Libris som mobilapplikation
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

Libris som mobilapplikation PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Libris som mobilapplikation. Målgrupp Specifikt mobil Relaterat till researchprocessen Kan sträcka sig en bit in i framtiden Smartphones. Arbetsgång. Arbetsgång. Kontextuell intervju. Målgruppens researchprocess Affinity-diagram. Affinity-diagram.

Download Presentation

Libris som mobilapplikation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Libris som mobilapplikation

Målgrupp

Specifikt mobil

Relaterat till researchprocessen

Kan sträcka sig en bit in i framtiden

Smartphones


Arbetsgång


Arbetsgång


Kontextuell intervju

Målgruppens researchprocess

Affinity-diagram


Affinity-diagram

"Ibland kan jag inte läsa igenom och se om jag ska läsa vidare eller inte. Ibland är abstract inte tillgängligt. Så jag oroar mig ifall det är det här något jag kommer missa”

”Om jag var osäker på vad den innehöll, så hjälper Regina inte mig utan då får jag gå någon annanstans och scouta”


Affinity-diagram

”Jag vill snabbt få ett grepp om vad som står i artikeln.”

"Ibland kan jag inte läsa igenom och se om jag ska läsa vidare eller inte. Ibland är abstract inte tillgängligt. Så jag oroar mig ifall det är det här något jag kommer missa”

”Om jag var osäker på vad den innehöll, så hjälper Regina inte mig utan då får jag gå någon annanstans och scouta”


Resultat

Mer personlig tjänst

Finns det risk för att logga in så gör man det hellre direkt

Använder Wikipedia som upplagsbok

Går ofta vidare genom referenser

Upplever sig själva som dåliga på att söka

Vill kunna söka exakt men även slumpmässigt

Kollegorna ska finnas nära till hands


Sökprocessen


Arbetsgång


Persona

Arketypisk användare

Representerar en målgrupp

Beskrivs som en individ


Stina, en 28-årig forskarstudent

...skriver sin doktorsavhandling i marinbiologi vid SU.

"Själva sökprocessen måste gå snabbt eftersom man istället vill lägga ner mer tid på att arbeta med materialet. Det gäller att snabbt sålla ut relevanta artiklar för att inte lägga onödig tid på att komma underfund med att litteraturen inte alls behandlade det jag var ute efter."


Stina, en 28-årig forskarstudent

När Stina har kommit igång med sin sökning efter litteratur avskyr hon när hon måste logga in för att komma åt en artikel, eller ännu värre när den inte finns tillgänglig över huvudtaget.

Hon tycker avancerad sök verkar krånglig och vill inte lägga ner tid på att lära sig den även om hon tror att det hade gynnat hennes arbete i längden. Som en sista utväg, om hon inte hittar det hon söker, frågar hon en bibliotikarie eller en kollega som är bättre på att söka än hon.

Stina vill att en söktjänst ska underlätta användandet och ge återkoppling. Hon uppskattar till exempel när hon får förslag på närliggande sökningar, sökhistorik och när sökmotorn förstår när hon har stavat fel.

"Till slut söker man ju på ett liknande sätt och söktjänsten borde ju lära sig min sökvana."


Arbetsgång


Brainstorming med expertgrupp

Brainwalking

Brainfire


Arbetsgång


Dagboksstudie

Kartlägga målgruppens mobilanvändande

Ett inlägg om dagen i en vecka


Resultat

Resor, hemma och på jobbet

Försedd med information

Undviker att skriva och läsa långa texter

Föredrar applikationer framför webbsidor


Arbetsgång


Koncept för prototyp

Synkronisera mobil och dator

Personlig sida

Spara

Kontakter

Presentera ett slags flöde

Klicka sig vidare

Undvik att läsa och skriva långa texter

Två typer av referenser


Lo-fiprototyp

Pappersskisser


Arbetsgång


Utvärdering

Du har en forskarkollega som heter Stina som ofta söker efter litteratur i sin forskning. Av en slump råkar hon hitta något som skulle kunna vara intressant för din forskning så skickar hon ett tips till dig. Spara den litteratur som din kontakt Stina tipsar om till ”Min bokhylla”.

Scenarios


Arbetsgång


Hi-fiprototyp

iPhone

HTML och CSS

Phototshop

Lite Browser


  • Login