odredbama Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07),koji je stupio na

 • Snagu tijekom veljače 2007 godine.

 • Dosadašnja pozitivna nastojanja, u pravilu, predstavljala su neformalni prijenos znanja,

  nedostatan kada se radi o vrhunskim suvremenim tehničkim i organizacijskim znanjima. Kod

  dijela ruralnog stanovništva još se može posebice raditi o vještinama i sposobnostima. Za

  Hrvatsku je karakterističan scenarij prema kojemu postoji nestašica stručnjaka u prirodnim

  i tehničkim područjima dok u drugima vlada nezaposlenost.

.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Ukupno uzevši, evidentno je da i dalje imamo izostanak ‘organiziranog uključivanje’

  fakulteta, veleučilišta i škola, te drugih obrazovnih ustanova u program cjeloživotnog učenja,

  koje bi svojim programima, svojom aktualnosti i vrsnoćom privukli stručnjake iz prakse,

  matičnih ali i drugih struka, da tijekom svojeg radnog vijeka obnavljaju i proširuju znanje.

 • Objavljenim natječajima u 2008. godini, u okviru modela ruralnog razvoja, želilo se

  intervenirati s mjerama sufinanciranja upravo u segmente ruralnog prostora koji trenutno

  koče razvoj hrvatskog sela i ukupne hrvatske poljoprivrede. Tijekom ove godine kroz

  programe ruralnog razvoja krajnjim je korisnicima predviđeno dodijeliti nekoliko stotina

  milijuna kuna novčanih sredstava za sufinanciranje. Među tim stredstvima u dijelu su i

  ona koja su putem natječaja namijenjena za ‘cjeloživotno učenje’ (Mjera 2).

  ============================

.


ad