z konn k pr ce
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zákonník práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Zákonník práce - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Zákonník práce. Marián Kozák, septima. Zákonník práce. tento zákon upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zákonník práce' - cecile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z konn k pr ce

Zákonník práce

Marián Kozák, septima

z konn k pr ce1
Zákonník práce
 • tento zákon upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.
 • zamestnanec- §11 je fyzická osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu
 • zamestnávateľ- §7 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu
pracovn pomer 41
Pracovný pomer- §41
 • zakladá sa písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:

- druh práce

- miesto výkonu práce

- deň nástupu do práce

- mzdové podmienky

 • ďalšie pracovné podmienky: výmera dovolenky,

pracovný čas, výplatný termín...

vznik pracovn ho pomeru 46
Vznik pracovného pomeru- §46
 • pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce
 • druhy pracovných pomerov:

- pracovný pomer na dobu určitú

- pracovný pomer na dobu neurčitú

- pracovný pomer na kratší pracovný čas

skon enie pracovn ho pomeru 59
Skončenie pracovného pomeru-§59
 • pracovný pomer možno skončiť:

- dohodou

- výpoveďou

- okamžitým skončením

- skončením v skúšobnej lehote

pracovn as 85
Pracovný čas- §85
 • časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi
 • pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne
 • zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najneskôr po štyroch hodinách prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút
 • prestávka v práci sa nezapočítava do pracovného času
mzda 118
Mzda- §118
 • zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu
 • mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom
 • za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25% jeho priemerného zárobku
kolekt vne pracovnopr vne vz ahy 229
Kolektívne pracovnoprávne vzťahy- §229
 • zamestnanci sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé podmienky
 • odborová organizácia pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy všetkých zamestnancov
 • zamestnanecká rada je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia
slide9

Ďakujem za pozornosť

Zdroje: http://www.kbdesign.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/20%20Obchodne%20pravoPJK.htm

ad