Sindirim kanalı protozoonları - PowerPoint PPT Presentation

Sindirim kanal protozoonlar
Download
1 / 150

 • 275 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sindirim kanalı protozoonları. Dr. Erdal Polat. TIBBİ PARAZİTOLOJİ. I. Ciliophora. Balantidium coli Domuz Keme Maymun Kedi Kobay İnsan (nadir). BALANTİDUM COLİ. İnsan barsağında yaşayan En büyük kirpikli protozoondur Trofozoit Kist. BALANTİDUM COLİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sindirim kanalı protozoonları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sindirim kanal protozoonlar

Sindirim kanalı protozoonları

 • Dr. Erdal Polat


Tibb paraz toloj

TIBBİ PARAZİTOLOJİ


I ciliophora

I. Ciliophora

Balantidium coli

 • Domuz

 • Keme

 • Maymun

 • Kedi

 • Kobay

 • İnsan (nadir)


Balant dum col

BALANTİDUM COLİ

 • İnsan barsağında yaşayan

  En büyük kirpikli protozoondur

 • Trofozoit

 • Kist


Balant dum col1

BALANTİDUM COLİ

 • Trofozoitlerin silerle kaplı

 • Makronükleus

 • Mikronükleus


Balant dum col2

BALANTİDUM COLİ


Balant dum col3

BALANTİDUM COLİ


Balant dum col4

BALANTİDUM COLİ

 • Klinik belirti olmayabilir

 • Basit ishalden şiddetli dizanteriye kadar nadiren farklı klinik tablolar oluşturabilir

 • Ülser

 • Çok nadir de olsa peritonite yol açabilir


Balant dum col tan s

BALANTİDUM COLİ (Tanısı)

 • Boyasız preparatlarda

 • Büyük

 • Silli

 • Tipik hareketli


Balant dum col tan s1

BALANTİDUM COLİ (Tanısı)

 • Boyalı preperatlarda

 • Makronükleus

 • Mikronükleus


Balant dum col tedavi

BALANTİDUM COLİ (Tedavi)

 • Tetrasiklin

 • Oksitetrasiklin


Am pler

AMİPLER

 • Çoğunlukla

 • Trofozoit

 • Kist

 • Sitoplazma zarı

  1. Endoplazma

  2. Ektoplazma


Sindirim kanal protozoonlar

Kist


Am pler1

AMİPLER

 • İkiye bölünerek çoğalırlar

 • Sularda

 • Islak topraklarda

 • Yapraklarla örtülü nemli yerlerde serbest olara

 • Hayvanların sindırım sisteminde asalak veya sığıntı olarak yaşarlar


Am pler2

AMİPLER

 • Çekirdek yapısına göre ayrılırlar


Nsan ba rsa nda ya ayan amipler

İnsan Bağırsağında Yaşayan Amipler

Entamoeba histolytica

Entamoeba coli (en sık rastlanır)

Entamoeba hartmanni

Entamoeba polecki (domuz ve maymun)

Endolimax nana

Iodomoeba butschlii


Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica

 • İnsan vücudunda

 • Trofozoit

 • Prekist (trofozoitlerin bölünmesiyle oluşur)

 • Kist

 • Metakist (kisten çıkan amip)

 • Metakist trofozoitleri


Entamoeba histolytica trofozoit

Entamoeba histolytica(trofozoit)

 • Büyüklükleri üredikleri ortamın koşullarına göre değişir

 • Doku içinde gelişen şekil; dokuyu eriterek hastalık oluşturur vakollerinde alyuvar bulunur


Entamoeba histolytica trofozoit1

Entamoeba histolytica(trofozoit)

 • Barsak boşluğundaki sığıntı şekli; doku şeklinden daha küçük vakollerinde bakteriler var


Entamoeba histolytica trofozoit2

Entamoeba histolytica(trofozoit)


Entamoeba histolytica1

Entamoeba histolytica

 • Kalın bağırsağa yerleştiğinde sessiz tablodan dizanteriye kadar değişen ağır bir tablo oluşturabilir

