Sindirim kanal protozoonlar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 150

Sindirim kanalı protozoonları PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sindirim kanalı protozoonları. Dr. Erdal Polat. TIBBİ PARAZİTOLOJİ. I. Ciliophora. Balantidium coli Domuz Keme Maymun Kedi Kobay İnsan (nadir). BALANTİDUM COLİ. İnsan barsağında yaşayan En büyük kirpikli protozoondur Trofozoit Kist. BALANTİDUM COLİ.

Download Presentation

Sindirim kanalı protozoonları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sindirim kanalı protozoonları

 • Dr. Erdal Polat


TIBBİ PARAZİTOLOJİ


I. Ciliophora

Balantidium coli

 • Domuz

 • Keme

 • Maymun

 • Kedi

 • Kobay

 • İnsan (nadir)


BALANTİDUM COLİ

 • İnsan barsağında yaşayan

  En büyük kirpikli protozoondur

 • Trofozoit

 • Kist


BALANTİDUM COLİ

 • Trofozoitlerin silerle kaplı

 • Makronükleus

 • Mikronükleus


BALANTİDUM COLİ


BALANTİDUM COLİ


BALANTİDUM COLİ

 • Klinik belirti olmayabilir

 • Basit ishalden şiddetli dizanteriye kadar nadiren farklı klinik tablolar oluşturabilir

 • Ülser

 • Çok nadir de olsa peritonite yol açabilir


BALANTİDUM COLİ (Tanısı)

 • Boyasız preparatlarda

 • Büyük

 • Silli

 • Tipik hareketli


BALANTİDUM COLİ (Tanısı)

 • Boyalı preperatlarda

 • Makronükleus

 • Mikronükleus


BALANTİDUM COLİ (Tedavi)

 • Tetrasiklin

 • Oksitetrasiklin


AMİPLER

 • Çoğunlukla

 • Trofozoit

 • Kist

 • Sitoplazma zarı

  1. Endoplazma

  2. Ektoplazma


Kist


AMİPLER

 • İkiye bölünerek çoğalırlar

 • Sularda

 • Islak topraklarda

 • Yapraklarla örtülü nemli yerlerde serbest olara

 • Hayvanların sindırım sisteminde asalak veya sığıntı olarak yaşarlar


AMİPLER

 • Çekirdek yapısına göre ayrılırlar


İnsan Bağırsağında Yaşayan Amipler

Entamoeba histolytica

Entamoeba coli (en sık rastlanır)

Entamoeba hartmanni

Entamoeba polecki (domuz ve maymun)

Endolimax nana

Iodomoeba butschlii


Entamoeba histolytica

 • İnsan vücudunda

 • Trofozoit

 • Prekist (trofozoitlerin bölünmesiyle oluşur)

 • Kist

 • Metakist (kisten çıkan amip)

 • Metakist trofozoitleri


Entamoeba histolytica(trofozoit)

 • Büyüklükleri üredikleri ortamın koşullarına göre değişir

 • Doku içinde gelişen şekil; dokuyu eriterek hastalık oluşturur vakollerinde alyuvar bulunur


Entamoeba histolytica(trofozoit)

 • Barsak boşluğundaki sığıntı şekli; doku şeklinden daha küçük vakollerinde bakteriler var


Entamoeba histolytica(trofozoit)


Entamoeba histolytica

 • Kalın bağırsağa yerleştiğinde sessiz tablodan dizanteriye kadar değişen ağır bir tablo oluşturabilir

 • Karaciğer

 • Akciğer

 • Beyin

  Gibi organlarda apse oluşturur


Entamoeba histolytica

 • Başlıca konağı insandır olup ara konak yoktur

 • İnsanlara fekal-oral yolla, olgun kistlerin kontamine yiyecekler ve sularla alınmasıyla bulaşır


E. HİSTOLYTİCA

 • Barsak amöbyazı

  Vakaların % 90 asemptomatik; kist şekil bulaştırıcı grup

  Akut amöbyaz;kanlı, mukuslu, fazla miktarda dışkılama ile karakterize, ani gelişen bir klinik tablo


E. HİSTOLYTİCA

Kronik Amöbyaz; Sinsi başlayan, zaman zaman karın ağrısı, günde birkaç defa fazla kokulu, az veya çok kan ve mukuslu dışkılama

Amöboma; Kronik olgularda, kalın barsak çeperinde görülen sert ve ağrılı kitleler.


