Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich - PowerPoint PPT Presentation

Mo liwo ci pozyskania rodk w dla jednostek samorz du terytorialnego w ramach mrpo na lata 2007 2013
Download
1 / 23

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013. Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich. Kraków, 29.05.2008r.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mo liwo ci pozyskania rodk w dla jednostek samorz du terytorialnego w ramach mrpo na lata 2007 2013

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013

Paweł Knapczyk

Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów

Departamentu Funduszy Europejskich

Kraków, 29.05.2008r.


Projekty zrealizowane w ramach zporr na lata 2004 2006 w powiecie wielickim

Projekty zrealizowane w ramach ZPORR na lata 2004 -2006 w powiecie wielickim

 • Liczba projektów zrealizowanych na terenie powiatu wielickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 -2006

 • 32 projekty

  w tym:

 • Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

  (min. szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności skierowane do studentów

  i kadry pracowniczej oraz programy stypendialne) – projekty realizowane w kilku

  powiatach, Beneficjentami projektów byli m.in. mieszkańcy powiatu wielickiego

 • 13 projektów

 • Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego

 • 19 projektów ( w tym 10 projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.4)


Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

** kwota obejmuje wartość całego projektu

* Program obejmował powiat grodzki – Miasto Kraków, powiat krakowski oraz powiat wielicki


Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim1

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim


Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim2

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

Razem:

15 030 161,32*

7 808 243,09 *

* Kwoty nie obejmują Projektu Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji


Jakim programem by zporr jakim programem jest mrpo

Jakim programem był ZPORR, jakim programem jest MRPO?

6


Priorytety dzia ania schematy mrpo

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo1

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo2

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo3

Priorytety/działania/schematy MRPO

 • Kłaj, Niepołomice, Wieliczka


Priorytety dzia ania schematy mrpo4

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo5

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo6

Priorytety/działania/schematy MRPO


Zako czone nabory

Zakończone nabory


Zmiana terminu naboru wniosk w o dofinansowanie projekt w

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów

Zarząd Województwa Małopolskiego przesunął termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Działania 4.1 Schemat C –Drogi powiatowe

- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

z 20 maja 2008 na 20 czerwca 2008 r.


Podsumowanie pierwszych nabor w w ramach mrpo

Podsumowanie pierwszych naborów w ramach MRPO

 • kurs euro – 3,6115

 • kurs euro – 3,5234


Projekty z powiatu wielickiego zg oszone w ramach naboru 4 1 a mrpo

Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 4.1 A MRPO

Drogi o znaczeniu regionalnym

*Projekty, które przeszły preselekcjei zostały zaproszony do złożeniapełnej dokumentacji projektów


Projekty z powiatu wielickiego zg oszone w ramach naboru 7 1 mrpo

Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 7.1 MRPO

Gospodarka wodno - ściekowa


Projekty z powiatu wielickiego zg oszone w ramach naboru 6 1 b 6 2 a mrpo

Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 6.1 B, 6.2 A MRPO


Harmonogram konkurs w planowanychdo og oszenia w ramach mrpo w roku 2008

Harmonogram konkursów planowanychdo ogłoszeniaw ramach MRPO w roku 2008


Harmonogram konkurs w planowanych do og oszenia w ramach mrpo w roku 2008

Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszeniaw ramach MRPO w roku 2008


Harmonogram konkurs w planowanych do og oszenia w ramach mrpo w roku 20081

Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszeniaw ramach MRPO w roku 2008


Pawe knapczyk naczelnik wydzia u kontraktowania projekt w departamentu funduszy europejskich

Dziękuję za uwagę


 • Login