Signalisatievergunning - PowerPoint PPT Presentation

Signalisatievergunning
Download
1 / 78

 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Signalisatievergunning. Juvyns Claudia 25-09-2014 Antwerpen. Overzicht. Wie, wat, wanneer, hoe? Voorbeeldvergunning Aandachtspunten. Vergunningverlener. Signalisatievergunning wordt verleend door: minister of zijn afgevaardigde op autosnelwegen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Signalisatievergunning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Signalisatievergunning

Signalisatievergunning

Juvyns Claudia

25-09-2014

Antwerpen


Overzicht

Overzicht

 • Wie, wat, wanneer, hoe?

 • Voorbeeldvergunning

 • Aandachtspunten


Vergunningverlener

Vergunningverlener

 • Signalisatievergunning wordt verleend door:

  • minister of zijn afgevaardigde op autosnelwegen

   • I-TAW-PP05-07: Afleveren van een signalisatievergunning op autosnelwegen

    http://apps.awv.vonet.be/denk/main-

    dqs/759DQS.html?branch=1&language=1

  • burgemeester of zijn afgevaardigde op alle overige wegen


Aanvrager vergunning

Aanvrager vergunning

 • Degene die de hinder veroorzaakt, met name

  • de (hoofd)aannemer

  • gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer


Voor welke werken

Voor welke werken?

 • Voor (geplande) werken waarbij een deel van de rijweg, het fietspad en/of het voetpad ingenomen wordt om de werken te kunnen uitvoeren.

 • Bouwheer of opdrachtgever?

  • agentschap Wegen en Verkeer

  • gemeente

  • nutsmaatschappij

  • particulier


De aanvraag

De aanvraag

 • Tijdstip?

  • +/- 10 dagen voor aanvang van de werken

 • Benodigde documenten?

  • signalisatieplan en beschrijving van aan te brengen werfsignalisatie

  • uitvoeringstermijn

  • eventueel de verschillende fases

  • advies AWV indien betrekking op een gewestweg


Checklist

Checklist


Signalisatieplan

Signalisatieplan

 • Aandachtspunten:

  • correcte borden gebruiken

  • correcte opstelhoogtes

  • borden afdekken


Signalisatieplan 2

Signalisatieplan (2)


Signalisatieplan 3

Signalisatieplan (3)


Voorbeeld vergunning

Voorbeeld-vergunning


Voorbeeld vergunning 2

Voorbeeld-vergunning (2)


Voorbeeld vergunning 3

Voorbeeld-vergunning (3)


Naam van de aanvrager

Naam van deaanvrager

 • hoofdaannemer

 • onderaannemer signalisatie

 • particulier


Naam hoofd aannemer

Naam hoofd-aannemer

 • hoofdaannemer

 • onderaannemer signalisatie

 • particulier


Plaats van de werken

Plaats van de werken

 • autosnelweg

 • meterpunten


Aard van de werken

Aard van dewerken

 • leveren en plaatsen ANPR-camera

 • installeren filedetectie-systeem

 • kernboringen


Aard van de belemmering

Aard van debelemmering

 • werken op

  • pechstrook

  • linker-rijstrook

  • rechter-rijstrook


Categorie van de werken

Categorie van de werken

 • combinatie van meerdere categorieën is mogelijk

 • sterk versus weinig hinderend


Sterk versus weinig hinderend

Sterk versus weinig hinderend

 • Sterk hinderend

  • indien ten minste één rijstrook of de breedte van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer

 • Weinig hinderend

  • indien minder dan één rijstrook of minder dan de breedte van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer


Duur van de werken

Duur van de werken

 • aantal kalenderdagen

 • aanvangsdatum

 • vermoedelijke einddatum

   verletdagen?


Naam van de opdrachtgever

Naam van de opdrachtgever

 • Vlaamse overheid

 • gemeente

 • nutsmaatschappij

 • particulier


Verantwoor delijken ter plaatse

Verantwoor-delijken terplaatse

 • projectleider

 • aannemer

 • signalisatie


Bestek nummer

Bestek-nummer


Meldingen

Meldingen

 • district

 • verkeerscentrum

 • andere instanties


Belangrijke noot

Belangrijke noot

 • Een signalisatievergunning ontslaat de verkrijger niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften zoals:

  • M.B. d.d. 07.05.1995

  • standaardbestek 250

 • Bij werken op de autosnelweg:

  • iedere inname van rijstrook moet gemeld aan verkeerscentrum

  • exacte uitvoeringsperiode moet meegedeeld aan WPR


Belangrijke noot 2

Belangrijke noot (2)

 • Niet enkel juistheid van te plaatsen signalisatie controleren, maar ook:

  • meest gunstige categorie van werken kiezen

   (goede beveiliging werknemer en zo weinig

   mogelijk hinder)

  • doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien

  • bereikbaarheid handelszaken vrijwaren


Aandachtspunten

Aandachtspunten

 • Beperking werktijden door AWV en/of gemeente

  • Hoofdwegen

   • Dienstorder MOW/AWV/2010/5

    “Beperking van de verkeershinder en bijhorende

    onveiligheid, bij werken op autosnelwegen”


Aandachtspunten 2

Aandachtspunten (2)


Aandachtspunten 3

Aandachtspunten (3)

 • Beperking werktijden door AWV en/of gemeente

  • Primaire wegen I en II

   • geen werken tijdens de spits

    (07u-09u en 15u-19u)

  • Primaire wegen I en II

   • geen werken tijdens de spits

    (07u-09u en 15u-19u)

  • Andere wegen ter hoogte van kruispunten

   • geen werken tussen 07u-09u en 15u30-18u

   • op woensdag geen werken tussen 12u-13u


Aandachtspunten 4

Aandachtspunten (4)

 • Doorgang voor fietsers en voetgangers


Aandachtspunten 5

Aandachtspunten (5)

 • Informatie aan omwonenden

 • Bereikbaarheid plaatselijke handelaars

 • Parkeergelegenheid aanwonenden

 • Toegang privé-eigendommen


Plaatsingsvoorwaarden signalisatie

Plaatsingsvoorwaarden signalisatie

Juvyns Claudia

25-09-2014

Antwerpen


Overzicht1

Overzicht

 • Waarom, hoe?

 • Wettelijk kader

 • Regelgeving

  • Volgorde opstelling borden

  • Opbouw opstelling

  • Bekleding beeldvlak

  • Opstelling in grondplan

  • Opstelhoogte

  • Stabiliteit


Waarom

Waarom?

 • Weggebruikers waarschuwen

  • wettelijk

  • duidelijk

  • logisch

  • aangepast


Waarom 2

Waarom? (2)

 • Werknemers binnen werkzone beschermen


Signalisatievergunning

Hoe?

 • Aangepaste signalisatie

  • niet enkel juiste signalisatie,

  • maar ook:

   meest gunstige categorie van werken

 • Signalisatievergunning

  • aanvrager = degene die hinder veroorzaakt

  • voor (geplande werken) waarbij deel van rijweg, fiets- en/of voetpad ingenomen wordt


Hoe 2

Hoe? (2)

 • Reglementaire verkeerstekens


Hoe 3

Hoe? (3)

 • Streef naar een duidelijke signalisatie


Wettelijk kader

Wettelijk kader

 • Wet betreffende de politie van het wegverkeer

  (gecoördineerd door het K.B. van 16.03.1968)

 • K.B. van 01.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


Wettelijk kader 2

Wettelijk kader (2)

 • M.B. van 11.10.1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzonder plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

  (BS 14.10.1976)


Wettelijk kader 3

Wettelijk kader (3)

 • Letterhoogtes:

  • Voor voorwegwijzers

   Voor wegwijzers type F29, F31, F33a, F33b en

   F33c:

   • V > 90 km/u:240

   • 70 km/u < V ≤ 90 km/u: 180

   • V ≤ 70 km/u:120


Wettelijk kader 4

Wettelijk kader (4)

 • Letterhoogtes:

  • Voor F34a, F35 en F37

   • V ≥ 70 km/u: letterhoogte 120

   • V < 70 km/u:letterhoogte 100


Wettelijk kader 5

Wettelijk kader (5)

 • Letterhoogtes:

  • F41

   • V ≥ 90 km/u: letterhoogte 180

    afmeting bord 1500 x 300

   • V < 70 km/u: letterhoogte 150

    afmeting bord 1250 x 300

   • binnen bebouwde kom:

    letterhoogte 120

    afmeting bord 1000 x 200


Wettelijk kader 6

Wettelijk kader (6)

 • Werfvoorbeeld:

  • deze 3 borden

   • omleiding

   • wegomlegging

   • omlegging

    werden gebruikt om dezelfde omleiding te signaleren

    STREEF NAAREENVORMIGHEID


Wettelijk kader 7

Wettelijk kader (7)

 • M.B. van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

  (B.S. d.d. 21.05.1999)

  • Werken worden ingedeeld in 6 categorieën


Regelgeving

Regelgeving

 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

  • Volgorde opstellen borden:

   • Gevaarsborden

    • Steeds op 150m voor het gevaar plaatsen,

     tenzij met onderbord

   • Voorrangsborden

   • Verbodsborden

   • Gebodsborden

    • Gebodsborden hebben voorkeur op verbodsborden

   • Verkeersborden m.b.t. parkeren en stilstaan


Regelgeving 2

Regelgeving (2)

 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

  • Volgorde opstellen borden:

   • Aanwijzingsborden

    • Rechtdoor

    • Links

    • Rechts

     Steeds van ver naar dichtbij gerangschikt

   • Onderborden

   • Zoneborden


Regelgeving 3

Regelgeving (3)