Patogenez

 • Trofozoitler kalın barsak mukoza epitel hücreleri arasına yalancı ayakları ile girerek

 • Sitolitik enzimler

 • Lökositler üzerine toksik etki ile nekroz ve yüzeyel ülsere neden olurlar


Patogenez

 • Submukozaya inen geniş ülserasyon

 • Mukozada ağzı dar, şişeye benzer

 • Kalın barsakta içinde trofozoitleri ve nekrotik dokuyu içeren Granülamatöz kitleler oluşur


Barsak amebiazi (ülser)


E. HİSTOLYTİCA

Barsak dışı Amöbyaz

Karaciğer;40-60 yaş arası erkeklerde sık görülür

Plöropulmoner; Karaciğer amöbyazlıların %10-20’sinde gelişir


E. HİSTOLYTİCA

 • Barsak dışı Amöbyaz

 • Beyin

 • Perikard

 • Periton

 • Dalak

 • Ürogenital organlar

 • Deri


Karaciğerde amip apsesi


Hastalığın prevalansındaki artış

 • Kültürel alışkanlıklara

 • Yaş (okul çağındaki çocuklarda fazla)

 • Temizlik

 • Sosyoekonomik durum

 • Endemik bölgelere göç

 • Büyük topluluklar halinde yaşama alışkanlığı

 • Kanalizasyon sistemleri


E. DİSPAR

 • Non-invaziv(dokulara yayılmayan), patojen olmayan E. histolytica

 • İnsanlarda hastalı yapıp yapmadığı bilinmiyor

 • Hayvanlarda yaygınintestinal lezyonlar oluştururlar


E. COLİ

 • Noninvaziv;

  İnsan bağırsakğında metabolik artıklara karşı oluşan reaksiyonlara bağlı birtakım rahatsızlıklar oluşur


Amöbiyazın Tanısı

Kesin tanı;

 • Dışk

 • Apse

 • Biopsi

 • Aspirasyon materyallerinin


Amöbiyazın Tanısı

Dışkının makroskobik görnümü

 • Kıvamı

 • Kokusu

 • Kan

 • Mukusu


Amöbiyazın Tanısı

 • Mukusu;

  şeffaf mukusdan dolayı “ağaç çileği ezmesine”

  mukus parlak ve kanla karışıktır

  (basilli dizanteride kan bulanık ve mukusun ortasındadır)


Barsak Dışı Amöbiyazın Tanısı

 • Apse duvarından alınan örnekte etken daha fazla

 • Apse boşluğunda etken daha az bulunur

 • Apse içeriği 20-30 ml kadar boşaltıldıktan sonra duvardan alınan örnek incelenir


Amöbiyazın Tanısı

 • Fizyolojik tuzlu su ile

 • İyot eriği ile

 • Lam-lamel arası hazırlanan preparatların mikroskopta incelenmesi ile konur


Amöbiyazın Tanısı

 • Sulu ve taze dışkının mukuslu kısmından fizyolojik tuzlu su ile hazırlanan preparatlar beklenmeden (yarım saat içinde) incelenir

 • Dışkıda eritrosit fazla olduğundan, birbirlerine yapışırlar, buna “Anderson” olayı denir


Amöbiyazın Tanısı

 • “Charcot-Layden” kristalleri

 • Azda olsa PNL görülür

 • Trofozoitlerin besin vakuollerinde eritrosit varsa E. histolytica

 • Trofozoitlerin besin vakuollerinde eritrosit yoksa E. dispar


Amöbiyazın Tanısı

 • Dışkı hemen incelenmeyecekse

 • Prepasyonlardaki trofozoitler ve kistler tanımlanamıyorsa;

