Mo liwo ci pozyskania rodk w dla jednostek samorz du terytorialnego w ramach mrpo na lata 2007 2013
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013. Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich. Kraków, 29.05.2008r.

Download Presentation

Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mo liwo ci pozyskania rodk w dla jednostek samorz du terytorialnego w ramach mrpo na lata 2007 2013

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013

Paweł Knapczyk

Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów

Departamentu Funduszy Europejskich

Kraków, 29.05.2008r.


Projekty zrealizowane w ramach zporr na lata 2004 2006 w powiecie wielickim

Projekty zrealizowane w ramach ZPORR na lata 2004 -2006 w powiecie wielickim

 • Liczba projektów zrealizowanych na terenie powiatu wielickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 -2006

 • 32 projekty

  w tym:

 • Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

  (min. szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności skierowane do studentów

  i kadry pracowniczej oraz programy stypendialne) – projekty realizowane w kilku

  powiatach, Beneficjentami projektów byli m.in. mieszkańcy powiatu wielickiego

 • 13 projektów

 • Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego

 • 19 projektów ( w tym 10 projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.4)


Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

** kwota obejmuje wartość całego projektu

* Program obejmował powiat grodzki – Miasto Kraków, powiat krakowski oraz powiat wielicki


Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim1

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim


Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim2

Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

Razem:

15 030 161,32*

7 808 243,09 *

* Kwoty nie obejmują Projektu Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji


Jakim programem by zporr jakim programem jest mrpo

Jakim programem był ZPORR, jakim programem jest MRPO?

6


Priorytety dzia ania schematy mrpo

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo1

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo2

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo3

Priorytety/działania/schematy MRPO

 • Kłaj, Niepołomice, Wieliczka


Priorytety dzia ania schematy mrpo4

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo5

Priorytety/działania/schematy MRPO


Priorytety dzia ania schematy mrpo6

Priorytety/działania/schematy MRPO


Zako czone nabory

Zakończone nabory


Zmiana terminu naboru wniosk w o dofinansowanie projekt w

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów

Zarząd Województwa Małopolskiego przesunął termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Działania 4.1 Schemat C –Drogi powiatowe

- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

z 20 maja 2008 na 20 czerwca 2008 r.


Podsumowanie pierwszych nabor w w ramach mrpo

Podsumowanie pierwszych naborów w ramach MRPO

 • kurs euro – 3,6115

 • kurs euro – 3,5234


Projekty z powiatu wielickiego zg oszone w ramach naboru 4 1 a mrpo

Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 4.1 A MRPO

Drogi o znaczeniu regionalnym

*Projekty, które przeszły preselekcjei zostały zaproszony do złożeniapełnej dokumentacji projektów


Projekty z powiatu wielickiego zg oszone w ramach naboru 7 1 mrpo

Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 7.1 MRPO

Gospodarka wodno - ściekowa


Projekty z powiatu wielickiego zg oszone w ramach naboru 6 1 b 6 2 a mrpo

Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 6.1 B, 6.2 A MRPO


Harmonogram konkurs w planowanychdo og oszenia w ramach mrpo w roku 2008

Harmonogram konkursów planowanychdo ogłoszeniaw ramach MRPO w roku 2008


Harmonogram konkurs w planowanych do og oszenia w ramach mrpo w roku 2008

Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszeniaw ramach MRPO w roku 2008


Harmonogram konkurs w planowanych do og oszenia w ramach mrpo w roku 20081

Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszeniaw ramach MRPO w roku 2008


Pawe knapczyk naczelnik wydzia u kontraktowania projekt w departamentu funduszy europejskich

Dziękuję za uwagę


 • Login