signalisatievergunning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Signalisatievergunning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Signalisatievergunning - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Signalisatievergunning. Juvyns Claudia 25-09-2014 Antwerpen. Overzicht. Wie, wat, wanneer, hoe? Voorbeeldvergunning Aandachtspunten. Vergunningverlener. Signalisatievergunning wordt verleend door: minister of zijn afgevaardigde op autosnelwegen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Signalisatievergunning' - cathal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
signalisatievergunning

Signalisatievergunning

Juvyns Claudia

25-09-2014

Antwerpen

overzicht
Overzicht
 • Wie, wat, wanneer, hoe?
 • Voorbeeldvergunning
 • Aandachtspunten
vergunningverlener
Vergunningverlener
 • Signalisatievergunning wordt verleend door:
  • minister of zijn afgevaardigde op autosnelwegen
   • I-TAW-PP05-07: Afleveren van een signalisatievergunning op autosnelwegen

http://apps.awv.vonet.be/denk/main-

dqs/759DQS.html?branch=1&language=1

  • burgemeester of zijn afgevaardigde op alle overige wegen
aanvrager vergunning
Aanvrager vergunning
 • Degene die de hinder veroorzaakt, met name
  • de (hoofd)aannemer
  • gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer
voor welke werken
Voor welke werken?
 • Voor (geplande) werken waarbij een deel van de rijweg, het fietspad en/of het voetpad ingenomen wordt om de werken te kunnen uitvoeren.
 • Bouwheer of opdrachtgever?
  • agentschap Wegen en Verkeer
  • gemeente
  • nutsmaatschappij
  • particulier
de aanvraag
De aanvraag
 • Tijdstip?
  • +/- 10 dagen voor aanvang van de werken
 • Benodigde documenten?
  • signalisatieplan en beschrijving van aan te brengen werfsignalisatie
  • uitvoeringstermijn
  • eventueel de verschillende fases
  • advies AWV indien betrekking op een gewestweg
signalisatieplan
Signalisatieplan
 • Aandachtspunten:
  • correcte borden gebruiken
  • correcte opstelhoogtes
  • borden afdekken
naam van de aanvrager
Naam van deaanvrager
 • hoofdaannemer
 • onderaannemer signalisatie
 • particulier
naam hoofd aannemer
Naam hoofd-aannemer
 • hoofdaannemer
 • onderaannemer signalisatie
 • particulier
plaats van de werken
Plaats van de werken
 • autosnelweg
 • meterpunten
aard van de werken
Aard van dewerken
 • leveren en plaatsen ANPR-camera
 • installeren filedetectie-systeem
 • kernboringen
aard van de belemmering
Aard van debelemmering
 • werken op
  • pechstrook
  • linker-rijstrook
  • rechter-rijstrook
categorie van de werken
Categorie van de werken
 • combinatie van meerdere categorieën is mogelijk
 • sterk versus weinig hinderend
sterk versus weinig hinderend
Sterk versus weinig hinderend
 • Sterk hinderend
  • indien ten minste één rijstrook of de breedte van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer
 • Weinig hinderend
  • indien minder dan één rijstrook of minder dan de breedte van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer
duur van de werken
Duur van de werken
 • aantal kalenderdagen
 • aanvangsdatum
 • vermoedelijke einddatum

 verletdagen?

naam van de opdrachtgever
Naam van de opdrachtgever
 • Vlaamse overheid
 • gemeente
 • nutsmaatschappij
 • particulier
verantwoor delijken ter plaatse
Verantwoor-delijken terplaatse
 • projectleider
 • aannemer
 • signalisatie
meldingen
Meldingen
 • district
 • verkeerscentrum
 • andere instanties
belangrijke noot
Belangrijke noot
 • Een signalisatievergunning ontslaat de verkrijger niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften zoals:
  • M.B. d.d. 07.05.1995
  • standaardbestek 250
 • Bij werken op de autosnelweg:
  • iedere inname van rijstrook moet gemeld aan verkeerscentrum
  • exacte uitvoeringsperiode moet meegedeeld aan WPR
belangrijke noot 2
Belangrijke noot (2)
 • Niet enkel juistheid van te plaatsen signalisatie controleren, maar ook:
  • meest gunstige categorie van werken kiezen

(goede beveiliging werknemer en zo weinig

mogelijk hinder)

  • doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien
  • bereikbaarheid handelszaken vrijwaren
aandachtspunten
Aandachtspunten
 • Beperking werktijden door AWV en/of gemeente
  • Hoofdwegen
   • Dienstorder MOW/AWV/2010/5