 • Polivinil-alkol

 • Schaudin fiksatifi gibi tespit sıvısına alınır ve saklanır

 • Prepasyonlar boyanarak incelenir


Amöbiyazın Tanısı

 • İyot eriği ile

 • Heidenhain’in Demirli Hematoxylin

 • Tompkins-Miller

 • Trichrom

 • Lawiess

 • Giemsa


E. Histolytica kist (trikrom boyama)


E. histolytica kist (trikrom boyama)


E. histolytica kist (trikrom boyama)


E. coli kist (dışkı lugolü)


E. coli trofozoit (trikrom boyama)


Amöbiyazın Tanısı

Amöbiyaz şüpheli kişilerde; dışkının ilk incelenmesinde sonuç negatif ise

 • İnceleme üç kez (klasik kitaplara göre)

 • İnceleme altı kez (son çalışmalara göre) tekrallanır

  tekrarlanmalıdır.


Amöbiyazın Tanısı

Kültür

 • Robinson Diamondun aksenik besiyeri

 • Balamuthun yumurta besiyeri

  pH 7

  37 ºC

  72 saatte üretilebilir


Amöbiyazın Tanısı

Seroloji

 • ELİSA

 • Dışkıda antijen aranır

 • Bağırsak ve barsak dışı amebiyazda

 • Kanda antikor aranır

 • E. histolytica ve E. dispar ayırımında


Amöbiyazın Tanısı

 • IFA

 • IHA

 • Mikrojel difüzyon

 • WB (170 ve 30 kDal protein)

  Moleküler Yöntemler

 • PCR ile DNA bakılabilir


Amöbiyazın Tedavisi

 • 5-nitroimidazole türevleri

  Metronidazole

  Tinidazole

  Ornidazole

  Nimorazole


VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI

 • Çekirdek 2

 • Kamçı 8

 • Karın yüzünde emme diskleri Giardia

 • Çekirdek 1

 • Sitostom belirgin değil

 • Kamçı 4 Enteromonas


VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI

 • Sitostom belirgin

 • Kamçı 2 Restortamonas

 • Sitostom belirgin

 • Kamçı 4 Chilomastis


VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI

 • Sitostom belirgin

 • Kamçı 4

 • Dalgalı zar var Thrichomonas


Giardia intestinalis (lamblia)

 • Trofozoit ;

 • Vücutları simetrili ortadan kesik armut şeklindedir

 • Çekirdek 2

 • Sırt yüzü konveks

 • Karın yüzeyinde iki adet emme diski vardır


Giardia intestinalis (lamblia)

 • Blefaroplast 4 çift

 • Kamçı 4 çift

 • Kist

 • Vücut simetrili

 • Çekirdek 2

 • Blefaroplast 4 çift

 • Kamçı 4 çift

 • Oval


Giardia intestinalis (lamblia)

 • Parazitin kaynağı dışkıları ile kistsaçan insanlardır

 • Bir günde milyonlarca kist çıkarılabilir

 • Kistler E. histolytica kistlerinden daha dirençlidir


Giardia intestinalis (lamblia)

 • Kistler insanlara;

 • Kirli ellerle

 • Besinlerle

 • Sularla

  ağızdan sindirim yoluyla bulaşır


Giardia intestinalis (lamblia)

 • Oyun

 • İlkokul

  çağındaki çocuklarda sık görülen bir enfeksiyondur

 • Dünyada % 2 - 25

 • ABD% 2 - 20

 • Türkiye % 7 - 40


Giardia intestinalis (lamblia)

 • Giardia, duodenum ile biliyer sisteme yerleşir

 • Sindirim bozuklukları

 • İshal

 • Safra kesesi

 • Safra yolları

  hastalık oluşturur


Giardia intestinalis patogenezi

 • Parazitin virulansına

 • Parazit sayısına

 • Yaşa

 • Dirence göre değişir

 • Duodenum mukozasına yapıştığında intestinal absorbsiyonu engeller

 • Yağ ve A vitamini emilimini bozar


Giardia intestinalis (lamblia)