 • Karaciğer

 • Akciğer

 • Beyin

  Gibi organlarda apse oluşturur


Entamoeba histolytica2

Entamoeba histolytica

 • Başlıca konağı insandır olup ara konak yoktur

 • İnsanlara fekal-oral yolla, olgun kistlerin kontamine yiyecekler ve sularla alınmasıyla bulaşır


E h stolyt ca

E. HİSTOLYTİCA

 • Barsak amöbyazı

  Vakaların % 90 asemptomatik; kist şekil bulaştırıcı grup

  Akut amöbyaz;kanlı, mukuslu, fazla miktarda dışkılama ile karakterize, ani gelişen bir klinik tablo


E h stolyt ca1

E. HİSTOLYTİCA

Kronik Amöbyaz; Sinsi başlayan, zaman zaman karın ağrısı, günde birkaç defa fazla kokulu, az veya çok kan ve mukuslu dışkılama

Amöboma; Kronik olgularda, kalın barsak çeperinde görülen sert ve ağrılı kitleler.


Patogenez

Patogenez

 • Trofozoitler kalın barsak mukoza epitel hücreleri arasına yalancı ayakları ile girerek

 • Sitolitik enzimler

 • Lökositler üzerine toksik etki ile nekroz ve yüzeyel ülsere neden olurlar


Patogenez1

Patogenez

 • Submukozaya inen geniş ülserasyon

 • Mukozada ağzı dar, şişeye benzer

 • Kalın barsakta içinde trofozoitleri ve nekrotik dokuyu içeren Granülamatöz kitleler oluşur


Barsak amebiazi lser

Barsak amebiazi (ülser)


E h stolyt ca2

E. HİSTOLYTİCA

Barsak dışı Amöbyaz

Karaciğer;40-60 yaş arası erkeklerde sık görülür

Plöropulmoner; Karaciğer amöbyazlıların %10-20’sinde gelişir


E h stolyt ca3

E. HİSTOLYTİCA

 • Barsak dışı Amöbyaz

 • Beyin

 • Perikard

 • Periton

 • Dalak

 • Ürogenital organlar

 • Deri


Karaci erde amip apsesi

Karaciğerde amip apsesi


Hastal n prevalans ndaki art

Hastalığın prevalansındaki artış

 • Kültürel alışkanlıklara

 • Yaş (okul çağındaki çocuklarda fazla)

 • Temizlik

 • Sosyoekonomik durum

 • Endemik bölgelere göç

 • Büyük topluluklar halinde yaşama alışkanlığı

 • Kanalizasyon sistemleri


E d spar

E. DİSPAR

 • Non-invaziv(dokulara yayılmayan), patojen olmayan E. histolytica

 • İnsanlarda hastalı yapıp yapmadığı bilinmiyor

 • Hayvanlarda yaygınintestinal lezyonlar oluştururlar


E col

E. COLİ

 • Noninvaziv;

  İnsan bağırsakğında metabolik artıklara karşı oluşan reaksiyonlara bağlı birtakım rahatsızlıklar oluşur


Am biyaz n tan s

Amöbiyazın Tanısı

Kesin tanı;

 • Dışk

 • Apse

 • Biopsi

 • Aspirasyon materyallerinin


Am biyaz n tan s1

Amöbiyazın Tanısı

Dışkının makroskobik görnümü

 • Kıvamı

 • Kokusu

 • Kan

 • Mukusu


Am biyaz n tan s2

Amöbiyazın Tanısı

 • Mukusu;

  şeffaf mukusdan dolayı “ağaç çileği ezmesine”

  mukus parlak ve kanla karışıktır

  (basilli dizanteride kan bulanık ve mukusun ortasındadır)


Barsak d am biyaz n tan s

Barsak Dışı Amöbiyazın Tanısı

 • Apse duvarından alınan örnekte etken daha fazla

 • Apse boşluğunda etken daha az bulunur

 • Apse içeriği 20-30 ml kadar boşaltıldıktan sonra duvardan alınan örnek incelenir


