İnternet Programcılığı I - PowerPoint PPT Presentation

Nternet programc l i
Download
1 / 56

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İnternet Programcılığı I. OĞUZ İNAL. İNTERNET.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İnternet Programcılığı I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nternet programc l i

nternet Programcl I

OUZ NAL


Nternet

NTERNET

 • nternet, bir ok bilgisayar sisteminin birbirine bal olduu, dnya apnda yaygn olan ve srekli byyen bir iletiim adr. Ayn zamanda, insanlarn her geen gn gittike artan retilen bilgiyi saklama / paylama ve ona kolayca ulama istekleri sonrasnda ortaya km bir teknolojidir. Bu teknoloji yardmyla pek ok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hzl ve gvenli bir ekilde eriebilmektedir.


Ip internet protocol numaras

IP (Internet Protocol) Numaras

 • IP (Internet Protocol), bilgisayarlarn iletiim kurmasn salayan standart bir protokoldr. Genel olarak her bilgisayarn kendine zel bir numaras vardr. ki bilgisayar iletiim kurduu zaman birbirlerini bulmak iin IP adresini kullanr. IP adresi her biri noktayla ayrlan ve 0 ile 255 arasndaki rakamlardan olumu 4 adet numara setidir. rnein:

 • 192.168.123.254. Bilgisayarn networkte bir ad olsa bile (daha kolay hatrlamanz iin ), dier bilgisayarlarla iletiim kurduunda IP adresini kullanr.


Nternet alan domain

nternet Alan (Domain)

 • nternete srekli bal olan her bilgisayarn bir IP numaras vardr (162.178.111.24 gibi). Bu numaralar aklda tutmak ve herhangi bir anda yazmak zor olduundan, alan ad (domain name) sistemi adn verdiimiz bir isimlendirme oluturulmutur. Herhangi bir bilgisayara (ve o bilgisayar zerinde yaynlanan WEB sitelerine) balanmak iin karmak IP numaralarn akldatutmakyerine,hatrlanmasve yazlmaskolayalanadlar kullanlmaktadr (www.google.com gibi). Siz taraycnzn adres ubuuna www.meb.gov.tr yazdnzda, taraycnz merkezi bir bilgisayarla iletiim kurarak www.meb.gov.tr adresinin yerini tuttuu IP numarasn renecek ve bu IP numaral bilgisayara balanarak istediiniz bilgilere erimenizi salayacaktr.


Nternet adreslerinde g r len k saltmalar

nternet adreslerinde grlen ksaltmalar

 • gov: Hkmet kurumlar (government)

 • edu: Eitim kurumlar (education)

 • org: Ticari olmayan kurulular (organization)

 • com: Ticari kurulular (company) mil: Askeri kurumlar (military) net: Servis sunucular (network)

 • ac: Akademik kurulular (academic)

 • int: Uluslararas kurulular (international)

 • Bunun yannda kullanlan lke ksaltmalar da vardr. Bazlar; tr:Trkiye, jp:Japonya, uk:ngiltere, it:talya, ch:Isvire gibi.


Web taray c lar

WEB Tarayclar

 • WEB taraycs, internet zerindeki tm bilgilere bakabilme ve bu bilgilerle etkileim halinde olabilme olana veren bir uygulama programdr. Tarayc kelimesinin ngilizce karl browserdr. Tarayc kullancs adna nternet zerinde WEB sunucularndan isteklerde bulunan bir istemci programdr.


Web taray c lar n al mas

WEB Tarayclarn almas

 • WEB istemci-sunucu (client-server) sistemi olarak bilinir. Sizin WEB tarayc yazlmnz istemci, uzaktaki sizin erimek istediiniz bilgileri saklayan bilgisayar ise sunucudur. rnein;MilliEitimBakanlnn WEB sitesinebakyorsanzsizin bilgisayarnz Ankaradaki bir sunucudan WEB sayfalarna erimek istedii mesajn yollamtr. Milli Eitim Bakanlnn WEB sunucusu istediiniz bilgileri internet zerinden sizin bilgisayarnza yollamaktadr. Sizin WEB taraycnz gelen bilgileri yorumlar ve sizin ekrannzda anlalr bir ekilde gsterir.


