T zolt s v zell t sa
Download
1 / 36

Tuzolt s v zell t sa - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Oltóanyagellátás alapjai. Tűzoltás vízellátása. Táplálási módok Tűzoltó vízforrások. Kiérkezést követő felderítésnél feladat:. A szükséges oltóvíz mennyiségének a meghatározása A tűz és az oltóvíz utánpótlás helyének és távolságának felmérése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tuzolt s v zell t sa' - cathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T zolt s v zell t sa

Oltóanyagellátás alapjai

Tűzoltás vízellátása

Táplálási módok

Tűzoltó vízforrások


Ki rkez st k vet felder t sn l feladat
Kiérkezést követő felderítésnél feladat:

 • A szükséges oltóvíz mennyiségének a meghatározása

 • A tűz és az oltóvíz utánpótlás helyének és távolságának felmérése

 • A tűzeset és az oltóvíz nyerőhely szintkülönbségének megállapítása


A t zolt s v zell t sa
A tűzoltás vízellátása

 • A vízforrások választásánál a tűzoltás - gyorsan ­hatékonyan - szakszerűen legyen végrehajtható.

 • A gyorsaság ha a vízforrás a tűzhöz a lehető legközelebb van - előnyös a megközelítése - szivattyú közbeiktatása nélkül használható - vízszintje a legkisebb távolságra van a talajszinttől.

 • A hatékonyság ha a vízforrás - szükséges mennyiségben - a működés teljes ideje alatt folyamatosan biztosítja a tűzoltáshoz szükséges mennyiségű vizet.

 • A szakszerűség ha a felszerelésekre,berendezésekre - a környezetre - az oltásban résztvevőkre nem jelent sem nyílt, sem rejtett veszélyt


T zolt s v zell t si m djai
Tűzoltás vízellátási módjai

 • Tarályról történő táplálás:

 • -saját tartályvíz felhasználása

 • - ingajárattal más fecskendők által szállított víz

 • Túlnyomásos táplálás

 • -tűzivíz-rendszer- tűzcsapok

 • -magastározó

 • -víztorony

 • -távolsági nyomótömlős táplálás (soros, párhuz)

 • Felszívásos táplálás

 • Mélyszívóval történő táplálás


Fontosabb v zforr sok
Fontosabb vízforrások

 • Vízellátás csőhálózatról:

 • A vizet előfordulási helyén kezelik, majd csőhálózat segítségével a felhasználókhoz szállítják.

 • A víznyerési helytől az ellátási terület széléig haladó vezeték a fővezeték (főtápvezeték). Az ellátási területek felé ezekből ágaznak le a főnyomócsövekelosztóbekötővezetékekbelső csőhálózatok.


Cs h l zat t pusai
Csőhálózat típusai

 • Alapvetően négy eltérő rendszert különböztetünk meg:

 • - ágas

 • - összekapcsolt

 • -körvezetékes

 • vegyes rendszerű


Gas h l zat jellemz i
Ágas hálózat jellemzői:

2-főnyomóvezeték

3-elosztó vezeték

1-fővezeték


Gas h l zat jellemz i1
Ágas hálózat jellemzői:

Az ellátási területen végighúzódó fővezetékről leágazó főnyomócsövek, elosztóvezetékek vakon végződnek,nincsenekegymással összekötveátmérőjük csökken. A víz mindig csak egy iránybólfolyik, ezért egy esetleges csőtörés miatt körültekintően kell meghatározni az ilyen vezetékre telepített fecskendők számát és helyét.

 • Ilyen vezetéket ma már nem telepítenek, és egyre ritkábban találkozhatunk vele


Sszekapcsolt rendszer h l zat jellemz i
Összekapcsolt rendszerű hálózat jellemzői:

 • Az ágas rendszer egy javított formája. A csővégeket összekötik, és így nincs vakon végződő vezeték. Azonban az összekötések kis átmérője miatt

 • még mindig csak

 • kis vízmennyiséggel

 • számolhatunk.

 • A nyomásfokozás

 • nem lehetséges

 • Vízkivétel nem

 • fokozható


K rvezet kes rendszer jellemz i
Körvezetékes rendszer jellemzői:

A lényeg, hogy a fővezeték körbe fut, azazönmagábavisszatér; ugyanígy a csatlakozó elosztó csövek is.A legbiztosabb tűzoltó vízellátást biztosítja, még csőtörés esetén sem kell jelentős nyomásveszteséggel számolni.

 • A vezetékek minimális

 • átmérője, amelyeket

 • tűzivíz szolgáltatásra

 • is használnak,

 • legalább 80 mm-es.A v zvezet k h l zat kifoly si nyom sa a legkedvez tlenebb t zcsapn l
A vízvezeték hálózat kifolyási nyomásaa legkedvezőtlenebb tűzcsapnál


A t zolt v zforr sok s a t pl l si m dok jellemz se
A tűzoltó vízforrások és a táplálási módok jellemzése

 • Tűzcsapok:

 • -fali

 • - föld alatti

 • - föld feletti

 • Sűrűn beépített területen 50-100 méterenként, külterületeken 300-400 méterenként telepítenek tűzcsapokat.

