Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 93

Sosyal Güvenlik Sistemi Bireysel Emeklilik ve Genel Sağlık Sigortası PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sosyal Güvenlik Sistemi Bireysel Emeklilik ve Genel Sağlık Sigortası. Sunumun ana versiyonu Sosyal Güvenlik Kurumu eski Başkanı Sn. A. Tuncay TEKSÖZ tarafından hazırlanmış, bazı bölümler R. Hakan ÖZYILDIZ tarafından eklenmiştir. 2014 www.hakanozyildiz.com hakanozyildiz@gmail.com.

Download Presentation

Sosyal Güvenlik Sistemi Bireysel Emeklilik ve Genel Sağlık Sigortası

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Sosyal Gvenlik SistemiBireysel Emeklilik ve Genel Salk Sigortas

Sunumun ana versiyonu Sosyal Gvenlik Kurumu eski Bakan Sn. A. Tuncay TEKSZ tarafndan hazrlanm, baz blmler R. Hakan ZYILDIZ tarafndan eklenmitir.

2014

www.hakanozyildiz.com

hakanozyildiz@gmail.com


B t eye y k

Sosyal gvelik neden dersimizin konusu?

Bteye yk

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g velik harcamalar

Sosyal gvelik harcamalar

Faiz d harcamalarn

1/4 kadar.

Hemen hemen kamunun toplam yatrmlarna eit.

www.hakanozyildiz.com


B t e harcamlar esnek de il

Bte harcamlar esnek deil

Gelirleri dolayl vergilere, yani harcamalara bal olan btenin harcamalar esnek deil.

Ekonomi kldke gelirler azalrken, harcamalarda esneklik olmad iin azalmyor.

Aksine bte a byyor.

Byyen a finanse etmek iin daha fazla borlanmak gerekiyor.

www.hakanozyildiz.com


Sistemin y k her ge en y l b y yor

Sistemin yk her geen yl byyor

Sosyal devlet vatandann geleceini, emekliliini, saln dnmek zorundadr.

Ama ne kadar?

www.hakanozyildiz.com


T rkiye yine nde

Trkiye yine nde...

www.hakanozyildiz.com


Devletlerin emeklilik i in harcamalar b y yor

Devletlerin emeklilik iin harcamalar byyor

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Finansman A Ekonomik stikrar Tehdit Edecek ByklkteSistemin son oniki yllk a faizde deerlendirilseydi ne olurdu?

www.hakanozyildiz.com


D nya ya lan yor sorun b y yor

Dnya yalanyor, sorun byyor

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Ancak, arlkla fonlu sistemlerle ynetilen gelimi ekonomilerde nfus gittike yalanyor. Emeklilik sonras hayat beklentisi artyor. Bu durum emeklilik fonlarn daha fazla getiri elde etmeye zorluyordu. Bu nedenle daha ok risk almalarna gz yumuldu.

www.hakanozyildiz.com


D nyada durum farkl

Dnyada durum farkl

Emeklilik sistemleri fonlara dayal.

Ancak son kriz onlarn dengesini de bozdu.

Sistemde byk sorunlar var.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Emeklilik fonlarnn varlklar kresel likidite iin ok nemli ve yllar itibariyle artyor. Fonlarn % 70i ABD, ngiltere, Japonyaya ait.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Emeklilik fonlar sanayilemi ekonomilerde hayati nem tayorlar. lke tasarruflarnn byk bir blmn oluturuyorlar. Byk yatrmlar iin gereken uzun vadeli krediler bu fonlardan salanyor.

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik fonlar n n paralar borsalarda

Emeklilik Fonlarnn paralar borsalarda

Son kriz kamu borlarn bytt. Bu nedenle faizlerin ykselmesi kamu dengelerini ve yatrm kararlarn olumsuz etkiliyor. Ancak, emeklilik fonlarnn da daha yksek getiriye ihtiyalar var.

www.hakanozyildiz.com


Ekonomide bu kadar b y k yer tutan fonlar kayba u ray nca ekonomiye etkisi olumlu olmaz

Ekonomide bu kadar byk yer tutan fonlar kayba uraynca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik fonlar n n dengeleri bozuk

Emeklilik fonlarnn dengeleri bozuk

1998 ylnda 100 birim olan varlklar, 2010 yl itibariyle; 140lar dzeyine kabilirken, ykmllkleri 195ler dzeyine ulat.

Denge, yalanan nfus nedeniyle, gittike daha da bozulacak.

www.hakanozyildiz.com


Abd nin i i ok zor

ABDnin ii ok zor

Eer tedbir alnmazsa, 2025 ylnda sz verilen sosyal demeler + faiz demeleri, toplam bte gelirlerine eit olacak.