Giardia intestinalis (Kist)


Giardia intestinalis (Kist)


Giardia intestinalis (Trofozoit) 


Giardia intestinalis (Tanı)

 • Kronik ishalde dışkı

 • Yağlı

 • Mukuslu açık renkli

 • Akut olgularda dışkı

 • Sulu


Giardia intestinalis (Tanı)

Mikroskobi

 • Dışkı

 • Duodenal sıvı

 • Duodenal biyopsi

  Gibi örneklerinden lam-lamel arası hazırlanan preparatlarda parazitin kist ve trofozoitlerinin görülmesi ile konur


Giardia intestinalis (Tanı)

 • Formol-Eter ile çöktürme

 • Çinko sülfat ile yüzdürme yapılırarak

 • Giemza

 • Hematoksilen-Eozin

 • Trichrome boyanarak tanı konabilir


Giardia intestinalis (Tanı)

Kültür

 • Tanısal değeri yoktur

  Seroloji

 • İmmundifüzyon

 • İFA

 • ELİSA


Tedavi (Tanı)

 • 5-nitroimidazol türevleri

 • Metranidazole

 • Ornidazole

 • Albendozele

 • Semptomatik tedavi

 • Proteinden zengin diyet

 • Demir preparatları

 • B vit-kompleksi


Korunma

 • Çocuklara

 • Bakıcılara

  kişisel hijyenik kurallar öğretilmeli ve eğitilmelidir


Korunma

 • Besinlerin

 • Hazırlanmasında

 • Satılmasında

  hijyenik koşullara uyulmalıdır

 • Hastalar

 • Taşıyıcılar

  tedavi edilmelidir


CHİLOMASTİX CİNSİ

 • Patojen değildirler ancak

 • Giardia

 • Kamçılı protozoonlardan

  ayırt edilmesi dolayısı ile önemlidir


CHİLOMASTİX CİNSİ

 • Trofozoitleri

 • Gövde boyunca uzanan spiral yarık var

 • Ön ucunda hareketi sağlayan 3 kamçı

 • Ön kamçının çıkış yerine yakın bir nükleusu var


CHİLOMASTİX CİNSİ

 • Kist

 • Oval

 • Ön ucunda bir çıkıntı

 • Bir nükleusu var

 • Tanıda

 • Dışkıda trofozoit ve kistlerinin görülmesi ile konur


DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • İnsanların çekum ve ince bağırsağında yaşar

 • Sadece trofozoit formu vardır

 • Çoğunlukla iki nükleuslu,

 • Bazen 1-4 nükleuslu trofozoitede rastlanır


DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • Bir iddia; Hijyen ve sanitasyonun yetersiz olduğu durumlarda fekal-oral yoldan bulaşır


DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • İshal

 • Karın ağrısı

 • Kanlı-mukuslu dışkı

 • Bulantı

 • Kusma


DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • Belli aralarla alınan dışkı örneklerinde