Arama motorlar

Arama Motorlar

 • nternet byk miktarda bilgi ierir, ancak en byk sorun ihtiyacnz olan bilginin yerini tespit etmektir. Arama motoru, WEB sitelerini dolaarak ieriklerini inceleyen ve bu ierikleri sizin arama yapabilmeniz iin uygun ekilde indeksleyen programlara verilen isimdir.


Arama yapmak

Arama Yapmak

 • Mantksal bala terimleri WEB zerinde istediiniz bilgilere ulamanz salayacak gl filtrelerdir. Mevcut arama servislerinin birou mantksal balalar destekler.

 • rnein, zmir AND Otel yazarsanz, hem zmir hem de otel kelimelerinin getii alanlar listelenecektir. Baz arama servislerine izmir + otel yazarak ayn aramay yaptrabilirsiniz.

 • Eer imdi vereceimiz rnekte olduu gibi arama yaptrrsanz ayr ayr iki kelimeyi dikkate alr. rnein, Microsoft OR Netscape derseniz, hem Microsoft hem de Netscapei ieren alanlar listelenecektir.

 • Mantksal balalarn yannda detayl arama seeneklerini de kullanabiliriz. Dosya biimi, tarih, arama yaplacak yer (sayfa bal, sayfann herhangi bir yeri, sayfaya yaplan balantlar) gibi seenekler ile detayl arama da yaplabilir.

 • Kelime paralarn aramak iin soru (?) ve yldz (*) iaretleri kullanlr. Soru iareti

 • (?) tek bir harfin yerini tutarken (?ence-bence, sence), yldz iareti (*) birden fazla harfin yerini tutar (tele*-telefon, televizyon).


Web sayfas haz rlarken dikkat edilecek noktalar

Web Sayfas Hazrlarken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Sayfa adnda ya da sayfada yer alan herhangi bir resim ya da animasyonlar kaydedilirken asla Trke ve zel karakterler (,,, ,?,\ vs.) kullanlmaz.

 • Sabit diskinizde ncelikle WEB sayfanza ait dokmanlar kaydedeceiniz bir dizin ve bu dizin ierisinde resimleri ya da animasyonlarnz kaydedeceiniz bir alt dizin oluturunuz. Sunucu bilgisayarna bu bilgiler atlrken (upload) ayn dizinleri bu alanda oluturmak gerektii asla unutulmamaldr.

 • WEB sitenizi yaptnzda, mutlaka ana sayfanz index.html olarak adlandrnz. Birok WEB sunucu iin varsaylan sayfa index.html'dir. Baz sunucular da varsaylan sayfann default.html olarak adlandrlmasn ister.


Html hyper text markup language

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)


Html sayfas olu turma

HTML Sayfas Oluturma


Html komut yap s

HTML Komut Yaps

 • HTML dier programlama dillerinden farkl olarak sadece grsel dzenleme iin kullanlmaktadr. HTML herhangi bir text editrle (Notepad, Word,...) hazrlanabilir. Fakat bunun yerine WEB sayfas tasarm iin Dreamweaver, FrontPage, Netscape Composer gibi gelimi aralar da kullanlabilir. rnek uygulamalar iin Notepad kullanlmtr. Bir html dokman hazrlandktan sonra kaydedilirken dosya_adi.htm veya dosya_adi.html olarak kaydedilmelidir.


Yaz m kurallar

Yazm Kurallar

 • Komutlar byk ya da kk harfle yazlabilir.

 • Komutlar Trke karakterler (,,,,,) iermez.

 • Komutlar < ve > iaretleri arasnda yazlr ve etiket (tag) adn alr.

 • rnek : <HTML>,<BODY>,<TITLE>


Nternet programc l i

 • WEB sayfasnda standart olarak bulunmas gereken kodlar unlardr. Bunlar sayfada mutlaka vardr. Bu kodlarla tarayc bunun bir WEB sayfas olduunu anlar ve ona gre grntler.