Yani dier (maa, askeri vb.) harcamalar iin ABD bor bulmak zorunda.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venl k ned r

SOSYAL GVENLK NEDR?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in temel esaslar

Sosyal Gvenliin Temel Esaslar

 • Sosyal gvenlik terimi neyi ifade eder?

 • Sosyal gvenlik sistemlerine neden ihtiya duyulur?

 • Sosyal gvenliin hedef kitlesi kimlerdir?

 • Sosyal gvenliin sunulma yntemleri nelerdir?

 • Sosyal gvenlik yardmlarnn (ivazlarnn) yaps ve amalar nelerdir?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik terimi neyi ifade eder

Sosyal gvenlik terimi neyi ifade eder?

 • Sosyal Politika; gelir dalmn ve/veya gelirin yeniden dalmn deitirerek belirli bir gelirden salanan tatmini artran ve bu sayede toplum hayatnda fertler ile sosyal gruplar arasnda kabilecek atmalar ve huzursuzluklar nleyerek sosyal hayatn devamlln ve btnln salamaya ynelik tedbirler a ve politikalar demeti olarak tanmlanabilir.

 • Sosyal gvenlik ; sebebi ne olursa olsun, tehlikeye maruz kalarak muhta duruma den fertlerin ve ailelerinin uradklar tehlikelerin zararlarndan kurtarlarak, yaadklar toplum iinde, insan haysiyetine yarar bir hayat standardna kavuturulmalar ve muhtala bal ihtiyalarnn esiri olmaktan ve dier insanlara baml olmaktan kurtarlmalar garantisi olarak tanmlanabilir. (Y.Alper.)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in amac i levi nedir

Sosyal Gvenliin amac, ilevi nedir?

 • Ekonomik olarak aktif olunamayan dnemlerde gelir kaybn telafi etmek

 • Yoksullukla kar karya olan bireyler iin asgari bir gvence oluturmak

 • Salk risklerine kar tedavi gvencesi salamak

 • Yallar, engelliler, ocuklar gibi korunmaya muhta kesimlerin yaam koullarn kendilerinin ve toplumun ihtiyalar dorultusunda gelitirmek.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in kapsam

Sosyal Gvenliin Kapsam

 • Hastalk (tedavi edici hizmetler temini)

 • Hastalk (gelir garantisi temini)

 • kazas ve meslek hastal

 • Analk

 • Malullk

 • Yallk

 • lm

 • sizlik

 • Aile gelirinin yetersizlii

  ILO 102 sayl Sosyal Gvenliin Asgari Normlar Szlemesi, 1952

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in sa lanma y ntemleri

Sosyal Gvenliin Salanma Yntemleri

 • Sosyal sigortalar

 • Sosyal yardmlar

 • zel Sigorta Fonlar

  Ayn nesil iinde veya nesiller aras gelir transferi: kimden alyor, kime veriyoruz?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal sigortalar n temel zellikleri

Sosyal Sigortalarn Temel zellikleri

 • i ve iverenin dedii primlerle finanse edilir.

 • Katlm zorunludur.

 • Nesiller aras ve yoksul ile varsl arasnda gelir transferine dayanr.

 • Genellikle Tanmlanm Fayda(DB) esasna dayanr.

 • Yardmlardan faydalanmak prim deme artna baldr.

 • Prim ve yardmn miktar genellikle sigortalnn geliri ile ilikilidir.

 • Devlet ilave prim veya sbvansiyon yoluyla finansmana katlabilir.

 • Devlet garantrdr.

 • Yardmlar ve idari giderleri karlamak zere gelirler zel bir fonda toplanr ve nemalandrlr.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal yard mlar n temel zellikleri

Sosyal Yardmlarn Temel zellikleri

 • Vergilerle finanse edilir.Karlkszdr.

 • Yoksulluun olumsuz ve ykc etkilerini azaltmaya yneliktir.

 • Gelir ve ihtiya testi yaplarak yoksullara verilmesi esastr.

 • Belirlenmi ihtiya kategorileri iin sosyal yardm bir hak olarak tanmlanr.

 • Sosyal yardmn miktar, bavurann toplam gelir seviyesini belirlenmi asgari geim seviyesine ykseltecek miktardr. Herkes iin eit deil ihtiyac kadardr.

 • Mutlak yoksullua kar koruma salar.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

SOSYAL GVENLN ARALARI

Kiilerin sosyal risklere kar gvence altna alnabilmesi aadaki biimde gerekletirilebilir.

