Stans spredning av pd til midt norge
Download
1 / 18

Stans spredning av PD til Midt - Norge - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Stans spredning av PD til Midt - Norge. Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006. Status:. PD er utbredt på Vestlandet De første tilfellene i Møre og Romsdal dukket opp sommeren 2006. Nå 5 tilfeller påvist.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stans spredning av PD til Midt - Norge' - caroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stans spredning av pd til midt norge

Stans spredning av PD til Midt - Norge

Handlings- eller tiltaksplan

Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag,

Ålesund 01. desember 2006


Status
Status:

 • PD er utbredt på Vestlandet

 • De første tilfellene i Møre og Romsdal dukket opp sommeren 2006. Nå 5 tilfeller påvist.

 • Store tap, store driftsmessige problemer Vestlandet

 • Tap: dødelighet, appetittsvikt / forlenget produksjonstid, kvalitetsproblem


Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe:

 • Liv Birte Rønneberg, Fiske – Liv

 • Aud Skrudland, Mattilsynet Kr.sund

 • Trude Bakke Jøssund, Marine Harvest

 • Hogne Bleie, PanFish

 • Erling Keiseraas, Rauma - Gruppen

 • Roger Bekken, Måsøval fiskeoppdrett

 • Bjørn Larsen, SalMar Farming

 • Odd Einar Sandøy, Rostein / Brønnbåtforeningen

 • Roar Paulsen, Lerøy Midnor

 • Asgeir Østvik, Havbrukstjenesten


M lsetting
Målsetting:

 • Hva er realistisk ambisjon?

  • Utrydde sykdommen nord for Stadt

  • Stanse spredning

  • Begrense spredning

  • Begrense tap / konsekvenser


Tiltak
Tiltak:

 • Basert på frivillighet

 • Felles interesse, felles innsats (?)

 • Mattilsynet har begrenset fullmakt til tiltak

 • Tiltakene skal ha effekt mot også andre smittsomme sykdommer

 • Tiltakene bør bli gjeldende prosedyre for alle oppdrettsarter i fremtiden


Offentlige tiltak
Offentlige tiltak:

 • Hvis sykdommen blir oppgradert til gruppe B kan Mattilsynet båndlegge og stille krav til smittebegrensende tiltak.

 • Uansett ikke krav om utslakting / destruksjon, jfr. Inger Mette

 • Mattilsynet kan legge press på etterlevelse av ”frivillige tiltak”


Risikofaktorer
Risikofaktorer:

 • Flytting av levende materiale

  • Stamfisk

  • Rogn

  • Settefisk

  • Sjøsatt fisk

  • Slaktefisk

 • Brønnbåter

 • Sørvisbåter

 • Andre båter

 • Avstand


Regioninndeling
Regioninndeling:

 • Naturlige barrierer

 • Stadt og sørover

 • Stadt – Hustadvika

 • Hustadvika – Folla

 • Folla og nordover


Stamfisk rogn
Stamfisk / rogn:

 • Liten risiko

 • Revurderes hvis ny kunnskap tilsier at vertikal smitte er aktuelt


Settefisk
Settefisk:

 • Mindre sannsynlig smittekilde

 • Transporten er risikabel


Sj satt fisk
Sjøsatt fisk:

 • Flytting er høyrisiko

 • Avstand

 • Testing (Real Time PCR)


Slaktefisk
Slaktefisk:

 • Transport og slakting er høyrisiko

 • Fortrinnsvis innen sonen

 • Sikre seilingsruter

 • Lukkete ventiler nært oppdrettsanlegg

 • Testing ved passering av regiongrense (Real Time PCR)

 • Oppdrett i god avstand fra slakteri


Br nnb t
Brønnbåt:

 • Brønnbåt representerer høy risiko;

  • Båten i seg selv

  • Fisken som båten frakter

 • Hygiene

 • Atferd


Br nnb t1
Brønnbåt:

 • Risikooppdrag:

  • Smolttransport

  • Sortering

  • Flytting

  • Avlusning

 • Veksling mellom ulike risikonivåer

 • Avstand i tid


Br nnb t2
Brønnbåt:

 • Kundene må stille krav

  • Pris må ikke være overordnet

  • Krav til hvordan båten brukes

   • Reiserute

   • Rekkefølge på oppdrag

   • Returlast, ”strøoppdrag” etc.

   • Lukket kontra åpen transport (derav tetthet)

  • Vask og desinfeksjon bør attesteres før risikooppdrag

 • Kurstilbud

 • Offentlig tilsyn (oftere enn en gang i året)


S rvisb ter
Sørvisbåter:

 • Kundene stiller krav

 • Kompetanse

 • Rutiner

 • Kontroll med vask og desinfeksjon

 • Informeres om påvist smitte / sykdom


Strukturering av n ringen
Strukturering av næringen:

 • Ideelt:

  • Hvert selskap har sin sone

  • Økt frihet innen egen sone

  • Avstand mellom soner (for eksempel 5 km)

 • Slakteri - struktur


 • Hurtig diagnostikk ved mistanke

 • Varsling (meldeplikt – gjelder både oppdretter og fiskehelsetjeneste)

 • Nettside med kart inntegnet positive lokaliteter

 • Åpenhet og informasjon


ad