Am biyaz n tan s3

Amöbiyazın Tanısı

 • Fizyolojik tuzlu su ile

 • İyot eriği ile

 • Lam-lamel arası hazırlanan preparatların mikroskopta incelenmesi ile konur


Am biyaz n tan s4

Amöbiyazın Tanısı

 • Sulu ve taze dışkının mukuslu kısmından fizyolojik tuzlu su ile hazırlanan preparatlar beklenmeden (yarım saat içinde) incelenir

 • Dışkıda eritrosit fazla olduğundan, birbirlerine yapışırlar, buna “Anderson” olayı denir


Am biyaz n tan s5

Amöbiyazın Tanısı

 • “Charcot-Layden” kristalleri

 • Azda olsa PNL görülür

 • Trofozoitlerin besin vakuollerinde eritrosit varsa E. histolytica

 • Trofozoitlerin besin vakuollerinde eritrosit yoksa E. dispar


Am biyaz n tan s6

Amöbiyazın Tanısı

 • Dışkı hemen incelenmeyecekse

 • Prepasyonlardaki trofozoitler ve kistler tanımlanamıyorsa;

 • Polivinil-alkol

 • Schaudin fiksatifi gibi tespit sıvısına alınır ve saklanır

 • Prepasyonlar boyanarak incelenir


Am biyaz n tan s7

Amöbiyazın Tanısı

 • İyot eriği ile

 • Heidenhain’in Demirli Hematoxylin

 • Tompkins-Miller

 • Trichrom

 • Lawiess

 • Giemsa


E histolytica kist trikrom boyama

E. Histolytica kist (trikrom boyama)


E histolytica kist trikrom boyama1

E. histolytica kist (trikrom boyama)


E histolytica kist trikrom boyama2

E. histolytica kist (trikrom boyama)


E coli kist d k lugol

E. coli kist (dışkı lugolü)


E coli trofozoit trikrom boyama

E. coli trofozoit (trikrom boyama)


Am biyaz n tan s8

Amöbiyazın Tanısı

Amöbiyaz şüpheli kişilerde; dışkının ilk incelenmesinde sonuç negatif ise

 • İnceleme üç kez (klasik kitaplara göre)

 • İnceleme altı kez (son çalışmalara göre) tekrallanır

  tekrarlanmalıdır.


Am biyaz n tan s9

Amöbiyazın Tanısı

Kültür

 • Robinson Diamondun aksenik besiyeri

 • Balamuthun yumurta besiyeri

  pH 7

  37 ºC

  72 saatte üretilebilir


Am biyaz n tan s10

Amöbiyazın Tanısı

Seroloji

 • ELİSA

 • Dışkıda antijen aranır

 • Bağırsak ve barsak dışı amebiyazda

 • Kanda antikor aranır

 • E. histolytica ve E. dispar ayırımında


Am biyaz n tan s11

Amöbiyazın Tanısı

 • IFA

 • IHA

 • Mikrojel difüzyon

 • WB (170 ve 30 kDal protein)

  Moleküler Yöntemler

 • PCR ile DNA bakılabilir


Am biyaz n tedavisi

Amöbiyazın Tedavisi

 • 5-nitroimidazole türevleri

  Metronidazole

  Tinidazole

  Ornidazole

  Nimorazole


V cut bo luklari kam ililari

VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI

 • Çekirdek 2

 • Kamçı 8

 • Karın yüzünde emme diskleri Giardia

 • Çekirdek 1

 • Sitostom belirgin değil

 • Kamçı 4 Enteromonas


V cut bo luklari kam ililari1

VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI

 • Sitostom belirgin

 • Kamçı 2 Restortamonas

 • Sitostom belirgin

 • Kamçı 4 Chilomastis


V cut bo luklari kam ililari2

VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI

 • Sitostom belirgin

 • Kamçı 4

 • Dalgalı zar var Thrichomonas


Giardia intestinalis lamblia

Giardia intestinalis (lamblia)