SOSYAL GVENLK

Ulusal Yardm Programlar

Primli Rejimler

SOSYAL YARDIMLAR

SOSYAL HZMETLER

SOSYAL SGORTALAR

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik ya l l k sigortas n n finansman

Emeklilik (yallk) Sigortasnn Finansman

 • DAITIM / PAYG (PAY-AS-YOU-GO) SSTEM

 • FONLU SSTEM

  • Kamu tarafndan veya zel sektrce iletilen

  • Bireysel hesaplarda veya topluca takip edilen

 • KARMA SSTEMLER

  • PAYG + ZORUNLU FONLU SSTEM

  • PAYG + GNLL FONLU SSTEM

  • PAYG + ZORUNLU FONLU SSTEM

   + GNLL FONLU SSTEM

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik gelirinin tespiti

Emeklilik Gelirinin Tespiti

 • Tanmlanm Fayda (Defined Benefit)

  Emekli aylnn dzeyi hakknda nceden bir sz verilir.Bu szn tutulamama riskini bir sponsor stlenmek zorundadr.

 • Tanmlanm Katk (Defined Contribution)

  Emekli aylnn dzeyi emeklilik ncesi toplam birikim dzeyine ve emeklilikte yaam sresine baldr. nceden bir sz verilmemitir. Gelirin dzeyine ilikin risk sigortalya aittir.

www.hakanozyildiz.com


Emekl maa i havuzu oran

EMEKL MAAI HAVUZU ( oran)

GELRLER=

Ortalama cret (maa)

X

Prim (=% 20)

X

alan Says

GDERLER=

Emekli says

X

Ortalama cret

X

Emekli ayl (=%80)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

SOSYAL SGORTA

KURULULARI

 • TAMAMLAYICI SANDIKLAR

 • OYAK

 • AMELE BRL

  (Zonguldaktaki iiler)

 • SSK

 • LER

 • TARIM LER

  STEE BALI SGORTALILAR

 • BA-KUR

 • ESNAF VE SANATKARLAR VE DER BAIMSIZ ALIANLAR

 • FTLER

 • STEE BALI SGORTALILAR

  *Ev hanmlar

  *Muhtarlar

EMEKL SANDII

DEVLET MEMURLARI

SANDIKLAR

(SSK Yasasndan kaynaklanyor)

Bankalar

Sigorta irketleri

Reasrans irketleri

Ticaret Odalar

Sanayi Odalar

Borsalar

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI

SOSYAL YARDIMLAR

SOSYAL HZMETLER

GNLL KURULULAR

VATAN HZMET TERTBNDE DENEN AYLIKLAR (3292)

SOSYAL HZMETLER VE OCUK ESRGEME KURUMU (2828)

KIZILAY

STKLAL MADALYASI ALMI OLANLARA DENEN AYLIKLAR (1005)

SALIK HZMETLER

(2 milyon kiinin yararland YEL KART) (3816)

VAKIFLAR

MUHTA ASKER ALELERNE YARDIMLAR (4109)

DERNEKLER

65 YA ZERNDEK MUHTA ve GSZLERE YARDIMLAR (2022)

SOSYAL YARDIM VE DAYANIMAYI TEVK FONU (3249)

www.hakanozyildiz.com


Sigorta kapsam

Sigorta kapsam

 • Aktif sigortal : 16,1 milyon kii

  • 10 milyon ii,

  • 3 milyon memur

 • Pasif sigortal 9,5 milyon kii

 • 1,7 alan 1 emekliye bakyor.

 • Bamllar 35,5 milyon kii

 • Her alana 2,2 kii baml.

 • Her alan 3 kiiye bakyor.

 • Sosyal gvenlik kapsamndaki nfus 61,3 milyon kii (% 83)

www.hakanozyildiz.com


Aktif sigortal say lar milyon ki i

Aktif Sigortal Saylar(Milyon Kii)

www.hakanozyildiz.com


Emekli say s h zla art yor ayn h zla al an say s n n da artmas gerek emekli say s milyon ki i

Emekli says hzla artyor. Ayn hzla alan saysnn da artmas gerek.Emekli says Milyon kii

www.hakanozyildiz.com


Gen ler i bulamazsa emekliler a kal r b t e a daha da b y r

Genler i bulamazsa, emekliler a kalr. Bte a daha da byr.

www.hakanozyildiz.com


N fus gittik e ya lan yor sosyal g venlik sistemi

Nfus gittike yalanyor.Sosyal gvenlik sistemi ?

www.hakanozyildiz.com


Bilginiz olsun gelecekte t rkiye nin durumu vahim

Bilginiz olsun... Gelecekte Trkiyenin durumu vahim!

