Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait
Download
1 / 23

Šiaulių valstybinė kolegija Agnė Paliulytė Vadovė: Lekt. L. Straubergaitė - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEMS poveikis plantarinės fascijos pasyviųjų mechaninių savybių ir kojų psichomotorinės reakcijos greičio kaitai, esant suaugusiųjų plokščiapėdystei: tyrimo protokolas. Šiaulių valstybinė kolegija Agnė Paliulytė Vadovė: Lekt. L. Straubergaitė. Temos aktualumas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Šiaulių valstybinė kolegija Agnė Paliulytė Vadovė: Lekt. L. Straubergaitė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

TEMS poveikis plantarins fascijos pasyvij mechanini savybi ir koj psichomotorins reakcijos greiio kaitai, esant suaugusij plokiapdystei: tyrimo protokolas

iauli valstybin kolegija

Agn Paliulyt

Vadov: Lekt. L. Straubergait


Temos aktualumas
Temos aktualumas savybi ir koj psichomotorins reakcijos greiio kaitai, esant suaugusij plokiapdystei: tyrimo protokolas

 • Plokiapdyst - pdos deformacija, kai yra suploktjs pdos skliautas ir nusileids jos vidinis kratas.

 • Suemjs iilginis pdos skliautas pernelyg stipriai itempia plantarin fascij, pasireikia achilo sausgysls disfunkcija, sumaja blauzdos ir pdos raumen jga ir tonusas.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

 • Tyrimo tikslas tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.- itirti TEMS poveik plantarins fascijos pasyvij mechanini raumen savybi ir koj psichomotorins reakcijos greiio kaitai, esant suaugusij plokiapdystei.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

Udaviniai: tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • vertinti pd skliaut pagal Chippaux- Smirak indeks (CSI).

 • Itirti sveik ir su plokiomis pdomis student koj psichomotorins reakcijos ypatybes, naudojant reakciometr.

 • vertinti sveik ir su plokiomis pdomis student plantarins fascijos mechanines savybes, mionometrijos metodu.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

 • Tyrimo objektas- tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika. psichomotorin reakcija, plantarins fascijos pasyviosios mechanins savybs (standumas, tonusas, elastingumas).


Tyrimo metodai
Tyrimo metodai tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Testavimas:

 • Pdos skliauto vertinimas.

 • Plantarins fascijos pasyvij mechanin raumen savybi vertinimas.

 • Koj psichomotorins reakcijos greiio vertinimas.

 • Eksperimentas.

 • Matematin statistika.


P dos skliauto vertinimas
Pdos skliauto vertinimas tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Plokiapdystei nustatyti buvo taikomas plantogramos metodas, o jos laipsniui nustatyti taikomas Chippaux- Smirak indeksas.

Pdos skliauto vertinimaspagal Chippaux- Smirak indeks

(Forriol, 1990) (CSI)


Pasyvi j mechanin savybi vertinimas 1
Pasyvij mechanin savybi vertinimas (1) tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Pasyviosioms mechaninms savybms nustatyti buvo taikomas miotonometrijos metodas, naudojant Myoton- 3 prietais.

 • Myoton- 3 tai originalus, griaui- raumen tonus matuojantis prietaisas, leidiantis imatuoti gyvo organizmo audinio elastingum.


Pasyvi j mechanin raumen savybi vertinimas 2
Pasyvij mechanin raumen savybi vertinimas (2) tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • 1 padtis: gulint ant pilvo ant kuets, itiestomis kojomis, rankos itiestos prie on, kakta ant kuets, pdos atpalaiduotos.

 • 2 padtis: gulint ant pilvo ant kuets, itiestomis kojomis, rankos itiestos prie on, kakta ant kuets, fascija tempta, pirtais remiasi kuet.


Koj psichomotorin s reakcijos grei io vertinimas
Koj psichomotorins reakcijos greiio vertinimas tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Reakciometru RA-1 buvo vertinamas koj psichomotorins reakcijos greitis.

 • is prietaisas skirtas mogaus reakcijos raudonos (pavojaus) ir alios viesos ar garsin signal trukms matavimui ir mogaus centrins nerv sistemos (CNS) psichomotorins reakcijos greiio charakteristik nustatymui.