Nternet programc l i

<HTML>

 • <html>, bir WEB sayfasnda bulunan ilk etikettir. Bu etiket taraycya HTML belgesinin balad ve bittii yeri bildirir. Btn HTML kodlar bu etiketin iinde yer almaldr. Bu etiketin hibir parametresi yoktur.


Nternet programc l i

<HEAD>

 • HTML belgesinin ilk blmdr. WEB sayfas ile ilgili temel zellikler, sayfa bal, yaz karakterler kmesi, link zellikleri burada tanmlanr. Head etiketinin yorum aralnda

 • <meta> etiketi yer alr. Bu etiket siteyi taraycya ve arama motorlarna tantr. Meta etiketinde kullanlan parametreler aadaki tabloda verilmitir.


Title

<TITLE>

 • Head blm iine yazlan title blmne sayfann bal yazlr, taraycnn sol st blmnde bulunan balk ubuunda grntlenir.


Nternet programc l i

 • <META NAME="keywords CONTENT="Siteniziarama motorlarnda bulduracak siteniz ile ilgili kelimeleri buraya yazn.">

 • <META http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1254"> Kodu sayfanzda ne tr bir metnin olduunu (text/html yazmakla metnin dz yaz ve html belgesi olduunu) ve karakterlerinin hangi kodlama (windows-1254 yazmakla) ile yapldn gsterir.


Nternet programc l i

<BODY>


Nternet programc l i

<BR>

 • Yazdmz yeri istediimiz yerden blmek veya satr ba yapmak iin <BR> deyimini kullanabiliriz.


Nternet programc l i

 • <CENTER>: Sayfay yatay olarak ortalamak iin kullanlr.

 • <H1>,<H2>,<H6>: Yaz bykln belirlemek iin kullanlr.H harfinin yanndaki rakam bydke yaz bykl klr.

 • <B>: Yazy kaln yazmak iin kullanlr.

 • <I>: Yazy italik yazmak iin kullanlr.

 • <U>: Yazy alt izili yazmak iin kullanlr.

 • <Font Size=Rakam>: Yaz bykln belirlemek iin Font deyimi de kullanlr.

 • <Font Color=Renk> : Yaz rengini belirlemek iin kullanlr.

 • <Font FACE=Yaz tipi>: Yaz tipini belirlemek iin kullanlr.


Nternet programc l i

 • <HR>: Sayfaya yatay izgi eklemek iin kullanlr. Color parametresi ile izgiye renk verilebilir.

 • <P>: Paragraf yapmak iin kullanlr. Align parametresi kullanarak paragrafn hangi yne hizalanaca seilebilinir.


Nternet programc l i

Sayfalarda Resim ve

Metni Birlikte Kullanmak

 • <IMG SRC> tag html sayfasna resim eklemek iin kullanlyor. Html dosyasna gre resmin yolunu gsteriyoruz.

 • <IMG SRC='resim/mehmetakif.jpg' border=2 Align='Left'>

 • Width parametresi ile resmin geniliini, Height ile de yksekliini ayarlayabiliriz.

 • Border ile kalnln, Align ile de resmin hangi yne hizalanacan belirtiyoruz.


Sayfalara e mail linki yerle tirmek

Sayfalara E-mail linki Yerletirmek

Sayfalara E-mail linki yerletirmek iin;

<A Href=MAILTO:mailadresi>

Gzkecek metin

</A>


Ba ka web sayfalar na ba lant vermek

Baka Web Sayfalarna Balant Vermek


Resimlere ba lant zelli i vermek

Resimlere Balant zellii Vermek


Style sheet ve css kullan m

STYLE SHEET ve CSS kullanm

 • Style kullanm sayesinde metinlerin biim zellikleri otomatik olarak ksa srede deitirilebilinir. Styleler daha ok ayn sayfada ayn biimleme ilemi birden fazla tekrar edildii zaman ilevsel olmaktadr.

 • Html kodlarmzn ierisinde bir style tanmlayabileceimiz gibi oluturduumuz stil zelliklerini farkl bir css uzantl dosyadan da arabiliriz.


