Turisti ko posredni tvo turisti ke agencije i turoperatori
Download
1 / 31

Turisticko posredni tvo turisticke agencije i turoperatori - PowerPoint PPT Presentation


 • 811 Views
 • Uploaded on

Turističko posredništvo – turističke agencije i turoperatori. Korijeni posredovanja u turizmu. nastanak i aktivnost turističkih posrednika na tržištu uvjetovan je prvenstveno specifičnošću turističkog tržišta posredovanje u turizmu svoje korijene vuče iz posredovanja u trgovini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Turisticko posredni tvo turisticke agencije i turoperatori' - cayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Korijeni posredovanja u turizmu
Korijeni posredovanja u turizmu turoperatori

 • nastanak i aktivnost turističkih posrednika na tržištu uvjetovan je prvenstveno specifičnošću turističkog tržišta

 • posredovanje u turizmu svoje korijene vuče iz posredovanja u trgovini

 • obveza posrednika u gotovo svim modernim gospodarskim sustavima jest da svoj posao obavlja pažnjom dobrog gospodarstvenika (štititi interese obiju strana)


turoperatori

 • za posrednike u turizmu može se reći da imaju ulogu koordinatora i realizatora interesa pružatelja i korisnika turističkih proizvoda/usluga

 • glavni predstavnici turističkog posredovanja danas su turističke agencije i turoperatori, iako oni ne predstavljaju jedine posrednike u distribuciji usluga na turističkom tržištu


Po etak agencijskog poslovanja u svijetu
Početak agencijskog poslovanja u svijetu turoperatori

 • potrebu za osnivanjem turističke agencije kao specifičnog gospodarskog subjekta koji posreduje između onih koji nude turističke usluge i onih koji te usluge koriste uvjetovalo je nekoliko faktora:

  • kompleksnost turističkog putovanja (traženje najpogodnijeg načina na koji će se objediniti veći broj pojedinačnih usluga koje pružaju različiti subjekti turističke ponude)

  • tehničko usavršavanje prijevoznih sredstava (stvaranje mogućnosti da se preveze veći broj ljudi odjednom)


turoperatori

 • masovnost putovanja (mogućnost organiziranja grupnih putovanja po principu ekonomije razmjera kako kod organizatora putovanja tako i kod pružatelja određenih usluga)

 • mogućnost ostvarivanje zarade obavljanjem posredničke djelatnosti ove vrste

 • Thomas Cook je 5. srpnja 1841. godine pokrenuo prvo organizirano turističko putovanje s unaprijed određenim programom


 • Po etak agencijskog poslovanja u hrvatskoj
  Početak agencijskog poslovanja u Hrvatskoj turoperatori

  • zagrebački poduzetnici braća Mihanović (po nekim izvorima braća Mihailović) za tadašnje „zagrebačko občinstvo“ organizirali paušalno putovanje od 29. travnja do 6. svibnja 1863. godine - prijevoz vlakom u Gradac i Beč

  • prva agencija koja je počela s radom na prostorima današnje Hrvatske - Wagonlit


  Definicija i funkcije turisti ke agencije
  Definicija i funkcije turističke agencije turoperatori

  • putnička agencija ili turistička agencija?

  • turistička agencija - „ono privredno poduzeće koje usluge trećih poduzeća, koje su (usluge) potrebne za putovanje i boravak, posreduje turistima, ili te usluge nudi u posebnim kombinacijama kao nove „vlastite usluge“ (Klatt i Fischer, 1961)

  • prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (čl. 5), turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koja pruža usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista.


  Usluge koje turisti ke agencije mogu pru ati svojim klijentima
  Usluge koje turističke agencije mogu pružati svojim klijentima

  • posredovanje u području prijevoza putnika (rezervacije mjesta u prijevoznim sredstvima i prodaje karata u svim vrstama prijevoza)

  • posredovanje u pružanju ugostiteljskih usluga (rezervacija i prodaja usluge smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)

  • organiziranje i provođenje turističkog aranžmana (vlastitog proizvoda turističke agencije)

  • posredovanje u pribavljanju ostalih usluga

  • davanje informacija i savjeta klijentima u usmenom i/ili pisanom obliku te promoviranje usluga pružatelja čije interese zastupaju na tržištu


