OKULDA STRATEJİK
Download
1 / 30

OKULDA STRATEJİK YÖNETİM - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKULDA STRATEJİK YÖNETİM. DEĞER, MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 0. Benimse(t) me. DEĞER. MİSYON. VİZYON. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması. Kritik Başarı Faktörleri. Strateji Alanları. Stratejik Amaçlar. Takım Bilincinin Oluşturulması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

OKULDA STRATEJİK YÖNETİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okulda stratej k y net m

OKULDA STRATEJİK

YÖNETİM

DEĞER, MİSYON ve VİZYON

BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Okulda stratej k y net m

0

Benimse(t)me

DEĞER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

3

Stratejiler

4

Durum Analizi

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular


De erler b ld r m n n gel t r lmes

DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Mevcut durumun belirlenmesinden sonra okul toplumunun bir araya gelerek okulun benimsediği ortak davranışları,yönetim ve eğitim yaklaşımlarını ortaya koyması, okulun değerlerini oluşturur.

5


De erler b ld r m n n gel t r lmes1

DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

6

 • Değerler;Okul iklimini yansıtır.

  • okulun kimliğini,

  • ne yaptığını,

  • neler yapabileceğini ve

  • okulun diğer okullardan farkını ortaya koymalıdır.


De erler belirlenirken cevapland r lmas gereken sorular unlard r

Değerler belirlenirken cevaplandırılması gereken sorular şunlardır:

1-Kurumun çalışma felsefesi nedir?

2-Kurum personelinin benimsediği ortak değerler ve inançlar nelerdir?

3-Özen gösterilen amaçlar nedir?

4-İdealler nedir?

5-Alınan kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar verilir?

6- Davranışların doğru ve yanlışlığı değerlendirilirken hangi kıstaslar esas alınır?


De erlerin ta mas gereken nitelikler

Değerlerin taşıması gereken nitelikler:

1-Açık ve kesin olarak ifade edilmelidir.

2-Okul çalışanları, işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşüncelerini belirtmelidirler.

3- Vizyonun gerçekleşmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

4- Anlamlı, sürekli ve ulaşılabilir olmalı.


De erler b ld r m n n gel t r lmes2

DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Değerler üç temel alana ilişkin olmalıdır:

1-Kişiler:Okul çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler.

*sevgi*saygı, *dürüstlük,

*güven, özgüven *işine adanmışlık

2-Süreçler:Okulun yönetim, karar alma ve eğitim hizmeti sürecine ilişkin değerler.

*katılımcılık, *şeffaflık, *eşitlik,

*sürekli gelişim *paylaşım, *ekip çalışması,

*işbirliği vb.

3-Performans:Verilen eğitim hizmetinden beklentilere yönelik değerler.

*Bilgi üretimi bizim için değerlidir

*Kaliteli eğitim-öğretime inanırız.

*Kaliteden ödün vermeyiz

8


Rnek de erler

ÖRNEK DEĞERLER

- Demokratik anlayışı benimseriz,

Adaletliyiz

Yenilikçiyiz

Katılımcılığı destekleriz

Fikirlere değer veririz

Eşitlikçiyiz

Şeffaflıktan yanayız

Üretkeniz

Zamanın değerini biliriz.

İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.

Ortak aklı kullanarak kararlar alırız. vb…

10


Rnek de erler b ld r m

ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ

Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.

Okulumuzda her öğrencinin öğrenmesi ve gelişmesi için ortam hazırlarız.

Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız.

Okulumuzda gelişen toplumun beklentilerine uygun sosyal ve bilimsel beceriler kazandırılır.

11


Okulda stratej k y net m

DEĞERLERİMİZ

Okulumuz; öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmaları yürütürken onlarla ortak aklı kullanarak, açık iletişim ve örgütsel empatikurar, üretime çalışanların katılımını sağlar, güvene ve iş birliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde, yapılan işin öneminin sorumluluğunu taşıyarak, takım çalışması anlayışı ve işine adanmışlık duygusuyla üretimde bulunur, ortaya konulan ürünleri öğrencileri ve çevresiyle paylaşır.

10


M syon neyi kim i in yap yoruz

MİSYON(neyi,kim için yapıyoruz?)

