Tehingutest teavitamise teabepäev
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Tehingutest teavitamise teabepäev 14.06.2007 PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tehingutest teavitamise teabepäev 14.06.2007. Päevakava. Taust Teavitamise kohuslus Teavitamise näited Tehnilised küsimused Ajakava Küsimused ja arutelu. Taust - õigusaktid. Finantsinstrumentide turgude direktiiv , 21 a pril l 2004 ( A rt ikkel 25)

Download Presentation

Tehingutest teavitamise teabepäev 14.06.2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tehingutest teavitamise teabep ev 14 06 2007

Tehingutest teavitamise teabepäev

14.06.2007


P evakava

Päevakava

 • Taust

 • Teavitamise kohuslus

 • Teavitamise näited

 • Tehnilised küsimused

 • Ajakava

 • Küsimused ja arutelu


Taust igusaktid

Taust - õigusaktid

 • Finantsinstrumentide turgude direktiiv, 21 aprill 2004 (Artikkel 25)

 • Euroopa Komisjoni määrus 1287/2006, 10 august 2006 (Artiklid 5, 9 - 14)

 • VpTS § 91 ja alates 1.01.2007 muudetud sõnastuses § 91

 • Puudu rahandusministri määrus vastavalt § 91(6)

 • Finantsinspektsiooni konsultatsioonid turuga 2004 aastal nende alusel valminud spetsifikatsioon

 • 27.aprilli 2007 VpTS eelnõu § 91 ja määruse/spetsifikatsiooni projekt


Taust ldine s steemi lesse ehitus

Kohalik “interface”

HUB

CESR

Eesti teavitus süsteem

Kohalik teavitus süsteem

Kohalik“interface”

Spetsifikatsioonid

& standardid &

Finantsinspektsioon

Järelevalve asutus

Taust üldine süsteemi ülesse ehitus

Turuosaline

Turuosalise teavituskanal


Teavituskohuslased

Teavituskohuslased

 • Eesti investeerimisühingud

 • Eesti krediidiasutused

 • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisühingute ja krediidiasutuste Eestis asutatud filiaalid

 • Kolmandate riikide investeerimisühingute ja krediidiasutuste Eestis asutatud filiaalid


Teavitus

Teavitus

 • Teavitatakse tehingust

 • Tehingu mõiste tuleb TsÜS-ist § 67

  Tehing on toiming või omavahel seotud toimingute

  kogum, milles sisaldub kindla õigusliku tagajärje

  kaasatoomisele suunatud tahteavaldus.

 • Edasi aitab VÕS § 8

  Leping on tehing kahe või enama isiku

  (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub

  või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või

  tegemata jätma.


Tehingud

Tehingud

 • Teavitada tuleb täidetud tehingust

  • Kui kaubeldakse oma nimel,

  • Kui kauplemisel esindatakse klienti

 • Ei oma vahet kas tegu on turutehinguga või OTC tehinguga või MpKS või ST – teavitada tuleb lähtuvalt instrumendist.

 • Teavitada ei tule tehingu korralduse vahendamisest

  • Kui üks turu osaline edastab kliendi korralduse, teisele turuosalisele, kes täidab tehingu.

  • Nt. Eesti ühing A - edastab UK ühingule Y - oma Kliendi C tehingukorralduse - UK ühingu Y täidab tehingu LSE-l


Iso standard id

ISO standardid

 • ISO 6166 ISIN kood

 • ISO 10962 Classification of Financial Instruments code (CFI)

 • ISO 9362 SWIFT / Bank Identifier Code (BIC)

 • ISO 10383 SWIFT Market Identifier Code (MIC)

 • ISO 3166-1 Riigi koodid

 • ISO 4217 Valuuta koodid

 • ISO 8601 Kuupäeva ja kella-aja kood


Turul ja turuosalistel on vaja

Turul ja turuosalistel on vaja!

 • Kõigil investeerimisühingutel peab olema SWIFT Bank Identifier Code (BIC)

 • Igal turul peab olema SWIFT Market Identifier Code (MIC)


Tehingu vastaspool

Tehingu vastaspool


Kauplemiskoht

Kauplemiskoht


V ljad

Väljad


V ljad1

Väljad


Reeglid

Reeglid

Meie anname kaasused, teie täidate väljad

Ost/Müük (B/S):

 • Tehing oma arvel (principal) – investeerimisühingu vaade

 • Tehing kliendi arvel (agent) – kliendi vaade

  Kliendi väli:

 • Tehing oma arvel – väli tühi

 • Tehing kliendi arvel (agendi suhe)– täidetud

  Kaasused 1-5 on turuvälised tehingud


Tehingu tingimused

Tehingu tingimused

 • Väärtpaber: Merko aktsia

  • ISIN: EE3100003559 

  • Turg: Tallinna Börs

  • Järelevalve: Finantsinspektsioon

 • Kogus: 100 aktsiat

 • Turu hind: 23.00 Eurot

 • Kasutatakse kliendi tunnust ja vastaspoole tunnust


Kaasus 1

Kaasus 1

Tehingu osalised :