  Temeljne funkcije turisti kih agencija
  Temeljne funkcije turističkih agencija klijentima

  • četiri su temeljne funkcije turističkih agencija:

   • posrednička

   • informativno-savjetodavna

   • promotivna

   • organizatorska funkcija


  1 posredni ka funkcija turisti ke agencije
  1. Posrednička funkcija turističke agencije klijentima

  • u samoj je suštini njezine egzistencije, jer se ta funkcija provlači kroz sve ostale njezine funkcije

  • turistička agencija u neposrednom je kontaktu s klijentima i u poslovno pravnom smislu posluje u svoje ime, ali za račun trećih osoba čije usluge i proizvode nudi, odnosno prodaje neposrednim korisnicima iz domene prijevoza, smještaja i boravka te raznih drugih usluga koje turisti, odnosno putnici traže


  2 informativno savjetodavna funkcija turisti ke agencije
  2. Informativno-savjetodavna funkcija turističke agencije klijentima

  • ubraja se među najstarije funkcije agencije

  • potencijalni turisti se danas na tržištu susreću s vrlo šarolikom i brojnom ponudom turističkih putovanja – sve je više onih turista koji traže profesionalnu pomoć, savjet i stručno vodstvo u odabiru za njih najpovoljnije varijante

  • turističke agencije dobro poznaju navike, želje i potrebe svojih stalnih klijenata i aktivno sudjeluju u donošenju konačne odluke o kupnji određene usluge koju im agencija nudi


  klijentima

  • turističke agencije svoju informativno-savjetodavnu funkciju najčešće ostvaruju u izravnom, usmenom kontaktu s klijentima

  • u praksi se javlja kombinirani oblik davanja informacija - i usmeno i pismeno u obliku raznih tiskanih ili elektronskih verzija brošura, prospekata, kataloga aranžmana i slično


  3 promotivna funkcija turisti ke agencije
  3. Promotivna funkcija turističke agencije klijentima

  • turističke agencije raspolažu vrlo različitim turističkim promotivnim materijalima - od vlastitih materijala do materijala različitih nositelja turističke ponude čije usluge nude turističkim potrošačima

  • distribucija tog promotivnog materijala samo je dio marketinških aktivnosti turističke agencije


  4 organizatorska funkcija turisti ke agencije
  4. Organizatorska funkcija turističke agencije klijentima

  • turističke agencije posluju u svoje ime i za svoj račun, što znači da na tržištu kupuju usluge različitih nositelja turističke ponude pa te usluge sastavljaju i kombiniraju u vlastiti jedinstven proizvod te na sebe preuzimaju rizik prodaje tako kreiranog proizvoda

  • proizvod u koji turističke agencije ulažu svoj vlastiti kreativni rad je turistički aranžman odnosno paket-aranžman ili paušalno putovanje


  Definicija turisti kog aran mana
  Definicija turističkog aranžmana klijentima

  • turistički aranžman predstavlja skup od najmanje dvije usluge koje su sinkronizirane u vremenu i po sadržaju kojima turist zadovoljava djelomično ili potpuno svoju turističku potrebu, a prodaje se po jedinstvenoj (paušalnoj) cijeni

  • paušalna cijena - korisnik aranžmana ne može iz te cijene razaznati kolika je cijena pojedinačnih usluga od kojih se sastoji aranžman, a ta cijena mora biti niža od cijene koju bi turist platio kada bi sam za sebe organizirao takav aranžman


  Turisti ke agencije prema karakteru poslovanja
  Turističke agencije prema karakteru poslovanja klijentima

  emitivne (inicijativne), receptivne i emitivno-receptivne agencije

  emitivne turističke agencije - iniciraju i omogućavaju putovanja i boravak individualaca ili grupa turista na inozemnom i domaćem tržištu

  receptivne turističke agencije - glavna zadaća organiziranje prihvata i sadržajnog boravka turista u turističkoj destinaciji


  klijentima

  • destinacijske menadžmentske organizacije (DMO) - preuzimaju ulogu organizatora sadržajnog boravka

   • uloga u unaprjeđenju turističke ponude destinacije od izuzetne važnosti

   • utječu na podizanje kvalitete turističkog proizvoda određene destinacije, odnosno izravno utječu na povećanje atraktivnosti


  Pojava turoperatora na turisti kom tr i tu
  Pojava turoperatora na turističkom tržištu klijentima

