n veked si hitelprogram eredm nyei
Download
Skip this Video
Download Presentation
Növekedési Hitelprogram eredményei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Növekedési Hitelprogram eredményei - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Növekedési Hitelprogram eredményei. Nagy Márton. Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. s zeptember 18. Főbb üzenetek. Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit: Élénkült a hitelintézetek közötti verseny Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Növekedési Hitelprogram eredményei' - caroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n veked si hitelprogram eredm nyei
Növekedési Hitelprogram eredményei

Nagy Márton

Privátbankár.hu„Növekedés 2013.” konferencia

2013. szeptember 18.

f bb zenetek
Főbb üzenetek

Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit:

 • Élénkült a hitelintézetek közötti verseny
 • Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei
 • Mérséklődött a vállalkozások árfolyamkitettsége
 • Megnövekedett az átlagos futamidő
 • Az új hitelek aránya magas, ami kedvező növekedési hatást vetít előre

A II. szakasz jobban fókuszál a növekedés ösztönzésére:

 • Nemzetközi összehasonlítást tekintve, Magyarországon van még tér a KKV hitelállomány bővítésére
 • A keretösszeg minimum 90%-át új hitelek nyújtására kel fordítani, ami támogatja a gazdasági növekedést
 • A hosszabb időtartam miatt nagyobb arányban valósulhatnak meg új beruházások
 • Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt.
az nhp els szakasz ban magas az j hitelek ar nya
Az NHP első szakaszában magas az új hitelek aránya

Az NHP sikeresen járul hozzá a KKV-k üzleti tevékenységének bővüléséhez

Az új hitelek részesedése 60 % az I. pilléren belül, ami érdemi növekedési hatást vetít előre

Az I. pillérben nyújtott hitelek cél szerinti megoszlása

a hitelint zetek k z tt er s d tt a verseny az j gyfelek megszerz s rt a r giek megtart s rt
A hitelintézetek között erősödött a verseny az új ügyfelek megszerzéséért / a régiek megtartásáért

A kis- és közepes bankok illetve takarékszövetkezetek állományarányos részesedése az allokáció következtében nőtt a KKV-hitelállományon belül

Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül

a bankv lt s lehet s ge fokozta a hitelint zetek k z tti versenyt
A bankváltás lehetősége fokozta a hitelintézetek közötti versenyt

Az ügyfelek átlagosan 20%-a élt a bankváltás lehetőségével

Főként a kis- és közepes bankoknál, valamint a takarékszövetkezeteknél volt jellemző az új ügyfelek szerzése más hitelintézetektől

Kiváltáskor bankot váltó ügyfelek aránya (I. és II. pillér együtt)

a programban r sztvev kkv k kamatterhe sz mottev en cs kkent
A programban résztvevő KKV-k kamatterhe számottevően csökkent

Mindkét pillér esetében jelentős volt a kamatcsökkenés

A kamatmegtakarításból felszabaduló forrásaikat a vállalkozások hosszabb távon üzleti tevékenységük bővítésére fordíthatják

Kamatcsökkenés a kiváltott hiteleknél (MNB becslés)

jelent sen cs kkent a v llalkoz sok rfolyamkock zata
Jelentősen csökkent a vállalkozások árfolyamkockázata

A fedezetlen árfolyamkitettség mérséklődése növeli a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását

KKV-hitelállomány devizanemenkénti eloszlása

hosszabb lej rat finansz roz shoz jutottak a v llalkoz sok
Hosszabb lejáratú finanszírozáshoz jutottak a vállalkozások

A program elindítása előtt a hitelintézetek magas kockázatkerülési hajlandósága a rövidebb futamidőkben is megmutatkozott

Az NHP keretében nyújtott hosszabb lejáratú finanszírozás érdemben hozzájárulhat a beruházási aktivitás növekedéséhez

Az NHP keretében nyújtott KKV-hitelek lejárati szerkezete a teljes állományhoz és a 2012-es folyósításhoz viszonyítva (szerződéses összeg szerint, eredeti futamidőt tekintve)

az tlagosn l nagyobb hiteleket foly s tottak a hitelint zetek
Az átlagosnál nagyobb hiteleket folyósítottak a hitelintézetek

Hitelméret eloszlása a teljes KKV állományon és az NHP-n belül (szerződésszám szerint)

az nhp minden gazathoz eljutott
Az NHP minden ágazathoz eljutott

A mezőgazdaságban, feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedő vállalatok felülreprezentáltak a programban

A KKV állomány és az NHP ágazati megoszlása

a programnak k sz nhet en cs kkent a region lis koncentr ci
A programnak köszönhetően csökkent a regionális koncentráció

Csökkent a hitelkihelyezés koncentrációja, ami kedvező az elmaradottabb régiók felzárkóztatása szempontjából

az nhp sszel a m sodik szakaszba l p jelent sen kib v tett kerettel s hosszabb leh v si id szakkal
Az NHP ősszel a második szakaszba lép, jelentősen kibővített kerettel és hosszabb lehívási időszakkal
a m retben hasonl nagys g orsz gokkal sszehasonl tva van m g t r a kkv hitelez s n veked s nek
A méretben hasonló nagyságú országokkal összehasonlítva van még tér a KKV-hitelezés növekedésének

A fejlett országok magasabb KKV hitelállománnyal rendelkeznek a GDP arányában

Magyarországon van még tér a KKV-hitelezés élénkítésére

KKV hitelállomány a nominális GDP arányában, az egy főre jutó reál GDP függvényében 2010-ben

 • KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben
az nhp folytat s ban a kkv k jelent s r sze forr shoz juthat
Az NHP folytatásában a KKV-k jelentős része forráshoz juthat

Az igénybevételt jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2,5%-os marzs mellett a vállalkozások hány százalékát fogják meghitelezni a hitelintézetek

A KKV-k elvárható kamatfelár szerinti eloszlása (állomány alapján)

a program elind t s t megel z en hitelgaranci t csak a kkv hitelek kis r sz n l vettek ig nybe
A program elindítását megelőzően hitelgaranciát csak a KKV-hitelek kis részénél vettek igénybe

A KKV szektornak a GarantiqaZrt. Kezessége mellett nyújtott hitelek

Megjegyzés: Garanciadíj átlagosan 1,5 és 2 százalék között alakult a garantált állomány százalékában.

Forrás: MNB, Garantiqa.

a garanciaszervezet akt v szerepv llal sa seg theti a kkv k hitelhez jut s t az nhp keret ben
A garanciaszervezet aktív szerepvállalása segítheti a KKV-k hitelhez jutását az NHP keretében

0,5 % - os díj mellett már elérhető a KKV-k számára állami garancia, miután a 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat legfeljebb 0,75 % - raemelte a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának mértékét

a program folytat s nak technikai lebonyol t sa
A program folytatásának technikai lebonyolítása

A részletes feltéteket az MNB a hitelintézetekkel történő egyeztetést követően szeptember második felében véglegesíti

sszefoglal s
Összefoglalás

Az I. szakasz célkitűzései teljesültek:

 • A program számottevően élénkítette a hitelkeresletet a KKV szektor oldaláról
 • A hitelintézetek figyelmét a KKV szektorra fordította
 • Növelte a hitelintézetek közötti versenyt
 • Magas az új hitelek aránya, ami támogatja a gazdaság növekedését

A II. szakasz a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a növekedés ösztönzésére:

 • A második szakasz keretösszegének 90%-a csak új hitelekre fordítható
 • A hosszabb időtartam megkönnyíti új beruházások finanszírozását
 • Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt
ad