 • Investor “Tali” ostab aktsiadHansapangalt

 • Hansapank kaupleb oma arvel ja müüb aktsiad Talile


Kaasus 11

Müük

Tali

Hansa

Ost

Kaasus 1

Teavitus


Kaasus 1 lahendustabel

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

100

100

Kaasus 1 lahendustabel

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

2006-06-13

Tehingu kellaaeg

10:16:52

Tehingu ostu/müügi märge

Tehing kliendi/oma arvel

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

Vastaspoole tunnus

Kauplemiskoha tunnus

Tehinguviite number

Klienditunnus


Kaasus 2

Kaasus 2

Tehingu osalised:

 • Hansapank kaupleb oma arvel(principal), ostab aktsiad Supremalt

 • Suprema kaupleb omaarvel (principal), müüb aktsiad Hansapangale


Kaasus 21

Müük

Hansa

Ost

Kaasus 2

Teavitus 1

Suprema

Teavitus 2


Kaasus 2 lahendustabel

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

100

100

Kaasus 2 lahendustabel

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

2006-06-13

Tehingu kellaaeg

10:16:53

Tehingu ostu/müügi märge

Tehing kliendi/oma arvel

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

Vastaspoole tunnus

Kauplemiskoha tunnus

Tehinguviite number

Klienditunnus


Kaasus 3

Kaasus 3

Tehingu osalised:

 • Investor “Tali” ostab aktsiad

 • Hansapank on kaupleb Investor “Tali” arvel ja ostab aktsiad Supremalt

 • Suprema kaupleb oma arvel, müüb aktsiad Hansapangale


Kaasus 31

Müük

Tali

Hansa

Suprema

Ost

Kaasus 3

Teavitus 1

Teavitus 2


Kaasus 3 lahendustabel

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

100

100

Kaasus 3 lahendustabel

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

2006-06-13

Tehingu kellaaeg

10:16:54

Tehingu ostu/müügi märge

Tehing kliendi/oma arvel

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

Vastaspoole tunnus

Kauplemiskoha tunnus

Tehinguviite number

Klienditunnus


Kaasus 4

Kaasus 4

 • Tehingu osalised :

 • Investor “Tali” ostab aktsiad Hansapangalt

 • Hansapank kaupleb oma arvel, müüb aktsiad investorile “Tali” ja ostab aktsiad investorilt “Sutt”

 • Sutt müüb aktsiad Hansapangale


Kaasus 41

Müük

Müük

Sutt

Tali

Hansa

Ost

Ost

Kaasus 4

Teavitus 1

Teavitus 2


Kaasus 4 lahendustabel

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

100

100

Kaasus 4 lahendustabel

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

2006-06-13

Tehingu kellaaeg

10:16:52

Tehingu ostu/müügi märge

Tehing kliendi/oma arvel

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

Vastaspoole tunnus

Kauplemiskoha tunnus

Tehinguviite number

Klienditunnus


Kaasus 5

Kaasus 5

Tehingu osalised :

 • Investor “Tali” ostab aktsiad

 • Investor “Sutt” müüb aktsiad

 • Hansapank tegutsedes Tali arvel (agent) ostab aktsiad Sutilt

 • Hansapank tegutsedes Suti arvel (agent) müüb aktsiad Talile


Kaasus 51

Müük

Sutt

Tali

Hansa

Ost

Kaasus 5

Teavitus 1

Teavitus 2


Kaasus 5 lahendustabel

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

100

100

Kaasus 5 lahendustabel

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

2006-06-13

Tehingu kellaaeg

10:16:52

Tehingu ostu/müügi märge

Tehing kliendi/oma arvel

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

Vastaspoole tunnus

Kauplemiskoha tunnus

Tehinguviite number

Klienditunnus


Kaasus 6 turutehing

Kaasus 6 - Turutehing

Tehingu osalised :

 • Investor “Tali” ostab aktsiad

 • Hansapank tegutsedes Tali arvel ostab aktsiad turult

 • Turg on Tallinna Börs

 • Investor Sutt müüb aktsiad

 • Suprema tegutsedes Suti arvel müüb aktsiad turule


Kaasus 6

Turg

Müük

Suprema

Sutt

Tali

Hansa

Ost

Kaasus 6

Teavitus 2

Teavitus 1


Kaasus 6 lahendustabel

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

100

100

Kaasus 6 lahendustabel

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

2006-06-13

Tehingu kellaaeg

10:16:52

Tehingu ostu/müügi märge

Tehing kliendi/oma arvel

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

Vastaspoole tunnus

Kauplemiskoha tunnus

Tehinguviite number

Klienditunnus


Ppetunnid

Õppetunnid

Vaatenurk:

 • Kas: Teavitav tehing on ettevõte (principal) võiklient (agent)

 • Iga kord tuleb mõelda tehingu teavituse mitte kogu tehingu jada peale

 • Pidada kinni teavituse reeglitest

  Keerulised tehingud:

 • Portfelli haldus, koondatud tehingukorraldused

 • Teavitada eraldi igale kliendile allokeeritud tehing

 • investeerimisühing peab tehingud allokeerima tööpäeva lõpuks!