  • 1950. godine Horizon Holidays - prvi turoperator na britanskom tržištu

  • turoperator - gospodarski subjekt koji objedinjava usluge različitih ponuđača te kreira i organizira paušalna putovanja na veliko u svoje ime i za svoj račun za još nepoznate kupce te na toj osnovi kontinuirano ostvaruje glavni izvor svojih prihoda


  Osnovne razlike izme u turisti kih agencija i turoperatora
  Osnovne razlike između turističkih agencija i turoperatora klijentima

  • ogledaju se u sadržaju njihova poslovanja i ulozi koje ta dva subjekta imaju na tržištu

  • turoperatori se označavaju kao trgovci na veliko (grosisti), a turističke agencije kao trgovci na malo (detaljisti)

  • turističke agencije nalaze se u izravnom kontaktu s klijentima dok turoperatori tu vezu uspostavljaju koristeći posrednike, najčešće turističke agencije

  • glavni izvor prihoda:

   • turističke agencije - provizija

   • turoperatori - prodaja vlastitih aranžmana


  trgovac na veliko klijentima

  poduzetnik i posrednik

  kupuje usluge u vlastito ime i za vlastiti račun

  kreira vlastiti proizvod

  osnovni izvor prihoda: prodaja vlastitih proizvoda

  snosi rizik za neprodane kapacitete

  u pravilu nema izravan kontakt s klijentima

  prodaju svojih proizvoda vrši najčešće koristeći posrednike

  lokacija nije presudna za uspješno poslovanje

  glavna funkcija: organizatorska

  ima na tržištu specifičnu informativno-savjetodavnu funkciju

  promocijska funkcija vrlo izražena

  trgovac na malo

  posrednik

  prodaje usluge u svoje ime, ali za tuđi račun

  plasira na tržištu tuđe proizvode

  osnovni izvor prihoda: provizija

  ne snosi rizik za neprodane kapacitete

  ima izravni kontakt s klijentima

  vrši izravnu prodaju usluga klijentima

  lokacija vrlo bitna za uspjeh u poslovanju

  glavna funkcija: posrednička

  prevladava opća informativno-savjetodavna funkcija

  vrlo izražena komercijalno-propagandna funkcija


  Odnos turoperatora i turisti ke agencije prema klijentima
  Odnos turoperatora i turističke agencije prema klijentima klijentima

  AGENCIJA 1

  HOTELIJERSTVO

  OSTALE UGOSTITELJSKE

  USLUGE

  AGENCIJA 2

  TUROPERATOR

  POTROŠAČI

  TRANSPORT

  AGENCIJA 3

  OSTALA PONUDA


  Principi poslovanja turoperatora
  Principi poslovanja turoperatora klijentima

  • koristeći princip ekonomije razmjera, turoperator zakupljuje različite kapacitete/usluge koje će postati sastavni dio njegovog turističkog proizvoda - paket-aranžmana

  • turoperator se kod različitih ponuđača usluga pojavljuje kao kupac na veliko i na određeni način garantira svojim partnerima bolju iskorištenost kapaciteta

  • niža cijena paket-aranžmana, koju može postići turoperator u usporedbi s individualno organiziranim putovanjem, daje mu veću mogućnost da će na tržištu naći klijente kojima će moći prodati takav aranžman i na taj način istovremeno smanjiti rizik zakupa velikog broja kapaciteta


  Principi turoperatorskog poslovanja temelje se na principu ekonomije razmjera
  Principi turoperatorskog poslovanja temelje se na principu ekonomije razmjera

  1. Principu velikih brojeva

  Zakup velikog broja različitih kapaciteta

  Kreiranje velikog br. aranžmana po povoljnim cijenama

  Masovnu prodaju tako kreiranih aranžmana


  ekonomije razmjera

  • primjenom principa ekonomije razmjera u organizaciji turističkih putovanja turoperatori su uspjeli revolucionalizirati i industrijalizirati organizaciju turističkih putovanja i time postati generatori turističke potražnje

  • od pojave turoperatora na turističkom tržištu (1950. godine) - razvoj međunarodnog turizma, posebno u Europi, doživio iznimnu ekspanziju

   • prvi turoperator (Horizon Holidays) u svojoj prvoj godini poslovanja na tržištu imao tek 300 klijenata