www.hakanozyildiz.com


Gen bir n fusa sahibiz fakat h zla ya lan yoruz

Gen bir nfusa sahibiz fakat hzla yalanyoruz

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Aktif/Pasif Oran ve alabilir Nfusun Yal Nfusa Oran (Dier lkeler ve Trkiye, 1990l yllarn ortalamas)

www.hakanozyildiz.com


Aktif pasif oran al abilir n fusun ya l n fusa oran yla ne l de uyumlu

Aktif/Pasif oran, alabilir nfusun yal nfusa oranylane lde uyumlu?

www.hakanozyildiz.com


T rkiye de hayatta kalma beklentisi 2002 kad n erkek ortalama

Trkiyede Hayatta Kalma Beklentisi, 2002(Kadn-Erkek Ortalama)

www.hakanozyildiz.com


Demografik f rsat penceresi

Demografik Frsat Penceresi

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Her hizmet yl iin hakedilen

emekli ayl balama oran yksek

www.hakanozyildiz.com


Ele ge en crete g re ayl k ba lama oran y ksek ssk 90 bk 127 es 106

Ele geen crete gre aylk balama oran yksek...SSK: % 90, BK: % 127, ES: %106

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Mevcut emeklilerimizin byk bir blm gen58 (K) 60 (E) Yan Altndaki Emeklilerin Toplam Emekliler indeki Oran

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venl k reformunun d rt ana b le en

SOSYAL GVENLK REFORMUNUN DRT ANA BLEEN

 • Bileen 1- Hak ve ykmllklerin eitlendii, mali olarak srdrlebilir tek bir emeklilik sigortas sisteminin kurulmas

 • Bileen 2- Nfusun tamamna, eit, salk tesislerinin ortak kullanld, kolay ulalabilir ve kaliteli salk hizmeti sunumunu finanse eden genel salk sigortas sisteminin oluturulmas

 • Bileen 3- Dank bir halde yrtlen sosyal yardmlarn merkezi olarak izlenebildii, nesnel yararlanma ltlerine dayal birsosyal yardmlar sisteminin oluturulmas ve halen sosyal gvenlik kurumlar tarafndan srdrlen primsiz demelerin toplulatrlmas

 • Bileen 4- Bu temel ilevin mali kurum disiplini iinde, btnlemi, etkin ve vatandalarmzn gnlk hayatlarn kolaylatracak ekilde sunulduu yeni kurumsal yapnn oluturulmas

www.hakanozyildiz.com


Ya l l k ayl alma artlar

Yallk Ayl Alma artlar

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

lkelerde Emeklilik Yalar

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Reformla Birlikte Emeklilik Sonras

Yaam Beklentisi

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Gemi Yllar Kazanlarnn Gncellemesi

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Emekli Aylklarnn Art

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Aylk balama oran

www.hakanozyildiz.com


Ayl k ba lama oranlar kamu al anlar

Aylk Balama Oranlar (Kamu alanlar)

www.hakanozyildiz.com


Emekli ayl klar n n ortalama crete oran net 2007 verileri

Emekli Aylklarnn Ortalama crete Oran (Net)(2007 verileri)

www.hakanozyildiz.com

Kaynak: OECD, Pensions At A Glance 2007


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Prim Oranlar

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

stee Bal Sigorta

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik destek primi 2

Sosyal Gvenlik Destek Primi (2)

 • Ba-Kur a tabi alan emeklilerin, Aylklarnn %15i zerinden prim demesi,

 • SSKya tabi alan emeklilerin: %30 + %1 il %6,5 Ksa Vadeli Sigorta Primi (181-214 YTL) demesi

 • Yrrlk tarihinden sonra ilk defa sigortal olanlar emekli olduktan sonra SSKya tabi alacaklarn emekli aylnn tamamen kesilmesi ngrld

www.hakanozyildiz.com


G ncelleme katsay s ve kapsam de i ikli inin emeklilik sistemi a klar na etkisi gsy h

Gncelleme Katsays ve Kapsam Deiikliinin Emeklilik Sistemi Aklarna Etkisi (%GSYH)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik kurumu kanunu ile ne de i ti

Sosyal Gvenlik KurumuKanunu ile Ne Deiti?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Mevcut Sistem

