Slu beno dopisivanje
Download
1 / 19

SLUŽBENO DOPISIVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

SLUŽBENO DOPISIVANJE. je dopisivanje državnih tijela s fizičkim i pravnim osobama te međusobno službeno dopisivanje različitih državnih tijela. najmasovnija službena dopisivanja vode tijela uprave i sudovi. DOPISIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU. uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SLUŽBENO DOPISIVANJE' - cassia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slu beno dopisivanje

SLUŽBENO DOPISIVANJE

je dopisivanje državnih tijela s fizičkim i pravnim osobama te međusobno službeno dopisivanje različitih državnih tijela.

najmasovnija službena dopisivanja vode tijela uprave i sudovi.


Dopisivanje u upravnom postupku
DOPISIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku.

razlikujemo:

1. podneske i

2. pismena


Podnesci
PODNESCI

 • su zahtjevi, prijedlozi, prijave, molbe, žalbe, prigovori kojima se pojedinci ili pravne osobe obraćaju tijelima uprave.


Podnesci1
PODNESCI

 • moraju biti razumljivi te trebaju sadržavati:

 • 1. naziv tijela kojem se upućuje

 • 2. predmet na koji se odnosi

 • 3. zahtjev odnosno prijedlog

 • 4. naziv zastupnika ili punomoćnika

 • 5. ime i prezime te adresu podnositelja

 • 6. vlastoručni potpis podnositelja.


Pismena
PISMENA

 • dopisi kojima se tijela uprave obraćaju strankama.

 • Pismena su:

 • 1. pozivi

 • 2. zaključci i

 • 3. rješenja


Poziv
POZIV

 • tijelo uprave koje vodi postupak ovlašteno je pozvati osobu čija je prisutnost u postupku potrebna.

 • poziva se pismenim pozivom.

 • novčane kazne ili privođenja primjenjuju se samo ako je u pozivu bilo naznačeno da će se primjenjivati.


Poziv1

U pozivu se navodi:

1. naziv tijela koje poziva

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj

3. ime i prezime te adresa pozivatelja

4. naziv pismena – POZIV

5. mjesto, nadnevak i sat dolaska pozvanog

6. razlog pozivanja

7. u kojem se svojstvu poziva

8. dokazna sredstva koja pozvani treba da ponese

9. upozorenje obveze odazivanja

10. upozorenje o posljedicama u slučaju neodazivanja

11. oznaku za mjesto pečata

12. funkcija, ime i prezime, te potpis službene osobe.

POZIV


Zaklju ak
ZAKLJUČAK

 • je pojedinačni pravni akt upravnog tijela kojim se odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka i onim pitanjima koja se kao sporedna pojave u vezi s vođenjem postupka, a koja se ne rješavaju rješenjem.


Elementi zaklju ka
ELEMENTI ZAKLJUČKA

 • 1. naziv tijela donositelja

 • 2. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj

 • 3. egzistencijalni temelj

 • 4. naziv akta – ZAKLJUČAK

 • 5. dispozitiv

 • 6. obrazloženje

 • 7. pouku o pravnom lijeku

 • 8. oznaku dostave

 • 9. oznaku za mjesto pečata – MP

 • 10. funkciju, potpis, ime i prezime voditelja postupka.


Rje enje
RJEŠENJE

 • je pojedinačni pravni akt upravnog tijela kojim ono na temelju činjenica utvrđenih u postupku rješava stvar koja je predmet postupka.


Elementi rje enja
ELEMENTI RJEŠENJA

 • 1. naziv tijela donositelja

 • 2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj

 • 3. egzistencijalni temelj

 • 4. naziv akta – RJEŠENJE

 • 5. dispozitiv

 • 6. obrazloženje

 • 7. pouka o pravnom lijeku

 • 8. oznaku dostave

 • 9. oznaku za mjesto pečata – MP

 • 10. funkciju, potpis, ime i prezime voditelja postupka.


Dopisivanje u sudskom postupku
DOPISIVANJE U SUDSKOM POSTUPKU

 • U sudskom postupku razlikujemo 2 skupine dopisa:

 • 1. podneske i 2. pismena.

 • Podnesci su dopisi kojima se stranke obraćaju sudovima.

 • Najčešći podnesci su: tužba, žalba i punomoć.


Tu ba
TUŽBA

 • je podnesak sudu kojim tužitelj pokreće parnični postupak.

 • Sastavni dijelovi tužbe su:

  1. oznaka suda

  2. podaci sudionika

  3. predmet spora

  4. vrijednost predmeta spora

  5. izjava

  6. prijedlog sudske odluke

  7. mjesto i datum pisanja tužbe

  8. potpis podnositelja tužbe.


Sudska pismena
SUDSKA PISMENA

 • rješenje

 • presuda

 • poziv


Rje enje1
RJEŠENJE

 • je pismeno kojim sud odlučuje o procesnim pitanjima koja se javljaju u tijeku sudskog postupka.


Dijelovi rje enja

1. zaglavlje

2. broj rješenja

3. naziv pismena – RJEŠENJE

4. uvod

5. naznaka – r i j e š i o j e

6. dispozitiv

7. obrazloženje

8. mjesto i nadnevak

9. potpis suca

10. pouka o pravnom lijeku

11. potpis ovlaštene osobe zadužene za otpravak

DIJELOVI RJEŠENJA


Presuda
PRESUDA

 • je pismeno kojim sud odlučuje o glavnoj stvari na temelju zahtjeva stranke.

 • ako postoji više zahtjeva, sud o svim tim zahtjevima odlučuje jednom presudom.

 • donosi se odmah nakon zaključenja glavne rasprave, a iznimno u roku 8 dana.


Sadr aj presude

1. zaglavlje

2. broj presude

3. naziv pismena – PRESUDA

4. naznaka da se presuda izriče u ime RH

5. uvod

6. dispozitiv

7. obrazloženje

8. mjesto i nadnevak

9. potpis suca

10. pouku o pravnom lijeku

11. potpis ovlaštene osobe zadužene za otpravak.

SADRŽAJ PRESUDE


Poziv2
POZIV

 • Sudski pozivi pišu se na unificiranim tiskanicama.

 • Razlikuju se prema osobi koja se poziva.

 • Najčešći su pozivi za stranke, svjedoke i vještake.