Pohled pracovních konzultantů a asistentů - PowerPoint PPT Presentation

Pohled pracovn ch konzultant a asistent
Download
1 / 16

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pohled pracovních konzultantů a asistentů. Mgr. Eliška Škrancová Bc. Lucie Jurniklová. Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP. Pracovní konzultant

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pohled pracovních konzultantů a asistentů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pohled pracovn ch konzultant a asistent

Pohled pracovních konzultantů a asistentů

Mgr. Eliška Škrancová

Bc. Lucie Jurniklová


Charakteristika pracovn ch pozic v podporovan m zam stn v n zp

Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

Pracovní konzultant

pracovník poskytovatele služeb PZ, který je dobře seznámený s problematikou zaměstnávání lidí se ZP,který je schopen samostatně vést případy jednotlivých uživatelů.


N pl pr ce konzultanta v pz

Náplň práce konzultanta v PZ

Funkční diagnostika

Sestavení individuálního plánu

Pomoc při vyhledávání vhodných pracovních míst

Vzdělávání

Pomoc při sestavování CV a MD pro konkrétní pracovní pozice

Podpora při jednání s potenciálními zaměstnavateli a úřady práce

Osvěta zaměstnavatelů a informování o možnostech zaměstnávání ZP


Semin e pro pracovn ky p

Semináře pro pracovníky ÚP

Rychnov Brno

nad Kněžnou


Charakteristika pracovn ch pozic v podporovan m zam stn v n zp1

Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

Pracovní asistent

pracovník poskytovatele služeb PZ, který doprovází ZP do zaměstnání i přímo na pracovišti. Pod vedením konzultanta pomáhá uživateli naučit se všechny potřebné dovednosti a poskytuje podporu zaměstnavateli.


Charakteristika pracovn ch pozic v podporovan m zam stn v n zp2

Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

V mnoha případech se pozice pracovního konzultanta a pracovního asistenta doplňují a prolínají. Často obě funkce zastává jeden zaměstnanec.

Společným cílem je dovést klienta k nalezení a udržení placeného pracovního místa.


Pracovn asistence na pracovi ti

Pracovní asistence na pracovišti

podpora při jednání se zaměstnavatelem (kontakt telefonický či osobní, pomoc při přijímacím pohovoru, předjednání specifik),

doprovod;

seznámení zaměstnanců se zásadami kontaktu se zrakově postiženým;

zácvik na pracovišti (pomoc při orientaci,pomoc při úpravě pracovního místa,navazování sociálních kontaktů);

nácvik trasy.


Z cvik na pracovi ti

Zácvik na pracovišti


Orientace na pracovi ti

Orientace na pracovišti


Pracovn asistence na pracovi ti1

Pracovní asistence na pracovišti

Není příliš často žádaná ze strany zaměstnavatelů ani klientů.

Avšak v případě poskytnutí služby obě

strany ocení její přínos.


P ek ky p i zam stn v n zp

Překážky při zaměstnávání ZP

Na straně zaměstnavatele:

neznalost problematiky zrakového postižení,

nedostatečná informovanost o zaměstnávání lidí se ZP,

obavy z dlouhodobých pracovních neschopností,

obavy z nízké produktivity,

neochota investovat prostředky a čas do zaškolení pracovníka se ZP včetně přizpůsobení pracovních podmínek;

nereálná očekávání podpory z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti ÚP,

nedodržení dohod, nedostatečně specifikovaná pracovní činnost (rozsah),

obava, že člověk se ZP nemůže pracovat s moderní technikou,

nedostatečná informovanost o tom, jak se člověk se ZP vzdělává a získává informace.


Sni ov n negativn ch faktor

Snižování negativních faktorů

Tyto překážky se snažíme do určité míry eliminovat:

pomocí osvěty a zvyšováním informovanosti zaměstnavatelů (propagační materiály),

osobním jednáním zaměstnavatele a konzultanta o konkrétní pracovní pozici pro konkrétního klienta,

příprava člověka se ZP na samostatné jednání se zaměstnavatelem (životopis, motivační dopis, telefonická a elektronická komunikace, pracovní pohovory, specifikace potřeb ZP),

využitím služby pracovní asistence zaměstnavateli


Setk n klient s potenci ln m zam stnavatelem

Setkání klientů s potenciálním zaměstnavatelem


P ek ky p i zam stn v n zp1

Překážky při zaměstnávání ZP

Na straně klienta:

nízká úroveň samostatnosti a sebevědomí,

snížení až ztráta schopnosti čtení a psaní,

nízká úroveň vzdělání,

omezená možnost získávání informací,

syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti,

nedostatečné pracovní návyky,

invalidní důchod podle písmene „A“ (po stabilizaci zdravotního stavu potřeba změnit).


Sni ov n negativn ch faktor1

Snižování negativních faktorů

Tyto překážky se snažíme do určité míry eliminovat:

vzdělávání a rekvalifikace

prvky pracovní rehabilitace,

motivační a sebepoznávací kurzy,

pomoc s vyhledáváním informací,

sociálně a pracovně právní poradenství,

odborně technické poradenství,

aktivní zapojení klientů do hledání práce.


Pohled pracovn ch konzultant a asistent

Děkujeme za pozornostMgr. Eliška Škarncová TyfloCentrum Brno, o.p.s.Bc. Lucie Jurniklová TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.březen 2008


  • Login