“Beperking van de verkeershinder en bijhorende

onveiligheid, bij werken op autosnelwegen”

aandachtspunten 3
Aandachtspunten (3)
 • Beperking werktijden door AWV en/of gemeente
  • Primaire wegen I en II
   • geen werken tijdens de spits

(07u-09u en 15u-19u)

  • Primaire wegen I en II
   • geen werken tijdens de spits

(07u-09u en 15u-19u)

  • Andere wegen ter hoogte van kruispunten
   • geen werken tussen 07u-09u en 15u30-18u
   • op woensdag geen werken tussen 12u-13u
aandachtspunten 4
Aandachtspunten (4)
 • Doorgang voor fietsers en voetgangers
aandachtspunten 5
Aandachtspunten (5)
 • Informatie aan omwonenden
 • Bereikbaarheid plaatselijke handelaars
 • Parkeergelegenheid aanwonenden
 • Toegang privé-eigendommen
plaatsingsvoorwaarden signalisatie

Plaatsingsvoorwaarden signalisatie

Juvyns Claudia

25-09-2014

Antwerpen

overzicht1
Overzicht
 • Waarom, hoe?
 • Wettelijk kader
 • Regelgeving
  • Volgorde opstelling borden
  • Opbouw opstelling
  • Bekleding beeldvlak
  • Opstelling in grondplan
  • Opstelhoogte
  • Stabiliteit
waarom
Waarom?
 • Weggebruikers waarschuwen
  • wettelijk
  • duidelijk
  • logisch
  • aangepast
waarom 2
Waarom? (2)
 • Werknemers binnen werkzone beschermen
slide37
Hoe?
 • Aangepaste signalisatie
  • niet enkel juiste signalisatie,
  • maar ook:

meest gunstige categorie van werken

 • Signalisatievergunning
  • aanvrager = degene die hinder veroorzaakt
  • voor (geplande werken) waarbij deel van rijweg, fiets- en/of voetpad ingenomen wordt
hoe 2
Hoe? (2)
 • Reglementaire verkeerstekens
hoe 3
Hoe? (3)
 • Streef naar een duidelijke signalisatie
wettelijk kader
Wettelijk kader
 • Wet betreffende de politie van het wegverkeer

(gecoördineerd door het K.B. van 16.03.1968)

 • K.B. van 01.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
wettelijk kader 2
Wettelijk kader (2)
 • M.B. van 11.10.1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzonder plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

(BS 14.10.1976)

wettelijk kader 3
Wettelijk kader (3)
 • Letterhoogtes:
  • Voor voorwegwijzers

Voor wegwijzers type F29, F31, F33a, F33b en

F33c:

   • V > 90 km/u: 240
   • 70 km/u < V ≤ 90 km/u: 180
   • V ≤ 70 km/u: 120
wettelijk kader 4
Wettelijk kader (4)
 • Letterhoogtes:
  • Voor F34a, F35 en F37
   • V ≥ 70 km/u: letterhoogte 120
   • V < 70 km/u: letterhoogte 100
wettelijk kader 5
Wettelijk kader (5)
 • Letterhoogtes:
  • F41
   • V ≥ 90 km/u: letterhoogte 180

afmeting bord 1500 x 300

   • V < 70 km/u: letterhoogte 150

afmeting bord 1250 x 300

   • binnen bebouwde kom:

letterhoogte 120

afmeting bord 1000 x 200

wettelijk kader 6
Wettelijk kader (6)
 • Werfvoorbeeld:
  • deze 3 borden
   • omleiding
   • wegomlegging
   • omlegging

werden gebruikt om dezelfde omleiding te signaleren

STREEF NAAREENVORMIGHEID

wettelijk kader 7
Wettelijk kader (7)
 • M.B. van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

(B.S. d.d. 21.05.1999)

  • Werken worden ingedeeld in 6 categorieën
regelgeving
Regelgeving
 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie
  • Volgorde opstellen borden:
   • Gevaarsborden
    • Steeds op 150m voor het gevaar plaatsen,

tenzij met onderbord

   • Voorrangsborden
   • Verbodsborden
   • Gebodsborden
    • Gebodsborden hebben voorkeur op verbodsborden
   • Verkeersborden m.b.t. parkeren en stilstaan
regelgeving 2
Regelgeving (2)
 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie
  • Volgorde opstellen borden:
   • Aanwijzingsborden
    • Rechtdoor
    • Links
    • Rechts

