Належна сільськогосподарська практика
Download
1 / 23

Належна сільськогосподарська практика - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Належна сільськогосподарська практика. Юрій Бакун Андрій Галяс. Проблеми с і льськогосподарського виробництва. ПРИЧИНИ Фінансова спроможність сільськогосподарських товаровиробників: Об’єми застосування добрив та пестицидів Зношеність техніки досягла критичної планки

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Належна сільськогосподарська практика' - carter-morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Належна сільськогосподарська практика

Юрій Бакун

Андрій Галяс


Проблеми с практикаільськогосподарського виробництва

ПРИЧИНИ

 • Фінансова спроможність сільськогосподарських товаровиробників:

 • Об’єми застосування добрив та пестицидів

 • Зношеність техніки досягла критичної планки

 • Низька технологічна дисципліна


НАСЛІДКИ практика

 • за останні 10 років внесення мінеральних добрив скоротилося в 10 разів, а органічних – у 7 разів

 • фактично припиненено вапнування кислих і гіпсування солонцюватих ґрунтів (у 2003 році порівняно з 1990 роком площі хімічної меліорації зменшились у 60 разів

 • скорочення обсягів лісомеліоративних і протиерозійних робіт активізувалася деградація земель, зростає інтенсивність ерозійних процесів

 • Від’ємний баланс азоту, фосфору та калію становить 100-120 кг/га щорічно

 • Концентрація виробництва молока, м’яса та овочів в особистих селянських господарствах

 • Гноєсховища в більшості випадків розміщені без врахування екобезпеки – не витримуються нормативи їх просторового розміщення та облаштування.


ВПЛИВ ДОБРИВ НА СКЛАД РОСЛИН ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

 • Надлишок нітратів у рослинах внаслідок внесення підвищених доз азотних добрив (120 кг і більше азоту на 1 га). Їхній вміст у сухій речовині може зростати від 23 до 601 мг/кг і більше.

 • Порушення рівноваги мінеральних елементів у рослині, наприклад, високий вміст калію за низького магнію і натрію — одна із причин пасовищної титанії.

 • Нестача в рослині будь-якого мінерального елемента, що може викликати тяжкі захворювання. Так, нестача фосфору призводить до стерильності тварин, а надлишок заліза — до зменшення його кількості.

 • Низький вміст у рослинах вітамінів. Тварини, яким згодовують бідну на вітаміни зелену масу, хворіють на гіповітаміноз та інші захворювання.

 • Специфічною властивістю біологічно цінної продукції є її захисний ефект. Добрива можуть змінювати рівень деяких речовин, які виконують захисну функцію в організмі людини від речовин, що спричинюють захворювання


ПЕСТИЦИДИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

 • Застосування пестицидів в Україні регламентовано законодавством.

 • В 2003 році до Переліку дозволених пестицидів було внесено 492 препарати, діючу речовину яких представляють 219 хімічних сполук.

  На даний час заборонено використовувати персистемні високотоксичні пестициди, особливо хлорорганічні.

  Проблеми

 • Кількість фальсифікованих препаратів промислової упаковки становить до 20%, а дрібної фасовки  до 50% пестицидів, які реалізуються в Україні.

 • - недотримання санітарних та екологічних вимог щодо зберігання, транспортування та використання пестицидів;

 • - відсутність необхідної документації, журналів реєстрації, отримання та використання засобів захисту рослин;

 •  - порушення технологічних регламентів застосування пестицидів.


ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 • постанова Верховної Ради України 2002 року "Основні напрями державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", яка на тривалу перспективу окреслила шляхи дій та розв'язання екологічних питань в країні.

 • Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

 • (1991р.);

 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (1992 p.);

 • Земельний кодекс (1992р);

 • Закон України "Про тваринний світ" (1993р.)

 • Лісовий кодекс (1994р.);

 • Кодекс про надра (1994р.);

 • Водний кодекс (1995р.);

 • Закон України "Про екологічну експертизу " (1995р.);

 • Закон України "Про відходи" (1998р.);

 • Закон України "Про рослинний світ" (1999р.);

 • Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (2000р.);

 • Закон України "Про захист населення і територій під надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" (2000р.);

 • Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2000р.).

 • Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (1995 р.)