 • Trofozoit ;

 • Vücutları simetrili ortadan kesik armut şeklindedir

 • Çekirdek 2

 • Sırt yüzü konveks

 • Karın yüzeyinde iki adet emme diski vardır


Giardia intestinalis lamblia1

Giardia intestinalis (lamblia)

 • Blefaroplast 4 çift

 • Kamçı 4 çift

 • Kist

 • Vücut simetrili

 • Çekirdek 2

 • Blefaroplast 4 çift

 • Kamçı 4 çift

 • Oval


Giardia intestinalis lamblia2

Giardia intestinalis (lamblia)

 • Parazitin kaynağı dışkıları ile kistsaçan insanlardır

 • Bir günde milyonlarca kist çıkarılabilir

 • Kistler E. histolytica kistlerinden daha dirençlidir


Giardia intestinalis lamblia3

Giardia intestinalis (lamblia)

 • Kistler insanlara;

 • Kirli ellerle

 • Besinlerle

 • Sularla

  ağızdan sindirim yoluyla bulaşır


Giardia intestinalis lamblia4

Giardia intestinalis (lamblia)

 • Oyun

 • İlkokul

  çağındaki çocuklarda sık görülen bir enfeksiyondur

 • Dünyada % 2 - 25

 • ABD% 2 - 20

 • Türkiye % 7 - 40


Giardia intestinalis lamblia5

Giardia intestinalis (lamblia)

 • Giardia, duodenum ile biliyer sisteme yerleşir

 • Sindirim bozuklukları

 • İshal

 • Safra kesesi

 • Safra yolları

  hastalık oluşturur


Giardia intestinalis patogenezi

Giardia intestinalis patogenezi

 • Parazitin virulansına

 • Parazit sayısına

 • Yaşa

 • Dirence göre değişir

 • Duodenum mukozasına yapıştığında intestinal absorbsiyonu engeller

 • Yağ ve A vitamini emilimini bozar


Giardia intestinalis lamblia6

Giardia intestinalis (lamblia)


Giardia intestinalis kist

Giardia intestinalis (Kist)


Giardia intestinalis kist1

Giardia intestinalis (Kist)


Giardia intestinalis trofozoit

Giardia intestinalis (Trofozoit) 


Giardia intestinalis tan

Giardia intestinalis (Tanı)

 • Kronik ishalde dışkı

 • Yağlı

 • Mukuslu açık renkli

 • Akut olgularda dışkı

 • Sulu


Giardia intestinalis tan1

Giardia intestinalis (Tanı)

Mikroskobi

 • Dışkı

 • Duodenal sıvı

 • Duodenal biyopsi

  Gibi örneklerinden lam-lamel arası hazırlanan preparatlarda parazitin kist ve trofozoitlerinin görülmesi ile konur


Giardia intestinalis tan2

Giardia intestinalis (Tanı)

 • Formol-Eter ile çöktürme

 • Çinko sülfat ile yüzdürme yapılırarak

 • Giemza

 • Hematoksilen-Eozin

 • Trichrome boyanarak tanı konabilir


Giardia intestinalis tan3

Giardia intestinalis (Tanı)

Kültür

 • Tanısal değeri yoktur

  Seroloji

 • İmmundifüzyon

 • İFA

 • ELİSA


Tedavi tan

Tedavi (Tanı)