Steeds van ver naar dichtbij gerangschikt

   • Onderborden
   • Zoneborden
regelgeving 3
Regelgeving (3)
 • Volgorde opstellen borden:
regelgeving 4
Regelgeving (4)
 • Volgorde opstellen borden:
  • Voorwegwijzers
regelgeving 5
Regelgeving (5)
 • Volgorde opstellen borden:
  • Wegwijzers

NIET WEL

regelgeving 6
Regelgeving (6)
 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie
  • Opbouw opstelling:

Tussenafstand: 30mm

Uitzonderlijk 25mm (bij B1 met onderbord / bord)

70cm

regelgeving 7
Regelgeving (7)
 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie
  • Tussenafstand steunen:
regelgeving 8
Regelgeving (8)
 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie
  • Tussenafstand steunen:
regelgeving 9
Regelgeving (9)
 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie
  • Tussenafstand steunen:
regelgeving 10
Regelgeving (10)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
   • Retroreflecterende bekleding
regelgeving 11
Regelgeving (11)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
   • Retroreflecterende bekleding
    • Type 1:

- voorrangsborden B1/M1 en B5/M8 (fietsers)

- gebodsborden D7 t/m D13 (+ onderbord)

- borden stilstaan en parkeren (+ onderbord)

- hm- en kmborden

- ,,,

regelgeving 12
Regelgeving (12)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
   • Retroreflecterende bekleding
    • Type 2:

- voorrangsborden B9, B11, B13, B15, B21

- verbodsborden C37, C41, C45, C49

- gebodsborden D1 t/m D5 (+ onderbord)

- ,,,

regelgeving 13
Regelgeving (13)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
   • Retroreflecterende bekleding
    • Type 3:

- gevaarborden (+ onderbord)

- voorrangsborden (+ onderbord),

uitgezonderd folie I en II

- verbodsborden (+ onderbord),

uitgezonderd folie II

- calamiteitenrouteborden

- ,,,

regelgeving 14
Regelgeving (14)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
regelgeving 15
Regelgeving (15)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
regelgeving 16
Regelgeving (16)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
regelgeving 17
Regelgeving (17)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak
   • Hechten op het bord;
   • Buitenbestendig zijn;
   • Geen blazen of delaminatie vertonen.
regelgeving 18
Regelgeving (18)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.7.A. Opstelling in grondplan
   • Minstens 0,75m vrije ruimte
    • Gemeten tussen rand verkeersteken en rand rijbaan
   • Rijbaan begrensd door trottoirband in opstand
    • Vrije ruimte kan beperkt tot 0,5m
   • Voor voetgangers
    • Vrije ruimte van 1m breed
regelgeving 19
Regelgeving (19)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.7.B. Opstelhoogte signalisatie
   • Normale opstelhoogte: 1,50m
regelgeving 20
Regelgeving (20)
 • Normale opstelhoogte: 1,50m
regelgeving 21
Regelgeving (21)
 • 1m:
  • F43
  • F57
  • D1c
  • D1d
  • D5 (op middeneiland)
  • F21
  • C1 (spookrijden)
  • Km- en hm-borden
  • Bochtafbakeningsborden
  • Brugnummerborden
  • Borden voor toeristsche routes
regelgeving 22
Regelgeving (22)
 • 0,45m:
  • Verticale werfafbakeningsborden
regelgeving 23
Regelgeving (23)
 • Bakens worden zo geplaatst dat ze je geleiden
regelgeving 24
Regelgeving (24)
 • 2,10m:
  • In de bebouwde kom en langs doorlopende bebouwing;
  • Achter een parkeerstrook/veiligheidsstrook
 • 5,50m:
  • Voorwegwijzers en wegwijzers die uitsteken boven de rijweg en verharde rijstroken
regelgeving 25
Regelgeving (25)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.8 Stabiliteit van verkeerstekens
   • Welke steun?
regelgeving 26
Regelgeving (26)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.1.2.8 Stabiliteit van verkeerstekens
   • Welke sokkel?
regelgeving 27
Regelgeving (27)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.4 Figuren
   • Opbouw bord?
regelgeving 28
Regelgeving (28)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.4 Figuren
   • Opbouw bord?
regelgeving 29
Regelgeving (29)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X – 1.4 Figuren
   • Opbouw beugel?
regelgeving 30
Regelgeving (30)
 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X
  • Hoofdstuk X.3 – Signalisatie van werken
   • Bijkomende voorschriften voor categorie 1 en 6
wettelijk kader1
Wettelijk kader
 • Wet betreffende de politie van het wegverkeer
  • Niveau 2 item 1
   • Niveau 3
    • Niveau 4
     • Niveau 5 item 1
     • Niveau 5 item 2
  • Niveau 2 item 2
ad