Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe wielko bank w kapita zagraniczny
Download
1 / 33

Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkosc bank w, kapital zagraniczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny. Banki i ich infrastruktura informacyjna.   infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkosc bank w, kapital zagraniczny' - casta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe wielko bank w kapita zagraniczny

Polski system bankowywybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Banki i ich infrastruktura informacyjna
Banki i ich infrastruktura informacyjna

 •   infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze

 • istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego odizolowania sektora bankowego od innych segmentów rynku finansowego

 • infrastruktura informacyjna jest w Europie już od blisko czterech lat – od roku 2000

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Banki i ich infrastruktura informacyjna1
Banki i ich infrastruktura informacyjna

 • instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Bankowej z 24.03.2003 r.

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Wzrost warto ci maj tku bank w
Wzrost wartości majątku banków

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Aktywa bank w komercyjnych i sp dzielczych
Aktywa banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Liczba plac wek i zatrudnienie w 2001 roku
Liczba placówek i zatrudnienie w 2001 roku

Banki spółdzielcze

Banki komercyjne z przewagą kapitału polskiego

Banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Struktura aktyw w polskiego systemu finansowego wed ug typ w instytucji
Struktura aktywów polskiego systemu finansowego według typów instytucji

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Udzia bank w w sektorze finansowym
Udział banków w sektorze finansowym typów instytucji

 • udział banków komercyjnych w sektorze spadł do 73,8%

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Aktywa bank w komercyjnych na tle wybranych kraj w
Aktywa banków komercyjnych na tle wybranych krajów typów instytucji

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Warto aktyw w najwi kszych instytucji finansowych w polsce wed ug rzplitej z dnia 3 czerwca 2004
Wartość aktywów największych instytucji finansowych w Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Struktura aktyw w polskiego systemu finansowego
Struktura aktywów polskiego systemu finansowego Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Ewolucja struktury aktyw w polskiego systemu finansowego
Ewolucja struktury aktywów polskiego systemu finansowego Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Ewolucja struktury aktyw w w gierskiego systemu finansowego
Ewolucja struktury aktywów węgierskiego systemu finansowego

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Miara koncentracji
Miara koncentracji finansowego

wskaźnik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako suma kwadratów udziałów w rynku (pomnożonych przez 100) wszystkich instytucji finansowych działających na danym rynku. Im większa koncentracja, tym wyższy jest wskaźnik HHI

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Indeks hhi w wybranych krajach
Indeks HHI w wybranych krajach finansowego

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Udzia y 5 najwi kszych bank w w wybranych krajach
Udziały 5 największych banków w wybranych krajach finansowego

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Zmiany w liczbie bank w komercyjnych w wybranych krajach
Zmiany w liczbie banków komercyjnych w wybranych krajach finansowego

 • w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 banków

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Przej cia bank w w latach 2001 2003
Przejęcia banków w latach 2001 - 2003 finansowego

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Struktura funduszy w asnych 100 najwi kszych bank w w wybranych bankach
Struktura funduszy własnych 100 największych banków w wybranych bankach

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Struktura aktyw w 10 ciu najwi kszych bank w na tle wybranych kraj w
Struktura aktywów 10-ciu największych banków na tle wybranych krajów

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Udzia 5 najwi kszych bank w w aktywach sektor w w wybranych krajach
Udział 5 największych banków w aktywach sektorów w wybranych krajach

 • W końcu 2002 r. udział 5 największych banków w aktywach całego sektora wynosił 53% (52% w 2003 r.), podobnie jak w Hiszpanii

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Wska niki makroekonomiczne
Wskaźniki makroekonomiczne wybranych krajach

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Por wnanie efektywno ci bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie efektywności banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Por wnanie wynik w finansowych bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie wyników finansowych banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Por wnanie funduszy w asnych bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie funduszy własnych banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Przeci tne fundusze w asne bs w
Przeciętne fundusze własne BS-ów spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Por wnanie program w naprawczych bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie programów naprawczych banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Kapita polski i zagraniczny
Kapitał polski i zagraniczny spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Kapita polski i zagraniczny1
Kapitał polski i zagraniczny spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Kapita polski i zagraniczny2
Kapitał polski i zagraniczny spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Udział aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznychw aktywach sektora bankowego w krajach Europy Środkowej

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Wnioski
Wnioski zagranicznych

 • polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę

 • jest skoncentrowany

 • udział kapitału zagranicznego wcale nie jest największy w EW

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Koniec
KONIEC zagranicznych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


ad