 • 5-nitroimidazol türevleri

 • Metranidazole

 • Ornidazole

 • Albendozele

 • Semptomatik tedavi

 • Proteinden zengin diyet

 • Demir preparatları

 • B vit-kompleksi


Korunma

Korunma

 • Çocuklara

 • Bakıcılara

  kişisel hijyenik kurallar öğretilmeli ve eğitilmelidir


Korunma1

Korunma

 • Besinlerin

 • Hazırlanmasında

 • Satılmasında

  hijyenik koşullara uyulmalıdır

 • Hastalar

 • Taşıyıcılar

  tedavi edilmelidir


Ch lomast x c ns

CHİLOMASTİX CİNSİ

 • Patojen değildirler ancak

 • Giardia

 • Kamçılı protozoonlardan

  ayırt edilmesi dolayısı ile önemlidir


Ch lomast x c ns1

CHİLOMASTİX CİNSİ

 • Trofozoitleri

 • Gövde boyunca uzanan spiral yarık var

 • Ön ucunda hareketi sağlayan 3 kamçı

 • Ön kamçının çıkış yerine yakın bir nükleusu var


Ch lomast x c ns2

CHİLOMASTİX CİNSİ

 • Kist

 • Oval

 • Ön ucunda bir çıkıntı

 • Bir nükleusu var

 • Tanıda

 • Dışkıda trofozoit ve kistlerinin görülmesi ile konur


D entamoeba frag l s

DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • İnsanların çekum ve ince bağırsağında yaşar

 • Sadece trofozoit formu vardır

 • Çoğunlukla iki nükleuslu,

 • Bazen 1-4 nükleuslu trofozoitede rastlanır


D entamoeba frag l s1

DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • Bir iddia; Hijyen ve sanitasyonun yetersiz olduğu durumlarda fekal-oral yoldan bulaşır


D entamoeba frag l s2

DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • İshal

 • Karın ağrısı

 • Kanlı-mukuslu dışkı

 • Bulantı

 • Kusma


D entamoeba frag l s3

DİENTAMOEBA FRAGİLİS

 • Belli aralarla alınan dışkı örneklerinde

 • 4-6 granüllü

 • İki nükleuslu

  trofozoitlerin görülmesi ile konur

 • Tedavi

 • Tetrasiklin

 • Metranidazol

 • Paramomisin


Cryptospor d um c ns

CRYPTOSPORİDİUM CİNSİ

 • Hayvan infeksiyon etkeni olarak bilinir

 • AİDS olgularında saptanmasıyla, önem kazanmış

 • C. parvum

 • Moleküler çalışmalar ile

  Genotip 1 insandan – insana

  Genotip 2 hayvanlardan – insana bulaşır


Cryptosporidium parvum

Cryptosporidium parvum

 • Evrimlerini tek konakta tamamlarlar

 • Ookistler ağız yolu ile alınır

 • Sporozoitler epitel hücrsine tutunur ve

  intrasellüler ancak ekstrasitoplazmik

  Yerleşir ve merozite dönüşürler, bazıları

  seksüel evrim sonucu zigot oluştur


Cryptosporidium parvum1

Cryptosporidium parvum

Zigottan farklı iki tip ookist oluşur

1- Kalın duvarlı olanlar dış ortama salınır

2- İnce duvarlı olanlar yeni hücreleri infekte eder


Cryptosporidium parvum2

Cryptosporidium parvum

 • Su kaynaklı epidemidiler oluşturur

 • 1993 yılında ABD’ de

 • Bir kaynak suyundan 400.000 kişinin infekte olduğu bildirilmiş


Cryptosporidium parvum3

Cryptosporidium parvum

 • Su kaynaklı epidemidilerin nedeni

 • Parazitin kaynak sularındaki prevalansının yüksekliği

 • Parazitin klora dirençli olması

 • Parazitin içme suyu filtrelerinden geçebilmesi

 • Çok az sayıda parazitin infeksiyon oluşturabilmesi


Cryptosporidium parvum4

Cryptosporidium parvum

 • Çocukluk çağlarında sık görülür

 • Bulaşmada

 • Evcil

 • Besi hayvanlarının

  önemli rolü vardır


Cryptosporidium parvum5

Cryptosporidium parvum

 • Patogenez

 • Başta jejenum olmak üzere

 • Tüm sindirim sistemi etkilenir

 • Solunum ve safra yollarında da patolojik olaylar ortaya çıkar

 • Barsak epitel hücrelerinde absorbsiyon bozulur


Cryptosporidium parvum6

Cryptosporidium parvum

 • Kişinin immünitesine göre farklı klinik tablolar oluşturur

 • İmmünitesi sağlamlarda; alınan parazit miktarı ve etkenin virülansına bağlı olarak hiçbir bulgu görülmeyebilir veya kısa süreli bol ve sulu ishal görülebilir