Css koduna bak

CSS koduna bak

 • Bir css ifadesi her zaman noktal virgl (;) ile biter. fadeler bir kvrml parantez iinde yer alr.

  p { color: red; text-align: center; }


Stil belirlemek

Stil Belirlemek

 • Stil belirlemek iin formatmz " .stilad { stiller; } " eklindedir. Stil adndan nce kullandmz nokta ilgili tm class tanmlamalar iin geerli olduunu anlatr. Bana HTML kodunu alarak sadece o nesneye zel yapabilme ansmz var.


Stili ba ka bir dosyadan a rmak

Stili Baka Bir Dosyadan armak

stildosyasi.css


Tablo hazirlamak

TABLO HAZIRLAMAK

 • Tablo hazrlamak iin <TABLE> etiketi kullanlr. Border parametresi ile tabloya kenarlk ekleyebiliriz.Border deeri ne kadar byk olursa tablonun kenarl o kadar kaln olur. Width parametresi ile tablonun genilii belirlenir.

 • Table deyimi ile tablo hazrlama zellii balatldktan sonra <TR> deyimi ile tabloya satr, <TD> deyimi ile tabloya stn eklenir. <TH> ile de satr eklenir fakat bu kez o satrdaki yazlar Bold olur.


H creleri birle tirmek zemin rengini belirlemek

Hcreleri Birletirmek Zemin Rengini Belirlemek

 • Table deyimi ile birlikte BGCOLOR parametresini kullanrsanz tablonun zemin rengi deiir, TR ile kullanrsanz satrn, TD ile kullanrsanz stunun rengi deitirilir.

 • COLSPAN ve ROLSPAN deyimi hcreyi birletirmek iin kullanlyor.


Tablonun h crelerine resim giri i

Tablonun Hcrelerine Resim Girii


Form haz rlamak

Form Hazrlamak

 • Form hazrlamak iin HTML kodu iinde <FORM> deyimi kullanlr. Kullancnn Form yardmyla bilgi girebilmesi iin INPUT deyiminden faydalanlmaktadr.

 • Bilgi girilecek nesnenin tipi TYPE parametresi ile belirlenmektedir.

 • Eklenen nesnenin seili olmas iin INPUT ile birlikte checked parametresi kullanlr.

 • Eklenen her nesnenin bir ad ve bir tipi olmaldr.


Forma onay kutusu checkbox eklemek

Forma Onay Kutusu(Checkbox)Eklemek


Radyo d mesi haz rlamak

Radyo Dmesi Hazrlamak


Metin kutusu haz rlamak

Metin Kutusu Hazrlamak

 • Metin kutusu hazrlamak iin Type parametresine text deerini aktarmak gerekir.

 • Html sayfama boluk karakteri eklemek iin &nbsp kullanlr. Size parametresi ile metin kutusunun genilii ayarlanabilir. Metin kutusuna girilecek metne snrlama getirmek iin MaxLength parametresinden yararlanlr.

 • Value parametresi ile metin kutusuna deer aktarlabilinir.

 • Type parametresine text yerine password deeri aktarlrsa metin kutusuna ifre girii yaplr. Girilen bilgilerin ekranda okunmas engellenir.


Textarea dey m

TEXTAREA DEYM

 • Web sayfas aracl ile dardan girilecek bilginin birden fazla satrdan meydana gelmesini istiyorsanz TEXTAREA deyiminden yararlanabilirsiniz.

 • Parametre olarak satr says ve stun genilii verilebilir.


Liste kutusu haz rlamak

Liste Kutusu Hazrlamak

 • Liste kutusu hazrlamak iin SELECT deyimi kullanlr.

 • Name parametresi ile liste kutusunun ad, Size parametresi ile liste kutusunun ykseklii belirlenmektedir.

 • Liste kutusuna eklemek istenen her bir seenek <OPTION> LE </OPTION> arasna yazlmaldr.

 • Select deyimi ile Selected parametresini kullanmak gerekir.


D me buton haz rlamak

Dme (Buton) Hazrlamak

 • Input deyiminin Type parametresine button deerini aktardmzda forma bir dme yerletirilir.

 • Dmenin bal value parametresi ile belirlenir.

 • Type parametresine button yerine reset parametresi aktarlrsa o dmeye tklandnda formdaki bilgiler temizlenir.


 • Login