 • A tűzcsapok helyét szabvány szerint táblákkal jelölik.


T lnyom sos t pl l si m d
Túlnyomásos táplálási mód jellemzése

 • Az oltóvíz nyomással érkezik a szivattyúhoz, amit valamely külső gépi berendezés energiája állít elő.


Fali t zcsap
Fali tűzcsap jellemzése

Olyan tűzoltóberendezés, amely szekrényből, tömlőtartó berendezésből, kézi működteté-sű elzárószelepből, tömlőkapcsokkal szerelt lapos vagy alaktartó tömlőből, és sugárcsőből áll.

Típusai

Tömlődob alaktartó tömlővel

Fali tűzcsapszekrény tekercstömlővel


Fali t zcsap pal szembeni k vetelm nyek
Fali tűzcsap jellemzésepal szembeni követelmények

- legalább 150 1/p. teljesítmény-2bár nyomás

 • - 52 mm-es 'C' kapocspár

 • -egytűzcsap eseténa "C" tömlővel szerelt sugár a helyiség legtávolabbi pontját is elérje

 • -  egy helyiségben elhelyezett 2 tűzcsapról szerelt sugár tömör sugárképe összeérjen

 • -A szerelvényeknek összeszerelt állapotban kell lenni, úgy, hogy csavarodásmentesen kifektethető legyen a sugárcsőnél fogva


Felsz ll vezet k nedves sz raz
Felszálló vezeték(nedves; száraz) jellemzése

Épületekben (középmagas,magas)függőleges en végigfutó csővezeték, szállítja az oltóvizet a szinteken elhelyezett csatlakozó pontokig.

Szárazfelszálló esetén Gjmf szivattyújáról kell megtáplálni „110”-es nyomócsonkon

A vezetéknek vízteleníthetőnek, ill. légteleníthetőnek kell hogy legyen

A csatlakozási pontok ajtajára 80mm széles vízszintes vörös jelzőcsíkot kell festeni


Haszn lati szab lyok

jellemzéset kell vizsgálni a szinteket, hogy ahol nem használjuk ott mindenütt zárva legyenek a tűzcsapok (vízkár)

- -Függőleges vízszállítás esetén 10 méterenként 0,1 Mpa a nyomásveszteség, tehát a fecskendő kilépőnyomásánál ezt figyelembe kell venni

- -A szerelhető sugarak száma korlátozott

a fecskendő és a felszálló vezeték tápláló csonkja közé egy osztót kell beépíteni a vízleeresztés lehetővé tételének érdekében

Használati szabályok


A nedves felsz ll vezet k
A nedves felszálló vezeték jellemzése

 • A közüzemi hálózatra van kötve, és állandó nyomás alatt van. A biztonság növelése érdekében, sokesetben kézi vagy automatikus indítású nyomásfokozó szivattyú is be van építve.

 • Ezekkel nem sok gondunk lehet, mert a karbantartásuk a tulajdonos feladata és érdeke.


F ld alatti t zcsap
Föld alatti tűzcsap: jellemzése

 • -   talajszint alatt telepítve

 • - nehéz vagy könnyű öntöttvas szekrényben

 • - vízkivétel "állványcső" segítségével (amely 2x52 mm vagy 2x75 mm-es nyomócsonkkal van ellátva)

 • -          nyitása T alakú tűzcsapkulccsal


K vetelm nyek a f ld alatti t zcsappal s a szerelv nyszekr nnyel szemben
Követelmények a föld alatti tűzcsappal és a szerelvényszekrénnyel szemben

A tcs.megfelelően tömített és szilárd legyen.

A kifolyócsonkot védősapkával kell lezárni

A szerelvényszekrény

Ajtaja könnyen nyíljon, és retesszel zárható

Szerelvényeknek tartók legyenek kialakítva

80mm magas TŰZCSAP_SZERELVÉNYEK felirat


Szerelv nyszekr ny felszerel sei fa t zcsaphoz
Szerelvényszekrény felszerelései FA. tűzcsaphoz szerelvényszekrénnyel szemben

„C” jelű álványcső –1 db

Tűzcsapkulcs FA. Tűzcsaphoz. –1 db

„C” jelű nyomótömlő tömlőkapoccsal-2db

Sugárcső „C” kapoccsal-2 db

Egyetemes kapocspárkulcs

FA. Tűzcsap előnyei

Önműködő víztelenítéssel van ellátva, télen nem fagy be


A fa t zcsap h tr nyai
A FA. Tűzcsap hátrányai szerelvényszekrénnyel szemben

A tűzcsapszekrény nehezen tartható tisztán

Gépjárművek eltorlaszolhatják

Nehezen vehető észre, télen a hó eltakarja

Nehéz a hozzéférési lehetőség

A táplálás biztosítása sok felszerelést igényel

Nyitása tűzcsapkulccsal

NYITÁS- balra(óram. jár .ellentétesen)