Cryptosporidium parvum7

Cryptosporidium parvum

 • İmmünitesi baskılanmış olanlarda

 • Kısa dönemli ishal

 • Kolera benzeri ishal

 • Ölümle sonuçlanan klinik tablolar oluştururlar (özellikle AİDS’lilerde CD4 sayısı<180 hücre/mm3)


Cryptosporidium parvum8

Cryptosporidium parvum

 • Dışkıda ookistlerin

 • GİS mukoza biopsi örneklerinde intraselüler evrelerin gösterilmesi ile konur

 • Boyama

 • Modifiye kinyoun Ziehl-Neelsen

 • Giemza

 • Acridine-orange

 • Auramin-Safranin


Cryptosporidium parvum9

Cryptosporidium parvum


Cryptosporidium parvum10

Cryptosporidium parvum

 • IFA (duyarlı ve özgüldür)

 • DFAookistler

 • ELİSA

 • Doku kültürü yapılabilir


Cryptosporidium parvum11

Cryptosporidium parvum

 • Tedavide

 • Bilinen antibiyotikler ve antiprotozoonlar yararlı değil

 • İmmünitesi sağlamlarda; semptomatik ve destekleyici tedavi önemli

 • AİDS’lilerde anti-retroviral tedavinin semptomları kaldırdığı gözlenmiştir


Isospora c ns

ISOSPORA CİNSİ

 • I. belli en yaygın tür olup sadece insanları infekte eder

 • I. nalalensis ender olarak görülür


Isospora c ns1

ISOSPORA CİNSİ

 • İnce barsak epitel hücrelerine yerleşir

 • Burada aseksüel üreyerek barsak yüzeyinde harabiyete neden olur

 • Aynı zamanda ookistlerin dışkı ile atıldığı seksüel evrimi de vardır


Isospora belli

Isospora belli

 • Ookistlerin sindirim yolundan alınır

 • Sporozoit

 • Epitel hücrelerinde aseksüel üreme, bazı hücrelerde seksüel üreme başlar

 • Erkek ve dişi gametler birleşir ve oluşan ookist olgunlaşmadan barsak boşluğuna, sonra da dışkıyla dışarı atılır


Isospora belli1

Isospora belli

 • Ookistler dış ortamda oksijen varlığında gelişerek (2-15 günde) içinde sporozoitler gelişir (enfekte şekil)

 • Taze dışkıdaki sforoblast olgunlaşmamış ookistler ve olgunlaşmış ookistler birlikte bulunur


Isospora belli2

Isospora belli

 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı infeksiyonlar oluştururlar

 • İmmün sistemi sağlam kişilerde %0.26 oranında akut ishale neden olur

 • AİDS%2-12 oranında şiddetli, uzayan ishallere neden olur


Isospora belli3

Isospora belli

 • Aralıklı alınan dışkı örneklerinde ookistlerin görülmesi

 • Çinko-sülfat ve Sheaterin şekerli su flatasyon yöntemi başarılı bulunmuştur

 • Modifiye asit-fast

 • Auromine Rhodomine

 • Asit-fast boyada ookist içinde sforoblastlar koyu kırmızı boyanmakta, ookist duvarı boyanmamaktadır

