autoimunitn imunopatologick stavy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Autoimunitní imunopatologické stavy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Autoimunitní imunopatologické stavy - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Autoimunitní imunopatologické stavy. Úvod Indukce tolerance Příčiny vzniku autoimunity Autoprotilátky. Autoimunitní imunopatologické stavy. Významná příčina nemocnosti a úmrtí Několik desítek onemocnění…poškození a destrukce Jednotlivých orgánů – orgánově specifické a utoimunity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Autoimunitní imunopatologické stavy' - cecile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod
 • Indukce tolerance
 • Příčiny vzniku autoimunity
 • Autoprotilátky
autoimunitn imunopatologick stavy1
Autoimunitní imunopatologické stavy
 • Významná příčina nemocnosti a úmrtí
 • Několik desítek onemocnění…poškození a destrukce
  • Jednotlivých orgánů – orgánově specifické autoimunity
  • Více tělních soustav – systémové autoimunity
 • V současnosti:
  • Znalosti o vzniku a průběhu autoimunity
  • Dobrá laboratorní diagnostika
  • Nespecifická léčba
slide4
Historie:
  • Paul Ehrlich – horror atotoxicus = přirozená tolerance vůči vlastním Ag
  • Witebsky – klasická kritéria pro autoimunitní onemocnění:
   • Charakterizovat autoAg
   • Poškozující reakci reprodukovat přenosem sérových nebo buněčných faktorů
  • 70.léta – HLA systém
  • 80.léta – úloha HLA v autoimunitní reaktivitě
slide5
Schopnost imunitního systému rozpoznat autoAg a reagovat na něj je fyziologický jev, který se uplatňuje při udržení homeostázy
  • odstranění buněk – starých, infikovaných, poškozených, apoptotických, jinak změněných
 • Autoimunitní onemocnění – pokud autoimunitní reakce vede k poškození tkání
 • Autoimunitní reakce
  • Humorální
  • Buněčného typu
slide6
Humorální autoimunitní reakce – tvorba autoAb (IgG), na tkáňovém poškození se podílejí
  • Cytotoxickými mechanismy (II.typ IPR)
  • Tvorbou a ukládáním imunokomplexů (III.typ IPR)
  • Způsobují funkční změny
 • Buněčně zprostředkovaná autoim. reakce
  • Poškozující zánět – Tc, Th1 + cytokiny + aktivované makrofágy (IV.typ IPR)
indukce tolerance
INDUKCE TOLERANCE
 • Podmínkou vzniku autoimunitního onemocnění je prolomení autotolerance, tzn. tolerance k vlastním Ag
 • Udržování tolerance – na dvou úrovních
  • Centrální
  • Periferní
centr ln tolerance
Centrální tolerance
 • Centrální tolerance se pro T-ly ustanovuje v thymu
 • Centrální tolerance pro B-ly se ustanovuje v kostní dřeni
 • Opakování:
slide9
V thymu probíhá :
  • Pozitivní selekce
   • Odstraněny T-ly,které s vlastní HLA vůbec nereagují
   • Zachovány T-ly s nízkou afinitou k vlastním HLA
  • Negativní selekce
   • Apoptózou eliminovány T-ly, které na komplex HLA+vlastní peptid reagují s příliš vysokou afinitou
 • Výsledek – T-ly, které jsou schopné rozpoznat vlastní HLA, ale nejsou autoreaktivní
slide10
Nízkoafinitní klony T-ly se mohou stát základem pro rozvoj autoimunity
 • PAE buňky (peripheral antigen expresing cells) – zprostředkují v thymu setkání tkáňově specifických Ag + T-ly

___________________________________________

 • V kostní dřeni
  • Negativní selekce B-ly, těch, které rozpoznávají Ag přítomné v kostní dřeni
perifern tolerance
Periferní tolerance
 • Doplňuje toleranci centrální
 • Selhání je vlastní příčinou rozvoje autoimunity
 • Probíhá ve tkáních a uzlinách
 • Udržována různými způsoby:
  • Klonální delece – autoreaktivní klony likvidovány apoptózou
  • Klonální anergie – k rozpoznání autoAg chybí kostimulační signál…funkční útlum
slide12
Klonální ignorance – neschopnost rozpoznat autoAg, zvláště ty, které se vyskytují jen v malém množství
 • Suprese – autoreaktivní T-ly potlačeny T-lyCD8+ (cytokiny), antiidiotypové Ab, nejdůležitější mechanismus

_________________________________________

 • Funkčně anatomické bariéry….imunoprivilegované oblasti
  • CNS, testes
p iny vzniku autoimunity
PŘÍČINY VZNIKU AUTOIMUNITY
 • K prolomení mechanismů, které udržují autotoloranci – několik faktorů, obvykle kombinace
  • Vnitřní faktory (genetické)
  • Vnější faktory (zevního prostředí)
 • Důkaz: imbrední kmeny myší – pouze část populace onemocní
 • Stejné klinické onemocnění….způsobeno u různých jedinců různými faktory x stejný genetický defekt…různá klinická manifestace
faktory vnit n genetick
Faktory vnitřní - genetické
 • Studium jednovaječných dvojčat – podobný výskyt onemocnění (25-70%), výskyt autoimunit v rodinách

Hlavní vnitřní faktory jsou:

