VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM - PowerPoint PPT Presentation

VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM
Download
1 / 17

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM. E konomisk. Statligt uppdrag. J u r i d i s k. I d e o l o g i s k. Ut värdering. Kommunalt uppdrag. Initialfas. JAG VI DET. Smekmånadsfas. JAG VI DET. Konfliktfas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lfungerande elevh lsoteam

VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM


V lfungerande elevh lsoteam

Ekonomisk

Statligt uppdrag

J u r i d i s k

I d e o l o g i s k

Ut

värdering

Kommunalt uppdrag


V lfungerande elevh lsoteam

Initialfas

JAG VI DET

Smekmånadsfas

JAG VI DET

Konfliktfas

JAG VI DET

Effektiv fas

JAG VI DET

Separationsfas

JAG VI DET


V lfungerande elevh lsoteam

Regelbundenhet

Normer i gruppen

Samsyn

Adekvat beslutsfattande

Rundsmörjning

Adekvata rollfunktioner

Instrumentella rollfunktioner

(t.ex. Pådrivare, Sammanfattare)

Sociaemotionella rollfunktioner

(Kommunikationsbefrämjare, Medlare…)

Goda konflikthanteringsstrategier

Kommunikationsmönster


V lfungerande elevh lsoteam

KOMMUNIKATION OCH GRUPPKLIMAT

Försvarsinriktat Öppet gruppklimat gruppklimat

StrategisktSpontant

NeutraltMedkännande

ÖverlägsetJämlikt

Kategoriskt/bedömandePreliminärt/ beskrivande


V lfungerande elevh lsoteam

GODA

STRATEGIER

MOT

NEDSLITNING


V lfungerande elevh lsoteam

 • Rimlig arbets-belastning/tid

 • Få känna: “jag klarar det”

 • Balans familj/arbete

 • Arbetsbelastning:

 • För mkt att göra

 • För lite tid

 • Inte tillräckligt med resurser

 • Brist på inflytande

 • Ingen autonomi

Kontroll:

 • Möjlighet göra val och fatta beslut

 • Få använda sina talanger


V lfungerande elevh lsoteam

 • Belöningar

 • Brist på uppmuntran/ erkännande

 • Isolering

 • Konflikter

 • Brist på respekt

 • Etiska konflikter

 • Enahanda arbetsuppgifter

 • Erkännande

Sammanhang

Christina Maslach

 • Samarbete och stöd

 • Respekt och tillit

 • Meningsfulla arbetsuppgifter

 • Samstämmighet mln egna och organisationens värderingar


V lfungerande elevh lsoteam

- planera övergång från arbete till hem och fritid

- sätta konkreta mål för mitt arbete

- bry mig om mig själv, lyssna på kroppens signaler

- se över mina arbetsrutiner och min planering

- tillåta mig pauser och vila

- humor

- vårda privata relationer

- planera för min fritid och sätta planerna i verket

- träffa andra yrkesgrupper = nya perspektiv

- kunskaper: relationsorienterade redskap

- medvetenhet om olika dilemman

- träna att kunna säga nej!!!!!!

- stanna upp, ”frysa ögonblicket”

- ta konkret ansvar för egen utveckling, skaffa nya ”redskap”


V lfungerande elevh lsoteam

Vad kan gruppen göra för att förebygga nedslitning?

- vara lyhörd för signaler

- ge konkret hjälp och avlastning

- ge stöd och nya perspektiv

- ge konstruktiv feed-back

- lyssna aktivt

- ge tillfälle till diskussion och perspektivbyte

- jämföra upplevelser och erfarenheter

- ge uppskattning och erkänsla

- ge tillfällen till skratt och avspänning

- stötta personal- och kompetensutveckling

- ”nya” lösningar


V lfungerande elevh lsoteam

Vad kan organisationen göra för att förebygga nedslitning?

- klargöra mål

-utveckla ledningsformer: Vem leder och hur?

- utveckla riktlinjer

- se över rutiner och regler

- rutiner för feed-back

- ge tid och möjlighet till underhåll av relationer

- granska arbetsfördelningen

- jämföra organisationens mål med omvärldens krav och förväntningar

- stödja och medverka till fortlöpande personal och organisationsutveckling


V lfungerande elevh lsoteam

HUVUDREDSKAP I ELEVHÄLSOARBETET FÖR ATT SKAPA UTVECKLING

DET GODA SAMTALET


V lfungerande elevh lsoteam

STÖDJA

UTMANA


V lfungerande elevh lsoteam

BEMÄSTRINGS-FÖRSÖK

- Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare)

- Flykt (Bagatellisera) (Utebli)

- Projektion (Överföra egna problem på andra)

Lasse Lindsjö


V lfungerande elevh lsoteam

- Självanklagande

- Likgiltig

- Totalt förnekande

- Hålla med

- Avledande manöver

- Vän

Lasse Lindsjö


V lfungerande elevh lsoteam

1. Vilka bemästringsförsök har jag mött?

2. Hur hanterar jag dessa bemästringsförsök?

3. Vilka tycker jag är svårast att möta?

4. Vilka använder jag mig själv av i professionellt svåra situationer?

Lasse Lindsjö


V lfungerande elevh lsoteam

Strategier för att minska bemästrings-

försök:

MGN

Sidodörren in

Olika bilder ok

Struktur

Lyssna aktivt

Fokus

Vad fungerar?

Metakommunikation

Inte hetsa fram lösningar

Mångpartiskt förhållningssätt

Humor


 • Login