โครงการฝึกอบรมเส้นทางสู่ความก้าวหน้าผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 30

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

คู่มือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔. โครงการฝึกอบรมเส้นทางสู่ความก้าวหน้าผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ. ชนิดา อาคมวัฒนะ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการฝึกอบรมเส้นทางสู่ความก้าวหน้าผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5925650

..

(.)


5925650

 • ( )


5925650

INSPECTOR GENERAL


5925650

INSPECTOR GENERAL


5925650

INSPECTOR GENERAL


5925650

INSPECTOR GENERAL


5925650

INSPECTOR GENERAL


5925650

(

.. )


5925650

:


5925650

Next

(. , )

.

..

 • :

 • .. / /

 • / ..

 • / /


5925650

Next

. (. , )

.

..

 • /


5925650

Next

(. , )

.

..

 • /


5925650

Next

(. , )

.

..


5925650

Next

(. , )

.

..

SeAR


5925650

Next

(. , )

.

..

 • ..

AIR


5925650

 • . / ..

  • / /

  • / /

  • / /

 • .

 • .


 • 5925650

  (. , )

  . :

  • :

  • ..


  5925650

  • . .. .

  • . .. ..


  5925650

  (. - )

  . :

  • :

   • (Project Review) (Progress Review) /

   • (Monitoring/Evaluation) ( ) / (Value Chain) (Value Creation)


  5925650

  Next

  (. - )

  . :


  5925650

  :


  5925650

  (. )

  . : ....

  • :

  • .... / /

  • / (Area) / (Function)

   • :

   • :

   • :

   • :


  5925650

  Next

  (. )

  . : ....

  Action Learning


  5925650

  (. )

  . :

  • :

   • - (Inform)

   • /

   • - (Consult)

   • -(Involve)

   • - (Collaboration)


  5925650

  Next

  (. )

  . :


  5925650

  :


  5925650

  (. )

  . :

  • :

  Action Learning /


  5925650

  :


  5925650

  (. )

  .

  • :


  5925650

  (.)

  E-mail : poniga@gmail.com

  086 786 8102 ,fax 02 532 6422


 • Login