ZÁRÁS- jobbra (óramutató járásával

megegyező irányba)


F ld feletti t zcsap
Föld feletti szerelvényszekrénnyel szemben tűzcsap:

Előnyei:

-nem kell állványcsövet szerelni

-Feltűnősége miatt könnyebb feltalálni

- -Kezelése nem olyan nehézkes

- fagyveszély minimális

-Gépkocsival, vagy más módon nem lehet eltorlaszolni, ráállni


180 fokos kifoly ny l s ff t zcsapb l kivehet v zmennyis g az ugr t vols g viszonylat ban
180 fokos kifolyónyílású FF tűzcsapból kivehető vízmennyiség az ugrótávolság viszonylatában


Ff i t zcsap szerelv nyszekr ny ben sz ks ges felszerel sek
FF –i tűzcsap szerelvényszekrényében szükséges felszerelések

-Tűzcsapkulcs föld feletti tűzcsaphoz 1 db

„C” nyomótömlő tömlőkapoccsal-2 db

„B”-„C” jelű áttéti kapocs 2 db

-Sugárcső „C” –s

-Egyetemes kapocspárkulcs


Ff f zcsap el nyei h tr nyai
FF fűzcsap felszerelésekElőnyei-Hátrányai

Előnyök:

-Könnyen tisztán tartható

-Könnyen észrevehető, hozzáférhető

-Az igénybevételhez kevesebb felszerelés kell

Hátrányai:

-Télen ,ha nincs víztelenítve befagyhat

-Könnyebben rongálódik


A t zcsap haszn lat nak n h ny szab lya
A tűzcsap használatának néhány szabálya: felszerelések

 • - Használat előtt rövid idejű szabad kifolyással öblíteni. Fontos!!! (a szivattyúba kerülhető szennyeződések elkerülése érdekében)

 • - Használat utáni víztelenítés, gondos elzárás.

 • -Téli esetleges jégtelenítés csak az előírásokban megfelelően.

 • Tűzcsapot megszivatni tilos!


V zforr sok jel l sei
Vízforrások jelölései felszerelések

TŰZCSAP jelző tábla

T 100

6 2

3 2


A jelz t bl n tal lhat jelek jelent se
A jelzőtáblán található jelek jelentése felszerelések

 • A háromágú nyíl a vízforrás helyének irányát jelöli a táblához viszonyítva

 • A kör alakú nyíl az elzárószerelvény nyitási irányát mutatja. Jobbra nyitás esetén a tábla jobb alsó sarkában

 • Füstölgő gyárkémény jelentése az oltóvíz csővezetékben ipari víz van

 • Piros csíkkal áthúzott jelzőtábla- a tűzcsap üzemen kívül van


Víztornyok: felszerelések komoly vízmennyiségre lehet számolni - nyomással érkezik a víz - helyi szakember bevonása szükséges


Felsz v sos t pl l si m d
Felszívásos táplálási mód felszerelések

 • A szívótömlőben vákuumot állítunk elő, és a vizet a légköri nyomás nyomja a szivattyúhoz


V zforr sok
V felszerelésekízforrások:

 • Folyóvizek: táplálás szívótömlővel - korlátlan vízmennyiség - esetleg nehéz megközelítés - a víz szűrése fontos!

 • Tavak: hasonló feltételek, mint a folyóknál

 • Patakok: korlátozott vagy egészen kicsit vízhozam - a vízhozam növelésének érdekében lehetséges a mesterséges, ideiglenes duzzasztás


Egy b v zforr sok
Egyéb vízforrások: felszerelések

 • Víztároló medencék. hűtőtornyok vízmedencéi: tekintélyes vagy korlátlan vízmennyiség ­könnyű szivattyú telepítési lehetőség

 • Kutak: a vízhozam a kutak típusától és az utánfolyás mennyiségétől függ, de inkább kevés vízre lehet számolni


Sz v t ml vel m k d s
Szívótömlővel működés felszerelések:

Szívótömlő anyaga: többrétegű gumi és szövet, acél huzalspirál merevítéssel

Mérete:

1)   52-es kapocs 51 mm-es belső átmérő (200 1/p)

2)      75-ös kapocs 65 mm-es belső átmérő (400 1/p)

3) 110-es kapocs 101 mm-es belső átmérő (800 1/p)


Nem szabad a sz v t ml t
Nem szabad a szívótömlőt felszerelések

 • -  mechanikai sérülésnek kitenni

 • - földön húzni

 • -savak, lúgok és egyéb maróhatású anyagoknak kitenni

  - a kapocspároknál megtörni, hajlítani

 • nyomóvezetéknek használni