Misyon Kavramı

Fr: mission

Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev

Kurumun varlık nedenidir…

11


Okulda stratej k y net m

Misyon Bildirimleri

Misyon, okulun kurumsal kimliğini oluşturan öğelerden biridir.Okul sadece isim, amblem ve iş akışıile tanımlanamaz. Okulun oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli birkurumsal kimlik yaratır.

12


Okulda stratej k y net m

Misyonbir kurumun varlık sebebidir; kurumun neyi, nasıl ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.Misyon bildirimistratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur.

Misyon Bildirimi/Varlık Sebebi

13


Okulda stratej k y net m

NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? (Hizmet alanların ihtiyaçları)

Bunları KİM için yapıyoruz? Hizmet alan kesimler

Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?

Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? (Var oluş nedeni, kuruluş amacı)

Misyonu belirlemek için

cevaplanması gereken sorular:

14


Misyon fadesinin zellikleri

Misyon İfadesinin Özellikleri

Bir paragraftan uzun olmaması

Açık, anlaşılır,

Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir,

Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.

Hizmetin yerine getirilme süreci değil, hizmetin amacı tanımlanmalıdır.

Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenmelidir.

15


Rnek m syon fades

ÖRNEK MİSYON İFADESİ

Biz Edirne Anadolu Lisesi olarak; Atatürkçü düşünce çizgisinde, yaratıcı ve özgürce düşünen, öğrenmeyi öğrenen; öğrendiklerini davranışa dönüştürebilen, rekabetçi, ekip çalışmasına inanan, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, her alanda başarıyı hedefleyen, sürekli gelişmeye inanan öğrencilerimizi üniversiteye ve geleceğe hazırlamak; çalışanlarımızı demokratik bir iletişim ortamında en yüksek verimliliğe ulaştırmak için varız.

16


Okulda stratej k y net m

Merhum Hacı Emin ÖZDEMİR Lisesi Misyonu;

Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmaktır.

Misyon Örneği

22


M syon

MİSYON

Okulda misyonun tanımlı ve okul duvarlarında asılı olması yeterli değildir.

Okulun misyonu okulun tüm çalışanları, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşları tarafından biliniyor paylaşılıyor ve yaşanıyorolmalıdır.

23


V zyon b ld r m

VİZYON BİLDİRİMİ

24


Vizyon

Vizyon

Fr: vision

Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü

Gösterim, geniş görüş, ileri görüş

Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme(TDK)

20


V zyon nereye ula mak istiyoruz

VİZYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?)

Kurumsal vizyon ifadesi;

Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir.

21


Okulda stratej k y net m

22


G l bir v zyon

Güçlü Bir VİZYON

İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir

Özgündür; Aidiyeti belirtir

Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır

Çekicidir;Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

23


Vizyon1

Vizyon

Muasır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak…

M. K. ATATÜRK

24


Rnek okul vizyonu

Örnek Okul Vizyonu

Kadıköy Anadolu Lisesini; her zaman göreve hazır yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, ülkesine hizmet bilincine sahip öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimiz ile birlikte güç birliği sağlayarak; Ortaöğretim giriş sınavlarında öncelikli tercih edilen

Ülkemize, katılımcı, duyarlı; inisiyatif kullanabilen gençler yetiştiren,

Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren,

Avrupa Birliği normlarına göre en iyi eğitimi vererek ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversitelerine her yıl artan sayıyla öğrenci yerleştiren en güçlü eğitim ve öğretim kuruluşu hâline getirmek.

25


Rnek okul vizyonu1

Örnek Okul Vizyonu

Yozgat Ticaret Meslek Lisesi olarak: Ülkemizi; çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak, eğitim ve öğretim etkinliklerinin bir parçası olarak, Yozgat’ta eğitim, bilim ve kültür merkezi olmaktır. 


Misyon vizyon

Misyon - Vizyon

27


V zyon

VİZYON

 • Vizyon Belirlenirken Cevaplandırılması Gereken Sorular:

  • Okulun ulaşmak istediği ideal geleceği nedir?

  • Okul paydaşları tarafından nasıl bilinmek istiyor?

  • Okul yararlananların yaşam kalitesini nasıl artırabilir?

  • Bırakmak istediğimiz miras nedir?


Okulda stratej k y net m

Evlatlarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdir ya da biçmediklerimizdir.

35


Okulda stratej k y net m

15 DAKİKA ARA


ad
 • Login