Docenten praktijkopleiders en kwalificatiedossiers
Download
1 / 22

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers. Driebergen, 20 juni 2012. Mede georganiseerd door. Programma. 09.30 – 10.00 uur Aftrap door René van Gils Procesmanagement Herziening kwalificatiedossiers 10.00 – 11.00 uur Toelichting door Janneke Voltman

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers' - cecily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Docenten praktijkopleiders en kwalificatiedossiers

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers

Driebergen, 20 juni 2012

Mede georganiseerd door


Programma
Programma

 • 09.30 – 10.00 uurAftrap door René van Gils Procesmanagement Herziening kwalificatiedossiers

 • 10.00 – 11.00 uurToelichting door Janneke Voltman

 • 11.00 – 12.00 uur Gebruikerspanels? door Rini Romme

 • 12.00 uurVervolgtraject, Afsluiting


Aftrap waarom herziening
Aftrap: Waarom herziening?

René van Gils

Thema-adviescommissie Kwalificeren & Examineren

Procesmanagement Herziening kwalificatiestructuur


D e uitdaging voor het mbo
De uitdaging voor het mbo

 • Vakmanschap is hard nodig voor economie

 • Instroom staat onder druk, havo populair

 • (Sneller) meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling

 • Overzichtelijke kwalificatiestructuur

 • Meer duidelijkheid in examinering (deel C)

 • Structuur aanpassen aan onderwijspraktijk


Waarom nog meer
Waarom nog meer…….

 • Meer vrijheid in programmering

 • Doelmatigheid, afnemende budgetten

 • Herkenbaarheid en flexibiliteit

 • Onderwijsveld betrekken bij ontwikkeling

 • Direct samen met bedrijfsleven

 • Goede aansluiting op vmbo – hbo


20 criteria minister ocw waaronder
20 criteria minister OCW, waaronder:

 • Eén structuur: domein – dossier – kwalificatie – kwalificatieniveau (EQF)

 • Kwalificaties algemeen beschrijven, specifiek waar nodig

 • Evenwichtige beschrijving van kennis, vaardigheden en houding

 • Geen verplicht stapelen m.u.v. specialist

 • Terugdringen aantal kwalificaties

 • Docentenpanels


Het goede behouden
Het goede behouden

 • Drievoudige kwalificering

  • beroep én vervolgstudie én maatschappij

  • vooral initieel onderwijs

 • Vrijheid in leerroute: bol en bbl

  • kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep

 • Kwaliteitseisen optimaliseren

  • transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam

  • én doelmatig


Wat moet er verbeteren
Wat moet er verbeteren?

 • Verwante beroepen binnen werkveldgebied

  • eenheid in wijze van clustering beroepen

  • één kenniscentrum eindverantwoordelijk per kwalificatiedossier

 • Waarde diploma beter afspreken

  • exameneisen opnemen (“wat moet aantoonbaar zijn”)

  • prestatie-indicatoren hoger aggregatieniveau

 • Compacte kwalificatiedossiers

  • helder en duurzame dossiers als basis voor aantrekkelijke mbo-opleidingenCompacte concrete dossiers
Compacte concrete dossiers

 • Balans vakkennis, vaardigheden, houding

  • niveau, complexiteit op basis van NLQF

  • ontwikkeltaal: competentiemodel SHL

  • kerntaken en werkprocessen blijven

 • Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten

  • bijv. L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel

 • Exameneisen

  • beroepssituaties, examenprofiel, geen afvinklijst


Format basis profiel keuze
Format: basis + profiel + keuze

Keuze B

Keuze X

Keuze C

Diploma-eisen

Kwalificatie eisen

Keuze A

Profiel

1

Profiel 3

Profiel 2

Basis

beroeps

Basis

Alg


Opbouw kwalificatiedossier
Opbouw kwalificatiedossier

 • Basis (minimaal 50%) – naam diploma

  • algemene basistaken (talen, rekenen, L&B)

  • beroepsgerichte basistaken

 • Profiel – naam uitstroom

  • sectorale verbreding, verdieping (contextspecifiek)

  • exameneisen opnemen

 • Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma

  • verrijking (uit andere kwalificaties)

  • relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom


Keuzedelen
Keuzedelen

 • 15 % van de nominale studieduur

  (= contacttijd + bpv + zelfstudie)

 • Verplicht onderdeel diploma

 • Moet worden geborgd door examinering

  (= voldoen aan eisen inspectiestandaarden)

 • Kan worden opgesteld in regio, altijd door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk

 • Eisen vastgesteld door paritaire commissie

  (kan branchecertificaat zijn)


Format k walificatiedossier
Format kwalificatiedossier

 • Kennis en vaardigheden voorop

 • Competenties als beheersingsniveau

 • Plaats voor examinering (examenprofiel)

 • Kwaliteitseisen handhaven:

  • Transparant: vergelijkbare functie onderdelen

  • Herkenbaar: diplomawaarde

  • Flexibel: actualiteit verwerken

  • Duurzaam: hoog aggregatieniveau

  • Uitvoerbaar: onderwijs, bedrijfsleven, docenten (incl. doelmatigheid)


Gebruikerspanel
Gebruikerspanel?

RiniRomme


Invoering herziene structuur
Invoering herziene structuur

 • Opleveren dossiers door kenniscentra

  • Voor 1 december 2012  35-50%

  • Welke dossiers in overleg met scholenveld en branches

  • In 2013 opleveren 100%

 • Invoering op scholen:

  • Experimenten met dossiers (vrijwillig) in 2013/14

  • Gelijktijdig: aanpassen administratieve systemen, regelgeving, toezicht

  • Vanaf schooljaar 2014/15 volledige herziene kwalificatiestructuur


Structuurvoorstel
Structuurvoorstel

 • SBB verantwoordelijk voor hele kwalificatiestructuur

 • Eind mei: Eerste structuurvoorstellen door kenniscentra ingediend

  • Aantal dossiers iets minder

  • Aantal profielen beduidend minder (15 - 20%)

 • Vervolg:

  • Overleg paritaire commissies

  • Evt. bijgestelde voorstellen 17 augustus

  • In september voorlopig besluit bestuur SBB


Aandachtspunten
Aandachtspunten

 • Nog nader onderzoek naar:

  • Grensdossiers

  • Entreeopleidingen

  • Samenhang in onderdelen zoals ondernemerschap / leidinggeven

 • Uitvoerbaarheid:

  • Is het mogelijk om het onderwijs uit te voeren? (in school en op de werkplek)

  • Is het mogelijk de examinering en BPV vorm te geven?

  • Biedt het dossier voldoende informatie?

  • Komen studenten goed opgeleid op de arbeidsmarkt en krijgen ze terecht hun diploma?


Samen aan de slag
Samen aan de slag

Raadplegingen ‘kolommen’ onderwijs en bedrijfsleven:

 • Kenniscentra en SBB organiseren raadplegingen

 • Mei: werkconferentie kenniscentra, btg’s en branches

 • Juni: informatie voor docenten en praktijkopleiders

 • Paritaire commissies: namens onderwijs en bedrijfsleven akkoord op dossiers en aanbieden voor toetsing aan SBB

 • Toetsingskamer SBB: ‘keurt’ dossiers


Uitvoerbaarheid en doelmatigheid
Uitvoerbaarheid en doelmatigheid

 • Uitvoerbaarheid kwalificatiedossiers

  • Samen in gesprek met kenniscentra

 • Doelmatigheid:

  • Wie gaat welke opleiding aanbieden?

  • Zijn er genoeg (leer)banen/stages te vinden?

  • Arbeidsmarktrelevantie?

 • Gebruikerspanels:

  • Kun je op basis van de dossiers goed onderwijs, examens en bpv vormgeven?


Vervolg
Vervolg

 • Informatie voor docenten en praktijkopleiders

  • www.s-bb.nl

  • www.mijnkwalificatiedossier.nl

 • Gebruikerspanel: iets voor u?

  • Reageer volgende week op de mail

 • Presentatie en informatie vandaag

  • www.mbodiensten.nl


Gebruikerspanels

Gebruikerspanels

- Vragen

- Reacties

- Herhaling na de zomer

Mede georganiseerd door


ad