 • Volgorde opstellen borden:


Regelgeving 4

Regelgeving (4)

 • Volgorde opstellen borden:

  • Voorwegwijzers


Regelgeving 5

Regelgeving (5)

 • Volgorde opstellen borden:

  • Wegwijzers

   NIETWEL


Regelgeving 6

Regelgeving (6)

 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

  • Opbouw opstelling:

Tussenafstand: 30mm

Uitzonderlijk 25mm (bij B1 met onderbord / bord)

70cm


Regelgeving 7

Regelgeving (7)

 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

  • Tussenafstand steunen:


Regelgeving 8

Regelgeving (8)

 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

  • Tussenafstand steunen:


Regelgeving 9

Regelgeving (9)

 • Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie

  • Tussenafstand steunen:


Regelgeving 10

Regelgeving (10)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak

   • Retroreflecterende bekleding


Regelgeving 11

Regelgeving (11)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak

   • Retroreflecterende bekleding

    • Type 1:

     - voorrangsborden B1/M1 en B5/M8 (fietsers)

     - gebodsborden D7 t/m D13 (+ onderbord)

     - borden stilstaan en parkeren (+ onderbord)

     - hm- en kmborden

     - ,,,


Regelgeving 12

Regelgeving (12)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak

   • Retroreflecterende bekleding

    • Type 2:

     - voorrangsborden B9, B11, B13, B15, B21

     - verbodsborden C37, C41, C45, C49

     - gebodsborden D1 t/m D5 (+ onderbord)

     - ,,,


Regelgeving 13

Regelgeving (13)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak

   • Retroreflecterende bekleding

    • Type 3:

     - gevaarborden (+ onderbord)

     - voorrangsborden (+ onderbord),

     uitgezonderd folie I en II

     - verbodsborden (+ onderbord),

     uitgezonderd folie II

     - calamiteitenrouteborden

     - ,,,


Regelgeving 14

Regelgeving (14)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak


Regelgeving 15

Regelgeving (15)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak


Regelgeving 16

Regelgeving (16)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak


Regelgeving 17

Regelgeving (17)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.4 Bekleding beeldvlak

   • Hechten op het bord;

   • Buitenbestendig zijn;

   • Geen blazen of delaminatie vertonen.


Regelgeving 18

Regelgeving (18)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.7.A. Opstelling in grondplan

   • Minstens 0,75m vrije ruimte

    • Gemeten tussen rand verkeersteken en rand rijbaan

   • Rijbaan begrensd door trottoirband in opstand

    • Vrije ruimte kan beperkt tot 0,5m

   • Voor voetgangers

    • Vrije ruimte van 1m breed


Regelgeving 19

Regelgeving (19)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.7.B. Opstelhoogte signalisatie

   • Normale opstelhoogte: 1,50m


Regelgeving 20

Regelgeving (20)

 • Normale opstelhoogte: 1,50m


Regelgeving 21

Regelgeving (21)

 • 1m:

  • F43

  • F57

  • D1c

  • D1d

  • D5 (op middeneiland)

  • F21

  • C1 (spookrijden)

  • Km- en hm-borden

  • Bochtafbakeningsborden

  • Brugnummerborden

  • Borden voor toeristsche routes


Regelgeving 22

Regelgeving (22)

 • 0,45m:

  • Verticale werfafbakeningsborden


Regelgeving 23

Regelgeving (23)

 • Bakens worden zo geplaatst dat ze je geleiden


Regelgeving 24

Regelgeving (24)

 • 2,10m:

  • In de bebouwde kom en langs doorlopende bebouwing;

  • Achter een parkeerstrook/veiligheidsstrook

 • 5,50m:

  • Voorwegwijzers en wegwijzers die uitsteken boven de rijweg en verharde rijstroken


Regelgeving 25

Regelgeving (25)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.8 Stabiliteit van verkeerstekens

   • Welke steun?


Regelgeving 26

Regelgeving (26)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.1.2.8 Stabiliteit van verkeerstekens

   • Welke sokkel?


Regelgeving 27

Regelgeving (27)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.4 Figuren

   • Opbouw bord?


Regelgeving 28

Regelgeving (28)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.4 Figuren

   • Opbouw bord?


Regelgeving 29

Regelgeving (29)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X – 1.4 Figuren

   • Opbouw beugel?


Regelgeving 30

Regelgeving (30)

 • Standaardbestek 250 (versie 2.2) – Hoofdstuk X

  • Hoofdstuk X.3 – Signalisatie van werken

   • Bijkomende voorschriften voor categorie 1 en 6


Vragen

Vragen?


Wettelijk kader1

Wettelijk kader

 • Wet betreffende de politie van het wegverkeer

  • Niveau 2 item 1

   • Niveau 3

    • Niveau 4

     • Niveau 5 item 1

     • Niveau 5 item 2

  • Niveau 2 item 2


 • Login