การ จัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล เสนอ อาจารย์ จงใจ วิ โย จัดทำโดย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 21

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การ จัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล เสนอ อาจารย์ จงใจ วิ โย จัดทำโดย น.ส. ขวัญฤทัย บัวเขียว น.ส. กรกนก เมืองขวา น.ส. นฤ มล ชนะเคน น.ส. กมลชนก เขตขงขวาง

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การ จัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล เสนอ อาจารย์ จงใจ วิ โย จัดทำโดย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6090101

.. ..

.. ..

.. ..

..

1


6090101


6090101

IEP

 • 1. IEP IEP IEP2. IEP IEP


6090101

IEP

1. 2. IEP 3. IEP ( IEP ) IEP


6090101

IEP

3

1. 2 1


6090101

2

 • 1.

  2.

  3.

  4.

  5.


6090101

 • 2-3


2 referral and initial planning

2 (Referral and Initial Planning)


6090101

 • IEP IEP


3 multidisciplinary assessment

3 (Multidisciplinary Assessment)

(IQ)


4 iep case conference or iep meeting the iep

4 IEP(Case Conference or IEP Meeting the IEP)

 • IEP


6090101

 • IEP


6090101

IEP

1.

2. IEP IEP

3.

4.


6090101

5.

6.

7.

8. IEP IEP

 • /


6090101

IEP

5 (Implementation of the Teaching Plan)

 • IEP


6 monitoring the studnts progress

6 (Monitoring the Studnts Progress)

 • IEP IEP


6090101

1.

2.


6090101

3. IEP

4.IEP

5.IEP


6090101

 • 3 0-2


6090101

1.

2.


6090101

3.

4.

5. IFSP IFSP


 • Login