Reakciometras RA-1


Eksperimentas
Eksperimentas tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Tyrime dalyvavo iauli valstybins kolegijos I kurso kineziterapijos studij programos studentai.

 • Buvo itirta 45 (8 vaikinai, 37 merginos) student pdos medialinis iilginis skliautas, siekiant nustatyti plokiapdyst, pagal Chippaux- Smirak indeks.

 • I j buvo atrinkti 10 plokias pdas turintys studentai.

 • Eksperimentinje ir kontrolinje grupse buvo po 5 studentus.

 • Tiriamj amiaus vidurkis 19,6 (0,5).


Matematin statistika
Matematin statistika tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Buvo skaiiuojama atpalaiduotos ir temptos plantarins fascijos virpesi danio (Hz), dekremento, standumo ir koj psichomotorins reakcijos greiio vidurkiai. Duomen analizei buvo naudojomas programinis paketas- MS Office EXCEL 2003.


Rezultatai
Rezultatai tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.


P dos skliauto vertinimo rezultatai
Pdos skliauto vertinimo rezultatai tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.


Psichomotorin reakcija
Psichomotorin reakcija tai iuolaikin visame pasaulyje medicininje praktikoje plaiai taikoma metodika.

 • Kairs kojos psichomotorins reakcijos laiko testo rezultatai parod, kad 40 (88 %) student reakcijos greitis raudon vies yra- blogas. 5 (12 %) student reakcija yra- blogesn nei vidutinika.

 • Atliekant judesius deine koja ali vies, 42 student psichomotorin reakcija buvo bloga, o 3 student blogesn nei vidutinika.

 • Atliekant reakcij viesos dirgiklius nebuvo student turini labai ger, ger ar vidutin psichomotorins reakcijos greit.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

Plantarins fascijos pasyviosios mechanins raumen savybs: standumas

Plantarins fascijos mechanini savybi tyrimas parod, kad student su plokiomis pdomis standumas statistikai reikmingai nesiskyr nuo student su sveikomis pdomis, kai pdos plantarin fascija tempta ir atpalaiduota.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

Plantarins fascijos pasyviosios mechanins raumen savybs: virpesidanis (tonusas)

Virpesi danio kitimas tarp sveik ir plokiapdi, kai plantarin fascija tempta, statistikai reikmingai nesiskyr, tiek kaire ir deine kojomis. Virpesi danis majo, kai plantarin fascija atpalaiduota, taiau nebuvo statistikai reikmingas tarp tiriamj imties.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait

Plantarins fascijos pasyviosios mechanins raumen savybs:

elastingumas (dekrementas)

Plantarins fascijos virpesi silpim nusakanio dydio- logaritminio dekremento kitimas, kai plantarin fascija tempta ir atpalaiduota sveik deins kojos buvo didesnis, negu sveik kairs kojos, taiau plokiapdi plantarins fascijos dekrementas nebuvo statistikai reikmingas, tiek deins, tiek kairs kojos.


I vados
Ivados savybs:

 • Tyrimo rezultatai parod, kad student koj psichomotorins reakcijos greitis yra blogesnis nei vidutinis ir blogas.

 • Plokiapdyst yra gana danas ortopedinis sutrikimas student tarpe, remiantis Chipaux-Smirak indeksu sudaro 62 proc.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait


Eksperimentas1
Eksperimentas sveikas, tiek plokias pdas statistikai reikmingai nesiskyr.

 • Plantarins fascijos stimuliavimas (TEMS ) buvo atliekamas su Neurotrac prietaisu.

 • 30 Hz daniu, 200 s tampa.

 • Trukm- 10 procedr.

 • Vienos procedros trukm 20 min.


Iauli valstybin kolegija agn paliulyt vadov lekt l straubergait1

TEMS poveikis plantarins fascijos pasyvij mechanini savybi ir koj psichomotorins reakcijos greiio kaitai, esant suaugusij plokiapdystei

iauli valstybin kolegija

Agn Paliulyt

Vadov: Lekt. L. Straubergait


ad
 • Login