TRYGG LARMMOTTAGNING - PowerPoint PPT Presentation

Trygg larmmottagning
Download
1 / 10

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRYGG LARMMOTTAGNING. Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning”. Bilda projektgrupp, utse huvudansvarig Hitta ”eldsjälar” Dokumentera Sätt tydliga deadlines Förankra i organisatione n BÖRJA NU!. Inför arbetet, tips. Prioritering. Nulägeskartläggning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TRYGG LARMMOTTAGNING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trygg larmmottagning

TRYGG LARMMOTTAGNING


F rslag till arbetsrutiner inf r nul geskartl ggning

Förslag till Arbetsrutiner inför”Nulägeskartläggning”

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

 • Bilda projektgrupp, utse huvudansvarig

 • Hitta ”eldsjälar”

 • Dokumentera

 • Sätt tydliga deadlines

 • Förankra i organisationen

 • BÖRJA NU!

Inför arbetet, tips

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

Prioritering

DTLS-UML 2014


Nul geskartl ggning

Nulägeskartläggning

Varför:Kommunen behöver säkerställa en bild av ”dagens” nuläge för att hitta rätt fokus för kommande arbete.

Hur:Varje kommun arbetar med sin analys utifrån ett antal viktiga punkter

Risker:Fel nuläge kan framöver skapa onödiga kostnader och fördröjningar, tänk på att ta fram SWOT-analys, se över riskfaktorer för att hitta bästa möjligheter

Effekter:Nulägeskartläggning påvisar statusen idag och tydliggör vägriktningen inför kommande arbete

Fördelar:Säkerställande av Trygghetslarms-kedjan bidrar till kvalitetssäkring och kostnadseffektiviseringar och en tydligare framtidsprognos för helheten.

Tips,Använd eldsjälar och de som besitter information/kunskaper.

Samla ihop allt ni kan hitta och dokumentera!

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

Tillvägagångssätt ”nuläge”

Antal larm, digitala? Analoga? Ålder?

Larmmottaning idag? Egen regi? Vilken leverantör/programvara?

Prisbild, vilka kostnader finns kring larmen idag?

-tänk på ”kringkostnader” som larmhantering/programmering

-utbildning

-info till anhöriga/vårdtagare

-utsättning/hemtagning av larm

- leverantörskontakter

-fel/åtgärdsrutiner

-pris inköp/avtal/hyra

Inköpskanaler, vem köper in larm/tillbehör och kringutrustning idag?

-Processkarta över hur larmkedjan idag, vem gör vad? Roller i organsationen.

-Flödeschema över ansvarsområden, vad innebär ansvaret?

5. Leverantörer, vilka finns samarbete med idag?

6. Avtal, vilka finns idag? Avtalstider? Pågående upphandling?

7. Hur fungerar er larm-kedja idag från beställning till leverans?

-utgå ifrån från behov, (biståndsbedömt eller ej?)

-gör en karta över hela kedjan från beställning till leverans hos vårdtagare?

8. Status idag, vilka pågående projekt / arbeten pågår kring

trygghetslarm/närliggande områden?

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

Exempel:

Följande ”ärenden” pågår.

Röda ”bollar” är prioriterade.

Larm-

tillbehör

E-hälsa

 • Avtal/

 • Upphandling

Utbildning

IT-Teknik

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

Viktiga extra punkter att beakta!

Dessa delar ingår i vårt tänkande under hela Projektarbetet.

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

Vart är vi på väg?

Hur påverkar det vi gör idag och hur vill ha det framöver?

DTLS-UML 2014


Trygg larmmottagning

Slutord;

Detta dokument är ett förslag till för att enkelt komma igång med arbetet kring Trygghetslarms kedjan .

Det finns inga genvägar eller mallar färdiga att implementera varför det är oerhört viktigt att komma

igång och starta arbeten med dokumentering där Trygghetslarmen och kringutrustning kommer i fokus.

Dessa steg är vägledande och ger tydlig inriktning mot de mål vi har framöver.

DTLS-UML 2014


 • Login