Antipreda n experimenty na krm tk ch jak s kory rozpozn vaj pred tory a hodnot jejich nebezpe nost
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Antipredační experimenty na krmítkách – jak sýkory rozpoznávají predátory a hodnotí jejich nebezpečnost PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Antipredační experimenty na krmítkách – jak sýkory rozpoznávají predátory a hodnotí jejich nebezpečnost. Mašek P., Tvardíková K.,  Bažant M., Fuchs R. Jak zkoumat aktivní antipredační chování ptáků?. obrana hnízd, krmítkové experimenty Jaká témata lze v krmítkových experimentech řešit?

Download Presentation

Antipredační experimenty na krmítkách – jak sýkory rozpoznávají predátory a hodnotí jejich nebezpečnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Antipredační experimenty na krmítkách – jak sýkory rozpoznávají predátory a hodnotí jejich nebezpečnost

Mašek P., Tvardíková K.,  Bažant M., Fuchs R.


Jak zkoumat aktivní antipredační chování ptáků?

obrana hnízd, krmítkové experimenty

Jaká témata lze v krmítkových experimentech řešit?

 • Vliv prostředí

 • Trade-off mezi rizikem predace a potravní motivací

 • Rozpoznávání predátorů a hodnocení jejich nebezpečnosti


Metodika

 • krmítko na zemi

 • přiměřeně daleko od úkrytu

 • atrapa cca 1 m vysoko, blízko krmítka

 • potrava při pokusu: mleté ořechy

 • experiment: střídání kontroly a pokusu s atrapou

 • atrapy v náhodném pořadí


Jak sýkory hodnotí nebezpečnost různých, dravých i neškodných, ptačích druhů?

krahujec, poštolka, sojka, holub, drozd, vata


Počet příletů na krmítko

p=0,602

p=0,406

p=0,746

p<0.001

p=0,011

p<0.001

krahujec poštolka sojka holub drozd vata


Úspěšnost pobytu na krmítku

0,888

0,888

0,318

0,000

<0,000

<0,000

krahujec poštolka sojka holub drozd vata kontrola


Opravdu sýkory hodnotí poštolku a krahujce jako stejně nebezpečné?

krahujec, poštolka, preferenční experimenty


0,0077

Preferenční pokusy (N=10)

0,0077

0,0179

poštolka : krahujec kontrola : krahujec kontrola : poštolka


Jak důležitý je pohyb atrap?

(N=2)

krahujec krahujec kuna kuna holub holub plyšák plyšák

pohyb pohyb pohyb pohyb


krahujec vycpanina, krahujec dřevěný model, krahujec dřevěný model vzhůru nohama, puštík dřevěný model, holub vycpanina

Jak sýkory rozpoznávají různě věrohodné atrapy?


Různě věrohodné atrapy

W.

vycpaný dřevěný krahujec dřevěný dřevěnýholub

krahujec obráceně krahujec puštík


Jak sýkory rozpoznávají různě velké atrapy? Jak sýkory rozpoznávají dvourozměrné atrapy?

krahujec vycpanina

krahujec dřevěný model 1:1

krahujec dřevěný model 2:1

krahujec dřevěný model 0.5:1

krahujec fotografie

krahujec silueta


Různě velké a 2D atrapy

vycpanýdřevěný dřevěný 2:1 dřevěný ½fotka siluetaholub kos

krahujeckrahujec krahujec krahujeckrahujce krahujce


Jak se v krmítkových experimentech chovají různé druhy sýkor?

krahujec vycpanina, krahujec dřevěný model, krahujec dřevěný model vzhůru nohama, puštík dřevěný model x kontroly


Druhy sýkor


Závěry

 • vhodná metoda pro studium rozpoznávání a hodnocení predátorů

 • ovlivnění stanovištěm (vzdálenost úkrytu)

 • malé ovlivnění nebezpečnosti predátora (stejně nebezpeční? nerozlišují je? zachovávají předběžnou opatrnost?)

 • žádný vliv snížené věrohodností atrapy predátora (schopny rozpoznat)

 • ovlivnění nepřirozenou polohou predátora (nerozpoznávají ho? hodnotí jako neškodného?)

 • vliv velikosti atrapy není symetrický

 • volba antipredačního chování dle konkrétních podmínek


Děkujeme za pozornost


 • Login