 • Asociace s HLA – je známa asociace choroby + určitého typu HLA I. i II.tř.
  • Repertoár TcR, způsob prezentace Ag
  • Relativní riziko – kolikrát častěji jedinec s určitým typem HLA onemocní
  • Bezcenné pro dg účely (kromě Bechtěrevovy choroby)
slide15
HLA B27
  • m.Bechtěrev, RR 87,4
 • HLA DR2
  • Goodpastuerův sy, RR 15,9
  • Roztroušená skleróza, RR 4,8
 • HLA DR3
  • Graves-Basedowova choroba, RR 3,7
  • SLE, RR 5,8
  • Celiakie
  • Myasthenia gravis, RR 2,5
 • HLA DR4
  • Revmatoidní artritida, RR 4,2
  • Pemphigus, RR 14,4
slide16
Geny kódující cytokiny
  • Deficit, nebo nadbytek určitého cytokinu – narušená rovnováha Th1 x Th2
  • Vnímavost pro autoimunity – geny pro TNF, IL-10
slide17
Geny řídící apoptózu
  • Při poruše apoptózy nedochází k dostatečnému odstraňování autoreaktivních klonů T-ly
  • Mutace v genech Fas, FasL…příčinou rozvoje autoimunity
  • Příklad: SLE – autoAb proti jaderným Ag, pacienti mají zesíleny apoptotické procesy a vyšší hladinu TNFα (vyvolává apoptózu). Apoptotická tělíska:
   • Fagocyty
   • Dendritické buňky…Th1 odpověď, cytotoxická
slide18
Asociace s imunodeficity
  • Primární i sekundární
  • Deficit IgA – autoimunita 2x častěji
 • Faktory hormonální
  • Většina autoimunit – ženy
  • Změny v průběhu autoimunitního onemocnění – dospívání, těhotenství, porod
slide19
Výsledky dlouholetých studií:
  • Sjögrenův sy – prakticky výlučně ženy
  • SLE, sklerodermie, autoim. štítné žlázy – 80% ženy
  • RA, RS, sarkoidózy – více než 50% ženy
  • Ulcerózní kolitida, Wegenerova granulomatóza – spíše muži

__________________________________________

Ve výzkumu – myší modely, u lidí výsledky rozporné

slide20
Pohlavní hormony ovlivňují imunitní odpověď – estrogen, progesteron, testosteron
 • Příklad:
  • RS, RA – zlepšení nemoci ve 3.trimestru těhotenství, exacerbace po porodu
  • SLE – zhoršení během těhotenství
 • Vysvětlení - v těhotenství fyziologické změny v populacích Th1 a Th2 …zvyšuje se aktivita Th2 a je tlumena Th1…proto exacerbace SLE (mechanismus Th2) a zlepšení RS, RA (mechanismus Th1)
slide21
Mikrochimérismus – podíl na vzniku autoimunity během (nebo po) těhotenství
  • V krvi matky buňky plodu – z poloviny jiného genotypu – rozvoj imunitní reakce
 • Receptory pro estrogen na
  • Monocytyech
  • NK
  • T-ly, zvláště paměťových
faktory vn j
Faktory vnější
 • Ze zevních faktorů okolního prostředí se na rozvoji autoimunity nejvíce uplatňují
  • Infekce
  • Stres
  • Léky + jiné chemikálie
  • ÚV záření
vliv infekc na rozvoj autoimunity
Vliv infekcí na rozvoj autoimunity
 • Největší podíl na indukci autoimunitní reaktivity
 • Dosud nenalezen žádný konkrétní mikroorganismus asociovaný s konkrétní autoimunitou (jen podezření)
 • Projevy onemocnění až po dlouhé době po prodělané infekci
slide24
Infekce působí na rozvoj autoimunity různými způsoby, které se mohou kombinovat:
  • Infekce odkryje pro imunitní systém Ag jinak nedostupné = kryptické Ag – intracelulární nebo z imunoprivilegované oblasti: autoimunitní reakce zahájena na nejslabším místě (=epitop odktytý infekcí)…prohlubuje se místní zánět a odhalují se tak další Ag…proti nim další autoimunitní reakce. Jev se označuje jako „determinant spreading“
   • Intramolekulový – RS, myelinový bazický protein (MBP)
   • Intermolekulový - SLE
slide25
Prezentace peptidů na HLA II.tř – vlivem zánětlivých cytokinů
 • Exprese kostimulačních molekul – vlivem zánětlivých cytokinů, stimulace anergických autoreaktivních lymfocytů
 • Infekční mikroorganismus může vyvolat tvorbu autoAb mechanismem – molekulární mimikry: mikrobiální Ag jsou podobné Ag vlastních tkání
  • Sekvenční – shoda ve složení AK
  • Strukturní - shoda prostorového uspořádání
slide26
Shoda v sekvenci AK
   • Gln-Lys-Ser-Gln…
    • na M proteinu Str.pyogenes
    • na myosinu srdeční svaloviny
   • Sekvence AK 247-279
    • GAD (dekarboxyláza kys.glutamové)- autoAg DM I.typu
    • Protein P2-C u virů coxackie B
 • Mikrobiální superantigeny – polyklonální aktivace T a B-ly
  • superAg se vážou na TCR mimo vazebné místo pro Ag
  • Retroviry – produkují molekuly superAg, nalezeny u pacientů s DM I.typu
slide27
Stresové faktory – uplatňují se prostřednictvím:
  • Neuroendokrinní osy
  • Hormonální dysbalance
  • Př.: pacienti s RA –
   • zesílena aktivita Th1
   • Cytokiny: INFγ, IL-2, TNFα
   • Omezené aktivity Th2 (IL-4)
   • Omezena schopnost hypotalamo-hypofyzálního systému stimulovat nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů
autoprotil tky
AUTOPROTILÁTKY
 • Přirozené autoAb…IgM, malé množství
 • Patologické autoAb…IgG, vysoké koncentrace
 • Schopnost poškozovat tkáň
 • Jsou prediktivní
 • Autoimunitní onemocnění….široké spektrum autoAb
 • autoAb u geneticky příbuzných pacienta s autoimunitou
 • Obtížná interpretace laboratorních výsledků