bostedsl sprosjektet verdal kommune
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bostedsløsprosjektet Verdal kommune

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Bostedsløsprosjektet Verdal kommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Bostedsløsprosjektet Verdal kommune. Prosjektleder Janne Stenbakk Grande Prosjektperiode 01.05.06 – 01.01.08. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bostedsløsprosjektet Verdal kommune' - casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bostedsl sprosjektet verdal kommune

Bostedsløsprosjektet Verdal kommune

Prosjektleder Janne Stenbakk Grande

Prosjektperiode 01.05.06 – 01.01.08

bakgrunn for prosjektet
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
 • Lensmannen i Verdal, Kriminalomsorgen, Boligbyggelaget og Verdal kommune avdekket ved et samarbeid mangel på avtaler og rutiner mellom de ulike partene i forkant av utkastelsene. Verdal kommune utmerker seg i NT med mange utkastelser ved kommunale lån, husleie og Renovasjon.
mandatet til bostedsl s prosjektet
Mandatet til Bostedsløs prosjektet :
 • Utarbeide og prøve ut organisering, avtaler og prosedyrer mellom ulike aktører for å redusere utkastelser i Verdal kommune
 • Utarbeide og prøve ut en ordning med kommunal miljøarbeiderbase
 • Boligsosial handlingsplan skal ligge til grunn for arbeidet
delm l for bostedsl s prosjektet
Delmål for Bostedsløs prosjektet:
 • Antall utkastelser skal være redusert med 1/3 innen 31.12.07
 • Ordningen med miljøarbeiderbase skal være utarbeidet og etablert innen 01.01.07
 • Ordningen skal fungere på tverrsektorielt nivå, og være evaluert innen 31.12.07
prosjektets organisering
Prosjektets organisering:
 • Styringsgruppe:
 • Harald Myrvang Verdal Kommune
 • Svein Arne Flyum Husbankens rep i Verdal kommune
 • Terje Haanes Verdal boligbyggelag
 • Tore Råen Kriminalomsorgen
 • Audun Valstad Lensmannen i Verdal
 • Referansegruppe:
 • Rannveig Skansen Husbanken i Trondheim
 • Jan Magne Sagard Fylkesmannen i Nord Trøndelag
 • Stig Arild Myhr Innherred Renovasjon
 • Per Erik Garli Innfordring Verdal kommune
 • Tone Haugan Virksomhetsleder Øra pleie og omsorg
 • Joar Aksnes Sosialtjenesten
 • Vibeke Veie Rosvoll Rus og psykiatri tjenesten
 • Inga Astrid Hildrum Flyktningetjenesten
 • Mariann Green RIO
3 sider av samme sak
3 sider av samme sak
 • Tildelingsarbeidet
 • Oppfølgingsarbeidet
 • Rutinene ved utkastelsesfarer
bo oppf lgingstjenesten
Bo oppfølgingstjenesten
 • Økonomisk veiledning
 • Hvordan bo i Norge?
 • Renhold
 • Vedlikehold
 • Ernæring
 • Sykdomsmestring
 • Oppfølging av tildelingsvedtaket
 • Koordinering av hjelpetiltak
 • Sysselsetting
 • Motivering til større egen innsats
viktig
Viktig?
 • Viktig fordi det vil bedre livssituasjonen hos deler av innbyggerne i Verdal kommune
 • Viktig fordi det er et vesentlig bidrag til å ta arbeidet med boligsosiale spørsmål på alvor
 • Viktig fordi en god Bo oppfølgingstjeneste vil frigjøre ressurser til andre virksomheter for å utføre annet sosialt arbeid
 • Viktig fordi Verdal kommune er spesielt nevnt i Nasjonal strategi mot bostedsløshet, med tanke på prosjektets store overføringsverdi til andre kommuner i Norge
hva m til
Hva må til?
 • Et boligvedtak skal være = et oppfølgingsvedtak der det er nødvendig for å etablere et bo forhold
 • Bo oppfølgingstjenesten må få livets rett etter 01.01.08
 • Etablering av en bolig koordinator
 • Større fokus på boligsosialt arbeid
 • Et mer differensiert boligtilbud
hvem sitter igjen med regninga de gangene vi mislykkes
Hvem sitter igjen med regninga de gangene vi mislykkes?
 • De aller fleste gangene

Verdal kommune

ad