A tér és a kultúra néhány összefüggése - PowerPoint PPT Presentation

A t r s a kult ra n h ny sszef gg se
Download
1 / 19

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A tér és a kultúra néhány összefüggése. Csatári Bálint geográfus, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kecskemét cs a tbal @rkk .hu. Vázlat. Néhány előzetes megfontolásra ajánlható gondolat Térfejlődés és a kultúra összefüggései Új elemek a „térben” és a „vidéki térfejlődésben”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A tér és a kultúra néhány összefüggése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A t r s a kult ra n h ny sszef gg se

A tér és a kultúra néhány összefüggése

Csatári Bálint geográfus,

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

Kecskemét

csatbal@rkk.hu


V zlat

Vázlat

 • Néhány előzetes megfontolásra ajánlható gondolat

 • Térfejlődés és a kultúra összefüggései

 • Új elemek a „térben” és a „vidéki térfejlődésben”

 • Miről kellene közösen gondolkodnunk?

 • Záró megjegyzések


N h ny el zetes gondolat eur p r l

Néhány előzetes gondolat – Európáról

 • J. Delors: „..olyan Európáról álmodozom, amelyik úgy gondozza mérhetetlen kulturális örökségét, hogy annak meg kell, hogy legyen a gyümölcse..”

 • C.Shore:”…Európa kulturális sokszínűségének élménye megszámlálhatatlanul sokféleképpen lett a mindennapi élet fontos dimenziója”

 • B. Parekh: „Az európai együttélés megkívánja a közös jóváhagyás „kikényszerítését” közös politikai érdekek és kulturális szokások révén”

 • A. Amin: „A helyi, nemzeti és európai identitások kulturális sztereotípiák körül stilizálódnak..”


A t r s a kult ra bonyolult k lcs nhat sai

A tér és a kultúra bonyolult kölcsönhatásai

 • Minden, ami a társadalom sajátos és sokoldalúan megadható földrajzi környezetének része, az része a kultúrának is.

 • „Utószava” a kultúra = lakás-, építészeti-, gazdálkodási-, termelési-, agrár-, kert-, viselkedési-, mentális-, nyelvi-, népi-, falusi-, városi -, települési-, táji-, stb.

 • A kulturális hagyományok legalább olyan fontosak lehetnek a tér fejlődésében, mint maga a környezet, amelyben élünk.

 • A kultúra térbeli szerepének „kiteljesítéséhez” a társadalom „környezeti percepciójának” a mainál lényegesebb alaposabb ismeretére volna szükség.


A geogr fia behaviorista forradalma cs falvay z nyom n

A térproblémák – miliő

1960 térbeli elrendeződés

1970 élettér

1980-90 identitás

Paradigma - szerepmechanikus – formalista – kivülálló

Kontextualista – mechanikus – se kint se bent

kontextualista – belül-lévő

A geográfia „behaviorista” forradalma (Cséfalvay Z. nyomán)


A t r k l nb z szeml let megk zel t sei farag l nyom n

Kistérség, táj, vidéki körzet

Kohézió és lokalitás

Autonómia és valós közösség

Érzék és érzelem

Helyi tradíciók és kulturális meghatározottság

Konklúzió:

A hely és a fej fontossága!

(Nemes Nagy József)

Régió, ország

Verseny és regionalitás

Centralizáció és formalizált struktúrák

Érdekek és számítás

Transzkulturális és plurális hatások

Konklúzió:

A tér és a tudás fontossága!

(Csatári Bálint)

A tér különböző szemléletű megközelítései (Faragó L. nyomán)


A lok lis t rbeli strat gi k viszonya a tud shoz s a kult r hoz g feket e vanyom n

A kultúra, a tudás a verseny eszköze

Külső kapcsolatok

High tech, tudásbázisok

Innovációs centrumokhoz való kapcsolódás

Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások

A kultúra,a tudás a kohézió eszköze

Belső hálózatok

Low tech

Saját innovációk

Non profit szféra

Regionális és kistérségéi identitás erősítése

A lokális (térbeli) stratégiák viszonya a tudáshoz és a kultúráhozG. Fekete Évanyomán)


K z ss gi rendezv nyek l togatotts ga

Közösségi rendezvények látogatottsága


A fejletts g s a kultur lis aktivit s

A fejlettség és a kulturális aktivitás


Ter leti k l nbs gek

Területi különbségek

 • A kulturális intézményi alapellátásban, annak sűrűségében, látogatottsági, vagy kihasználási intenzitásában – térben szinte teljesen – elkülönülve jelennek meg a városias és a vidékies kulturális aktivitások, azok jellege és mássága is. Mindkettő egyaránt fontos, de másért.

 • A két szélsőségesen különböző kulturális fogyasztású tértípus között, méretüket és hatásukat tekintve is átmeneti helyzetűek, de kiemelkedően fontosak, a kis- vagy középvárosok.


A lokalit s fel rt kel d kult r ja

A lokalitás felértékelődő kultúrája(?)

 • Posztmodern és posztmateriális (vidéki) értékek növekvő szerepe (egyedi termékek, természetesség,)

 • Az egészséges és fenntartható környezet (kulturálisan is jelentős) élet-elemei

 • A kreatívitás és tudás jelentősége

 • „Glokalilázáció”

 • Lokális gazdaság felértékelődése


C ray nyom n elgondolkodhatunk

C. Ray nyomán elgondolkodhatunk!


J elemz seink 1

Új elemzéseink…1.


J elemz seink 2

Új elemzéseink…2.


Hogyan gondolkodjunk a vid ki kult ra t rs gfejleszt szerep r l

Hogyan gondolkodjunk a„vidéki kultúra” térségfejlesztő szerepéről?


A t r s a kult ra n h ny sszef gg se

?


Sszegz s

Összegzés

 • A kultúra szerepe nőni fog.

  (Félő, hogyha elvész a „saját kultúra”, akkor az „integrált kultúra” sem lesz sikeres.)

 • A „saját kultúra 1.”: egy társadalom vagy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető jegyeinek összessége (UNESCO def.)

 • A „saját kultúra 2.”: életmódnak, az emberek alapvető jogainak, az értékrendszereknek, a hagyományoknak és a hitnek az együttese.


Melyek a lehets ges kutat si elemz si teend k k z s projekt nkben

Melyek a lehetséges kutatási-elemzési teendők közös projektünkben?

 • Vegyük sorra és értékeljük közösen a lokális (vidéki) kultúra legfontosabb tényezőit az INNOAXIS mintaterületeinken?

 • Vizsgáljuk meg a „multi-kulturalitás” ténylegesen ható térfejlesztő elemeit!

 • Javasoljunk a (lokális és kreatív) kultúra – gazdaság fejlesztéséhez végiggondolt programokat!


A t r s a kult ra n h ny sszef gg se

 • Köszönöm a figyelmüket!


 • Login