Trkiyede

Yaayanlar

Sosyal Gvenlik

Kurumu

Primsizdemeler

Emeklilik

Salk

TC Kimlik No: 22460097938

Eski Sistem

alma statsne gre

Kendi Hesabna

alanlar

Kamu

grevlileri

iler

Yoksullar

Maliye

ve

Salk

Bakanlklar

SSK

Ba-Kur

Emekli

Sand

Emeklilik

Salk

Primsizdemeler

www.hakanozyildiz.com


Hedef yap

Hedef Yap

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

BREYSEL EMEKLLK

SSTEM

www.hakanozyildiz.com


Bireysel bazda gelir t ketim ve tasarruf li kisi

Bireysel Bazda Gelir-Tketim ve Tasarruf likisi

TketimSeviyesi

Gelir

Gelir Seviyesi

1.Ama

2.Ama

Ya

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

lkemizde mevcut sistem 1.ve 2. basamaklar birlikte salamaktadr

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

3. BASAMAK OLARAK BREYSEL EMEKLLK SSTEM

www.hakanozyildiz.com


Genel yapi

GENEL YAPI

www.hakanozyildiz.com


Sistem nas l al yor

Sistem Nasl alyor.

 • Katlmc ve varsa istee bal olarak ivereni emeklilik irketi ile emeklilik szlemesi yapar.

 • Katklar, bireysel emeklilik hesaplarnda izlenmek zere Emeklilik Yatrm Fonlarna aktarlr.

 • Bu fonlar Portfy Ynetim irketleri tarafndan yatrma ynlendirilir.

 • Varlklar, EGM Emeklilik Gzetim Merkezi (Takasbank gibi) saklama kuruluu bnyesinde bireysel bazda saklanr.

 • Katlmclar, emeklilik irketindeki birikimleri bir baka irkete aktarabilirler.

 • Katklar ayn emeklilik irketinin farkl risk-getiri yapsna sahip emeklilik yatrm fonlar arasnda katlmclarn tercihlerine gre paylatrlabilir.

 • stee bal olarak vefat ve maluliyet gibi risk teminatlar sunulabilir.

 • Son aklanan hazrlkla, imdi devlet katks getirilmesi dnlyor.

www.hakanozyildiz.com


Sistem nas l al yor1

Sistem Nasl alyor.

 • Emeklilik ya kadn ve erkek iin 56 olarak uygulanacaktr. Sistemden emekli olabilmek iin ya ve en az 10 yl yelik koulu salanmaldr.

 • Katlmc eer emeklilik koullarn salyorsa bireysel emeklilik hesabndaki katklar ve bunlara ait getiriler ilave vergi avantajlar ile birlikte toplu para veya mr boyu maa olarak denebilir.

 • Katlmc eer emeklilik koullarn salamadan sistemden ayrlyorsa bireysel emeklilik hesabndaki kendi karklar ve buna ilikin getiriler birikimleri vergi avantaj olmakszn kendisine denir.

www.hakanozyildiz.com


Bireysel emeklilik sisteminde g venlik unsurlar

Bireysel Emeklilik Sisteminde Gvenlik Unsurlar

 • Fon varlklarnn irketlerin varlklarndan ayr olarak merkezi bir kuruluta saklanmas ve yelere ait olmas

 • Rekabeti ve sahiplik duygusunu glendiren bireysel hesaplarn irketler aras transfer hakk

 • Uzmanlam ve mali bnyesi gl irketler

 • Yksek getiriyi salayacak portfy ynetiminde uzmanlama

 • yelerin srekli bilgilendirilmesi

 • effaf Denetim

www.hakanozyildiz.com


Bireysel emeklilik

Bireysel emeklilik...

 • Sosyal gvenlikte bir ok yeni almn altyapsn oluturmaya aday bir sistem.

 • Balangta kamuoyunun doru bilgilendirilmesi ve gven tesisi ok nemli. Volatilite, yanl sat ve yanl ynlendirme en ciddi tehditler.

 • Vergi teviki yeterli, fakat vergisiz primi dlayc yaps nedeniyle katlm snrlayc ekilde, yeni bir dzenlemeye gereksinim var.

 • Kamunun denetim ilevi nemli.Yatrm riski dndaki riskler en aza indirilmeli.

www.hakanozyildiz.com


Genel sa l k sigortas

Genel Salk Sigortas

Eski Sistemden Farklar veYeni Tasar ile Karlatrmas


Yeni sa l k sistemi

Yeni salk sistemi

 • 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya baland.

 • Eskisi sisteme gre ok deiik ierii var.

 • Bte ve kamu dengeleri asndan gelen yk artyor.