Kontaktid

Kontaktid

IT küsimused

Roger Viitmann

e-post roger.viitmann@fi.ee, tel 6680547

Juriidilised ja üldised küsimused

Kristjan-Erik Suurväli

e-post suurvali@fi.ee, tel 6680525

Andri Meius

e-post andri.meius@fi.ee, tel 6680551


Kaasus 1 lahendus

Hansa BIC kood

2006-06-13

10:16:52

EE3100003559

23.00

100

Kaasus 1 lahendus

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

PUUDUB

Tehingu kuupäev

Tehingu kellaaeg

Tehingu ostu/müügi märge

S

Tehing kliendi/oma arvel

P

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

EUR

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

CUC

Vastaspoole tunnus

Sisemine klienditunnus Max40(x)

Kauplemiskoha tunnus

XOFF

Tehinguviite number

Max40(x)

-

Klienditunnus


Kaasus 2 lahendus

Suprema BIC kood

Hansa BIC kood

2006-06-13

2006-06-13

10:16:52

10:16:53

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

EUR

EUR

100

100

Kaasus 2 lahendus

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

Tehingu kellaaeg

Tehingu ostu/müügi märge

S

B

Tehing kliendi/oma arvel

P

P

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

BIC

BIC

Vastaspoole tunnus

Hansa BIC kood

Suprema BIC kood

Kauplemiskoha tunnus

XOFF

XOFF

Tehinguviite number

Max40(x)

Max40(x)

Klienditunnus

-

-


Kaasus 3 lahendus

Suprema BIC kood

Hansa BIC kood

2006-06-13

2006-06-13

10:16:52

10:16:54

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

EUR

EUR

100

100

Kaasus 3 lahendus

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

Tehingu kellaaeg

Tehingu ostu/müügi märge

S

B

Tehing kliendi/oma arvel

P

A

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

BIC

BIC

Vastaspoole tunnus

Hansa BIC kood

Suprema BIC kood

Kauplemiskoha tunnus

XOFF

XOFF

Tehinguviite number

Max40(x)

Max40(x)

Klienditunnus

-

Sisemine klienditunnus Max40(x)


Kaasus 4 lahendus

Hansa BIC kood

Hansa BIC kood

2006-06-13

2006-06-13

10:16:52

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

EUR

EUR

100

100

Kaasus 4 lahendus

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

Tehingu kellaaeg

Tehingu ostu/müügi märge

S

B

Tehing kliendi/oma arvel

P

P

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

CUC

CUC

Vastaspoole tunnus

Sisemine klienditunnus Max40(x)

Sisemine klienditunnus Max40(x)

Kauplemiskoha tunnus

XOFF

XOFF

Tehinguviite number

Max40(x)

Max40(x)

Klienditunnus

-

-


Kaasus 5 lahendus

Hansa BIC kood

Hansa BIC kood

2006-06-13

2006-06-13

10:16:52

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

EUR

EUR

100

100

Kaasus 5 lahendus

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

Tehingu kellaaeg

Tehingu ostu/müügi märge

S

B

Tehing kliendi/oma arvel

A

A

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

CUC (Tali)

CUC (Sutt)

Vastaspoole tunnus

Sisemine klienditunnus Max40(x)

Sisemine klienditunnus Max40(x)

Kauplemiskoha tunnus

XOFF

XOFF

Tehinguviite number

Max40(x)

Max40(x)

Klienditunnus

Sisemine klienditunnus Max40(x) (Sutt)

Sisemine klienditunnus Max40(x) (Tali)


Kaasus 6 lahendus

Hansa BIC kood

Suprema BIC kood

2006-06-13

2006-06-13

10:16:52

10:16:52

EE3100003559

EE3100003559

23.00

23.00

EUR

EUR

100

100

Kaasus 6 lahendus

Välja nimetus

Tehinguteavitus 1

Tehinguteavitus 2

Teavitaja tunnus

Tehingu kuupäev

Tehingu kellaaeg

Tehingu ostu/müügi märge

B

S

Tehing kliendi/oma arvel

A

A

Väärtpaberitunnus

Hind

Hinnaesitus

Kogus

Vastaspoole tunnuse tüüp

MIC

MIC

Vastaspoole tunnus

XTAL

XTAL

Kauplemiskoha tunnus

XTAL

XTAL

Tehinguviite number

Max40(x)

Max40(x)

Klienditunnus

Sisemine klienditunnus Max40(x) (Tali)

Sisemine klienditunnus Max40(x) (Sutt)


T name teabep eval osalemast

Täname teabepäevalosalemast!


 • Login