Con thuyền không bến
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

con thuyền không bến PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

con thuyền không bến. đặng thế phong. catemshow. ngoc ha. Đêm nay thu sang cùng heo may. Đêm nay sương lam mờ chân mây. Như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Thuyền ai lờ lững trôi xuôi giòng. Miền xa lời gíó vang thông ngàn. Ai oán thương ai tàn mơ vàng. Vi vu qua muôn cành mơ say.

Download Presentation

con thuyền không bến

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


con thuyền không bến

đặng thế phong

catemshow

ngoc ha


Đêm nay thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ chân mây

Như nhớ thương ai trùng tơ lòng

Thuyền ai lờ lững trôi xuôi giòng


Miền xa lời gíó vang thông ngàn

Ai oán thương ai tàn mơ vàng

Vi vu qua muôn cành mơ say

Trong cây hơi thu cùng heo may


Trên con sông tương – nào ai biết nông sâu

Biết đâu bờ bến - thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu

Lướt theo chiều gió - một con thuyền theo trăng trong

Trôi trên sông tương - nước chảy đôi giòng


Bến mơ dù thiết tha

Thuyền ơi đừng chờ mong

Biết bao buồn thương - thuyền mơ buông trôi xuôi giòng

Nhớ khi chiều xưa – cùng ai trắc ẩn tấm lòng


con thuyền không bến

ngọc hạ

đặng thế phong

catemshow


Lướt theo chiều gío - một con thuyền theo trăng trong

Trôi trên sông tương - nước chảy đôi giòng

Biết đâu bờ bến - thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu

Trên con sông tương – nào ai biết nông sâu


nhớ khi chiều sương – cùng ai trắc ẩn tấm lòng

Biết bao buồn thương - thuyền mơ buông trôi xuôi giòng

Bến mơ dù thiết tha - thuyền ơi đừng chờ mong


Trên sông bao la - thuyền mơ bến … nơi đâu …

Ánh trăng mờ chiếu - một con thuyền trong đêm thâu


  • Login