МІЖНАРОДНІ УГОДИ РАТИФІКОВАНІ В УКРАЇНІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Об'єднана Конвенція, Відень, від 05.09.97, ратифікована ЗАКОНОМ N1688-III від 20.04.2000, "Про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами"

 • Конвенція, Оргус (Данія), від 25.06.98, ратифікована ЗАКОНОМ N 832-XIV від 06.07.99, "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля"

 • Конвенція від 25.02.91, ратифікована ЗАКОНОМ N534-XIV від 19.03.99, "Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті"

 • Базельська Конвенція вiд 22.03.89, про приєднання див. ЗАКОН N803-XIV від 01.07.99, "Про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням"

 • Кабінет Міністрів України, Постанова від 29 березня 2000 р. N 574 "Про призначення компетентного органу та виділеного центру для виконання цілей Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням"

 • Конвенція від 29.12.72, ратифікована 15.12.75, "Про запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів"

 • Конвенція від 13.11.92, ратифікована 04.02.94, "Про захист Чорного моря від забруднення"

 • Стокгольмська конвенція про стійкі органичні забруднювачі від 22.05.01

  СТОСОВНО ДИРЕКТИВИ НІТРАТІВ ЄС

 • Україна до цього часу не ратифікувала Гьотеборгський протокол, а відповідно не є виконавцем рамочного кодексу ЕЄК ООН по веденню сільськогосподарської діяльності яка сприяє скороченню надходження нітратів.


НАЛЕЖНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА

Належна Сільськогосподарська Практика (BAP) розроблена Дунайським Регіональним Проектом UNDP/GEF «Зниження забруднення довкілля через зміни в сільськогосподарській політиці та демонстрації пілотних проектів» та описує заходи, щодо сільськогосподарської практики, яка може бути впроваджена в країнах басейну ріки Дунай та навколишніх територіях.


ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ (BAP):

 • створює позитивний ефект як на господарську діяльність так і на довкілля;

 • є реальною та результативною, враховуючи наявні грунтово-кліматичні умови, вид сільськогосподарської діяльності, а також є результативною в зміцненні економічної стабільності господарства;

 • є протилежною до недбалої сільськогосподарської практики, яка забруднює водне середовище, а також погіршує економічну ефективність виробництва;

 • призначається для розповсюдження господарствами на добровільних засадах в Басейні річки Дунай з метою отримання економічної та екологічної користі, та відповідає сільськогосподарській політиці та політиці захисту навколишнього середовища Європейського Союзу


Термін «Належна сільськогосподарська практика» відповідає політиці Європейського Союзу, що відображена в наступних законодавчих актах ЄС, які також визначають подібну до BAP термінологію:

 • Кодекс Доброї Сільськогосподарської Практики, який пов’язаний з Директивою ЄС (676/91/EEC), щодо ведення сільськогосподарської діяльності яка сприяє скороченню надходженню нітратів в довкілля;

 • Спільні стандарти Доброї фермерської практики - визначені Регулятивною Радою 1257/1999/EEC, які передбачають, що країни члени ЄС мають провадити «добру фермерську практику» згідно з стандартами Плану Сільського Розвитку на 2004-2006;

 • Добрі умови сільського господарства та навколишнього середовища – визначені Директивою ЄС 1782/2003/EEC і виступають як місцеві заходи, яких фермери повинні дотримуватись при управлінні земельними ресурсами;

 • Найкращі технічні засоби – визначені Директивою ЄС 61/96/EEC, щодо Єдиного запобігання забрудненню та контролю «під цим треба розуміти, найбільш ефективні методи ведення господарства для запобігання, а коли таке практично не можливе то до зменшення забруднення навколишнього середовища».

  В 1991 році Європейський Союз видав Директиву N91\676 ЄЄС, яку названо Азотною директивою. (2)

 • Головні завдання Азотної директиви :

 • протидія забрудненню поверхневих і глибинних вод сполуками азоту з сільськогосподарського середовища;

 • захист якості питної води;

 • захист від евторифікації поверхневих вод


ЗАХОДИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

 • Економічні аспекти

 • В основу формування Належної cільськогосподарської практики покладено баланс поживних елементів та розробка правил, які спрямовані на запобігання забруднення довкілля засобами хімізації та складовими органічних добрив.

 • Азот (N), фосфор (P) та засоби захисту рослин крім того, що є потенційно небезпечними забруднювачами довкілля також мають високу вартість і значний відсоток у структурі змінних затрат виробництва, тому сільськогосподарські виробники мають суттєвий економічний стимул до використання цих ресурсів якнайбільш результативно.

 • Азот (добрива) коштує 0.5 Є за кг.

 • Фосфор (добрива) коштує 1.0 Є за кг.

 • Гербіциди коштують від 20 до 50 Є на гектар.


Баланс азоту на 2005 рік в 8 фермерських господарствах

Коли за результатами дослідження спостерігається високий баланс, як на прикладі двох фермерських господарств, тоді потрібно провести аналіз можливих причин цього:

 • Зберігання гною: недосконалий гноєзбірник для гною, не збалансоване удобрення гноєм, дуже висока щільність ВРХ в господарстві, тощо.

 • Система провадження рослинництва: відсутність сівозміни, не впроваджений поділ земель за якісними характеристиками, не застосовується планування удобрення, погана технологія внесення гною, гній не просочується в землю швидко, тощо.

 • Система провадження тваринництва: незбалансований раціон годівлі тварин, погана якість кормів, харчування тварин не відповідає їхнім потребам, тощо.


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ фермерських господарствах


ad