 • Sosyal devlet bu ykleri stlenmeli diyorsanz, gelirlerle mi yoksa borla m a kapatacanza karar vermeniz gerekiyor.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Bireyler

Bireyler

Bireyler

Hastalar

Salk Hizmeti Sunucular

(Hastaneler, Doktorlar, Eczaneler, Dier)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Bireyler

Hastalar

Bireyler

Hastalar

GSS

(Vatandalarn Satn Alma Gcn Temsil Etmek)

Salk Hizmeti Sunucular

(Hastaneler, Doktorlar, Eczaneler, Dier)

www.hakanozyildiz.com


Gss lkeleri

GSS lkeleri

 • alanlar ve Varlkllar in Primle Finansman,

 • Yoksullar in Vergiyle Finansman

 • yeleri Adna Pazarlk Gcn Kullanma

 • Sosyal Dayanma

  • Zenginlerden - Fakirlere

  • Genlerden -Yallara

  • Salkl Olanlardan - Hasta Olanlara

  • Bekar Olanlardan - Evli ve ocuklu Olanlara

 • Risk Ynetimi

  • Bireylerin Salkl Olmasndan Sorumlu Olma

  • Koruyucu Salk Hizmetini nceleme

  • Risk Gerekletiinde Tedavi Etkin Yntemlerle deme

 • Sala Ayrlan Kaynan Garanti Edilmesi

www.hakanozyildiz.com


Eski yap dan farkl l klar ve mevcut kanun

Eski Yapdan Farkllklar ve Mevcut Kanun

www.hakanozyildiz.com


Kapsanan sa l k hizmetleri

Kapsanan Salk Hizmetleri

 • Koruyucu salk hizmetleri,

 • Hastala bal salk hizmetleri,

 • Anala bal salk hizmetleri,

 • Di hastalklar,

 • Tp bebek,

 • Yukardaki salk hizmetleri iin gerekebilecek; ila, kan ve kan rnleri, a, ortez, protez, tbbi ara ve gere, tbbi sarf, v.d.

FARKLILIK:

 • Koruyucu Salk Hizmetleriyle Kapsam Geniliyor

 • Kapsamdaki Tm Nfusa Eit Salk Hakk

  YEN TASARI:

 • Deiiklik Yok

 • Devlet Memurlar Ayn Koullarda Kapsamda

www.hakanozyildiz.com


Kapsanan sa l k hizmetleri1

Kapsanan Salk Hizmetleri

 • Estetik amal yaplan her trl salk hizmeti,

 • Estetik amal ortodontik di tedavisi,

 • Salk Bakanlnca ruhsatlandrlmayan ve tbbi hizmet olduu kabul edilmeyen salk hizmetleri.

FARKLILIK:

 • Kapsam D Salk Hizmetleri Yasada Tanmlanarak Hakkn Kstlanmas Engelleniyor

  YEN TASARI:

 • Yabanc Kiilerin Kapsama Alnmas ncesi Kronik Hastalklar Kapsam D

www.hakanozyildiz.com


Kapsanan ki iler 2006 92

Kapsanan Kiiler (2006: %92)

 • Kapsamdakiler;

 • Doumdan itibaren tm vatandalar

 • Trkiyede 1 yldan fazla ikamet eden yabanclar

 • Vatansz ve snmaclar

 • Kapsam Dndakiler;

 • Er ve erbalar,

 • Tutuklu ve hkmller,

 • Yabanc bir lkede sosyal gvenlik kapsamnda olanlar.

FARKLILIK:

 • Tm Nfus Kapsamda (%100)

  YEN TASARI:

 • Olimpiyat ve Avrupa ampiyonu Sporcular Eklenmi

www.hakanozyildiz.com


Yol gideri g ndelik refakat i gideri

Yol Gideri, Gndelik, Refakati Gideri

 • Tedavi edilen yerleim yeri dna sevklerde;

 • Ayaktan Tedavide

  • Hastann ve refakatisinin gidi-dn yol gideri,

  • Bu sre ierisinde denecek gndelikler.

 • Yatarak Tedavide;

  • Hastann ve refakatisinin gidi-dn yol gideri,

  • Hastann ve refakatisinin gidi-dn tarihleri iin gndelikleri,

  • Yatarak tedavi sresince hekim raporu zerine refakat gideri.

FARKLILIK:

 • lk Defa Yeil Kart ve Ba-Kur Kapsamndakilere Uygulanacak

  YEN TASARI:

 • Deiiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Yurt d nda tedavi

Yurt Dnda Tedavi

 • verene Bal alanlar Asndan;

 • Geici grevle yurt dna gnderilenlere acil hallerde salk hizmeti,

 • Srekli grevle yurt dna gnderilenlere tm kapsamdaki salk hizmetleri,

 • Yurt dnda tedavi iin denecek tutar, yurt iindeki tutar geemez. Fark iveren der,

 • Kurum geici ve srekli grevlendirmede sigorta da yaptrarak salk hizmetini karlayabilir,

 • Yol paras ve zaruri masraflar da denir.