 • Tedavisinde, TMP-SMX ilk seçilecek ilaçtır


Oocysts of isospora bel

Oocysts of Isospora bel


Cyclospora c ns

CYCLOSPORA CİNSİ

 • C. cyetanensis

 • ABD’de kontamine besinlerle salgınlara neden olan

 • Seksüel ve aseksüel evresi aynı konakta bulunan

 • Ara konağı yoktur

 • İnsanın dışkısındakiOokistleri infektiftir


C cyetanensis

C. cyetanensis

 • Kontamine su ve yiyeceklerle alınan ookistler

 • Barsakta genelikle jejenumda

 • Nadir olarakta duodenumda aseksüel harabiyete neden olur

 • Seksüel üremede mikrogamet ve makrogameti dölleyerek ookist oluşur


C cyetanensis1

C. cyetanensis

 • Dünyadaki prevalanshakkında bilgiyok

 • Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve

  bu ülkelere seyahat eden kişilerin

  dışkılarında görülür

 • Türkiyede ilk olgu, Kayseriden HIV pozitif bir olgudan izole edilmiştir


C cyetanensis2

C. cyetanensis

 • Klinik belirtileri

 • Kilo kaybı

 • İştahsızlık

 • Bulantı

 • Abdominal kramplarla seyreden diyare gelişir


C cyetanensis3

C. cyetanensis

 • İmmunitesi sağlam kişilerde sınırlı infeksiyon yaparken

 • İmmünitesi düşük kişilerde, uzun süreli, sık, tekrarlayan ciddi diyarelerneden olur

 • Tanı

 • Dışkı


C cyetanensis4

C. cyetanensis

 • Duodenal örnek

 • Biyopsi örneklerinde ookistlerin görülmesi

 • Asit-fast boyalarla

 • İFA

  Tedavide

 • TMP-SMX

 • Metronidazole


Sarcocyst s c ns

SARCOCYSTİS CİNSİ

 • insan

 • S. hominis

 • S. suihominiskonak

 • S. lindemanni için ise ara konaktır

 • Seksüel çoğalma, kesin konak olan etoburların barsak mukozasında gametogeni ile gerçekleşir ve dışkı ile ookist (sporokistler) dışarı atılırlar.


Sarcocyst s c ns1

SARCOCYSTİS CİNSİ

 • Sporokistler otoburlarlar tarafından alındığında

 • Çizgili kas veya kalp kası hücrelerindeSARCOCYST veya MİESCHER tüpleri adı verilen kistler oluşur

 • Parazit ara konaklardaaseksüel evrim geçirmektedir


Sarcocystis

Sarcocystis


Sarcocyst s c ns2

SARCOCYSTİS CİNSİ

 • Kisti

 • Trofozoitler intestinal mukozaa girer veseksüel evrim geçirirookistlerden sporozoıit içeren sporokistleri oluşur

 • İnsan, rastlantısal olarak, ookistli dışkı ile kontamine yiyecek ve suların alınmasıyla veya sarkokist içeren az pişmiş etlerin yenmesi ile infekte olur


Sarcocystis1

Sarcocystis


Sarcocyst s c ns3

SARCOCYSTİS CİNSİ

 • İmmun baskılanmış insanlardasporadik infeksiyon oluştururlar

 • S. hominis

 • Güneydoğu Asya’da%2

 • Malezya’da serolojik olarak %19.8

 • İnsanın arakonak olduğu muskuler sarkodioznadirdir

 • Kistlergeneliklekol, bacak, larink, kalp ve dil kaslarında görülür


S hominis

S. hominis

 • İnsan arakonak ise

 • Hafif intestinal belirtiler görülür

 • Tanıda

 • Çiğ veya az pişmiş et yenme öyküsü olan

 • Dışkıda ookistler görümesi

 • Kas biyopsisi veya otopsi örneğinde sarkokistlerin görülmesi


S hominis1

S. hominis

 • Serolojik

 • IFAT

 • KBD deneyleri

 • Korunmada

 • Etlerin iyice pişirilmeden yenmemesi

 • Besin ve su hijyenine dikkat edilmesi gerekir


Iv microspora

IV. Microspora

 • Böcekler

 • Balıklar

 • Kemirgenler

 • Pek çok memelilerde hastalık oluştururlar


Microspora

Microspora

 • Zorunlu hücre içi parazitleridir

 • Evrim şemasında, prokaryot-Eukaryot arasında yer alırlar (özellikle 16 sRNA içermeleri ile prokaryotlara benzerler)