 • 4-6 granüllü

 • İki nükleuslu

  trofozoitlerin görülmesi ile konur

 • Tedavi

 • Tetrasiklin

 • Metranidazol

 • Paramomisin


CRYPTOSPORİDİUM CİNSİ

 • Hayvan infeksiyon etkeni olarak bilinir

 • AİDS olgularında saptanmasıyla, önem kazanmış

 • C. parvum

 • Moleküler çalışmalar ile

  Genotip 1 insandan – insana

  Genotip 2 hayvanlardan – insana bulaşır


Cryptosporidium parvum

 • Evrimlerini tek konakta tamamlarlar

 • Ookistler ağız yolu ile alınır

 • Sporozoitler epitel hücrsine tutunur ve

  intrasellüler ancak ekstrasitoplazmik

  Yerleşir ve merozite dönüşürler, bazıları

  seksüel evrim sonucu zigot oluştur


Cryptosporidium parvum

Zigottan farklı iki tip ookist oluşur

1- Kalın duvarlı olanlar dış ortama salınır

2- İnce duvarlı olanlar yeni hücreleri infekte eder


Cryptosporidium parvum

 • Su kaynaklı epidemidiler oluşturur

 • 1993 yılında ABD’ de

 • Bir kaynak suyundan 400.000 kişinin infekte olduğu bildirilmiş


Cryptosporidium parvum

 • Su kaynaklı epidemidilerin nedeni

 • Parazitin kaynak sularındaki prevalansının yüksekliği

 • Parazitin klora dirençli olması

 • Parazitin içme suyu filtrelerinden geçebilmesi

 • Çok az sayıda parazitin infeksiyon oluşturabilmesi


Cryptosporidium parvum

 • Çocukluk çağlarında sık görülür

 • Bulaşmada

 • Evcil

 • Besi hayvanlarının

  önemli rolü vardır


Cryptosporidium parvum

 • Patogenez

 • Başta jejenum olmak üzere

 • Tüm sindirim sistemi etkilenir

 • Solunum ve safra yollarında da patolojik olaylar ortaya çıkar

 • Barsak epitel hücrelerinde absorbsiyon bozulur


Cryptosporidium parvum

 • Kişinin immünitesine göre farklı klinik tablolar oluşturur

 • İmmünitesi sağlamlarda; alınan parazit miktarı ve etkenin virülansına bağlı olarak hiçbir bulgu görülmeyebilir veya kısa süreli bol ve sulu ishal görülebilir


Cryptosporidium parvum

 • İmmünitesi baskılanmış olanlarda

 • Kısa dönemli ishal

 • Kolera benzeri ishal

 • Ölümle sonuçlanan klinik tablolar oluştururlar (özellikle AİDS’lilerde CD4 sayısı<180 hücre/mm3)


Cryptosporidium parvum

 • Dışkıda ookistlerin

 • GİS mukoza biopsi örneklerinde intraselüler evrelerin gösterilmesi ile konur

 • Boyama

 • Modifiye kinyoun Ziehl-Neelsen

 • Giemza

 • Acridine-orange

 • Auramin-Safranin


Cryptosporidium parvum


Cryptosporidium parvum

 • IFA (duyarlı ve özgüldür)

 • DFAookistler

 • ELİSA

 • Doku kültürü yapılabilir


Cryptosporidium parvum

 • Tedavide

 • Bilinen antibiyotikler ve antiprotozoonlar yararlı değil

 • İmmünitesi sağlamlarda; semptomatik ve destekleyici tedavi önemli

 • AİDS’lilerde anti-retroviral tedavinin semptomları kaldırdığı gözlenmiştir


ISOSPORA CİNSİ

 • I. belli en yaygın tür olup sadece insanları infekte eder

 • I. nalalensis ender olarak görülür


ISOSPORA CİNSİ

 • İnce barsak epitel hücrelerine yerleşir

 • Burada aseksüel üreyerek barsak yüzeyinde harabiyete neden olur

 • Aynı zamanda ookistlerin dışkı ile atıldığı seksüel evrimi de vardır


Isospora belli

 • Ookistlerin sindirim yolundan alınır

 • Sporozoit

 • Epitel hücrelerinde aseksüel üreme, bazı hücrelerde seksüel üreme başlar

 • Erkek ve dişi gametler birleşir ve oluşan ookist olgunlaşmadan barsak boşluğuna, sonra da dışkıyla dışarı atılır


Isospora belli

 • Ookistler dış ortamda oksijen varlığında gelişerek (2-15 günde) içinde sporozoitler gelişir (enfekte şekil)

 • Taze dışkıdaki sforoblast olgunlaşmamış ookistler ve olgunlaşmış ookistler birlikte bulunur


Isospora belli

 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı infeksiyonlar oluştururlar