 • Tm Kapsamdaki Kiiler Asndan;

 • Trkiyede tedavisi mmkn olmayan hastalklarda,

 • Yol paras ve zaruri masraflar da denir.

FARKLILIK:

 • Yeil Kartllar lk Defa Yurtdnda Tedavi Kapsamna Alnyor

 • Dier Kurumlar Arasndaki Farkl Uygulamalar Sona Eriyor

  YEN TASARI:

 • Deiiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Sa l k hizmetlerinden yararlanma ko ullar

Salk Hizmetlerinden Yararlanma Koullar

 • Son bir yolda 30 gn GSS primi demek

 • Primini kendi deyenlerde prim borcu olmamas

 • stisnalar;

 • 18 ya ve altndakiler,

 • Tbben bakasnn bakmna muhta kiiler,

 • Acil haller,

 • Kazas ve Meslek Hastal halleri,

 • Bildirimi zorunlu bulac hastalklar,

 • Anala bal salk hizmetleri,

 • Kiisel Koruyucu Salk Hizmetleri,

 • Afet ve sava hali,

 • Grev ve lokavt hali.

FARKLILIK:

stisnalar GSS ile geliyor

 • Ba-Kur 240 Gn 30 Gne niyor

 • SSK 90 Gn 30 Gne niyor

 • Devlet Memuru 30 Gne Ykseliyor

  YEN TASARI:

 • Deiiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Kat l m pay al nacak hizmetler

Katlm Pay Alnacak Hizmetler

 • Ayaktan Tedavide Muayene: 2 YTL

 • Ayaktan Tedavide la: %10 ila %20

 • Ayaktan ve Yatarak Tedavide Ortez, Protez, yiletirme Ara ve Gereleri: %10 ila %20

 • st Limit: Asgari cretin %75i

 • Yeil Kart sahiplerine, vatansz ve snmaclar ile 65 ya ve zrl ayl alanlar isterlerse katlm payn Sosyal Yardmlama Fonundan geri alabilirler.

FARKLILIK:

 • Muayene Katlm Pay, Devlet Memurlar ve Yeil Kartllar in Yeni

 • la, Ortez, Protez Kapsam ve Oranlar Ayn

  YEN TASARI:

 • 2 YTLyi Azaltma ya da 5 Katna Kadar karma Yetkisi

www.hakanozyildiz.com


Kat l m pay nda stisnalar

Katlm Paynda stisnalar

 • Kazas ve Meslek Hastal ile askeri tatbikat ve manevralarda,

 • Afet ve sava halinde,

 • Aile hekimi muayeneleri,

 • Kiisel Koruyucu Salk Hizmetleri,

 • Kronik hastalklar, hayati nemi haiz ortez, protez ve iyiletirme ara ve gereleri,

 • Organ nakli,

 • Kontrol muayenesi,

 • Vazife malulleri, eref ayl alanlar, Terrle Mcadele kapsamnda aylk alanlar,

 • Koruma altndaki ocuklar,

 • Askeri Okullarda ve Polis Okullarnda Okuyan renciler.

FARKLILIK:

 • Mevcut Kurumlar le Ayn

  YEN TASARI:

 • Doku ve Kk Hcre Nakli Eklendi

www.hakanozyildiz.com


Hizmet basamaklar ve sevk zinciri

Hizmet Basamaklar ve Sevk Zinciri

 • Tedavi edilen yerleim yeri dna sevklerde;

 • Salk tesislerinin

  • Birinci,

  • kinci,

  • nc

  • Basamak olarak Salk Bakanlnca belirlenir.

 • Bunlar arasnda sevk zincirinin belirlenmesi Kurumca;

  • Tm yurtta veya il ya da ile baznda,

  • Salk Bakanlnn gr alnarak belirlenir.

 • Sevk Zincirine Uymama;

  • Kazas, meslek hastal, afet ve sava hali, acil haller dnda sevk zincirine uymama halinde;

   • Szlemeli salk tesislerinde GSSnin belirledii tutarn % 30unu hasta der,

FARKLILIK:

 • lk Defa Kanunda Sevk Zincirine Uyum in Mali Yaptrm Getirilmiti.

  YEN TASARI:

 • Sevk zincirine uymama yaptrm tmyle kaldrld.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Hizmet Bedellerinin denmesi

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Satn Alma Fiyatlarnn Belirlenmesi

 • Komisyon

  • Maliye Bakanl, Salk Bakanl, DPT Mstearl, Hazine Mstearl, SGK

 • YK, TTB, TEB, TDB, TOBB, TSRB, TSK, Konfederasyonlar v.d. Yazl ve szl gr alnmas zorunlu.

