slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vůle, motivace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Vůle, motivace - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Vůle, motivace. Vůle. proces volní samoregulace chování člověka, jednání, záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle , vlastní jen člověku (volní akt); psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti , způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;. Vůle. proces

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vůle, motivace ' - carson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Vůle
 • proces volní samoregulace chování člověka, jednání, záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku (volní akt);
 • psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti, způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;
slide3
Vůle
 • proces
 • volní samoregulace chování člověka, jednání,
 • záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku;
 • psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti,
 • způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;
slide4
Vůle
 • vůle – volní akt, proces
 • vůle – vlastnost osobnosti
a v le voln akt proces
A) vůle – volní akt, proces

podstatné znaky:

 • 1) vědomí vlastního rozhodnutí;
 • 2) aktivní akce (tedy nikoli reakce, nýbrž operace);
 • 3) vědomí cíle, resp. i prostředků k jeho dosažení;

utváří se v závislosti na individuálním vývoji 1) rozumovém (inteligenci) 2) morálním;

slide6
fáze:
 • 1) rozhodovací; komplexnost jednání: intelekt – zvažování, hodnocení; emoce – blokující, stimulující;
 • 2) volba prostředků;
 • 3) realizace + kontrolní aktivita;
srovn n impulzivn ho a voln ho jedn n impulzivn chov n zkratkovit voln regulace chov n jedn n
srovnání impulzivního a volního jednání: impulzivní chování (zkratkovité); volní regulace chování (jednání);
 • impulz →
 • impulz →

rozvaha založená na interakci emoční reflexe a rozumového přístupu; stanovené cíle a prostředky nemusí být vždy rozumné;

akce

rozvažování o cílech, prostředcích, důsledcích →

akce

b v le vlastnost osobnosti
B) vůle – vlastnost osobnosti

osobnost jedince charakterizuje také komplex volních vlastností

 • rozhodnost,
 • vytrvalost,
 • sebeovládání,
 • rozvážnost,
 • zásadovost,
 • houževnatost atd.;
v le vlastnost osobnosti
vůle – vlastnost osobnosti

vyjadřuje schopnost sebekontroly, projevující se

 • v potlačování nežádoucích tendencí,
 • v úsilí při překonávání překážek,
 • při dosahování časově vzdálených cílů,
 • při jejich vytyčování – aspirace;
 • vzniká interakcí vrozených vlastností a zkušeností, nevytváří jen útlumy, zábrany, klade i cíle;
motivace
Motivace
 • proces usměrňování, udržování a energetizace chování vycházející z biologických zdrojů, souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti jedince; intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu, projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy;
motivace1
Motivace
 • proces
 • usměrňování,
 • udržování a
 • energetizace chování
 • vycházející z biologických zdrojů,
 • souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti jedince;
 • intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu,
 • projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy;
slide12
v motivaci působí:
 • a) vnější pobídky (incentivy);
 • b) vnitřní pohnutky, motivy;
slide13
motivace – aktivizuje a směruje;
 • v zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti;
slide14
vnější motivace – vyvolávají ji podněty z okolí (denní a roční doba, přítomnost či nepřítomnost lidí);
 • vnitřní motivace – přicházející z jedince (hlad, žízeň, hladina hormonů, cíl, plán, představa, tužba);
motivy
motivy
 • psychologické příčiny činností, jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb;
motiv m
motiv má
 • cíl;
 • směr;
 • intenzitu;
 • trvalost;
 • pramení z podnětů vnitřních, vědomých, bezděčných, podvědomých, a vnějších;
 • má významnou úlohu při emoční, myšlenkové a fantazijní činnosti člověka;
ot zky
otázky ???
 • jaká je první fáze volního aktu?
 • se kterými jevy souvisí?
 • proč?
 • co potom následuje?
 • rozhodovací
 • kognitivní procesy, emoce
 • vnímám situaci, přemýšlím jak ji řešit, představuji si řešení, chce se mi nebo nechce
 • zvolím nejlepší prostředek k dosažení cíle
ot zky1
otázky ???
 • která motivace je účinnější ?
 • proč je motivace důležitá pro jednání?
 • jak souvisí motivace s vůlí?
 • ve které fázi činnosti je motivace podstatná?
 • vnitřní, vycházející z jedince
 • dodává energii, směr činnosti, udržuje ji
 • volní proces využívá motivaci jako energii
 • na začátku, ale i v průběhu a pro další činnost i na konci
za a psychick jev motivace do syst mu
zařaď psychický jev motivacedo systému
 • proces
    • probíhá v čase
 • stav
    • je udržován
 • vlastnost
    • stálá součást psychiky
za a psychick jev v le do syst mu
zařaď psychický jev vůledo systému
 • proces
    • probíhá v čase
 • stav
    • je udržován
 • vlastnost
    • stálá součást psychiky
pou it zdroje
Použité zdroje

PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3

VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.

ad