 • İmmün sistemi sağlam kişilerde %0.26 oranında akut ishale neden olur

 • AİDS%2-12 oranında şiddetli, uzayan ishallere neden olur


Isospora belli

 • Aralıklı alınan dışkı örneklerinde ookistlerin görülmesi

 • Çinko-sülfat ve Sheaterin şekerli su flatasyon yöntemi başarılı bulunmuştur

 • Modifiye asit-fast

 • Auromine Rhodomine

 • Asit-fast boyada ookist içinde sforoblastlar koyu kırmızı boyanmakta, ookist duvarı boyanmamaktadır

 • Tedavisinde, TMP-SMX ilk seçilecek ilaçtır


Oocysts of Isospora bel


CYCLOSPORA CİNSİ

 • C. cyetanensis

 • ABD’de kontamine besinlerle salgınlara neden olan

 • Seksüel ve aseksüel evresi aynı konakta bulunan

 • Ara konağı yoktur

 • İnsanın dışkısındakiOokistleri infektiftir


C. cyetanensis

 • Kontamine su ve yiyeceklerle alınan ookistler

 • Barsakta genelikle jejenumda

 • Nadir olarakta duodenumda aseksüel harabiyete neden olur

 • Seksüel üremede mikrogamet ve makrogameti dölleyerek ookist oluşur


C. cyetanensis

 • Dünyadaki prevalanshakkında bilgiyok

 • Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve

  bu ülkelere seyahat eden kişilerin

  dışkılarında görülür

 • Türkiyede ilk olgu, Kayseriden HIV pozitif bir olgudan izole edilmiştir


C. cyetanensis

 • Klinik belirtileri

 • Kilo kaybı

 • İştahsızlık

 • Bulantı

 • Abdominal kramplarla seyreden diyare gelişir


C. cyetanensis

 • İmmunitesi sağlam kişilerde sınırlı infeksiyon yaparken

 • İmmünitesi düşük kişilerde, uzun süreli, sık, tekrarlayan ciddi diyarelerneden olur

 • Tanı

 • Dışkı


C. cyetanensis

 • Duodenal örnek

 • Biyopsi örneklerinde ookistlerin görülmesi

 • Asit-fast boyalarla

 • İFA

  Tedavide

 • TMP-SMX

 • Metronidazole


SARCOCYSTİS CİNSİ

 • insan

 • S. hominis

 • S. suihominiskonak

 • S. lindemanni için ise ara konaktır

 • Seksüel çoğalma, kesin konak olan etoburların barsak mukozasında gametogeni ile gerçekleşir ve dışkı ile ookist (sporokistler) dışarı atılırlar.


SARCOCYSTİS CİNSİ

 • Sporokistler otoburlarlar tarafından alındığında

 • Çizgili kas veya kalp kası hücrelerindeSARCOCYST veya MİESCHER tüpleri adı verilen kistler oluşur

 • Parazit ara konaklardaaseksüel evrim geçirmektedir


Sarcocystis


SARCOCYSTİS CİNSİ

 • Kisti

 • Trofozoitler intestinal mukozaa girer veseksüel evrim geçirirookistlerden sporozoıit içeren sporokistleri oluşur

 • İnsan, rastlantısal olarak, ookistli dışkı ile kontamine yiyecek ve suların alınmasıyla veya sarkokist içeren az pişmiş etlerin yenmesi ile infekte olur


Sarcocystis


SARCOCYSTİS CİNSİ

 • İmmun baskılanmış insanlardasporadik infeksiyon oluştururlar

 • S. hominis

 • Güneydoğu Asya’da%2

 • Malezya’da serolojik olarak %19.8

 • İnsanın arakonak olduğu muskuler sarkodioznadirdir

 • Kistlergeneliklekol, bacak, larink, kalp ve dil kaslarında görülür


S. hominis

 • İnsan arakonak ise

 • Hafif intestinal belirtiler görülür

 • Tanıda

 • Çiğ veya az pişmiş et yenme öyküsü olan

 • Dışkıda ookistler görümesi

 • Kas biyopsisi veya otopsi örneğinde sarkokistlerin görülmesi


S. hominis

 • Serolojik

 • IFAT

 • KBD deneyleri

 • Korunmada

 • Etlerin iyice pişirilmeden yenmemesi

 • Besin ve su hijyenine dikkat edilmesi gerekir


IV. Microspora

 • Böcekler

 • Balıklar

 • Kemirgenler

 • Pek çok memelilerde hastalık oluştururlar


Microspora

 • Zorunlu hücre içi parazitleridir

 • Evrim şemasında, prokaryot-Eukaryot arasında yer alırlar (özellikle 16 sRNA içermeleri ile prokaryotlara benzerler)