 • Fiyat Belirlemede Kullanlacak Kriterler

  • l ve basamak,

  • Salk hizmetlerinin maliyeti,

  • Devletin dorudan veya dolayl sbvansiyonlar,

  • Salk hizmetinin hayati neme sahip olup olmamas,

  • Kanta dayal tp uygulamalar,

  • Tehis ve tedavi maliyetini esas alan maliyet-etkililik ltleri,

  • GSSnin btesi

FARKLILIK:

 • Fiyatlar SGK Yerine Bakanlklar Mtereken Belirliyor.

 • Sosyal Taraflardan Yazl ve Szl Gr Alnma Zorunluluu Geliyordu.

 • Fiyatlarn Belirlenmesinde lk Defa Yasal Kriterler Getiriliyor.

  YEN TASARI:

 • Sosyal Taraflardan Yazl ve Szl Gr Alnmas Zorunluluu Yasadan karld.

 • Komisyonda SGBnn Arl Artrld.

 • Salk Hizmet Sunucular Snflandrlabiliyor ve Fiyat Her Snf iin Tek Tek veya Gruplandrarak Farkllatrlabiliyor.

www.hakanozyildiz.com


R cu uygulamas

Rcu Uygulamas

 • kazas ve meslek hastal halinde salk yardmn derhal salamamas ve bunun sonucu sigortalnn tedavi sresinin uzamasna, malul kalmasna neden olan ivereneYaplan Tedavi Gideri

 • Salk raporu olmakszn ya da salk durumunun elverili olmad ite altran iverene Yaplan Tedavi Gideri

 • kazas ve meslek hastalnn iverenin kast, i saln koruma ve i gvenlii mevzuatna aykr hareketi sonucu olmas halinde iverene Yaplan Tedavi Gideri

 • Kast veya kusurlu hareketi sonucu veya ilgili kanunlarla verilen bir grevin yaplmamas veya savsanmas mahkeme karar ile tespit edilen nc kiilere Yaplan Tedavi Gideri

FARKLILIK:

 • nc Kiiler Asndan Rcu lk Defa Geliyor

 • veren Asndan Kamuya lk Defa Geliyor

  YEN TASARI:

 • Deiiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Prim Oranlar

FARKLILIK:

 • Devlet Memurlar in lk Defa %12,5 Salk Primi Geliyor, Emeklilik Primi Dyor

 • Yeil Kartllar in Primi Devlet deyecek:%12

 • Ba-Kur %20den %12,5e Dyor

 • SSK Ayn

  YEN TASARI:

 • Deiiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Dari para cezalar kurumca denen tutar n 5 kat pc

dari Para Cezalar (Kurumca denen Tutarn 5 Kat PC)

 • Sunulmayan salk hizmetini fatura etmek

 • Faturay ya da faturaya dayanak oluturan belgeleri geree aykr olarak dzenlemek

 • Kapsam d salk hizmetini, kapsam iindeki gibi gstermek

 • Salk hizmetine hak kazanmayan kiilerin salk hizmetini fatura etmek

 • Kimlik tespiti ykmlln yerine getirmemek

 • Yardmc reme yntemlerini tbbi etik dnda uygulanmas

FARKLILIK:

 • lk defa geliyor

  YEN TASARI:

 • Kaldrlyor

www.hakanozyildiz.com


Dari yapt r mlar ve s zle me feshi haks z menfaat temin etmek maksad yla

dari Yaptrmlar ve Szleme Feshi (Haksz Menfaat Temin Etmek Maksadyla)

 • Sunulmayan salk hizmetinin fatura edilmesi

 • Faturann ya da faturaya dayanak oluturan belgenin, geree aykr olarak dzenlenmesi

 • Kapsam d salk hizmetinin fatura edilmesi

 • Salk hizmetine hak kazanmayan kiilerin hizmetlerinin fatura edilmesi

 • Kimlik tespitinin yaplmamas nedeniyle bir baka kiiye salk hizmetinin sunulmas

  • Genel hkmlere gre takip

  • Yersiz denen tutarn faiziyle geri alnmas

  • lk fiilde 1 ay, ikinci fiilde 3 ay, nc fiilde 1 yl szleme feshi.

FARKLILIK:

 • lk Defa Yasada Yer Alyor

 • Szleme Feshi in Haksz Menfaat Temin Etme Koulu Aranyor

  YEN TASARI:

 • 3 Yl Gememek zere Kurumca Belirlenecek Sre

www.hakanozyildiz.com


 • Login