 • 5 µm altında olan elips veya ovoid şekilli sporları infektif olup

 • Nemlive serin ortamlarda bir yıldan fazla yaşayabilirler


Microspora1

Microspora

 • Sporlar

 • Solunum yada ağız yolu ile alındığında; konak eritrositlerine yapışarak, hücre içinde değişik evreler

  Sporoplazmin--> merozit(sporogoni) ---

  Sporant-sporablast(olgunlaşır)  spor-hücre patlar ve yeni hücreler enfekte olur


Microspora2

Microspora

- İmmün sistemi baskılanmış kişilerde hastalık oluştururlar.

. Microsporidium


Microsporidium

Microsporidium

İnsanlara bulaşmasında

 • Köpekler

 • Kuşlar önemli rol oynar

  Bulaşma

 • Direk geçiş

 • Ara konak

 • Vektörler ile olur


Microsporidium1

Microsporidium

 • İmmün yetmezlikjli (AİDS) insanlarda ishalin önemli bir etkenidirEnterik patojenlerin tespit edilemediği kronik diyarelerin%15-30’undan sorumlu

 • Sistemik

 • Gözdeinfeksiyonlaroluştururlar


Microsporidium2

Microsporidium

 • Enterocytozoon bieneusi

 • Encephalitozoon intestinalis

 • Encephalitozoon hellem

 • Encephalitozoon cuniculi

 • Nosema türleri

 • Vittaforma cornea

 • Pleistophora türleri

 • Trachipleistophora türleri

 • Brachiola

 • insanlarda hastalık oluştururlar


Microsporidium enterocytozoon bieneusi

MicrosporidiumEnterocytozoon bieneusi

 • İnce barsak enterositleri

 • Safra sitemi epiteli

 • Parankim dışı karaciğer hücreleri

 • Pankreas kanalı epiteline yerleşerek

 • Kronik diyare

 • Kolesisitit

 • Kolanjit’e neden olurlar


Microsporidium enterocytozoon bieneusi1

MicrosporidiumEnterocytozoon bieneusi

 • Burun

 • Trakea

 • Bronş epitel hücrelerine yerleşerek

 • Sinüzit

 • Bronşit

 • Pnömoni’e neden olurlar


Microsporidium encephalitozoon intestinalis

MicrosporidiumEncephalitozoon intestinalis

 • İnce barsak enterositleri

 • Safra sitemi epiteli

 • Böbrek

 • Solunum sitemine yerleşerek

 • Kronik diyare, kolit

 • Kronik rinosinüzit, kolesistit, kolanjit

 • Tubulointerstisyel nefrit’e neden olurlar


Microsporidium encephalitozoon cuniculi

MicrosporidiumEncephalitozoon cuniculi

 • Böbrek

 • Karaciğere yerleşerek

 • Hepatit

 • Rinosinüzit

 • Peritonit oluştururlar


Microsporidium3

Microsporidium

 • Nosema türleri;

 • Göz dokuları

 • Nadiren başka dokularda yaygın olarak

 • Keratit oluşturur

 • Vittaforma cornea

 • Göz dokularında

 • Keratit oluşturur


Microsporidium4

Microsporidium

 • Pleistophora

 • Trachipleistophora

 • Brachiola türleri

 • Kas dokusuna yerleşerek

 • Myozit’e neden olurlar


Microsporidium5

Microsporidium

 • Tanı

 • Dışkı veya idrarda sporların görülmesiyle konurlur.

 • İFA (Calcofluor)

 • Doku biopsis

 • Giemza veya calcofluor ile boyanabilir


Microsporidium6

Microsporidium

 • Serolojik

 • Moleküler tanı yöntemi

 • Tedavi

 • Albendazol

 • Korunmada

 • Temizlik ve kişisel hijyen önemlidir


 • Login