 • 5 µm altında olan elips veya ovoid şekilli sporları infektif olup

 • Nemlive serin ortamlarda bir yıldan fazla yaşayabilirler


Microspora

 • Sporlar

 • Solunum yada ağız yolu ile alındığında; konak eritrositlerine yapışarak, hücre içinde değişik evreler

  Sporoplazmin--> merozit(sporogoni) ---

  Sporant-sporablast(olgunlaşır)  spor-hücre patlar ve yeni hücreler enfekte olur


Microspora

- İmmün sistemi baskılanmış kişilerde hastalık oluştururlar.

. Microsporidium


Microsporidium

İnsanlara bulaşmasında

 • Köpekler

 • Kuşlar önemli rol oynar

  Bulaşma

 • Direk geçiş

 • Ara konak

 • Vektörler ile olur


Microsporidium

 • İmmün yetmezlikjli (AİDS) insanlarda ishalin önemli bir etkenidirEnterik patojenlerin tespit edilemediği kronik diyarelerin%15-30’undan sorumlu

 • Sistemik

 • Gözdeinfeksiyonlaroluştururlar


Microsporidium

 • Enterocytozoon bieneusi

 • Encephalitozoon intestinalis

 • Encephalitozoon hellem

 • Encephalitozoon cuniculi

 • Nosema türleri

 • Vittaforma cornea

 • Pleistophora türleri

 • Trachipleistophora türleri

 • Brachiola

 • insanlarda hastalık oluştururlar


MicrosporidiumEnterocytozoon bieneusi

 • İnce barsak enterositleri

 • Safra sitemi epiteli

 • Parankim dışı karaciğer hücreleri

 • Pankreas kanalı epiteline yerleşerek

 • Kronik diyare

 • Kolesisitit

 • Kolanjit’e neden olurlar


MicrosporidiumEnterocytozoon bieneusi

 • Burun

 • Trakea

 • Bronş epitel hücrelerine yerleşerek

 • Sinüzit

 • Bronşit

 • Pnömoni’e neden olurlar


MicrosporidiumEncephalitozoon intestinalis

 • İnce barsak enterositleri

 • Safra sitemi epiteli

 • Böbrek

 • Solunum sitemine yerleşerek

 • Kronik diyare, kolit

 • Kronik rinosinüzit, kolesistit, kolanjit

 • Tubulointerstisyel nefrit’e neden olurlar


MicrosporidiumEncephalitozoon cuniculi

 • Böbrek

 • Karaciğere yerleşerek

 • Hepatit

 • Rinosinüzit

 • Peritonit oluştururlar


Microsporidium

 • Nosema türleri;

 • Göz dokuları

 • Nadiren başka dokularda yaygın olarak

 • Keratit oluşturur

 • Vittaforma cornea

 • Göz dokularında

 • Keratit oluşturur


Microsporidium

 • Pleistophora

 • Trachipleistophora

 • Brachiola türleri

 • Kas dokusuna yerleşerek

 • Myozit’e neden olurlar


Microsporidium

 • Tanı

 • Dışkı veya idrarda sporların görülmesiyle konurlur.

 • İFA (Calcofluor)

 • Doku biopsis

 • Giemza veya calcofluor ile boyanabilir


Microsporidium

 • Serolojik

 • Moleküler tanı yöntemi

 • Tedavi

 • Albendazol

 • Korunmada

 • Temizlik ve kişisel hijyen önemlidir


 • Login