   • danas samo u Europi turoperatori godišnje prodaju oko 190 milijuna turističkih aranžmana (ECTAA, 2008)


  Prednosti kori tenja turoperatora za turiste
  Prednosti korištenja turoperatora za turiste ekonomije razmjera

  • olakšavaju organizaciju turističkih putovanja i boravka

  • štede im vrijeme koje bi morali utrošiti kontaktirajući različite davatelje usluga pojedinačno

  • usluge koje nude turoperatori u većini slučajeva su još uvijek jeftinije od onih koje turisti mogu sami pronaći putem interneta

  • turoperatori na sebe preuzimaju rizik neispunjenja ili manjkavog ispunjenja bilo koje usluge na aranžmanu u njihovoj organizaciji te su odgovorni i za sigurnost klijenata tijekom putovanja i na odmoru


  Prednosti kori tenja turoperatora za pru atelje usluga
  Prednosti korištenja turoperatora za pružatelje usluga ekonomije razmjera

  • sjedinjuju veliku masu turističkih potrošača srodnih turističkih potreba koju mogu usmjeriti prema određenoj destinaciji i njenoj turističkoj ponudi

  • imaju snagu potaknuti (kreirati) potražnju za određenom turističkom ponudom

  • u individualnom nastupu na inozemnom tržištu pružatelji usluga bi na teži i najčešće skuplji način mogli doći do svoje potencijalne klijentele

  • turoperatori imaju dobro organizirane kanale distribucije i ulažu ogromne napore i sredstva u promociju turističke destinacije


  Vode i turoperatorski koncerni 2007 godine
  Vodeći turoperatorski koncerni 2007. godine ekonomije razmjera

  Prihodi u mlrd. Eura


  Usporedba turoperatora: TUI i Thomas Cook ekonomije razmjera

  • No. 1 u svijetu

  • 30 mil. klijenata

  • prihod – 16 mlrd. Eura

  • TO u 20 zemalja

  • preko 80 TO u vlasništvu

  • 4.000 detaljist. agencija

  • 37 receptivnih agencija

  • 160 aviona

  • 173.000 hotelskih postelja

  • No. 2 u svijetu

  • 19 mil. klijenata

  • prihod – 12 mlrd. Eura

  • u 17 zemalja

  • 33 TO u vlasništvu

  • oko 3.000 det. agencija

  • 97 aviona

  • 80.000 postelja


  Udio turoperatora u ostvarenju me unarodnog turisti kog prometa
  Udio turoperatora u ostvarenju međunarodnog turističkog prometa

  • udio na globalnoj razini iznosi 50%

  • udio organiziranih putovanja iz Velike Britanije za Grčku iznosi 79%, za Tursku 80%, a za destinacije na području sjeverne Afrike 71%

  • udio organiziranih putovanja u inozemstvo na njemačkom tržištu - 58%

  • u Hrvatskoj udio organiziranih turističkih putovanja u ukupnom turističkom prometu iznosi oko 35%, dok je udio u ostvarenim noćenjima veći i iznosi oko 37%

  • udio organiziranih putovanja kod hotela u Hrvatskoj procjenjuje se na oko 75%


  Budu nost turisti kih agencija i turoperatora
  Budućnost turističkih agencija i turoperatora prometa

  • turističke agencije ostaju nezamjenjivi subjekti turističkog sustava u svijetu (u Europi postoji oko 80.000 turističkih agencija i turoperatora u kojima je zaposleno blizu 450.000 djelatnika)

  • predstavljaju još uvijek dominantan kanal distribucije usluga u turizmu

  • svakodnevno se prilagođavaju novonastalim uvjetima na tržištu

  • broj turističkih agencija na tržištu se smanjuje zbog procesa konsolidacije


  prometa

  • pojava Interneta - partner u poslovanju turističkih agencija i turoperatora, a ne prijetnja

   • prodaja jednostavnih paket-aranžmana

   • kompetentnost, sigurnost i kvaliteta savjetovanja turističkih agencija koje su se specijalizirale u određenom području turističkih putovanja, prednosti su koje Internet ne može nadići

  • turoperatori se uspješno prilagođavaju promjenama na turističkom tržištu, ali i sami iniciraju brojne promjene kako u domeni turističke potražnje tako i u domeni turističke ponude


  ad