Khởi động dự án - PowerPoint PPT Presentation

Kh i ng d n
Download
1 / 15

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Khởi động dự án. <Tên dự án>. Người trình bày: <Tên người trình bày>. Nội Dung. Mục tiêu dự án Phạm vi dự án Mô hình kiến trúc tổng thể Tổ chức dự án Các giai đoạn của dự án Các mốc kiểm soát Các sản phẩm bàn giao Phương thức trao đổi Các yếu tố để dự án thành công Thảo luận.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Khởi động dự án

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kh i ng d n

Khởi động dự án

<Tên dự án>

Người trình bày: <Tên người trình bày>


N i dung

Nội Dung

 • Mục tiêu dự án

 • Phạm vi dự án

 • Mô hình kiến trúc tổng thể

 • Tổ chức dự án

 • Các giai đoạn của dự án

 • Các mốc kiểm soát

 • Các sản phẩm bàn giao

 • Phương thức trao đổi

 • Các yếu tố để dự án thành công

 • Thảo luận


M c ti u d n

Mục tiêu dự án

 • <Mục tiêu 1>

 • <Mục tiêu 2>

 • <Mục tiêu 3>


Ph m vi d n

Phạm vi dự án

 • <Phạm vi của dự án>


M h nh ki n tr c t ng th

Mô hình kiến trúc tổng thể


T ch c d n

Tổ chức dự án

GĐDA <Tên CT Đtác>

GĐDA TELSOFT

QTDA <Tên CT Đtác>

QTDA TELSOFT

Nội bộ TELSOFT

Nghiệp vụ

Nội bộ

<Tên CT Đtác>

QLCH

SQAPQA

Khảo sátPhân tíchThiết kế

Test

Lập trình

Đào tạo triển khai


T ch c d n t n ct i t c

Tổ chức dự án (Tên CT đối tác)


T ch c d n telsoft

Tổ chức dự án (TELSOFT)


C c giai o n c a d n

Các giai đoạn của dự án


C c m c ki m so t

Các mốc kiểm soát


C c s n ph m b n giao

Các sản phẩm bàn giao


Ph ng th c trao i

Phương thức trao đổi

Ban quản lý dự án:

 • Hàng tuần QTDA lập báo cáo tiến độ dự án gửi Ban quản lý dự án (TELSOFT và VMS)

 • Định kỳ hàng tháng khi thấy cần thiết cả 2 bên đều có thể đề xuất lịch họp phù hợp

 • Các trao đổi liên quan đến các vấn đề như thay đổi lịch trình dự án, thay đổi yêu cầu, trả lời các khiếu nại của phải được xác nhận bằng văn bản từ cấp có thẩm quyền, ngoài ra các trao đổi khác có thể chấp nhận qua email hoặc fax.


Ph ng th c trao i1

Phương thức trao đổi

Trao đổi công việc:


C c y u t m b o th nh c ng

Các yếu tố đảm bảo thành công

 • Sự quan tâm của lãnh đạo hai bên

 • Nguồn lực cho đội dự án

 • Tuân thủ quy trình nghiệp vụ

 • Hạn chế thay đổi sau khi đã thống nhất các quy trình

 • Tuân thủ các mốc kiểm soát để theo dõi tiến độ dự án, điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi.

 • Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan.


Kh i ng d n

Q & A

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


 • Login